Naar Home Naar hoofdstukken

Vervolg 2 3 4

HOOFDSTUK 8.


8. Julien Boyaval (circa 1635 - 26 juli 1689)
(Gehuwd met Marie Marquerite Bauchant ..1642 - 27 mei 1701)Behandeld wordt de 2e nazaat van Anselme Boyaval en Huberdine Doutrian (stamnummer 9.).

VOOROUDERS VAN JULIEN BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval 1611 - † 1639 stamnummer 9.
|

Julien Boyaval wordt geboren circa 1635 te Saint-Folquin, Sint-Folkijn, (Pays de Langh, Frankrijk). Doopacte niet gevonden. In zijn overlijdensacte staat dat hij geboren is te Saint-Folquin.

kerk Saint-Folquin

De kerk en het kerkhof van Saint-Folquin. In deze kerk is Julien Boyaval vermoedelijk gedoopt

weersverwachting Saint-Folquin

De weersverwachting in Saint-Folquin in de week van 28 november 2010

Saint-Folquin is vernoemd naar de heilige bisschop van Therouanne: Folquinus, deze sterft in 855. In 1790, maakt Sint-Folquin deel uit van het land van Engeland dat in de 10e eeuw wordt verdeeld in vier steden: Sint-Folquin, Sainte-Marie-Kerque, Saint-Nicolas en Saint-Omer-Capelle.
Saint-Folquin wordt gevormd door de samenloop van drie rivieren: de AA, De Hem en De Mardyck en is over het algemeen vlak, afgewisseld met watergangen en sloten.

In 1815 staan er in Saint-Folquin nog maar 137 huizen en zijn er 838 inwoners. De totale oppervlakte is 1.624 hectare.

174 Jaar later (in 1989) heeft Saint-Folquin 645 woningen en 1950 inwoners. Het gebied beslaat dan 1795 ha. Saint-Folquin ligt op een hoogte van 3.28 meter.

Een handboek van de pastoor van Saint-Folquin uit 1637-1638 bewijst dat er in Saint-Folquin Nederlands (Vlaams) gebruikt werd (Gysseling 1976, 83). In 1674 ontvangt Audruicq een ordonnantie van Lodewijk XIV die in het Nederlands is gesteld (Dupas 1980, 12). Milis (1969) citeert verschillende getuigenissen waaruit blijkt dat in het Land van Bredenarde (bestaande uit de plaatsen Audruicq, Nortkerke, Zutkerke en Polinchove) pas in het begin van de 18e eeuw de eerste Franse onderwijzers en pastoors zijn aangekomen. Tot in de 19e eeuw werd er Nederlands geschreven in Land van den Hoek (bestaande uit de plaatsen Saint-Folquin, Saint-Omer-Capelle en Sante-Marie-Kerque). Dit verklaart volgens ons dat de naam Jean (de zoon van Julien) ook wordt geschreven als JAN.

Een klein stukje geschiedenis van Frankrijk als Julien Boyaval in 1635 wordt geboren

 1. Frankrijk verklaart in 1635 de oorlog aan Spanje. De Spaans-Franse oorlog is een uitloper van de Dertigjarige oorlog en ontstaat door de Fronde in Frankrijk. Hierbij loopt de beruchte Condé, hertog van Enghien, over naar Spanje. Voorheen had de hertog van Enghien Spanje nog beslissend verslagen bij de Slag bij Rocroi. Spanje geeft ook onderdak aan de gevluchte koning Karel II van Engeland. De expeditie van de Condé mislukte toen hij door maarschalk Henri Turenne verslagen werd bij Atrecht. Vermoedelijk kreeg de hertog van Enghien weinig steun langs Spaanse kant. De oorlog eindigt in de Slag bij de Duinen, waar Spanje wordt verslagen. In 1659 sluiten Spanje en Frankrijk de Vrede van de Pyreneeën en verzoent de hertog van Enghien zich met de Franse vorst.

 2. Op 28 juni 1635 wordt Guadeloupe (Guadeloupe is een Frans overzees Departement in de Caribische Zee, ten noorden van Dominica en ten zuidoosten van Montserrat. Het bestaat uit een archipel van negen eilanden die tot de Kleine Antillen worden gerekend, aan de noordkant van de Bovenwindse Eilanden) een Franse kolonie. Vanaf 1635 nemen Charles Liènard de l'Olive en Jean du Plessis d'Ossonville het eiland in bezit in naam van de Compagnie française des îles de l'Amérique. Dit markeert het begin van de kolonisatie van het eiland. In 1641 wordt de oorlog tussen de kolonisten en de Caraïben beëindigd. Deze laatste groep, die al is geslonken door ziektes en moordpartijen sinds de eerste Spaanse kolonisten, wordt verbannen naar het eiland Dominica.

 3. Op 8 februari 1635 sluiten Frederik Hendrik en Richelieu een verdrag dat de Zuidelijke Nederlanden tussen hen verdeelt. Wallonië wordt deel van Frankrijk, evenals een deel van West-Vlaanderen. De rest komt bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

 4. In 1635 wordt de Académie Française opgericht door de Franse staatsman en kardinaal Richelieu. Hij heeft zich jarenlang beziggehouden met het op de kaart zetten van Frankrijk. Daar hoort volgens hem ook een eenvormige landstaal bij en daarom stelt hij aan koning Louis XIII voor om een instelling op te richten die zich voortaan actief bezig houdt met het Frans. De koning stemt hiermee in. De Académie moet de taal behouden en regels opstellen zodat het voor iedereen gemakkelijk(er) wordt om het Frans te leren. Om dat te bereiken publiceert de Académie in 1694 hun eerste woordenboek, de Dictionnaire. De Académie is in die tijd zeer populair.
Kerk Saint-Folquin Saint-Folquin
Kaart met daarop Saint-Folquin Blason van Saint-Folquin

Linksboven: kerk te Saint-Folquin
Rechtsboven: een straat te Saint-Folquin
Linksonder: oude kaart met daarop Saint-Folquin
Rechtsonder: het Blason van Saint-Folquin: het rode anjer van de bisschop, het dragen van goud, kruis, omgeven, en versterking van de zegening van zijn hand, Vaira goud en hemelsblauw

 1. Op 18 juli 1656 is Julien Boyaval, samen met zijn moeder Hubertine Doutriane, te Saint-Folquin getuige bij het huwelijk van Antonius Glaebeck en Fenima Chimales? (bron: Saint-Folquin, pagina 349).
Julien Boyaval huwt met Marie Marquerite Bauchant. Niet bekend waar en wanneer dit huwelijk plaatsvindt. Marie Marquerite Bauchant is geboren in 1642. Niet bekend waar en wanneer zij is geboren.

Het zou kunnen dat Julien met zijn gezin ook te Zutkerque heeft gewoond want daar wordt hun dochter Marie Boyaval geboren. NB: er zijn lacunes in het archief van Zutkerque.

Julien Boyaval en Marie Marquerite Bauchant krijgen de volgende negen kinderen:

8.0. Marie Boyaval 2 maart 1665 - 4 november 1712

8.1. Jean Boyaval ..1664 - 7 december 1708
Jean gaat verder als stamnummer 7. Zie hoofdstuk 7.

8.2. Pierre Francois Boyaval ..1676 - 27 april 1730

8.3. Marquerite Boyaval ...1677 - 15 februari 1726

8.4. Charles Boyaval 26 augustus 1678 - 31 augustus 1678

Charles wordt geboren op 26 augustus 1678 te Tournehem. Zijn parrain en marraine zijn Charles Roels en Ann Hanon. Charles overlijdt op 31 augustus 1678 te Tournehem (bron: Tournehem, pagina 8).

Doopacte Charles Boyaval (bron: Tournehem, pagina 19)

8.5. Antoine Boyaval 13 maart 1680 - 8 februari 1724

8.6. Julien Boyaval 14 mei 1685 - 22 januari 1725

8.7. Melchior (Meggio) Boyaval .. - † na 1721

8.8. Nicolas (Nicolaa) Boyaval .... - 11 december 1700

Nicolas (Nicolaa) wordt geboren op ...... te Tournehem of te Zutquerke. Zie aantekening overlijden. Hoort Nicolas wel bij dit gezin? In ieder geval behoort hij wel tot deze familie.

Nicolas (Nicolaa) Boyaval wordt op 29 oktober 1698 te Tournehem parrain van Nicolas Saison, kind van Philippe Saison en Catherine Maillard (bron: Tournehem, pagina 143).

Overlijdensacte Nicolas Boyaval Zutkerque in vervlogen tijden

Links: overlijdensacte Nicolas (Nicolaa) Boyaval (bron: Tournehem, pagina 166). Rechts: Zutkerque in vervlogen tijden

Nicolas (Nicolaa) overlijdt op 11 december 1700 te Tournehem op de leeftijd van....? Zijn overlijden wordt aangegeven door de drie broers?: Pierre Francois, Meggio (Melchior) en Jan (Jean) Boyaval. Nicolas Boyaval hoort dus in ieder geval bij deze familie, maar is Nicolas een broer van bovenstaande personen of b.v. een oom? In zijn overlijdensacte lijkt te staan dat hij 37 jaar is als hij overlijdt, maar dat is niet goed te ontcijferen. Wel staat er dat Nicolas (Nicolaa) geboren is te Zutkerque. In het archief van Zutkerque is zijn geboorteacte niet te vinden. Wel is er in oktober 1663 een acte van de doop van ene Nicolaa, maar dit kind heeft hele andere ouders. De parrain van dit kind is wel een Nicolaa Boyaval (bron: Zutkerque, pagina 65). De vraag rijst dan: wie is deze Nicolaa Boyaval? Dit kan dus niet stamnummer 8.8. zijn.

Tot zover de kinderen van Julien Boyaval en Marie Marquerite Bauchant.

Marie Marquerite Bauchant is op 12 februari 1700 getuige bij het huwelijk van haar zoon Melchior Boyaval (nummer 8.7.) en schoondochter Marie Jeanne Piers.

Overeenkomst Marie Marquerite Bauchant

Op 5 februari 1695 betaalt Marie Marquerite Bauchant rente te Saint-Omer (acte 30). De vertaling luidt ongeveer als volgt: voor ons verschijnt in persoon van Marguerite Bauchant, weduwe van Julien Boyaval, wonend te Tournehem (Pas-de-Calais). Zij verklaart de som van 500 livres, in omgang op dit moment als geld in dit land en deze streek (comté d'Artois) contant te hebben ontvangen van meester Guillaume le François, hoofd raadgever van de stad Saint-Omer waarvan zij heeft verklaard tevreden te zijn. Hiervoor moet zij elke 5e van de maand februari van elk jaar een rente betalen van 31 livres en 5 sols (erfelijk en eeuwig = herhaalbaar).

Twee handtekeningen van Marie Marquerite Bauchant

Twee handtekeningen van Marie Marquerite Bauchant

Julien Boyaval overlijdt op dinsdag 26 juli 1689 te Tournehem op de leeftijd van 54 jaar. Hij wordt begraven op woensdag 27 juli 1689 op de begraafplaats bij de kerk te Tournehem in aanwezigheid van zijn zoons Jean (Jan) en Melchior (Meggio) Boyaval en de kapelaan (curé) van Tournehem genaamd Dubal.
Marie Marquerite Bauchant overlijdt op vrijdag 27 mei 1701 te Tournehem op de leeftijd van 59 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door haar drie zoons Jean (Jan), Melchior (Meggio) en Pierre Francois Boyaval.

Acte overlijden Julien Boyaval Acte overlijden Marie Marquerite Bauchant

Links: acte overlijden Julien Boyaval (bron: Tournehem pagina 49)
Rechts: acte overlijden Marie Marquerite Bauchant (bron: Tournehem, pagina 172)

Behandeld wordt de 1ste dochter van Julien Boyaval en Marie Marquerite Bauchant (stamnummer 8.).

8.0. MARIE BOYAVAL 2 maart 1665 - 4 november 1712
(Gehuwd met Jacques Pruvost 23 september 1650 - 23 april 1735)

VOOROUDERS VAN MARIE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval 1611 - † 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|

Marie Boyaval wordt geboren op 2 maart 1665 te Zutkerque. Parrain en marraine zijn ... en Maria de Lattre. In de doopacte is te zien dat Julien Boyaval haar vader en Marie Marquerite Bauchant haar moeder is).

Doop Marie Boyaval (bron: Zutkerque, pagina 71)

Marie huwt op 1 augustus 1691 in de Eglise Saint-Medard te Tournehem, met de 15 jaar oudere Jacques Pruvost komend van de parochie Saint-Tricat. Huwelijksgetuigen zijn haar broers: Melchior (Meggio), Jean en Julien Boyaval van beroep echevin, Louis Pruvost, broer van de bruidegom en Francois Lafabre (bron: Tournehem 1678-1740, pagina 66 2x).
Jacques Pruvost is geboren op 23 september 1650 te Guines (bron: Guines, pagina 196). Hij is een zoon van Jacques Pruvost en Jeanne Frion.

Huwelijksacte Marie Boyaval en Jacques Pruvost (bron: Tournehem, 1678-1740, pagina 66)

Marie Boyaval en Jacques Pruvost gaan wonen te Saint-Tricat. Daar gaan ook broers van Marie Boyaval wonen. Later vertrekken ze naar Nielles-Les-Calais. Marie Boyaval en Jacques Pruvost krijgen de volgende kinderen:

 1. Antoine Pruvost, geboren op 27 november 1692 te Saint-Tricat. Parrain en marraine zijn Nobles Home: Antoine Le Moyne en Marie Anne Amont? (bron: Saint-Tricat, pagina 227). Antoine Pruvost (ook wel Preuvost genoemd komend van de parochie Nielles-les-Calais) huwt op 29 april 1716 te Frethun met Antoinette Guche ca 1701-1763 (zij komt van de parochie Frethun). Haar ouders zijn Jean Guche ca 1665-1713 en Marguerite Declemy ca 1663-1711. Antoine Pruvost overlijdt op 29 juli 1737 te Frethun op 45 jarige leeftijd (bron: Frethun, pagina 402).
 2. Marie Antoinette Pruvost, geboren op 26 oktober 1694 te Saint-Tricat. Parrain en marraine zijn Jean Mortel en Antoinette du Formannoir. Marie Antoinette is een tweelingzus van Jeanne Pruvost (bron: Saint-Tricat, 1625-and1, pagina 718). Marie Antoinette overlijdt op 9 augustus 1714 te Nielles-les-Calais op 20 jarige leeftijd (bron 1671-1896 pagina 372).
 3. Jeanne Pruvost, geboren op 26 oktober 1694 te Saint-Tricat. Parrain en marraine zijn Jacques... en Jeanne du Formannoir. Jeanne Pruvost is een tweelingzus van Marie Antoinette Pruvost (bron: 1625-and1, pagina 718).
 4. Jean Pruvost, geboren op 22 juli 1696 te Saint-Tricat. Parrain en marraine zijn Jean Meusnier en Catherine Petit (bron: Saint-Tricat, 1625-and1, 236/732). Jean huwt op 30 juli 1721 te Fréthun met Marie Louise Damon. Jean Pruvost overlijdt op 3 april 1761 te Hames-Boucres op 64 jarige leeftijd.
 5. Claude Pruvost, geboren op 16 maart 1698 te Saint-Tricat. Parrain en marraine zijn Claude... en Marie d'Hoyer (bron: 1625-and1, pagina 243/743).
 6. Pierre Pruvost, geboren op 29 januari 1700 te Saint-Tricat. Parrain en marraine zijn Pierre....en Catherine Hembert (bron: Saint-Tricat, 1625-and1, pagina 250/755).
 7. Simon Pruvost, geboren op 31 mei 1701 te Saint-Tricat. Parrain en marraine zijn Simon Chevalier en Marquerite Lorgnez. Pierre is een tweeling broer van Philippe Pruvost (bron: Saint-Tricat 1625-and1, pagina 256/767).
 8. Philippe Pruvost, geboren op 31 mei 1701 te Saint-Tricat. Parrain en marraine zijn Philippe Brouttin en Marquerite Hamerel. Philippe is een Tweeling broer van Simon Pruvost (bron: Saint-Tricat, 1625-and1, pagina 256/767).
 9. Gille Pruvost, geboren op 17 juni 1703 te Saint-Tricat. Parrain en marraine zijn Gille Hamerel en Marie Jeanne Derny. Deze Marie Jeanne is gehuwd met de broer van Marie Boyaval: Julien Boyaval stamnummer 8.6. (bron: Saint-Tricat, 1625-and1, pagina 265/779).
 10. Julien Pruvost geboren op 9 april 1705 te Nielles-les-Calais. Parrain en marraine zijn Julien Boyaval (broer van de moeder van de geborene, stamnummer 8.6.) en Marie Marquerite Guche (bron: Nielles-les-Calais, 1681-1896, pagina 340).
 11. Marie Pruvost, geboren op 13 februari 1707 te Nielles-les-Calais. Parrain en marraine zijn Jacques... en Marie Borne (bron: Nielles-les-Calais 1698-1769, pagina 2).
 12. Marqueritte Pruvost geboren op 16 februari 1709 te Nielles-les-Calais. Parrain en marraine zijn Jacques Pruvost en Marqueritte Gillot (bron: Nielles-les-Calais 1681-1896, pagina 356).
Tot zover de kinderen van Marie Boyaval en Jacques Pruvost.

Handtekening Jacques Pruvost

Over Marie Boyaval en Jacques Pruvost is nog het volgende bekend:

 1. Marie wordt marraine bij verschillende dopen te Tournehem (bron: dopen Tournehem, pagina 32, 33, 37, en 42).
 2. Marie Boyaval wordt op 26 november 1685 marraine van een kind van Francois de Lattre en ....
 3. Marie Boyaval wordt op 26 november 1691 marraine van een kind van Antoine Porquet en Adrienne Hibon (bron: Saint-Tricat 1625-an 1, pagina 218).
 4. op 5 februari 1692 wordt Marie marraine van Nicolas Brasseur, kind van Bathelome Brasseur en Jeanne Bacquet (bron: Saint-Tricat 1625-an 1, pagina 221).
 5. Op 3 oktober 1694 wordt zij te Saint-Tricat marrain van Toussaint Oudart kind van Robert Oudart en Anne Lottin. Pagina 718.
 6. In november 1695 wordt zij marraine van een kind van ..... (bron: Saint-Tricat pagina 232).
 7. Op 16 november 1696 wordt zij Marraine van Nicolas, kind van Jacques Isaac en ...Broutin (bron: Saint-Tricat pagina 236).
 8. Op 29 mei 1698 wordt zij marraine van Marie, kind van Jacques Theuveuse en Anthoinette....(bron: Saint-Tricat pagina 244).
 9. Marie Boyaval is, samen met haar echtgenoot, op 24 februari 1705 aanwezig bij het huwelijk, te Hames-Boucres, van haar broer en schoonzus Antoine Boyaval en Marie Jeanne Hembert. Stamnummer: 8.5.
Marie Boyaval overlijdt op 4 november 1712 te Nielles-les-Calais op de leeftijd van 50/47 jaar (bron: pagina 15 en 1681-1896, pagina 367).
Jacques Pruvost overlijdt op 23 april 1735 te Nielles-les-Calais op 79/80 jarige leeftijd (bron: 1698-1769 pagina 87 en 1681-1698 pagina 461).

Behandeld wordt het 2e kind van Julien Boyaval en Marie Marquerite Bauchant (stamnummer 8.).

8.2. PIERRE FRANCOIS BOYAVAL ..1676 - 27 april 1730
(1e Gehuwd met Marie Marquerite Delobel 26 november 1683 - 31 december 1721)
(2e Gehuwd met Marie Anne Guenet 12 december 1700 - 23 januari 1771)

VOOROUDERS VAN PIERRE FRANCOIS BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval 1611 - † 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|

Pierre Francois Boyaval wordt geboren in 1676 te Tournehem (Pas-de-Calais). De doopacten van dat jaar zijn niet in het archief aanwezig.

1STE HUWELIJK MET MARIE MARQUERITE DELOBEL
Pierre Francois Boyaval huwt, op 25 jarige leeftijd en dan al procureur van beroep, op woensdag 1 februari 1702 te Audruicq (Pas-de-Calais) met de 19 jarige Marie Marquerite Delobel. Huwelijksgetuigen zijn: Louis Parent van beroep koopman wonend te Ardres, Nicolas Descarpentry wonend te Audruicq, Henry Cocqulier en Pierre Caron.

Huwelijksacte Pierre Francois Boyaval en Marie Marquerite Delobel

Huwelijksacte Pierre Francois Boyaval en Marie Marquerite Delobel (bron: Audruicq, 1599-1729, pagina 531)

Marie Marquerite Delobel wordt geboren op 26 november 1683 te Audruicq en is een dochter van Jean Francois Delobel en Adrienne Richard (bron: Audruicq, 1599-1729, pagina 189).

Pierre Francois Boyaval en Marie Marquerite Delobel krijgen een hele reeks kinderen 17 in totaal (waarvan er 10 op jonge leeftijd overlijden) t.w.:

8.2.1. Marie Jeanne Boyaval 12 november 1702 - 12 november 1702

Marie Jeanne wordt geboren op 12 november 1702 te Tournehem (Pas-de-Calais). Zij is de tweelingzus van Marie Marquerite Boyaval. Haar parrain en marraine zijn: Pierre Cornil Rivier en Jeanne Delattre. Marie Jeanne overlijdt op 12 november 1702 te Tournehem (bron: Tournehem, pagina 180)

Doop Marie Jeanne Boyaval (bron: Tournehem, pagina 179)

8.2.2. Marie Marquerite Boyaval 12 november 1702 - 16 november 1702

Marie Marquerite wordt geboren op 12 november 1702 te Tournehem (Pas-de-Calais). Haar Parrain en marraine zijn Martin Commin en Marie Saison. Marie Marquerite is de tweelingzus van Marie Anne Boyaval. Marie Marquerite overlijdt op 16 november 1702 te Tournehem.

Doop Marie Marquerite Boyaval (bron: Tournehem, pagina 180 en bron overlijden pagina 180)

8.2.3. Pierre Boyaval 20 februari 1704 - † ..

Pierre wordt geboren op dinsdag 20 februari 1704 te Tournehem.

Doopacte Pierre Boyaval (bron: Tournehem, pagina 196)

8.2.4. Louis Francois Boyaval 4 oktober 1705 - † ..

Louis Francois wordt geboren op 4 oktober 1705 te Tournehem (Pas-de-Calais).

Doopacte Louis Francois Boyaval (bron: Tournehem, pagina 211)

8.2.5. Cornil Alexis Boyaval 3 augustus 1706 - 11 augustus 1706

Cornil Alexis wordt geboren op dinsdag 3 augustus 1706 te Tournehem (Pas-de-Calais). Zijn parrain en marraine zijn Pierre Cornil Rivier en Marie.... Cornil Alexis is de tweelingbroer van Eugene Aimé Boyaval. Cornil Alexis overlijdt op 11 augustus 1706 te Tournehem (bron overlijden: Tournehem, pagina 221).

Doopacte Cornil Alexis Boyaval (bron: Tournehem, pagina 220, dit is het vervolg van de doopacte van Eugene Aimé Boyaval)

8.2.6. Eugene Aimé Boyaval 3 augustus 1706 - 11 augustus 1706

Eugene Aimé wordt geboren op dinsdag 3 augustus 1706 te Tournehem (Pas-de-Calais). Hij is de tweelingbroer van Comill Alexis Boyaval. Hij overlijdt op 11 augustus 1706 te Tournehem (bron overlijden: Tournehem, pagina 221).

Doopacte Eugene Aimé Boyaval (bron: Tournehem, pagina 220)

8.2.7. Jean Baptiste Alexis Boyaval 8 oktober 1708 - 16 augustus 1709

Jean Baptiste Alexis wordt geboren op zaterdag 8 oktober 1708 te Tournehem (Pas-de-Calais). Zijn parrain en marraine zijn Jean Vogue en Marie Jeanne Piers (bron: Tournehem pagina 238). Jean Baptiste Alexis overlijdt op 16 augustus 1709 te Tournehem, 10 maanden oud (bron: Tournehem, pagina 244).

8.2.8. Aldegonde Cecile Boyaval 11 februari 1710 - 1 februari 1713

Aldegonde Cecile wordt geboren op dinsdag 11 februari 1710 te Tournehem (Pas-de-Calais). Haar parrain en marraine zijn: Melchior Boyaval en Jenne Aldegonde Fontaine (bron: Tournehem, pagina 247). Aldegonde Cecile overlijdt op 1 februari 1713 te Tournehem op de leeftijd van drie jaar.

Overlijdensacte Aldegonde Cecile Boyaval

Overlijdensacte Aldegonde Cecile Boyaval (bron: Tournehem, pagina 273

8.2.9. Augustin Francois Boyaval 29 juli 1711 - 11 mei 1780

8.2.10. Siluin Joseph Boyaval 6 juli 1713 - 17 januari 1714

Siluin Joseph wordt geboren op donderdag 6 juli 1713 te Tournehem. Zijn parraine en marraine is Jacques Joseph Dauchel - Seigneur de la Palme - en Marie Marquerite Antoinette Dauchel (bron: Tournehem, pagina 275). Siluin Joseph overlijdt op 17 januari 1714 te Tournehem op de leeftijd van zes maanden.

Overlijdensacte Siluin Joseph Boyaval

Overlijdensacte Siluin Joseph Boyaval (bron: Tournehem, pagina 279)

8.2.11. Marie Marquerite Boyaval 10 september 1714 - 13 september 1715

Marie Marquerite wordt geboren op vrijdag 10 september 1714 te Tournehem. Haar parrain en marraine zijn Pierre Francois Boyaval (er staat in de acte dat dit een broer is, dat is wel vreemd) en Marie Marqueritte Lefabure (bron: Tournehem, pagina 284). Marie Marquerite overlijdt op 13 september 1715 te Tournehem op de leeftijd van één jaar.

Overlijdensacte Marie Marquerite Boyaval

Overlijdensacte Marie Marquerite Boyaval (bron: Tournehem, pagina 296)

8.2.12. Marie Therese Boyaval 2 februari 1716 - 23 januari 1720

Marie Therese wordt geboren op zondag 2 februari 1716 te Tournehem. Haar parrain en marraine zijn... en Marie Therese Le Clercq (bron: Tournehem, pagina 299). Zij overlijdt op 23 januari 1720 te Tournehem op de leeftijd van drie jaar.

Overlijdensacte Marie Therese Boyaval

Overlijdensacte Marie Therese Boyaval (bron: Tournehem, pagina 323)

8.2.13. Jean Baptiste Joseph Boyaval 8 september 1717 - 19 december 1717

Jean Baptiste Joseph wordt geboren op zondag 8 september 1717 te Tournhem. Parrain en marraine zijn Pierre Francois Boyaval en Marie Philipinne Josephe Valentin (bron: Tournehem, pagina 309). Hij overlijdt op 19 december 1717 te Tournehem op de leeftijd van drie maanden.

Overlijdensacte Jean Baptiste Joseph Boyaval

Overlijdensacte Jean Baptiste Joseph Boyaval (bron: Tournehem, pagina 310)

8.2.14. Marie Marquerite Boyaval 16 februari 1719 - 10 februari 1720

Marie Marquerite wordt geboren op donderdag 16 februari 1719 te Tournehem. Haar parrain en marraine zijn Louis Francois Boyaval en Marie Marqueritte de Sinne (bron: Tournehem, pagina 316). Marie Marquerite overlijdt op 10 februari 1720 te Tournehem, 10 maanden oud.

Overlijdensacte Marie Marquerite Boyaval

Overlijdensacte Marie Marquerite Boyaval (bron: Tournehem, pagina 323)

8.2.15. Jean Baptiste Medard Boyaval 7 juni 1720 - † na 1745

Jean Baptiste Medard wordt geboren op maandag 17 juni 1720 te Tournehem. Parrain en marraine zijn Jean Baptiste Lefabure en Marie Therese Le Clercq (bron: Tournehem, pagina 324).
 1. Jean Baptiste Medard is op 26 juli 1743 getuige bij het huwelijk, te Tournehem van Jacques Vogue, een kind van Marie Marquertie Boyaval en Jean Vogue, en Marquerite Francoise Isberques Rivier, een kind van Pierre Cornil Rivier en Marie Fasquel, (bron: Tournehem, pagina 22).
 2. Jean Baptiste Medard wordt in 1745 te Tournehem van Marie Marquerite Therese Henriette, een kind van Henry Pidoux en Marie Anqelique Vavone? (bron: Tournehem, pagina 37).

8.2.16. Jean Francois Boyaval 25 december 1721 - 29 december 1721

Jean Francois wordt geboren op donderdag 25 december 1721 te Tournehem. Zijn parrain en marraine zijn Pierre Francois Boyaval en Anne Joseph Brulin (bron: Tournehem, pagina 333). Jean Francois is de tweelingbroer van Marie Philippine Boyaval. Jean Francois overlijdt op 29 december 1721 te Tournehem, 4 dagen oud. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn vader Pierre Francois Boyaval.
Overlijdensacte Jean Francois Boyaval

Overlijdensacte Jean Francois Boyaval (bron: Tournehem, pagina 334)

8.2.17. Marie Philippine Josephe Boyaval 25 december 1721 - 12 maart 1722

Marie Philippine Josephe wordt geboren op donderdag 25 december 1721 te Tournehem. Haar parrain en marraine zijn Louis Francois Boyaval en Marie Philipinne Josephe Valentin (bron: Tournehem, pagina 333). Marie Philippine Josephe is de tweelingzus van Jean Francois Boyaval. Zij overlijdt op 12 maart 1722 te Tournehem, 2 maanden oud. Haar overlijden wordt aangegeven door haar vader Pierre Francois Boyaval.

Overlijdensacte Marie Philippine Josephe Boyaval (bron: Tournehem, pagina 335)

2E HUWELIJK MET MARIE ANNE GUENET
Na het overlijden van zijn echtgenote: Marie Marquerite Delobel (op 31 december 1721), huwt Pierre Francois Boyaval op 6 juni 1722 te Audrehem, met de 22 jarige en 28 jaar jongere Marie Anne Guenet. Huwelijksgetuigen zijn: de broer van de bruid Valentin Guenet, de vader van de bruid Jean Guenet (1654-1722), Marie Varlet (1663-1708) moeder van de bruid (deze is de nicht van Jeanne Varlet) en ook nog haar goede vriend Mavand Forousel (bron: huwelijkscontract Saint-Omer d.d. 22 mei 1722, acte 155).

Een boerderij in Audrehem

Een boerderij in Audrehem

In de huwelijksacte staat het volgende: na publicaties van de drie officiële afkondigingen vindt op 6 juni 1722 te Audrehem het huwelijk plaats van mr. Pierre François Boyaval (weduwnaar van Marguerite Delobel) van beroep Procureur (baljouw/schout) van de rechtbank te Audrehem (Pas-de-Calais), met Marie Anne Guenet. Zie ook acte Tournehem, pagina 337.

Huwelijk Pierre Francois Boyaval en Marie Anne Guenet Huwelijk Pierre Francois Boyaval en Marie Anne Guenet Huwelijk Pierre Francois Boyaval en Marie Anne Guenet Huwelijk Pierre Francois Boyaval en Marie Anne Guenet Huwelijk Pierre Francois Boyaval en Marie Anne Guenet Huwelijk Pierre Francois Boyaval en Marie Anne Guenet Huwelijk Pierre Francois Boyaval en Marie Anne Guenet

1ste pagina van het huwelijkscontract van 22 mei 1722 van Pierre Francois Boyaval en zijn 2e echtgenote Marie Anne Guenet. Voor het vervolg van het huwelijkscontract klik op de kleine actes (zie ook Tournehem, pagina 337)

Marie Anne is geboren op zondag 12 december 1700 te Audrehem en is een dochter van Jean Guenet geboren in 1654, overleden op 12 mei 1722 te Audrehem 68 jaar oud van beroep laboureur - Procureur d' Office, en van Jeanne Varlet geboren in 1663 en overleden op 12 september 1708 te Audrehem, 45 jaar oud.

Pierre Francois Boyaval en Marie Anne Guenet krijgen samen vier kinderen (in totaal heeft Pierre Francois Boyaval heel veel kinderen gekregen: 22!)

8.2.18. Marie Anne Josephe Boyaval 21 maart 1723 - 8 mei 1728

Marie Anne Josephe wordt geboren op zondag 21 maart 1723 te Tournehem. Parrain en marraine zijn Augustin Francois Boyaval en Jacqueminne Josephe Henon (bron: Tournehem, pagina 342). Marie Anne Josephe overlijdt op 8 mei 1728 te Tournehem, 5 jaar oud. Haar overlijden wordt aangegeven door haar vader.

Overlijdensacte Marie Anne Josephe Boyaval (bron: Tournehem, pagina 372)

8.2.19. Francois Alexis Boyaval 22 augustus 1724 - 15 januari 1725

Francois Alexis wordt geboren op 22 augustus 1724 te Tournehem. Parraine en marraine zijn Pierre Francois Boyaval en Marie Marquerite de Sinne (bron doop: Tournehem pagina 352). Francois Alexis overlijdt op 15 januari 1725 te Tournehem, 4 maanden oud.

Overlijdensacte Francois Alexis Boyaval (bron: Tournehem, pagina 354)

8.2.20. Jean Baptiste Alexis Boyaval 12 december 1725 - 14 september 1801

8.2.21. Jean François Ignace Boyaval ca 1728 - 10 januari 1794

8.2.22. Marie Anne Rosé Henriette Boyaval 12 november 1730 - 5 december 1807

Tot zover de kinderen van Pierre Francois Boyaval.

De 1e echtgenote van Pierre Francois Boyaval: Marie Marquerite Delobel, overlijdt op woensdag 31 december 1721 te Tournehem op 37 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar echtgenoot en door haar zwager Melchior Boyaval.
Pierre Francois Boyaval overlijdt op donderdag 27 april 1730 te Tournehem op 53 jarige leeftijd. Zijn beroep was Procureur au siège de Tournehem.

Acte overlijden Marie Marquerite Delobel

Acte overlijden Marie Marquerite Delobel (bron: Tournehem, pagina 334)

Acte overlijden Pierre Francois Boyaval

Acte overlijden Pierre Francois Boyaval. De vertaling luidt als volgt: op 27 april 1730 is overleden in deze parochie (Tournehem) op de leeftijd van 54 jaar Pierre Francois Boyaval. Hij wordt begraven op de dag van zijn overlijden in het bijzijn van zijn 2e echtgenote Maria Anne Guenet en de kapelaan van Tournehem genaamd J. Benois(e). Ook wordt de overlijdensacte ondertekend door zijn zoon Augustin Francois Boyaval (bron overlijden: Tournehem, pagina 385)

De 2e echtgenote van Pierre Francois Boyaval: Marie Anne Guenet, huwt op 25 juni 1732 te Tournehem met Jean François Vatarin, zoon van Pierre Vatarin en Marie Marmin. Huwelijksgetuigen zijn Philippe Vatarin broer van de bruidegom en Antoine Lay (bron: Tournehem, pagina 400). Ze krijgen samen de volgende zes kinderen:

 1. Pierre Louis Cornille Vatarin, geboren op 28 maart 1733 te Tournehem. Parrain is Pierre Louis Rivier.
 2. Marguerite Thérèse Vatarin, geboren op 16 juli 1734 te Tournehem (bron: Tournehem, pagina 412).
 3. Anne Josèphe Vatarin, geboren op 22 januari 1737 te Tournehem. Parrain en marraine zijn Jean Hermet en Anne Josephe Carpentier (bron: Tournehem, pagina 426).
 4. Jean François Vatarin, geboren op 4 september 1738 te Tournehem. Parrain en marraine zijn Jean Francois Verbreque en Marie Barbe Peingremon (bron: Tournehem, pagina 440).
 5. Jeanne Françoise Vatarin, geboren op 13 maart 1740 te Tournehem. Parrain en marraine zijn Jean Godin (fils de Antone Marc) en Adrienne Vasseur (bron: Tournehem, pagina 453).
 6. Marie Antoinette Vatarin, geboren op 4 september 1741 te Tournehem. Parrain en marraine zijn Charles Medard Desgardin (fils de Guillaume) en Marie Antoinette....(bron: Tournehem, pagina 6).
Marie Anne Guenet overlijdt op woensdag 23 januari 1771 te Tournehem op de leeftijd van 70 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door: haar zoon Jean Baptiste Alexis Boyaval, Jean Vatarin, Henry Sotelet, haar schoonzoon van beroep aubergist/herbergier) wonend te Calais (bron overlijden: Tournehem, pagina 300).

Over Pierre Francois Boyaval is nog het volgende bekend:

 1. Op 15 november 1718 wordt, te Saint-Omer, de volgende acte opgemaakt:
  Gros de St. Omer 4E5/716 ventes et rentes 1718 f.1 (4490) vente et rente du 15/11/1718 Mre Pierre François BOYAVAL bailly de Fouxolles et procureur au baillage de Tournehem y demt et Marie Marguerite DELOBEL sa femme. Vente d’un manoir amazé à Tournehem au profit des seconds comparants (manoir acquis de Melchior BOYAVAL et Pierre BAYART et Marie MARMIN sa femme).
  De vertaling luidt ongeveer als volgt: f.1 (4490) verkoop en verhuur van 1718/11/15 Pierre François BOYAVAL Fouxolles aanklager van het baljuwschap van Tournehem en Marie Marguerite DELOBEL zijn vrouw. Verkoop van een herenhuis Amaze Tournehem in het voordeel van de laatstgenoemde verschijnen (herenhuis verworven Melchior BOYAVAL en Pierre BAYART en Marie MARMIN zijn vrouw). (Bron: http://jobris.wordpress.com/2011/12/page/25/ ).
Vervolg 2 3 4
Naar Home Naar hoofdstukken

Valid HTML 4.01 Transitional