Naar Home Naar hoofdstukken


HOOFDSTUK 1.Johannes Bojawal (17 maart 1884 - 19 juni 1945)
(1e Gehuwd met Jacoba Clasina Blanken 13 december 1884 - 4 augustus 1966)
(2e Gehuwd met Merrigje van der Ree 12 november 1891 - † ..)Behandeld wordt het 5e kind van Johannes Bojawal en Maria van Roon (stamnummer 2.).

VOOROUDERS VAN JOHANNES BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|

Johannes Bojawal wordt geboren op 17 maart 1884 des s'middags ten twaalf ure op de Nieuwe Haven N 173 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 28 jarige vader Johannes Bojawal, van beroep touwspinner, door de 30 jarige Johannes van Roon, broer van de moeder van het kind, van beroep touwspinner en door de 25 jarige Bastiaan van Roon, eveneens broer van de moeder van het kind en ook van beroep touwspinner. (Bron geboorte Johannes: BS Gouda, acte 188.)

Geboorteacte Johannes Bojawal........ Nieuwe Haven te gouda

Links: geboorteacte Johannes Bojawal
Rechts: de Nieuwe Haven (waar Johannes is geboren) te Gouda anno 1910 voor de demping in 1939/1940. Volgens de tekst van een krantenbericht waren de bewoners blij met de demping. Dr. A. Scheygrond was een andere mening toegedaan. Hij vermeldt in Goudsche Straatnamen (blz. 133 en 134): "Het water van de Nieuwehaven (Nieuwe Haven) werd in 1939-1940, ondanks de vele protesten uit de burgerij, krachtens een Raadsbesluit van 24 maart 1938 gedempt"

Een stukje geschiedenis over Gouda, de stad waar Johannes Bojawal in 1884 wordt geboren

Het laatste kwart van de 16e eeuw heeft Gouda te kampen met zware economische problemen. Echter de stad herstelt zich in de eerste helft van de 17e eeuw en kent een bloeiperiode tussen 1665 en 1672. Maar door de oorlog, die uitbreekt in 1672 en de pestepidemie van 1673, is er weer sprake van een economische terugval (zelfs van de pijpenindustrie) tot cica 1700. Daarna kent Gouda een periode van 30 jaar van grote vooruitgang en bloei. Na 1730 keert het economische tij weer en maakt de stad een periode van langdurig verval mee, die duurt tot ver in de 19e eeuw.

Gouda is in die periode één van de allerarmste steden van Nederland. De begrippen "Gouwenaar" en "bedelaar' worden - in die tijd - als synoniemen beschouwd. Vanaf 1830 worden de stadsmuren afgebroken. De laatste stadspoort, die wordt gesloopt in 1854, is de Tiendewegspoort. Omdat deze ook dienst doet als gevangenis ("de Warmoespot") blijft deze het langst gehandhaafd.

Pas in de tweede helft van de 19e eeuw gaat Gouda profiteren van het verbeterde economische klimaat. Nieuwe bedrijven als "de Stearine Kaarsenfabriek" (1853) en "de Machinale Garenspinnerij" (1862) fungeren daarbij als trekpaarden. In 1855 wordt het station Gouda in gebruik genomen aan de nieuwe spoorlijn Rotterdam - Utrecht. De spoorverbinding met Den Haag volgt in 1870. Pas geleidelijk beseft Gouda het economisch belang van deze spoorverbindingen. Aanvankelijk weigert het gemeentebestuur te investeren in de kosten van een station dat op het grondgebied van de gemeente Broek is gelegen. Pas na een latere grenscorrectie komt het station in de gemeente Gouda te liggen. In 1869 wordt een nieuw stationsgebouw gerealiseerd. Daarna wordt gezorgd voor een betere aansluiting van het station op het stratenplan van Gouda.

Gouda anno 1652

Gouda anno 1652

Gouda wordt in de 19e eeuw verschillende malen getroffen door Aziatische braakloop (cholera). In 1832 sterven voor het eerst inwoners van Gouda aan cholera. Voor de lijders aan deze ziekte wordt een speciaal hospitaal voor braaklooplijders ingericht. Na deze eerste uitbraak volgen er meer. Honderden mensen vallen ten prooi aan deze zeer besmettelijke ziekte. Vooral de gebrekkige hygiënische omstandigheden en de slechte kwaliteit van het drinkwater (vaak grachtwater) in Gouda zijn hier debet aan. De stadsarts Willem Frederik Büchner brengt deze problematiek met grote regelmaat onder de aandacht van de stadsbestuurders. In 1872 wordt de eerste riolering aangelegd en in 1883 worden de eerste huizen aangesloten op een waterleidingnet. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de ziekte wordt teruggedrongen en uiteindelijk verdwijnt.

Gouda ligt in de Provincie Zuid-Holland in een natuurlijk landelijk gebied in de vorm van weilanden en polders (het Groene Hart). De Krimpenerwaard, gelegen ten zuiden van de stad, grenst zelfs bijna direct aan de Binnenstad. Aan de westkant ligt de droogmakerij de Zuidplaspolder. Hieronder valt ook het gebied binnen de gemeentegrenzen ten westen van de Gouwe. Daar liggen de buurtschappen Broek, Broekhuijzen en Thuil en bestaat het landschap nog voornamelijk uit weiland. Bij Gouda komen de Hollandse IJssel en de Gouwe samen. In de omgeving van Gouda liggen de drie grote steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Gouda kent vijf buurgemeenten. In het noordoosten en langs de Reeuwijkse plassen grenst de gemeente aan Reeuwijk. In het noordwesten is de A12 de scheidslijn tussen Gouda en Waddinxveen. In het zuidwesten, grenzend aan Moordrecht, ligt een van de weinige stukken landelijk gebied die binnen de gemeentegrenzen van Gouda vallen. In het zuiden grenst Gouda aan de gemeente Ouderkerk en in het zuidoosten aan Vlist.

De gemeente Gouda heeft een oppervlakte van 18,10 km², waarvan 16,92 km² land. De gemeentegrenzen van Gouda vallen tegenwoordig vrijwel samen met de stadsgrenzen. De binnenstad van Gouda ligt op een kleiige ondergrond. Een groot deel van de stad ligt echter op zachte veengrond. Deze slappe bodem zorgt ervoor dat delen van de stad door inklinking voortdurend verzakken.

Gouda dankt haar naamsbekendheid voornamelijk aan een viertal producten: kaas, kaarsen, aardewerk en stroopwafels.

Huwelijksacte Johannes Bojawal en Jacoba Clasina Blanken Huwelijksacte Johannes Bojawal en Jacoba Clasina Blanken

Huwelijksacte Johannes Bojawal en Jacoba Clasina Blanken

1STE HUWELIJK MET JACOBA CLASINA BLANKEN

Johannes Bojawal huwt op 19 jarige leeftijd op 16 december 1903 te Gouda met de 19 jarige Jacoba Clasina Blanken. Huwelijksgetuigen zijn de broers Bastiaan van Roon en Johannes van Roon (beiden zijn broers van de moeder van Johannes Bojawal). Bron huwelijk: BS Gouda, acte 185.

Jacoba Clasina Blanken........ Johannes Bojawal

Links: Jacoba Clasina Blanken en haar kleinzoon Jan Bojawal in de huiskamer van haar zoon Gijsbertus Bojawal te Huizen
Rechts: haar echtgenoot Johannes Bojawal op latere leeftijd

Jacoba Clasina is geboren op 13 december 1884 des s'nachts om twee uren te Loosduinen aan boord van een vaartuig. Zij is een dochter van Gijsbert Blanken, geboren op 27 november 1836 te Hazerswoude en wonende te Gouda, overleden op 23 december 1901 te Sluipwijk, van beroep Schipper, en van Clasina Heij, geboren op 4 november 1843 te Sluipwijk (thans Reeuwijk), overleden op 22 oktober 1916 te Gouda. De geboorte van Jacoba Clasina wordt aangegeven door haar 48 jarige vader in aanwezigheid van de 35 jarige schipper Petrus Franciscus Lelieveld wonende te Loosduinen en door de 33 jarige tuinder Willem Wijnbergen eveneens wonende te Loosduinen. (Bron geboorte Jacoba Clasina Blanken: burgerlijke stand Loosduinen, acte 121.)

Geboorteacte Jacoba Clasina Blanken

Geboorteacte Jacoba Clasina Blanken

Johannes Bojawal en Jacoba Clasina Blanken krijgen de volgende negen kinderen waarvan er vier op jonge leeftijd overlijden:

1.1. Johannes Gijsbertus Bojawal 28 maart 1904 - 22 april 1908

Johannes Gijsbertus wordt geboren op 28 maart 1904 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 20 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 48 jarige Johannes Bojawal en de 46 jarige Herman Wijnhof. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 211.)
Geboorteacte Johannes Gijsbertus Bojawal

Geboorteacte Johannes Gijsbertus Bojawal

Johannes Gijsbertus overlijdt op 22 april 1908 des namiddags ten één ure in de Groenenweg L nummer tien te Gouda op de leeftijd van vier jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 60 jarige begrafenisondernemer Leendert Binnendijk en door de 74 jarige broodbakker Lieve Groenendaal. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 186.)

Overlijdensacte Johannes Gijsbertus Bojawal

Overlijdensacte Johannes Gijsbertus Bojawal

Vader Johannes Bojawal en zijn echtgenote wonen op 2 mei 1904 in de Wilhelminastraat 31 te Gouda. Inwonend op 29 maart 1926 is Gerardus van Ree (is dit de broer van zijn 2e echtgenote (Merrigje van der Ree) waar Johannes in 1918 mee huwt? deze Gerardus komt van Schoonhoven en daar is Merrigje van der Ree ook geboren).

Wilhelminastraat te Gouda........ Wilhelminastraat te Gouda

Wilhelminastraat te Gouda. In deze straat heeft het gezin van Johannes Bojawal gewoond. Wie weet staan ze wel op deze foto

1.2. Clasina Bojawal 14 september 1905 - 23 januari 1908

Clasina wordt geboren op 14 september 1905 des voormiddags ten half vijf ure in het huis aan de Aaltje Baksteeg C nr. 194 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 21 jarige vader Johannes Bojawal, door de 35 jarige Johannes Annaars, van beroep vrachtrijder, en door de 24 jarige Johannes den Riet van beroep opperman. Beide laatste getuigen wonen ook te Gouda.

Geboorteacte Clasina Bojawal

Geboorteacte Clasina Bojawal

In 1908 woont Clasina in de Groeneweg L nr. 10 te Gouda. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 489.) Clasina overlijdt op 23 januari 1908 te Gouda op de leeftijd van twee jaar.

1.3. Gijsbertus Bojawal 11 oktober 1906 - 8 november 1995

1.4. Clasina Bojawal 31 juli 1908 - 14 september 2006

1.5. Maria Bojawal 20 december 1909 - 13 mei 2003

1.6. Jacoba Clasina Bojawal 2 juli 1911 - 16 augustus 2001

1.7. Adriana Bojawal 26 juni 1913 - 25 maart 2008

1.8. Johannes Bojawal 8 juni 1915 - 19 oktober 1918

Johannes wordt geboren op 8 juni 1915 des voormiddags ten één ure in het Paradijs 14 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 31 jarige vader Johannes Bojawal, door zijn 59 jarige grootvader Johannes Bojawal en door de 70 jarige Pieter Johannes Spieringshoek. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 315.)

Ook Johannes wordt, net als zijn broer Gijsbertus en zijn zusters Maria, Clasina, Adriana en Jacoba Clasina in een pleeggezin geplaatst en gaat eveneens op 7 augustus 1916 naar Dalfsen, hij is dan pas één jaar oud.
Geboorteacte Johannes Bojawal 1915...... Overlijdensacte Johannes Bojawal 1918

Links: geboorteacte Johannes Bojawal
Rechts: overlijdensacte Johannes Bojawal

Johannes overlijdt op 19 oktober 1918 des namiddags ten elf ure in de Wilhelminastraat 31 te Gouda op de leeftijd van drie jaar. Kennelijk woonde hij toen weer bij zijn vader. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 70 jarige begrafenisondernemer Leendert Binnendijk en door de 50 jarige Gerrit Cornelis Groenendaal van beroep broodbakker. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 336.)
Het huwelijk van vader Johannes Bojawal en moeder Jacoba Clasina Blanken gaat niet goed.
Aantekening huwelijksacte: 8 april 1918 bij vonnis van de arrondissements rechtbank te Rotterdam van den 8ste oktober 1917 is het in nevenstaande acte vermelde huwelijk in echtscheiding ontbonden verklaard. Ingeschreven in het huwelijksregister en echtscheidingen 6 april 1918 nummer 40.

Moeder Jacoba Clasina Blanken gaat, zonder al haar kinderen, na de scheiding in Rotterdam wonen.

2E HUWELIJK MET MERRIGJE VAN DE REE

Johannes Bojawal huwt (zeven maanden na de scheiding) op 34 jarige leeftijd en wel op 1 mei 1918 te Schoonhoven met de 27 jarige Merrigje van der Ree. (Bron huwelijk: BS Schoonhoven acte 10.)

Huwelijksacte Johannes Bojawal en Merrigje van der Ree..... Het vervolg van de huwelijksacte

Links: huwelijksacte Johannes Bojawal en Merrigje van der Ree
Rechts: het vervolg van de huwelijksacte

Merrigje is geboren op 12 november 1891 des namiddags om twee uur te Schoonhoven en is een dochter van Pieter van der Ree, geboren in 1865, van beroep zilversmid, en van Willemijntje Kloens geboren in 1868. (Bron geboorte: BS Schoonhoven, acte 136.)

De geboorte van Merrigje wordt aangegeven door de 23 jarige Otto Brasser, ambtenaar ter secretarie en door de 66 jarige Pieter van der Ree, van beroep timmerman.

Geboorteacte Merrigje van der Ree

Geboorteacte Merrigje van der Ree

Johannes Bojawal en Merrigje van der Ree wonen op 31 mei 1918 in de Wihelminastraat 31 te Gouda. Op 29 maart 1926 woont Gerardus van der Ree, broer van Merrigje (hij komt van Schoonhoven) bij hen in. Op 11 mei 1927 woont het echtpaar in de Lange Willemsteeg 2 te Gouda.

1.9. Gijsbertus Bojawal 7 mei 1918 - 25 juli 1918

Gijsbertus wordt geboren op 7 mei 1918 te Rotterdam. (Bron: tafels archief Rotterdam, acte 141). Hij overlijdt op 26 juli 1918 des voormiddags ten elf ure in de Krugerlaan 130 te Gouda op de leeftijd van 10 weken. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 26 jarige begrafenisondernemer Leendert Binnendijk en door de 50 jarige broodbakker Gerrit Cornelis Groenendal. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 245.)
Overlijdensacte Gijsbertus Bojawal

Overlijdensacte Gijsbertus Bojawal

Johannes Bojawal en Merrigje van der Ree krijgen samen nog de volgende drie kinderen:

1.10. Willem Bojawal 27 september 1919 - 15 december 1981

1.11. Willemijntje Bojawal 31 december 1920 - 7 januari 1999

1.12. Maria Bojawal 8 november 1929 - 28 oktober 1977

Het volgende is nog over Johannes Bojawal bekend:
 1. Johannes heeft gevoetbald in het Goudsche Bondselftal (zie vermelding Goudsche Courant 18 maart 1915).

Artikel in de Goudsche Courant van 18 maart 1915 van de voetbalopstelling

Vader Johannes Bojawal overlijdt op twee en twintig uur dertig minuten op 19 juni 1945 te Gouda op de leeftijd van 61 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 32 jarige begrafenisondernemer Johannes Jacobus Arie de Mol. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 532.) Zijn beroepen zijn geweest: in 1904 scheepswerker. In 1905 wever en later koopman.

Overlijdensacte Johannes Bojawal

Overlijdensacte Johannes Bojawal

Jacoba Clasina Blanken (de 1ste echtgenote van Johannes Bojawal) heeft op de volgende adressen gewoond: 10 oktober 1940 op een woonschip te Alphen aan de Rijn, 13 september 1952 op een woonschip aan het Delftse Jaagpad te Leiden, 27 september 1956 op een woonschip liggend aan de Langegracht tegenover no 35 te Leiden, 26 augustus 1959 op een woonschip liggend aan dezelfde gracht maar dan tegenover no 7, 15 augustus 1962 weer aan het Delftse Jaagpad tegenover de veevoederfabriek, 1 juli 1963 op een woonschip liggend aan de Haarlemmertrekvaart tegenover het sportpark Lugdunum te Leiden. Dit was bepaalt geen luxe. Zo was het moeilijk om aan water te komen, vooral in de winter. Dat zij op een schip is gaan wonen is niet zo heel verwonderlijk, zij was immers een schipperskind (haar vader was schipper).

Op 5 maart 1965 woont zij in een rusthuis op de Herengracht 35 te Leiden en op 8 maart 1966 woont Jacoba Clasina Blanken in het rusthuis "Weltevreden" op de Laat de Kanterstraat 2 te Leiden (zie de overlijdensadvertentie).

Persoonskaart Jacoba Clasina Blanken

Persoonskaart van Jacoba Clasina Blanken

Herengracht 35 Leiden..... De Laat de Kanterstraat 2 Leiden

Links: de Herengracht 35 te Leiden
Rechts: De Laat de Kanterstraat 2 te Leiden. In beide huizen (rusthuizen) heeft Jacoba Clasina Blanken maar kort gewoond (van 5 maart 1965 tot 8 maart 1966)

Jacoba Clasina Blanken overlijdt op 4 augustus 1966 te Leiden op de leeftijd van 81 jaar. Haar beroep is koopvrouw geweest.

Het overlijden van Jacoba Clasina wordt in de krant gezet door de familie Van de Lustgraaf. Dit is vermoedelijk de familie Van de Lustgraaf van het rusthuis (directrice van het rust- en verpleeghuis "Weltevreden" aan De Laat de Kanterstraat 2 te Leiden is J.G. van de Lustgraaf, telefoon 24173, waar Jacoba Clasina kort heeft gewoond.

..... Overlijdensadvertentie Jacoba Clasina Blanken

Linksboven: artikel in de Nieuwe Leidsche Courant van 29 september 1952 waarin te zien is dat Jacoba Clasina Blanken in Leiden gaat wonen
Linksonder: haar overlijdensbericht in de Nieuwe Leidsche Courant van 5 augustus 1966
Rechts: haar overlijdensadvertentie in de Nieuwe Leidse Courant eveneens van 5 augustus 1966

Een van de kleinkinderen van Jacoba Clasina Blanken: Maria Antonia (Rieth) Bojawal (stamnummer 1.3.1.) heeft in 1985 haar herinneringen die zij aan haar grootmoeder had, aan haar vader opgedragen. Klik hier voor het verhaal.

Behandeld wordt het 3e kind van Johannes Bojawal en Jacoba Clasina Blanken (stamnummer 1.).

1.3. GIJSBERTUS BOJAWAL 11 oktober 1906 - 8 november 1995
(1ste Gehuwd met Hendrika Bakker 22 juni 1914 - 17 februari 2009)
(2e Gehuwd met Jantje Rossing 16 december 1920 - † ..)

VOOROUDERS VAN GIJSBERTUS BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|

Gijsbertus wordt geboren op donderdag 11 oktober 1906 des voormiddags ten elf ure in de Groeneweg 10 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 22 jarige vader Johannes Bojawal, door de 36 jarige Petrus Baks, van beroep fabrieksarbeider en door de 22 jarige Adriaan van Vliet, van beroep smid. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 614.) Ook Gijsbertus wordt net als zijn vier zusters en zijn broer Johannes na de scheiding van zijn ouders in een pleeggezin geplaatst (Gijsbertus kwam terecht op een boerderij te Eemnes.

Geboorteacte Gijsbertus Bojawal..... Groeneweg Gouda

Links: geboorteacte Gijsbertus Bojawal
Rechts: de Groeneweg te Gouda waar Gijsbertus Bojawal is geboren

Gijsbertus is vermoedelijk ook in militaire dienst geweest (bron: militieregisters.nl, inschrijvingen van MRNHA00168000032). Hij wordt ingeschreven in 1926 te Haarlem. Bron: Noord-Holland Archief: 23. Registratienummer: 399. Registratiedatum: 1926. Akteplaats: Haarlem.

1STE HUWELIJK MET HENDRIKA BAKKER

Gijsbertus huwt op 28 jarige leeftijd en wel op 18 april 1934 te Bussum met Hendrika Bakker. Hendrika is geboren op 22 juni 1914 te Bussum.

Het dorp Bussum is ontstaan rond het jaar 1000 en is omgeven door bossen, met destijds vooral arme boeren en schaapherders, later kwamen er ook meer spinsters en wevers. In de middeleeuwen scheidde het zich af van Naarden waar het toen toe behoorde. De ontwikkeling van het dorp werd steeds belemmerd door Naarden en nam pas een echte aanvang met de komst van de spoorlijn naar Hilversum in 1874. Toen vestigden zich aanvankelijk rijke Amsterdammers in het rustige dorp, zoals telgen uit de familie Dreesmann (van het warenhuis Vroom en Dreesman). Deze familie gaf een fors bedrag voor de bouw van de Sint Vituskerk.

Bussum is een typisch tuindorp. Naast de fraaie villa's en landhuizen gelegen aan boomrijke lanen, zijn er fraaie plantsoenen, waterpartijen en parken met bijzondere boomsoorten en planten. Rondom de gemeente liggen heiden, bossen en water. In 1917 wordt de schoonheid van Bussum en omgeving al bezongen in een lied. Hieronder de eerste twee coupletten van dit lied.

 1. Het Gooi waar ik mijn woonplaats vind
 2. Dat is een heerlijk land
 3. Een paradijs voor ieder kind
 4. Van elke rang of stand
 1. Je kunt er stoeien op de hei
 2. En rusten in het woud
 3. De vogels kwinkeleren blij
 4. Hun liedje in het hout.
Aankondiging van de ondertrouw Gijsbertus Bojawal en Hendrika Bakker in de plaatselijke courant van 10 april 1934 Aankondiging van het huwelijk Gijsbertus Bojawal en Hendrika Bakker in de Bussumsche Courant van 26 april 1934

Links: aankondiging van de ondertrouw van Gijsbertus Bojawal en Hendrika Bakker in de plaatselijke courant van 10 april 1934
Rechts: aankondiging van het huwelijk van Gijsbertus Bojawal en Hendrika Bakker in de Bussumsche Courant van 26 april 1934

Hendrika Bakker........ Gijsbertus Bojawal

Links: Gijsbertus Bojawal en zijn 1ste echtgenote Hendrika Bakker, vermoedelijk een foto van hun huwelijk.
Rechts: Gijsbertus Bojawal

Hendrika Bakker........ Hendrika Bakker

Links: Gijsbertus Bojawal en Hendrika Bakker met haar ouders en broertje Arie. Rechts: Hendrika Bakker, spelend op haar viool

Gijsbertus Bojawal en Hendrika Bakker krijgen de volgende twee kinderen:

1.3.1. Maria Antonia (Rieth) Bojawal 18 mei 1935 - † ..

1.3.2. Adriana Hendrika (Jeane) Bojawal 13 juli 1936 - † ..

Het huwelijk tussen Gijsbertus Bojawal en moeder Hendrika Bakker houdt, door verdrietige omstandigheden, ongeveer maar 10 jaar stand. Pas vele jaren later (op 8 mei 1972 wordt de echtscheiding uitgesproken).

2E HUWELIJK MET JANTJE ROSSING

Gijsbertus gaat samen wonen met Jantje Rossing. Gijsbertus Bojawal huwt voor de 2e keer en wel op 4 augustus 1972 te Blaricum met Jantje Rossing. Jantje is geboren op 16 december 1920 in de turfstreek van Emmer-Compascum. Ook Jantje is opgegroeid in een pleeggezin. Emmer-Compascuum is een typische veenkolonie.

Het dorp Emmer-Compascuum is voornamelijk gebouwd langs de kanalen: Hoofdkanaal, Kanaal-A, Kanaal-B, Scholtenskanaal en Kanaal-C de latere Schuttingslaan, die toentertijd gebruikt werd voor ontwatering van het moeras en vervoer van het gewonnen veen. Haaks op de kanalen lopen de wijken. De wijken verdeelden het moeras in evengrote langgerekte percelen. Vanuit die wijken werden weer sloten gegraven die het veen ontwaterden om gestoken te worden. Via deze systematische wijze van winning werd een veenpakket van ongeveer 3 meter vergraven. De veenarbeiders die in Emmer-Compascuum te werk gesteld zijn, kwamen uit alle delen van het land. De meeste van hen zijn met de veencompagnies meegetrokken vanuit Friesland en Groningen.
Gijsbertus Bojawal..... Gijsbertus Bojawal..... Jantje Rossing

Links en midden: Gijsbertus Bojawal
Rechts: Jantje Rossing

Jantje Rossing en Gijsbertus Bojawal krijgen samen de volgende zes kinderen:

1.3.3. Jan Bojawal 9 december 1943 - † ..

1.3.4. Joop Bojawal - † ..

Joop huwt met? en gaat ook weer scheiden.

1.3.5. Robby Bojawal 24 juni 1950 - † ..

1.3.6. Gijsbertus Bojawal 13 juni 1953 - † ..

1.3.7. René Bojawal 1 maart 1955 - † ..

1.3.8. Johanna Jacoba Klazina (Marjan) Bojawal 5 december 1957 - † ..
(Gehuwd met Joop Berghorst .. - † ..)

Johanna Jacoba Klazina wordt geboren op 5 december 1957 te Huizen (Noord-Holland). Zij huwt met Joop Berghorst.

Vader Gijsbertus Bojawal overlijdt op 8 november 1995 te Blaricum op de leeftijd van 89 jaar.

Zijn beroep was verkoper. Hij ging met de kar de boer op om kleding, garen, wol, stof etc. te verkopen. Zo ging dat in die tijd. Maar in de jaren 70 houdt hij het voor gezien en gaat hij werken bij Vermeurs te Bussum. Hij heeft daar tot zijn 70ste gewerkt.

Overlijdensadvertentie Gijsbertus Bojawal........ Overlijdensadvertentie van Hendrika Bakker, de 1ste echtgenote van Gijsbertus Bojawal

Links: overlijdensadvertentie van Gijsbertus Bojawal
Rechts: overlijdensadvertentie van Hendrika Bakker, de 1ste echtgenote van Gijsbertus Bojawal

Hendrika Bakker overlijdt op 17 februari 2009 te Bussum op 95 jarige leeftijd. Zij wordt begraven op de Algemene Begraafplaats aldaar op 23 februari 2009.

Behandeld wordt het 1e kind van Gijsbertus Bojawal en Hendrika Bakker (stamnummer 1.3.).

1.3.1. MARIA ANTONIA BOJAWAL 18 mei 1935 - † ..
(Gehuwd met Christiaan Gerardus Klaver 20 mei 1932 - 20 maart 2003)

VOOROUDERS VAN MARIA ANTONIA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|
Gijsbertus Bojawal 1906-1995 stamnummer 1.3.
|

Maria Antonia wordt geboren op 18 mei 1935 te Huizen (Noord-Holland).

Geboorteaankondiging van Maria Antonia Bojawal in de plaatselijke courant van 28 mei 1935

Geboorteaankondiging van Maria Antonia (Rieth) Bojawal in de plaatselijke courant van 28 mei 1935

Maria Antonia (Rieth) huwt in 1953 te Bussum met Christiaan Gerardus Klaver, geboren op 20 mei 1932 te Bussum. Christiaan Gerardus Klaver overlijdt 20 maart 2003 te Hollandsche Rading.

.........

Links: Maria Antonia (Rieth) Bojawal, haar vader Gijsbertus Bojawal en haar echtgenoot Christiaan Gerardus Klaver. Rechts. Maria Antonia (Rieth) Bojawal en Christiaan Gerardus Klaver met hun dochter Elizabeth Hendrika Klaver

Maria Antonia (Rieth) Bojawal en Christiaan Gerardus Klaver krijgen de volgende dochter:

 1. Elizabeth Hendrika Klaver, geboren op 2 oktober 1953.
Toen Maria Antonia (Rieth) Bojawal onze website onder ogen kreeg (zoals zij zelf verwoord: door deze wonderlijke oplichting van de familiesluier) is zij, nieuwsgierig geworden naar waar haar wortels liggen. Met haar dochter Ellen is zij in oktober 2010 naar Pas de Calais afgereisd om de familiegraven en plaatsen te bezoeken waar de Boyavallen zijn begraven en hebben gewoond. De omgeving is schitterend: ruime vergezichten, dichtbij een natuurgebied en aan zee gelegen. Maria Antonia (Rieth) Bojawal is jarenlang met vakantie naar Frankrijk geweest. Zit Frankrijk dan toch in de genen? Hieronder enkele foto's die zij heeft gemaakt. Een aantal andere foto's is bij de desbetreffende hoofdstukken geplaatst.

Chateau de Cocove te Recques-sur-Hem....... Chateau de Cocove te Recques-sur-Hem
 Maria Antonia (Rieth Bojawal..... Ellen Klaver

Foto's van Saint-Omer en omgeving, genomen door Maria Antonia (Rieth) Bojawal
Boven: Chateau de Cocove te Recques-sur-Hem
Onder links: Maria Antonia (Rieth) in de kasteeltuin
Onder rechts: Ellen Klaver wandelend in Saint-Omer

Maria Antonia (Rieth) Bojawal is ook erg kunstzinnig. Hieronder een tweetal schilderijen van haar hand.

.....

Maria Antonia (Rieth) Bojawal heeft de herinneringen die zij aan haar grootmoeder (Jacoba Clasina Blanken stamnummer 1.) heeft, in 1985 opgeschrijven en opgedragen aan haar vader (Gijsbertus Bojawal). Klik hier voor het verhaal.

Behandeld wordt het 2e kind van Gijsbertus Bojawal en Hendrika Bakker (stamnummer 1.3.).

1.3.2. ADRIANA HENDRIKA (JEANE) BOJAWAL 3 juli 1936 - † ..
(Gehuwd met Wouter Evers 20 juli 1930 - 24 december 1978)

VOOROUDERS VAN ADRIANA HENDRIKA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|
Gijsbertus Bojawal 1906-1995 stamnummer 1.3.
|

Adriana Hendrika (Jeane) wordt geboren op 3 juli 1936 te Huizen (Noord-Holland). Zij huwt met Wouter Evers. Hij is geboren op 20 juli 1930 en overleden op 3 juli 1978 op de jonge leeftijd van 48 jaar.

Adriana Hendrika (Jeane) Bojawal en Wouter Evers

Adriana Hendrika (Jeane) Bojawal en Wouter Evers krijgen de volgende twee kinderen:

 1. Brenda Evers.
 2. Bert Evers. Gehuwd met Els Heine.

Behandeld wordt het 3e kind van Gijsbertus Bojawal en Jantje Rossing (stamnummer 1.3.).

1.3.3. JAN BOJAWAL 9 december 1943 - † ..
(Gehuwd met Elly Smook .. - † ..)

VOOROUDERS VAN JAN BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|
Gijsbertus Bojawal 1906-1995 stamnummer 1.3.
|

Jan wordt geboren op 9 december 1943 te Huizen (Noord-Holland). Hij huwt met Elly Smook. Zij is overleden.

De plaats Huizen had een zeer kenmerkende klederdracht met name de grote witte kap (isábee) die door de vrouwen werd gedragen. Vanaf circa 1930 is het dragen van de Huizer klederdracht sterk teruggelopen. Tot in de jaren 90 van de 20ste eeuw werd er echter nog door de alleroudste vrouwen klederdracht gedragen. In 2003 waren er nog 5 vrouwen die de Huizer klederdracht droegen, waarvan de jongste 88 jaar was en de oudste 101. Deze vrouwen droegen alleen nog de "rouwversie" van de klederdracht. De mannelijke klederdracht werd al rond 1930 niet meer gedragen. De laatste Huizer man die in klederdracht liep was Driekus Westland. In 2007 is er nog maar één vrouw die de Huizer klederdracht draagt.

Huizen kent ook een eigen dialect, alhoewel dit niet veel meer wordt gesproken.

Jan Bojawal....... Een oud hoekje in Huizen..... Huizer klederdracht

Links: Jan Bojawal
Midden: een mooi oud hoekje in Huizen Noord-Holland
Rechts: Huizer klederdracht

Jan Bojawal en Elly Smook krijgen de volgende zoon:

1.3.3.1. Marcel Bojawal 13 juli 1966 - † ..

Dit kind wordt direct behandeld.

Behandeld wordt het 1e kind van Jan Bojawal en Elly Smook (stamnummer 1.3.3.).

1.3.3.1. MARCEL BOJAWAL 13 juli 1966 - † .
(Gehuwd met Maureen de Ruiter .. - † ..)

VOOROUDERS VAN MARCEL BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|
Gijsbertus Boyaval 1906-1995 stamnummer 1.3.
|
Jan Bojawal 1943 -.. stamnummer 1.3.3.
|

Marcel Bojawal wordt geboren op 13 juli 1966. Hij huwt met Maureen de Ruiter. Ze krijgen de volgende drie kindern:

1.3.3.1.1. Wesly Bojawal 18 januari 1992 - † ..

Wesly wordt geboren op 18 januari 1992.

1.3.3.1.2. Donny Bojawal 15 december 1996 - † ..

Donny wordt geboren op 15 december 1996.

1.3.3.1.3. Conchita Bojawal 15 juli 2003 - † ..

Conchita wordt geboren op 15 juli 2003.
Behandeld wordt het 5e kind van Gijsbertus Bojawal en Jantje Rossing (stamnummer 1.3.).

1.3.5. ROBBY BOJAWAL 24 juni 1950 - † ..
(Gehuwd met Grietje Jansje Johanna (Greet) Sluiter .. - † ..)

VOOROUDERS VAN ROBBY BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|
Gijsbertus Bojawal 1906-1995 stamnummer 1.3.
|

Robby wordt geboren op 24 juni 1950 te Huizen (Noord-Holland). Robby huwt met Grietje Jansje Johanna (Greet) Sluiter. Ze gaan rond 7 oktober 1977 in ondertrouw. Later gaan ze uit elkaar.

Aankondiging ondertrouw Robby Bojawal en Grietje Jansje Johanna Sluiter

Aankondiging in de Courant De Bel van 7 oktober 1977 van het ondertrouw van Robby Bojawal en Grietje Jansje Johanna Sluiter

Behandeld wordt het 6e kind van Gijsbertus Bojawal en Jantje Rossing (stamnummer 1.3.).

1.3.6. GIJSBERTUS BOJAWAL 13 juni 1953 - † ..
(Gehuwd met Anja Eilander .. - † ..)

VOOROUDERS VAN GIJSBERTUS BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|
Gijsbertus Boyaval 1906-1995 stamnummer 1.3.
|

Gijsbertus Bojawal wordt geboren op 13 juni 1953 te Huizen (Noord-Holland). Hij huwt met Anja Eilander. Zij krijgen de volgende drie kinderen:

1.3.6.1. Michel Bojawal 2 juli 1974 - † ..
(Gehuwd met Marjolein de Groot .. - † ..)

Michel wordt geboren op 2 juli 1974. Hij huwt met Marjolein de Groot.

1.3.6.2. Jeanine Jannie Berenddina Bojawal 17 augustus 1980 - † ..
(Partner Pascal Brunsveld .. - † ..)

Jeanine Jannie Berenddina wordt geboren op 17 augustus 1980 te Huizen.

Advertentie geboorte Jeanine Jannie Berenddina Bojawal

Advertentie van de geboorte van Jeanine Jannie Berenddina Bojawal in de Courant De Bel

Haar partner is Pascal Brunsveld. Zij hebben twee zoons:

 1. Mike Brunsveld, geboren op 10 maart 2000.
 2. Justin Brunsveld, geboren op 25 juni 2005.

1.3.6.3. Dennis Bojawal 17 februari 1982 - † ..

Dennis wordt geboren op 17 februari 1982.

Toen Dennis 7 jaar oud was heeft hij meegedaan aan een grote kleur- en striptekenwedstrijd van de jeugdfilm "Platvoet en z'n vriendjes". Drie kinderen hebben deze wedstrijd gewonnen waaronder Dennis Bojawal. De prijsuitreiking vond plaats in het City-theater aan de Herenstraat te Hilversum.

Artikel in de Courant "de Bel" van donderdag 10 augustus 1989 over de prijsuitreiking van een teken- en stripwedstrijd. Het blonde knaapje op de foto is Dennis Bojawal.

Behandeld wordt het 7e kind van Gijsbertus Bojawal en Jantje Rossing (stamnummer 1.3.).

1.3.7. RENE BOJAWAL 21 maart 1955 - † ..
(Gehuwd met Gerrie Tessemaker .. - † ..)

VOOROUDERS VAN RENE BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|
Gijsbertus Boyaval 1906-1995 stamnummer 1.3.
|

René wordt geboren op 21 maart 1955 te Huizen (Noord-Holland). Hij huwt met Gerrie Tessemaker. Ze krijgen de volgende drie kinderen:

1.3.7.1. Natascha Bojawal 20 mei 1974 - † ..

1.3.7.2. Monique Bojawal .. - † ..

1.3.7.3. Brian Bojawal .. - † ..

Behandeld wordt het 4e kind van Johannes Bojawal en Jacoba Clasina Blanken (stamnummer 1.).

1.4. CLASINA BOJAWAL 31 juli 1908 - 14 september 2006
(Gehuwd met Hendrik Jan Middelveld 12 mei 1904 - 15 maart 1984)

VOOROUDERS VAN CLASINA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|

Clasina wordt geboren op 31 juli 1908 des namiddags ten zes ure in de Groeneweg te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 28 jarige Adrianus Henricus Hornis.(Bron geboorte: BS Gouda, acte 422.)

Geboorteacte Clasina Bojawal

Geboorteacte Clasina Bojawal

Omdat haar ouders gaan scheiden (op 10 oktober 1917) wordt Clasina, net als haar broers Johannes en Gijsbertus en haar zusters Maria en Jacoba Clasina, op 7 augustus 1916 in een pleeggezin te Dalfsen geplaatst (zij is dan acht jaar oud).

Clasina huwt op 22 jarige leeftijd op 13 november 1930 te Dalfsen met de 26 jarige Hendrik Jan Middelveld (zijn beroep is later landbouwer). Clasina woonde voor haar huwelijk te IJsselmuiden. Haar vader geeft schriftelijk toestemming voor het huwelijk. De woonplaats van haar moeder is onbekend. De afkondiging van het huwelijk vindt plaats te IJsselmuiden en te Zalk en Vecaten op 9 augustus 1930. Bij het huwelijk zijn aanwezig: de 28 jarige Hendrik Middelveld, broer van de bruidegom en landbouwer van beroep, de 26 jarige Willem Schutte, ook landbouwer. Bron: archief Dalfsen, acte 53).

Links: huwelijksacte/huwelijksebijlage Hendrik Jan Middelveld en Clasina Bojawal. Rechts toestemming huwelijk van de vader van de bruid: Johannes Bojawal

Hendrik Jan Middelveld is geboren op 12 mei 1904 in het huis staande Welsum gemeente Dalfsen nummer 14 te Dalfsen. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 28 jarige vader, de 37 jarige Jacob Oosten van de Vegte van beroep schipper en door de 27 jarige Annes Johannes van Gerrevink Bron: archief Dalfsen, acte 55.
Hendrik Jan is een zoon van Evert Johannes Middelveld, geboren in 1876 te Dalfsen, van beroep landbouwer, gehuwd op 16 januari 1902 te Dalfsen, overleden op 20 mei 1943 te Dalfsen, en van Gezina Keizer, geboren in 1881 te Dalfsen, overleden op 14 januari 1943 te Dalfsen.

Een stukje geschiedenis over Dalfsen waar Clasina Bojawal en Hendrik Jan Middelveld hebben gewoond

Dalfsen (Nedersaksisch: Dalsen) is een dorp en gemeente in de streek Salland (het Vechtdal). De gemeente maakt deel uit van de Nederlandse Provincie Overijssel en is gelegen aan de Overijsselse Vecht. De gemeente heeft een oppervlakte van 166,50 km² (waarvan 1,32 km² bestaat uit water).

De naam Dalfsen wordt voor het eerst genoemd in 1231. Dalfsen is de enige grotere plaats aan de Overijsselse Vecht die nooit stadsrechten heeft gekregen. Dit houdt verband met de nabijheid van het kasteel Rechteren. Dit kasteel staat net aan de overkant van de Vecht en is gebouwd in het jaar 1320. Het wordt al zes eeuwen bewoond door dezelfde familie.

Ook heeft Dalfsen op haar grondgebied het Havezatehuis "Den Berg" gelegen aan de Heinoseweg 2. Aan de uiterste zuidkant van Dalfsen.

kasteel Rechteren..... Huis Den Berg

Links: kasteel Rechteren
Rechts: huis Den Berg

Clasina Bojawal en Hendrik Jan Middelveld krijgen de volgende vijf kinderen:
 1. Evert Johannes Middelveld, geboren op 14 mei 1931 te Zalk en Veecaten. Gehuwd met Dinie.
 2. Maria Johanna Middelveld, geboren op 1 mei 1935 te Dalfsen. Gehuwd met Henk.
 3. Gezinus Middelveld, geboren op 19 oktober 1937 te Dalfsen. Gehuwd met Antina.
 4. Clasina Middelveld, geboren op 14 mei 1942 te Dalsen.
 5. Hendrika Jannie Middelveld, geboren op 2 augustus 1944 te Dalfsen. Gehuwd met Oomke.
 6. Willem Middelveld, geboren op 23 februari 1946 te Dalsen. Woont te Nijmegen samen met Karina (Karin) Cornelissen, geboren op 18 mei 1947 te Hilversum.
Overlijdensadvertentie Clasina Bojawal


Overlijdensadvertentie Clasina Bojawal

Hendrik Jan Middelveld overlijdt op 15 maart 1984 te Zwolle op de leeftijd 79 jaar.
Clasina Bojawal overlijdt op 14 september 2006 te Zwolle op de hoge leeftijd van 98 jaar. Zij wordt begraven op 19 september 2006 op de Algemene begraafplaats te Nieuwleusen

Behandeld wordt het 5e kind van Johannes Bojawal en Jacoba Clasina Blanken (stamnummer 1.).

1.5. MARIA BOJAWAL 20 december 1909 - 13 mei 2003
(Gehuwd met Willem Bakker 28 maart 1916 - 28 juli 2010)

VOOROUDERS VAN MARIA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|

Maria wordt geboren op 20 december 1909 des voormiddags ten vijf ure in de Groeneweg 15 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 25 jarige vader Johannes Bojawal, door de 22 jarige Douwe Pieter Alblas (haar oom, gehuwd met Maria Bojawal geboren op 21 maart 1889) en door haar 22 jarige oom Willem Bojawal. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 682.)

Geboorteacte Maria Bojawal..... Groeneweg te Gouda

Links: geboorteacte Maria Bojawal
Rechts: de Groeneweg te Gouda waar Maria Bojawal is geboren

Omdat haar ouders gaan scheiden (10 oktober 1917) wordt Maria, net als haar broers Johannes en Gijsbertus en haar zusters Clasina en Jacoba Clasina, op 7 augustus 1916 in een pleeggezin te Dalfsen geplaatst (zij is dan zeven jaar oud). Maria vertrekt op 14 november 1927 van Dalfsen naar Vuren. Op 6 april 1928 vertrekt zij (zij is dan 19 jaar) daar weer en gaat zij naar Ermelo.

Vertrek van Dalsen naar Vuren..... Vertrek van Vuren naar Ermelo

Links: aankondiging in het Leidsch Dagblad van 14 november 1927 van het vertrek uit Dalfsen naar Vuren van Maria Bojawal
Rechts: aankondiging in het Leidsch Dagblad van 6 april 1928 van het vertrek uit Vuren naar Ermelo van Maria Bojawal

Maria Bojawal huwt op 22 juni 1938 te Bussum met Willem Bakker.

Willem Bakker is geboren op 28 maart 1916 te Bussum.

Aankondiging van het ondertrouw van Willem Bakker en Maria Bojawal in de Bussumsche Courant van 11 juni 1938..... Huwelijksaankondiging van Willem Bakker en Maria Bojawal in de Bussumsche Courant van 25 juni 1938

Links: aankondiging van het ondertrouw van Willem Bakker en Maria Bojawal in de Bussumsche Courant van 11 juni 1938
Rechts: huwelijksaankondiging van Willem Bakker en Maria Bojawal in de Bussumsche Courant van 25 juni 1938

Willem Bakker en Maria Bojawal krijgen de volgende vijf kinderen:
 1. Hendrik Johannes Bakker, geboren op 9 december 1938 te Eemnes.

  Geboorteaankondiging van Hendrik Johannes Bakker in dagblad De Bel van 1938

  Geboorteaankondiging van Hendrik Johannes Bakker in dagblad De Bel van 1938

 2. Gijsbertus Bakker, geboren in november 1939. Is overleden op....

  Geboorteaankondiging van Gijsbertus Bakker in de Bussumsche Courant van 17 november 1939

  Geboorteaankondiging van Gijsbertus Bakker in de Bussumsche Courant van 17 november 1939

 3. Willem Bakker, geboren op 28 december 1940 te Bussum.

  Geboorteaankondiging van Willem Bakker in dagblad De Bel van 1941

  Geboorteaankondiging van Willem Bakker in dagblad De Bel van 1941

 4. Rika Bakker. Gehuwd met Sip Douwstra.
 5. Willy Bakker. Zij huwt met Gerardus Martinet (Gerrie) Visser. Gerardus wordt geboren op 3 februari 1945 te Bussum. Hij overlijdt op 4 mei 2010 te Bussum op de jonge leeftijd van 65 jaar en wordt gecremeerd te Bilthoven.
.....

Links: Maria Bojawal, 3e van rechts
Rechts: Maria als 1ste uitstappend uit de trouwkoets op de trouwdag van Adriana van Slooten met Tom Bijl te Loenen aan de Vecht

Maria Bojawal overlijdt op 13 mei 2003 te Bussum op de leeftijd van 93 jaar.
Willem Bakker overlijdt op 28 juli 2010 op de leeftijd van 94 jaar.

Behandeld wordt het 6e kind van Johannes Bojawal en het 1e kind van Merrigje van der Ree (stamnummer 1.).

1.6. JACOBA CLASINA BOJAWAL 2 juli 1911 - 16 augustus 2001
(Gehuwd met Albert Jan van Oene 13 oktober 1909 - 22 juni 1991)

VOOROUDERS VAN JACOBA CLASINA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|

Jacoba Clasina wordt geboren op 2 juli 1911 des namiddags ten half elf ure in de Groeneweg 15 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 27 jarige vader Johannes Bojawal, door haar 24 jarige oom Willem Bojawal en door de 24 jarige Douwe Pieter Alblas (haar oom, gehuwd met Maria Bojawal geboren op 21 maart 1889). (Bron geboorte: BS Gouda, acte 329.)

Geboorteacte Jacoba Clasina Bojawal....... Groeneweg te Gouda 1904

Links: geboorteacte Jacoba Clasina Bojawal
Rechts: de Groeneweg te Gouda anno 1904

Omdat haar ouders gaan scheiden (10 oktober 1917) wordt Jacoba Clasina, net als haar broers Johannes en Gijsbertus en haar zusters Clasina en Maria, op 7 augustus 1916 in een pleeggezin te Dalfsen geplaatst (zij is dan vier jaar oud).

Jacoba Clasina Bojawal huwt, op 21 jarige leeftijd, op 14 oktober 1932 te Dalfsen met de 23 jarige Albert Jan van Oene. De huwelijksgetuigen zijn: de 48 jarige Albert Jan van Oene, oom van de bruidegom wonend te Dalfsen, de 42 jarige Jan van Vene, eveneens oom van de bruidegomm, jachtopziender van beroep wonend te Ommen. De vader van de bruid geeft bij de gemeente Gouda toestemming voor het huwelijk. De verblijfplaats of het bestaan van de moeder van de bruid is onbekend. (Bron: archief Dalfsen, acte 37.)

Albert Jan van Oene is geboren op 13 oktober 1909 in het huis staande te Ommen gemeente Dalfsen op nummer 72 en is een zoon van Gerrit Willem van Oene (geboren in 1889 te Dalfsen, van beroep landbouwer, gehuwd op 26-11-1908 te Dalfsen) en van Margje Rolleman (geboren in 1884 te Dalfsen, van beroep boerenmeid).
Zijn geboorte wordt aangegeven door de 23 jarig Gerrit Willem van Oene van beroep landbouwer wonend te Dalfsen vader van de geborene, door de 43 jarige Gerrit Roons, schoenmaker en wonend te Dalfsen en door de 27 jarige Marinus Gerardus Westenbrink, koperslager wonend te Dalfsen. (Bron geboorte Albert Jan van Oene: archief Dalfsen, acte 151).

Naambord van Dalfsen

Naambord van Dalfsen

Dalfsen is een dorp en gemeente in de streek Salland (Vechtdal). De gemeente maakt deel uit van de Nederlandse Provincie Overijssel en is gelegen aan de Overijsselse Vecht. De gemeente telt op 31 mei 2009 27.160 inwoners (bron: CBS) op een oppervlakte van 166,50 km² (waarvan 1,32 km² water) en kent een dichtheid van 160 inwoners per vierkante kilometer. De huidige gemeente Dalfsen is op 1 januari 2001 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Nieuwleusen en Dalfsen.
Jacoba Clasina Bojawal en Albert Jan van Oene krijgen de volgende drie kinderen:
 1. Gerrit Willem van Oene, geboren op 28 september 1934 te Dalfsen. Gehuwd met Jansje de Weerd.
 2. Johanna van Oene, geboren op 29 april 1936 te Dalfsen. Gehuwd met Arend Katoele.
 3. Marry. Gehuwd met Johan Klosse.
Advertentie 50 jarig huwelijk van Jacoba Clasina Bojawal..... Advertentie 50 jarig huwelijk van Jacoba Clasina Bojawal en Albert Jan van Oene

Advertenties van het 50 jarig huwelijk van Jacoba Clasina Bojawal en Albert Jan van Oene.

In oktober 1982 vieren Jacoba Clasina Bojawal en Albert Jan van Oene hun 50 jarig huwelijksfeest. Het echtpaar woont dan in de Baarsmastraat 14 te Dalfsen

Albert Jan van Oene overlijdt op 22 juni 1991 te Dalfsen op de leeftijd van 81 jaar.
Jacoba Clasina Bojawal overlijdt op 16 augustus 2001 te Dalfsen op de leeftijd van 90 jaar. Zij wordt gecremeerd op 20 augustus 2001 in het crematorium Kranenburg te Zwolle. Ze worden beiden begraven op de Begraafplaats aan de Ruitenborghstraat te Dalfsen.

Links: Overlijdensadvertentie Jacoba Clasina Bojawal. Rechts: het graf van Jacoba Clasina en Albert Jan van Oene

Behandeld wordt het 7e kind van Johannes Bojawal en het 1e kind van Merrigje van der Ree (stamnummer 1.).

1.7. ADRIANA BOJAWAL 26 juni 1913 - 25 maart 2008
(Gehuwd met Thijmen Roelof van Slooten 2 augustus 1905 - 12 april 1986)

VOOROUDERS VAN ADRIANA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|

Adriana wordt geboren op 26 juni 1913 des voormiddags ten zes ure in de Groeneweg 36 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 29 jarige vader Johannes Bojawal, door haar 57 jarige grootvader Johannes Bojawal en door haar 26 jarige oom Willem Bojawal. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 327.) Daarna woont Adriana in de Wihelminastraat 31 te Gouda.

Geboorteacte Adriana Bojawal..... Groeneweg anno 1920 Gouda

Links: geboorteacte Adriana Bojawal
Rechts: de Groeneweg anno 1920, de straat waar Adriana is geboren

Ook Adriana wordt, net als haar broers Johannes en Gijsbertus en haar zusters Clasina, Maria en Jacoba Clasina uit huis geplaatst. Ook zij vertrekt naar Dalfsen. Op 28 mei 1935 vertrekt zij weer uit Dalfsen en gaat bij haar vader en pleegmoeder in Gouda wonen. Echter, dit heeft maar kort geduurd, op 7 november 1935 wordt Adriana in een pleeggezin in Huizen (Noord-Holland) geplaatst en gaat daar als dienstbode werken.

Adriana Bojawal huwt op 27 december 1941 te Loenen aan de Vecht met Thijmen Roelof van Slooten.
Over de voorvaderen van de familie Van Slooten is ook een website gemaakt
De naam Loenen stamt af van de oude benaming Lona. Deze naam is terug te vinden op een oude schenkingsakte van 21 april 953. De naam Lona heeft verschillende betekenissen gekend, maar de meest recente is dat Loenen is afgeleid van het Duitse Lo (lucus) hetgeen bos berekent, met de toevoeging na, zoals ook voorkomt in Hattna (Houten) en Marsna (Maarssen). In de loop van de tijd werd Lona verbasterd tot Loenen.

Loenen aan de Vecht kenmerkt zich door de ietwat scheefstaande kerktoren op het kerkplein en de vele prachtige buitenhuizen langs de Vecht. Veel Amsterdamse patriciërs lieten langs de Vecht hun chique panden bouwen. Buitenplaatsen als Sterreschans, Weeresteyn en Rupelmonde herinneren aan lang vervlogen tijden.

Langs de Dorpsstraat bevinden zich veel oude panden. Aan de rand van de oude kern staat de voormalige korenmolen "de Hoop". Het oude klooster Beek en Hoff aan de Molendijk is sinds 1995 Het gemeentehuis van Loenen. In het oude centrum wordt de Vecht overspannen door een pittoreske ophaalbrug. De tuinen van de buitenplaatsen en de landerijen op de oost-oever van de Vecht lopen over in de Loenderveense- en Loosdrechtse Plassen.

Thijmen Roelof van Slooten en zijn gezin keken uit op de scheve kerktoren. Zij hadden dan ook geen klok nodig om te weten hoe laat of het was en van uitslapen was al helemaal geen sprake door het gebeier van de klok.

Thijmen Roelof is geboren op 2 augustus 1905 te Utrecht en is een zoon van Johannes van Slooten, geboren op 16 augustus 1878 te Loenen aan de Vecht, overleden op 7 mei 1965 te Loenen aan de Vecht en van Hendrika Jacoba van Veenendaal geboren op 26 september 1879 te Utrecht, overleden op 8 oktober 1966 te Loenen aan de Vecht.

Thijmen Roelof van Slooten..... Thijmen Roelof van Slooten en Adriana Bojawal..... Adriana en Willie van Slooten
Calo-Rama Oud-Over 58 Loenen aan de Vecht ..... Loosdrechts Fanfareorkest 1927

Linksboven: Thijmen Roelof van Slooten in z'n jonge jaren
Midden: Thijmen Roelof van Slooten en Adriana Bojawal
Rechts: twee van hun dochters t.w. Adriana en Willie van Slooten.
Linksonder: een foto van het huis Calo-Rama, (gelegen aan de rivier De Vecht) Oud-Over 58 te Loenen aan de Vecht. Niet in, maar links naast dit huis, heeft Thijmen Roelof van Slooten zijn jeugd doorgebracht. Na zijn huwelijk heeft ook zijn gezin hier nog enkele jaren gewoond.
Rechts: Thijmen Roelof in 1927 (zie de rode pijl, hij is dan 22 jaar oud) tijdens een uitvoering van het Loosdrechts Fanfarecorps Oud Over te Oud-Loosdrecht/Loenen aan de Vecht. Het Loosdrechts? Ja de overkant van de Vecht, vanuit Loenen gerekend was dit de gemeente Oud-Loosdrecht. Het Fanfarecorps heeft veel 1ste prijzen behaald. Thijmen Roelof heeft vele jaren in dit korps gespeeld. Andere hobby's van hem waren o.a. wielrennen, mondharmonicaspelen en tuinieren.

Adriana Bojawal en Thijmen Roelof van Slooten krijgen vier dochters:
 1. Henny van Slooten. Gehuwd met Karel van Rooijen.
 2. Adriana van Slooten. Gehuwd met Tom Bijl.
 3. Joke van Slooten.
 4. Willie van Slooten. Gehuwd met André de Bake.
Rouwkaart Adriana BojawalThijmen Roelof van Slooten overlijdt op 12 april 1986 te Vinkeveen op de leeftijd van 80 jaar. Hij wordt begraven op 17 april 1986 op de Algemene Begraafplaats aan de Driehovenlaan te Loenen aan de Vecht.

Adriana Bojawal overlijdt op 25 maart 2008 te Loenen aan de Vecht op 94 jarige leeftijd. Adriana wordt begraven op het kerkhof aldaar en bijgezet in het graf van Thijmen Roelof van Slooten.Behandeld wordt het 10e kind van Johannes Bojawal en het 1e kind van Merrigje van der Ree (stamnummer 1.).

1.10. WILLEM BOJAWAL 27 september 1919 - 15 december 1981
(Gehuwd met Klazina van Dam 17 juli 1922 - 22 september 2002)

VOOROUDERS VAN WILLEM BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|

Willem wordt geboren op 27 september 1919 te Gouda. Willem woont op 3 oktober 1919 in de Wilhelminastraat 31 te Gouda. Op 11 mei 1926 woont Willem in de Lange Willemsteeg te Gouda. Op 11 maart 1947 woont hij in de Julianastraat 20 te Bodegraven.

Willem huwt op 28 jarige leeftijd en wel op 18 juni 1948 te Bodegraven met de 25 jarige Klazina van Dam.

Klazina van Dam is geboren op 17 juli 1922 te Gouderak.

Aankondiging ondertrouw Willem Bojawal en Klazina van Dam

Aankondiging in de courant Het Vrije Woord van 12 juni 1948 van het ondertrouw van Willem Bojawal en Klazina van Dam

Willem Bojawal en Klazina van Dam krijgen de volgende vier kinderen:

1.10.1. Willem Bojawal 22 februari 1947 - 25 oktober 2014

Willem wordt geboren op 22 februari 1947 te Bodegraven. Hij vertrekt op 29 augustus 1974 naar elders. Omdat zijn moeder nog niet was gescheiden van ...Burger wordt Willem geboren als een Burger, maar hij is wel een kind van Willem Bojawal en Klazina van Dam. Willem laat bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1958 zijn naam Burger veranderen in zijn echte achternaam nl. Bojawal.
Willem overlijdt op 25 oktober 2014 te Gouda, 67 jaar oud.

Overlijdensadvertentie Willem Bojawal

1.10.2. Machiel Bojawal 17 augustus 1949 - 17 mei 2001

1.10.3. Sonja Bojawal 29 september 1957 .. - † ..
(Gehuwd met Rudy de Graaff .. - † ..)

Sonja wordt geboren op 29 september 1957 te Gouda.

Klassefoto 1963-1964 van de Jan ligthartschool Gouda

Klassefoto 1963-1964 van de Jan ligthartschool in de Prins Hendrikstraat te Gouda. Sonja staat op de foto bij de pijl

Sonja huwt op 26 november 1976 met Rudy de Graaff. Ze krijgen de volgende twee kinderen:

 1. Jessica de Graaff.
 2. Agneta de Graaff.

1.10.4. Leen Bojawal .. - † ..

Op 16 november 1954 woont het gezin van Willem Bojawal in de Boch en Bergstraat 60 te Gouda. Op 3 januari 1972 wonen ze in de Wiardi Beckmanstraat 42 te Gouda.

Klazina van Dam is eerder gehuwd geweest met ...Burger. Uit dit huwelijk worden de volgende twee kinderen geboren:

 1. Hermina Burger, geboren op 20 maart 1942 te Bodegraven. Zij vertrekt op 13 mei 1964 naar Katwijk.
 2. Teuna Cornelia Burger, geboren op 1 juni 1943 te Bodegraven. Zij huwt op 6 mei 1965 met W. Domburg.

Vader Willem Bojawal overlijdt op 15 december 1981 te Gouda op de leeftijd van 62 jaar.

Overlijdensadvertentie in de Goudsche courant Willem Bojawal en Klazina van Dam..... Overlijdensadvertentie in de Goudsche courant Willem Bojawal en Klazina van Dam

Overlijdensadvertenties in de Goudsche Courant van Willem Bojawal en Klazina van Dam

Klazina van Dam overlijdt op 22 september 2002 te Gouda op de leeftijd van 80 jaar. Zij wordt gecremeerd op 26 september 2002 in het crematorium IJsselhof te Gouda.

Het beroep van Willem Bojawal is tuinder en operator.

Behandeld wordt het 2e kind van Johannes Bojawal en Klazina van Dam (stamnummer 1.10.).

1.10.2. MACHIEL BOJAWAL 17 augustus 1949 - 17 mei 2001
(Gehuwd met Irene Adriana Tiele 27 maart 1962 - † ..)

VOOROUDERS VAN MACHIEL BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|
Willem Bojawal 1919-1981 stamnummer 1.10.
|

Machiel wordt geboren op 17 augustus 1949 te Bodegraven. Hij vertrekt op 3 maart 1975 naar elders.

Aankondiging van de geboorte van Machiel Bojawal

Aankondiging van de geboorte van Machiel Bojawal in het Leidsch Dagblad van 19 augustus 1949

Machiel Bojawal huwt op 8 april 1982 te Waddinxveen met Irene Adriana Tiele. Irene Adriana is geboren op 27 maart 1962 te Gouda.

Machiel en Irene krijgen de volgende zoon:

1.10.2.1. Marco Bojawal 10 augustus 1984 - † ..

Marco wordt geboren op 10 augustus 1984 te Gouda.
Machiel Bojawal overlijdt op 17 mei 2001 te Delfzijl op de jonge leeftijd van 51 jaar tijdens zijn werk. Hij wordt begraven op de begraafplaats IJsselhof te Gouda. Dat hij onder zijn collega's zeer geliefd was bewijzen onderstaande advertenties. Zijn beroepen waren: meetbediende, voorman, groepsleider, kwaliteitsinspecteur en Team-engineer bij de NKF kabel B.V. zowel te Delfzijl als te Gouda.

Advertentie van het overlijden van Chiel (Machiel) Bojawal Advertentie van het overlijden van Chiel (Machiel) Bojawal
Advertentie van het overlijden van Chiel (Machiel) Bojawal Advertentie van het overlijden van Chiel (Machiel) Bojawal Advertentie van het overlijden van Chiel (Machiel) Bojawal

Advertenties van het overlijden van Chiel (Machiel) Bojawal. Onder: het graf van Machiel

Behandeld wordt het 11e kind van Johannes Bojawal en het 1e kind van Merrigje van der Ree (stamnummer 1.).

1.11. WILLEMIJNTJE BOJAWAL 31 december 1920 - 7 januari 1999
(Gehuwd met Cornelis Snoek 23 augustus 1916 - 20 februari 1987)

VOOROUDERS VAN WILLEMIJNTJE BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|

Willemijntje wordt geboren op 31 december 1920 te Gouda. Willemijntje woont op 4 januari 1921 in de Wilhelminastraat 31 te Gouda. Op 11 mei 1927 woont zij in de Lange Willemsteeg 2 te Gouda.

Willemijntje huwt op 5 november 1947 te Gouda met Cornelis Snoek. Cornelis is geboren op 23 augustus 1916 te Oudewater.

Willemijntje Bojawal en Cornelis Snoek krijgen de volgende acht kinderen:

 1. Jan Jacobus Snoek, geboren op 6 mei 1948 te Gouda.
 2. Cornelis Snoek, geboren op 25 maart 1949 te Gouda.
 3. Marrigje Snoek, geboren op 2 juli 1950 te Gouda.
 4. Johanna Willemijntje Snoek, geboren op 29 september 1951 te Gouda.
 5. Paula Snoek, geboren op 25 december 1952 te Gouda.
 6. Frans Snoek, geboren op 16 december 1954 te Gouda.
 7. Willem Snoek, geboren op 29 december 1955 te Gouda.
 8. Theodora Snoek, geboren op 6 mei 1957 te Gouda.
Vader Cornelis Snoek overlijdt op 20 februari 1987 te Gouda op de leeftijd van 70 jaar.
Moeder Willemijntje Bojawal overlijdt op 7 januari 1999 te Gouda op de leeftijd van 78 jaar.

Behandeld wordt het 12e kind van Johannes Bojawal en het 1e kind van Merrigje van der Ree (stamnummer 1.).

1.12. MARIA BOJAWAL 8 november 1929 - 28 oktober 1977
(Gehuwd met Gerardus Pieter van Schaik 15 november 1923 - † ..)

VOOROUDERS VAN MARIA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|

Maria wordt geboren op 8 november 1929 in de Lange Willemsteeg 2 te Gouda. Op 10 oktober 1949 woont zij in dezelfde steeg maar dan op nummer 4. Op 14 augustus 1951 woont zij op het Swanenburghshofje 10 te Gouda. Maria huwt op 2 september 1953 te Gouda met Gerardus Pieter van Schaik. Gerardus Pieter is geboren op 15 november 1923 te Gouda. Ze krijgen de volgende vier kinderen:

 1. Johannes Gerardus van Schaik, geboren op 3 februari 1954 te Gouda.
 2. Sjaak van Schaik, geboren op 11 juni 1956 te Gouda.
 3. Sylvia van Schaik, geboren op 9 december 1959 te Gouda.
 4. Gerard van Schaik, geboren op 20 augustus 1962 te Gouda.
 5. Roze van Schaik, geboren op 6 mei 1966 te Gouda.

Het huwelijk van Maria Bojawal en Gerardus Pieter van Schaik houdt geen stand, op 14 januari 1975 wordt te Gouda de echtscheiding uitgesproken.

Maria Bojawal heeft met haar gezin op de volgende adressen te Gouda gewoond: 21 november 1953 in de Keizerstraat 68; 18 februari 1958 in de Robaarsteeg 20; 7 januari 1963 in de Scheltemastraat 24; 21 december 1964 in de Graaf van Bloisstraat 23; 13 maart 1968 op de Warmoezierskade 8; 5 maart 1969 in de Van Persijnstraat 9; 6 mei 1970 op de Dunantsingel 176; 14 maart 1974 in de Wiardi Beckmanstraat 22; 11 augustus 1975 in de J. Compagniestraat 3.

Maria Bojawal overlijdt op de jonge leeftijd van 47 jaar op 28 oktober 1977 te Gouda.

De Gouwe te Gouda anno 1906

De Gouwe te Gouda anno 1906

Hoofdstuk 1, stam 1. is geheel behandeld en hiermee eindigt tevens de stamboom van de familie Boyaval-Bojawal.

De maker van deze stamboom is Adriana van Slooten, dochter van Adriana Bojawal. De stamboom begint/eindigt dan ook bij een vrouwelijke nazaat van Anselme Boyaval (stamnummer 9.) t.w. bij stamnummer 1.7.: Adriana Bojawal gehuwd met Thijmen Roelof van Slooten.

VOOROUDERS VAN ADRIANA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Johannes Bojawal 1884-1945 stamnummer 1.
|

Naar Home Naar hoofdstukken

Valid HTML 4.01 Transitional