Naar Home Naar hoofdstukken


HOOFDSTUK 9.


Anselme Boyaval (ca 1611 - 25 november 1638)
(Gehuwd met Hubertine Doutriane .. - † na 1670)
Behandeld wordt de nazaat van Toussaint Boyaval en .... (stamnummer 10.).

VOOROUDERS VAN ANSELME BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|

Niet bekend is waar Anselme Boyaval wordt geboren en wie zijn moeder is. Vermoedelijk is hij geboren voor 1611. Hij zou geboren kunnen zijn te Ecuire/Thiembronne (het archief begint daar pas in 1654). Daar komt in ieder geval zijn vader vandaan. NB: er is te Saint-Folquin geen doopacte van Anselme gevonden (de doopacten van Saint-Folquin zijn nagekeken vanaf 1611; voor 1611 zijn deze niet in het archief aanwezig).

Anselme Boyaval en Hubertine Doutriane komen, zover het is te ontcijferen, voor het eerst in 1632 in de lidmatenregisters van de kerk van Saint-Folquin voor. Dat zou kunnen betekenen dat Anselme elders vandaan komt/wordt geboren. De kerk houdt ieder jaar een register bij van zijn lidmaten (daarop staan alleen de volwassen personen vermeld).

Aantekening in het lidmatenregister van Saint-Folquin anno 1632 van het echtpaar Boyaval-Doutriane (bron: Saint-Folquin, pagina 278)

Anselme Boyaval huwt met Hubertine Doutriane. Waar en wanneer is niet bekend. Geen huwelijksacte in Saint-Folquin gevonden.

Anselme Boyaval en Hubertine Doutriane krijgen te Saint-Folquin de volgende kinderen:

9.1. Guislain Boyaval 23 april 1631 - † ..

Guislain wordt geboren op 23 april 1631 te Saint-Folquin (bron: Saint-Folquin, pagina 24). Geen huwelijk of overlijden in Saint-Folquin van Guislain gevonden. NB: in de overlijdensactes van Saint-Folquin zit een lancune tussen 1639 en 1652.

Doop Guislain Boyaval (bron: Saint-Folquin 1611-1751, pagina 24)

9.2. Julien Boyaval ..circa 1635 - 27 juli 1689
Hij gaat verder als stamnummer 8. Zie hoofdstuk 8.

9.3. Francois Boyaval .... - 10 april 1690

Saint-Folquin in vroegere tijden Saint-Folquin in vroegere tijden

Saint-Folquin in vroegere tijden

Hubertine Doutriane huwt, na het overlijden van haar 1ste echtgenoot in 1639, met Clement Marrotte. Waar en wanneer is niet bekend. Hubertine verkast waarschijnlijk na elders, maar in 1656 is zij en haar 2e echtgenoot weer te Saint-Folquin te vinden. Op 18 juli 1656 is zij samen met haar zoon Julien Boyaval (stamnummer 8.) te Saint-Folquin getuige bij het huwelijk van Antonius Glaebeck en Fenima Chimales? (bron: Archief Saint-Folquin, pagina 349.Anselme Boyaval gaat de volgende overeenkomsten aan (in deze overeenkomsten wordt ook Toussaint Boiaval te Calais, Marand Boiaval te Thiembronne, broers van Anselme Boyaval en de Saint-Marqueritekerk te Saint-Omer genoemd):
 1. 13 oktober 1629, bij een notaris te Saint-Omer, betreffende........
 2. 14 oktober 1630 bij een notaris te Saint-Omer, betreffende.........
 3. 16 maart 1635 bij een notaris te Saint-Omer, betreffende.........
 4. In een "leenacte/erkenningsacte" van 15 februari 1642 opgemaakt te Calais wordt Anselme (hij is dan al overleden) samen met Marand Boyaval, wonend te Thiembronne, en Toussaint Boyaval, wonend te Calais, genoemd. Ook wordt hierin de Paroisse Sainte-Marguerite te Saint-Omer genoemd.
Twee overeenkomsten van 15 februari 1642 (acte 67) en 7 september 1644. De vertaling is ongeveer als volgt:

Reconnaissance 15 februari 1642, n° 64: Verschijnt in zijn persoon, Clement Marrotte, ……………..in de streek van Langh wonend in Sainte Marie-Kerque (arrondissement Saint-Omer, Pas-de-Calais); echtgenoot (beheerder van haar zaken) van Hubertine Doutriane hiervoor weduwe (die haar eigen goederen ten beheer heeft behouden) van Anselme Boiaval in leven wonend te Saint-Folquin (dus na de dood van Anselme Boyaval is Hubertine gehuwd met Clement Marotte), welke na lezing, gehoord te hebben van deze twee verschillende brieven, die een rente creëren, opgesteld door notarissen van deze plaats, de één voor 25 florins per jaar ter betaling van 350 florins, gecreëerd door eerdergenoemde Anselme Boiaval, profiterend aan de heer Jacques Chaffringher? momenteel "lieutenant" van de (burgemeester) van deze stad de dato 14 December 1630. De tweede rente bedraagt jaarlijks 7 florins 2 sols 10 deniers, als middel om 100 florins terug te betalen opgesteld door genoemde Anselme Boiaval ten voordeel van bovengenoemde en mejuffrouw Anthoinette Tortaire, echtgenote van Jacques Chaffringher? volgens brieven de dato 6 maart 1635 en erkend via deze (testament excutaire?) onkosten te willen vermijden voor hem en zijn goederen (kapitaal). Ook wordt er ene Antoine de Brauwer in genoemd.

Overeenkomst 7 september 1644

Vandaag, 7 september 1644, is verschenen bovengenoemde Hubertine Doutriane echtgenote van eerdergenoemde Clement Marrotte en daarvoor weduwe (in beheer van goederen) van bovengenoemde Anselme Boyaval die een rente opgesteld heeft zoals eerder genoemd. Na lezing van de twee rentebrieven verplicht zij zich hieraan. De erkenning van deze rente is gedaan door haar bovengenoemde echtgenoot.

Anselme Boyaval overlijdt op 25 november 1638 te Saint-Folquin (bron: archief Saint-Folquin, pagina 181).
Hubertine Doutriane overlijdt na 1670.

Behandeld wordt de 3e zoon van Anselme Boyaval en Hubertine Doutriane (stamnummer 9.).

9.3. FRANCOIS BOYAVAL .. - 10 april 1690
(Gehuwd met Anna Maria de Brauwer .. - † ..na 1696)

VOOROUDERS VAN FRANCOIS BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1638 stamnummer 9.
|

Waar en wanneer Francois wordt geboren is niet bekend. Hij is in 1669/1670 inwoner/Bourgeois van Sint-Omer. Zijn beroep/profession is dan Bailly du Pays de Langle .

Zijn ouders wonen in 1632 te Saint-Folquin.

De volgende acte wordt opgetekend:
Notes : Obligation N° 86 le 27/6/1672 : Francois DE BOYAVAL Sr de Cambrone, greffier du pays de Langle et Damle Anne Marie BRAUWERE sa femme ; au Sr Guillaume BARDT bailly de Blaringhem sur Artois et Damle Catherine Francoise LE THIEULIER sa femme ; arres de 2 rentes, créée par Anselme BOYAVAL au proffit de feuz Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil et Damle Antoinette TARTARE sa femme, de la quelle la dite Dame LE THIEULIER est héritière ; .. ce qu'ils monstreront d'avoir esté payé à Martin et Jacques THIEULIER, pére et fils, et les dits BARDT et sa femme ou leurs enffans, .. depuis le partage faict en 6/1663.

In de Frandre Part III pagina 313 Staat: On l'a ancore ainfi tenu au rapport de M. de Maffles le 7. Avril 1696. entre Jean-Francois Drancourt, Appellant des Mayeur & Eschevin de la Ville de Lille, & Maximilien Lespinasse, intime; quoique pour une circonstance particuliere du fait les parties ayent ete mises hors de Cour & de proces. Et au rapport M. Desnaue le 10 janvier 1697 entre Francois Boyaval Sr. de Cambronne, demanteur.

Francois Boyaval huwt op 17 juni 1662 te Bollezeele, Pas de Calais du nord, met Anna Maria de Brauwer. Huwelijksgetuigen zijn Joa/Joannes de Brauwer en Valentino Brauwer (bron: Bollezeele, pagina 129).

Francois Boyaval en Anna Maria de Brauwer krijgen de volgende kinderen:

9.3.1. Maria Anna Boyaval 4 maart 1664 - † na 1729

9.3.2. Joannes Franciscus Boyaval 26 Augustus 1665 - † ..

Joannes Franciscus wordt geboren op 26 augustus 1665 te Saint-Folquin. Zijn parrain en marraine zijn: Joes Franciscus Blase en Ludowina van Ouse.

Doop Joannes Franciscus Boyaval (bron: Saint-Folquin, pagina 33)

9.3.3. Theresia Ludovica Boyaval 15 Augustus 1666 - † ..

Theresia Ludovica wordt geboren op 15 augustus 1666 te Saint-Folquin (bron: Saint-Folquin pagina 36). Haar marraine is Theresia Ludovica Brauwer.

Doop Theresia Ludovica Boyaval

9.3.4. Anne Francoise Boyaval 10 november 1668 - 30 maart 1719

9.3.5. Guilliaume Francois Boyaval 18 januari 1671 - 10 januari 1720

9.3.6. Maria Jacoba Boyaval 6 februari 1672 - † ..

Maria Jacoba wordt geboren op 6 februari 1672 te Saint-Folquin. Haar parrain en marraine zijn Julianus Canclaire en Maria de Clercq.

Doop Maria Jacoba Boyaval (bron: Saint-Folquin, pagina 48)

9.3.7. Liony .... Boyaval 28 juni 1673 - † ..

Liony .... wordt geboren op 28 juni 1673 te Saint-Folquin. Parraine is Linoy ... de Clercq en marraine is Maria Anna Boyaval

Doop Liony Boyaval (bron: Saint-Folquin, pagina 52)

9.3.8. Gregorius ..... Boyaval 28 juli 1674 - † ..

Gregorius .... wordt geboren op 28 juli 1674 te Saint-Folquin. Parrain en marraine zijn Gregory .... en Joargima Marotte.

Doop Gregorius..... Boyaval (bron: Saint-Folquin, pagina 57)

9.3.9. Margaritha Boyaval 10 maart 1678 - † ..

Margaritha wordt geboren op 10 maart 1678 te Saint-Folquin. Haar marraine is Margaretha Clou .

Doop Margaritha Boyaval (bron: Saint-Folquin, pagina 67)

9.3.10. Nicolaus Boyaval 4 december 1685- † ..

Nicolaus wordt geboren op 4 december 1685 te Saint-Folquin. Parrain is Nicolaus... en marraine is Anna Maria .....(bron: Saint-Folquin, pagina 85).
 1. op 4 september 1672 is Francois Boyaval getuige bij het huwelijk, te Bollezeele, Pas-de-Calais du nord, van Jacobus Elleborde en Beatrice Joanna de Brauwer.

  Het volgende is nog bekend:

 2. Maria Anna/Anna Maria de Brauwer wordt op 16 november 1661 te Bollezeele marraine van Phillipus de Brauwer, een kind van Adrianus de Brauwer en Petronilla Damman (bron: pagina 35).
 3. Maria/Anna Maria de Brauwer wordt op 13 janauri 1675 te Bollezeele marraine van Maria Petronilla, een kind van Jacobus Elleborde en Beatrice Joanna de Brauwer (bron: pagina 217).
 4. Maria/Anna Maria de Brauwer wordt op 29 oktober 1676 te Bollezeele marraine van Maria Anna, een kind van Jacobus Elleborde en Beatrice de Brauwer (bron: pagina 221).
 5. Anna Maria Boyaval/de Brauwer wordt op 2 mei 1682 te Bollezeele marraine van Adrianaus, een kind van Adrianus de Brauwer en Petronilla Damman (bron: pagina 232).
 6. Anna Maria de Brauwer wordt op 9 januari 1687 te Bollezeele marraine van Joannes, een kind van Christianus .... en ...Buiret (bron: pagina 242).
In het archief van Saint-Folquin zijn onderstaande personen als overleden opgetekend. Dit zijn vermoedelijk kinderen van Francois Boyaval en Anna Maria de Brauwer:
 1. Overlijden 29 juni 1676 (pagina 142).
 2. Overlijden 20 april 1679 (pagina 134).
 3. Overlijden 14 juni 1679 (pagina 134).
 4. Overlijden 29 augustus 1679 (pagina 134).
 5. Overlijden 9 december 1679 (pagina 134).
 1. Ook overlijdt er op 6 december 1680 te Bollezeele een Francois/Franciscus de Boyaval, wie kan dit zijn? (bron: Bollezeele 1645-1726. pagina 269).
Francois Boyaval overlijdt op 10 april 1690 te Saint-Folquin (bron: Saint-Folquin, pagina 201).
Anna Maria de Brauwer overlijdt na 1696, waar is niet bekend.

Behandeld wordt het 1ste kind van Francois Boyaval en Anna Maria de Brauwer (stamnummer 9.3.).

9.3.1. MARIA ANNA BOYAVAL 4 maart 1664 - † na 1729
(Gehuwd, dit is niet zeker, met Dominique Silvestre/Sylvestre de Laurette .. - † ..)

VOOROUDERS VAN MARIA ANNA BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1638 stamnummer 9.
|
Francois Boyaval .. - 1690 stamnummer 9.3.
|

Maria Anna Boyaval wordt geboren op 4 maart 1664 te Saint-Folquin. Haar marraine is Maria de Brauwer (bron: Saint-Folquin, pagina 173).


Doop Maria Anna Boyaval

 1. Maria Anna Boyaval wordt genoemd in het testament van haar broer Sr. Guilliaume Francois (de) Boyaval. (Bron: testament opgesteld op 28 november 1729 te Saint-Omer.)
  Jacqueline Isabelle ROBINS veuve en troisièmes et dernières noces du Sr Guilliaume François DE BOYAVAL demt à St Omer. Veut être inhumée dans la chapelle de Notre Dame des charités en l’église de Ste Marguerite sa paroisse proche de ses feus maris… à Marie Isabelle et Marie Madeleine Felix MONBAILLY ses deux petites filles enfants d’Adrienne Angélique TIEMBRONNE sa feue fille à son trépas femme au Sr Paul MONBAILLY… à demoiselle Marie Madeleine JOETZ (kind van Robins) sa fille qu’elle a eu de son mariage avec le Sr Denis François JOETZ femme au Sr Antoine Chrestien échevin à son tour de cette ville… … à damoiselle Anne Françoise DE BOYAVAL sa fille épouse/zijn dochter trouwde met du Sr Henri Grégoire THELLIER les biens acquis des demoiselles Anne Françoise DE BOYAVAL et Marie Anne DE BOYAVAL sœurs de son feu mari/zusters van haar overleden echtgenoot la première vivante femme/de 1ste levenden vrouw à Pierre ROELS demt à Dunkerque et la seconde/en de tweede Marie Anne à Dominique Silvestre DE LAURETTE… … à sœur Pétronille THIEMBRONNE religieuse au couvent de St Marguerite à St Omer… à Charles Henri Grégoire THELLIER son petit-fils… Exécuteur testamentaire : ledit St Henri Grégoire THELLIER son gendre. Témoins : Antoine DELEPOUVE bourgeois marchand et Charles Bernard LECLERCQ aussi bourgeois cabaretier tous deux demt audit st Omer. 28/11/1729, codicille… 04/12/1731, codicille… 07/03/1732, codicille… si son gendre n’accepte pas l’exécution du testament, elle nomme le Sr Jacques VARONS bourgeois receveur demt à St Omer…
 2. Laurette (Dominique-Sylvestre de, wordt als persoon genoemd in Documents inédits relatifs à la ville de Bailleul en Flandre. Auteur: Ignace de Coussemaker. Uitgegeven in 1878, pagina 103/106, dit verwijst naar pagina 65 en 66. Ook wordt Vieille-Église en ville de Bailleul daarin genoemd. Niet bekend is wat dit betekent. Zie voor dit artikel: https://archive.org/stream/documentsindits02cousgoog#page/n61/mode/1up
 3. Volgens dit testament zou Maria Anna Boyaval gehuwd kunnen zijn met Dominique Silvestre/Sylvestre de Laurette. Geen huwelijk in de archieven kunnen vinden.

Maria Anna Boyaval overlijdt na 1729.

Behandeld wordt het 4e kind van Francois Boyaval en Anna Maria de Brauwer (stamnummer 9.3.).

9.3.4. ANNE FRANCOISE BOYAVAL 10 november 1668 - 30 maart 1719
(1ste Gehuwd met Nicolas Soy .. - 3 januari 1691)
(2e Gehuwd met Bernard Roux .. - † na 1695/voor 1719)
(3e Gehuwd, dit is niet zeker, met Pierre Roels .. - † ..)

VOOROUDERS VAN ANNE FANCOISE BOYAVAL <

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1638 stamnummer 9.
|
Francois Boyaval .. - 1690 stamnummer 9.3.
|

Anne Francoise Boyaval wordt geboren op 10 november 1668 te Saint-Folquin. Haar parrain en marraine zijn: Valentino de Brauwer van de parochie Saint-Nicolai en Anna...


Doop Anne Francoise Boyaval (Saint-Folquin, pagina 41)

 1. Anne Francoise Boyaval wordt op 25 april 1699 te Saint-Omer, marraine van Anne Francoise Boyaval, dochter van haar broer en schoonzus: Guillaume Francois Boyaval en Isabelle Jacqueline Robins.
 2. Anne Francoise Boyaval wordt genoemd in het testament van haar broer Sr. Guilliaume Francois (de) Boyaval. (Bron: testament opgesteld op 28 november 1729 te Saint-Omer.)
  Jacqueline Isabelle ROBINS veuve en troisièmes et dernières noces du Sr Guilliaume François DE BOYAVAL demt à St Omer. Veut être inhumée dans la chapelle de Notre Dame des charités en l’église de Ste Marguerite sa paroisse proche de ses feus maris… à Marie Isabelle et Marie Madeleine Felix MONBAILLY ses deux petites filles enfants d’Adrienne Angélique TIEMBRONNE sa feue fille à son trépas femme au Sr Paul MONBAILLY… à demoiselle Marie Madeleine JOETZ (kind van Robins) sa fille qu’elle a eu de son mariage avec le Sr Denis François JOETZ femme au Sr Antoine Chrestien échevin à son tour de cette ville… … à damoiselle Anne Françoise DE BOYAVAL sa fille épouse/zijn dochter trouwde met du Sr Henri Grégoire THELLIER les biens acquis des demoiselles Anne Françoise DE BOYAVAL et Marie Anne DE BOYAVAL sœurs de son feu mari/zusters van haar overleden echtgenoot la première vivante femme/de 1ste levenden vrouw à Pierre ROELS demt à Dunkerque et la seconde/en de tweede Marie Anne à Dominique Silvestre DE LAURETTE… … à sœur Pétronille THIEMBRONNE religieuse au couvent de St Marguerite à St Omer… à Charles Henri Grégoire THELLIER son petit-fils… Exécuteur testamentaire : ledit St Henri Grégoire THELLIER son gendre. Témoins : Antoine DELEPOUVE bourgeois marchand et Charles Bernard LECLERCQ aussi bourgeois cabaretier tous deux demt audit st Omer. 28/11/1729, codicille… 04/12/1731, codicille… 07/03/1732, codicille… si son gendre n’accepte pas l’exécution du testament, elle nomme le Sr Jacques VARONS bourgeois receveur demt à St Omer…
 3. Volgens dit testament zou Anne Francoise Boyaval ook gehuwd geweest kunnen zijn met Pierre Roels. Geen huwelijk in de archieven kunnen vinden.

1ST HUWELIJK MET NICOLAS SOY

Anne Françoise Boyaval huwt met Nicolas Soy. Waar en wanneer is niet bekend. Geen huwelijk in de archieven van Dunkerque gevonden. Wel bekend is dat zij het volgende kind krijgen:
 1. Nicolas Soy, geboren 16 juli 1690 te Dunkerque. Parrain en marraine zijn: Rene Racine en Marie Jeanne Claerbout (bron: Dunkerque pagina 1056). Nicolas huwt op.....met Monique Cortvriend. Komt zij uit Dentergem of Kaprijke, West-Vlaanderen, Belgie? Ze krijgen het volgende kind: Marie Therese Isabelle Soy, geboren ....1723 te Dunkerque. Haar marraine is Isabelle Cortvriend (bron Dunkerque Chapelle Saint Jean Baptiste 1718-1723, pagina 501, acte 468).
  Marie Therese Isabelle Soy overlijdt op ...september 1723 te Dunkerque (bron: Dunkerque Chapelle Saint Jean Baptiste 1718-1723 pagina 546).

2e HUWELIJK MET BERNARD/BERNARDUS ROUX

Anne Françoise Boyaval huwt op 2 november 1692 te Dunkerque met Sr. Bernard Roux (van beroep Interprète de Langue ètrangère. Bij het huwelijk zijn aanwezig: Sr. Jacques Gerardin Chevalier, Jean Baptiste Gerard, van beroep advocaat, Jeanne Wallewein echtgnote van Sr. Michel Blomme, van beroep Advocat et échevin; deze Michel Blomme overlijdt op 30 november 1697 te Dunkerque 55 jr 1697-1707 p82, la chapelle st julien, en Anne van de Weghe. (Bron huwelijk: Dunkerque 1683-1705, acte 278, pagina 463.)

Sr. Bernard Roux is eerder gehuwd geweest (op 26 augustus 1685 te Dunkerque, bron: pagina 64) met Jeanne Francoise/Joanna Francisca Gerard. Zij overlijdt op 6 mei 1691 Dunkerque (bron: Dunkerque pagina 676). Met zijn 1ste echtgenote krijgt hij de volgende kinderen:
- Bernardine Jacqueline Roux, geboren 21 oktober 1685 te Dunkerque (bron: pagina 680).
- Bernard Jacques Roux, geboren 12 mei 1691 Dunkerque (bron: pagina 298). Hij overlijdt in september 1692 te Dunkerque (bron: pagina 814).

3e HUWELIJK MET PIERRE ROELS

Niet zeker is of dit huwelijk juist is.

Het volgende is nog bekend over Anne Francoise Boyaval:

 1. Zij wordt op 11 maart 1697 te Dunkerque marraine van Etienne Guillaume Martin, Paul de La Heronne/de La Here, een kind van Sieur Louis en Anne Drias. Parrain is Sieur Estienne Perier, lieutenant de port /Lieut de vaisseau Commandant de la marine de Dunkerque.
 2. Zij wordt op 12 maart 1697 marraine te Dunkerque van Pierre Antoine Oustlant, een kind van Pierre en Elisabeth Allebee, parrain is Antone Desgardin.
 3. Zij wordt op 12 maart 1697 te Dunkerque marraine van Pierre Antoine Oustland, kind van Pierre en Elisabeth Allebee.
 4. Zij wordt op 26 december 1698 te Dunkerque marraine van Anne Josephe Villeneuve, een kind van Jean Denis en Michele Cornet (bron: Dunkerque, pagina 91 acte 1051).

De 1ste echtgenoot van Anne Francoise Boyaval: Sr. Nicolas Soy overlijdt op 3 januari 1691 te Dunkerque (bron: Dunkerque, pagina 635, acte 30).

Anne Francoise Boyaval overlijdt op 30 maart 1719 te Dunkerque op 50 jarige leeftijd. In de acte wordt verder genoemd: domicillie rue du Bort... chapelle Saint Jean Baptiste. Zij is dan weduwe van Bernard Roux. Zij kan dan niet gehuwd zijn geweest met Pierre Roels. Haar overlijden wordt aangegeven door haar zoon uit haar 1ste huwelijk Nicolas Soy en door Guilliaume de Laurette.
Anne Francoise Boyaval is dan echtgenote van Bernard Roux (dus niet van Pierre Roels). Bron: Dunkerque 1718-1729 pagina 345, acte 218.
Bernard Roux overlijdt na 1719?

Behandeld wordt het 5e kind van Francois Boyaval en Anna Maria de Brauwer (stamnummer 9.3.).

9.3.5. GUILLIAUME FRANCOIS BOYAVAL 18 januari 1671 - 10 januari 1720
(Gehuwd met Jacqueline Isabelle Robins 14 januari 1658 - 12 april 1732)

VOOROUDERS VAN GUILLIAUME FRANCOIS BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1638 stamnummer 9.
|
Francois Boyaval .. - 1690 stamnummer 9.3.
|

Guilliaume Francois Boyaval wordt geboren op 18 januari 1671 te Saint-Folquin.


Doopacte Guilliaume Francois Boyaval (bron: pagina 46)

Zijn beroep is later: Mousquetaire gris et capitaine en Chateaubriant au service de samaiesté (musketier van de koning in Chateaubriant). Seigneur de Cambronne Vandevelde.

Guilliaume Francois huwt, op 26 jarige leeftijd, op 23 april 1697 te Saint-Omer met de 38 jarige en veel oudere Jacqueline Isabelle Robins. Bij het huwelijk is de moeder van de bruidegom (Anna Maria de Brauwer) aanwezig vergezeld van Thomas Jubert. Ook is de tante van de bruidegom: Maria de Brauwer, aanwezig. Verdere getuigen zijn: S. Aubert, N. Leporcq, Philippe Vasseur en Jean Baptiste Laurette (Ste Margurite te Saint-Omer, pagina 438).


Huwelijkspublicatie Guilliaume Francois Boyaval en Jacqueline Isabelle Robins (Ste Marguritekerk)

Jacqueline Isabelle Robins wordt geboren op 14 januari 1658 te Saint-Omer als Jacoba Isabelle Robins en is een kind van Robert Dominique Robins (Le Sr Robert ROBINS marchand tavernier en cette ville. Moyennant 100 écus blancs reçus d’Eugene THIEMBRONNE son gendre aussi marchand audit St Omer, il lui cède 100 écus à lui dus par sire Christophe DESPONS échevin de cette ville restant de plus grande somme, par acte du 02/09/1683) en Isabelle Pomart (bron: Saint-Omer Sepulcre kerk, pagina 927).

Jacqueline Isabelle Robins is al twee keer eerder gehuwd t.w.: zij huwt op 16 augustus 1678 te Saint-Omer met Eugenus Thiembronne van de parochie Saint Aldegonde (bron: Saint-Omer Saint-Sépulcre 1597-1732 pagina 369). Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:

 1. Maria Pitronilla Thiembronne, geboren op 1 juli 1679 te Saint-Omer (bron: Saint Marquerite kerk, pagina 891). Maria Pitronilla overlijdt op 29 december 1721 te Saint-Omer op 42 jarige leeftijd, zij wordt begraven in de Chapelle de Notre Dame. (bron: Saint Marquerite kerk, 1713-1729 pagina 667).
 2. Jacoba Elisabeth Thiembronne, geboren op 28 december 1680 te Saint-Omer (bron: Saint-Omer, Saint Marquerite kerk, 1637-an1 pagina 913).
 3. Maria Josephe Thiembronne, geboren op 20 dec 1682 te Saint-Omer (bron: Saint-Omer, Saint Marquerite kerk, 1637-an1 pagina 939).
 4. Adrienne Angelica Thiembronne, geboren op 27 mei 1684 te Saint-Omer (bron: Saint Marquerite kerk, pagina 962). Adrienne Angelica Thiembronne huwt met Paul Monbailly. Zij overlijdt op 2 maart 1720 te Saint-Omer op 36 jarige leeftijd en wordt begraven in de Chapelle de Notre Dame (bron: Saint-Omer, Saint Marquerite kerk, pagina 527)
 5. Anna Benedicta Thiembronne, geboren op 5 maart 1686 te Saint-Omer (bron: Saint-Omer, Saint Marquerite kerk, 1637-an1 pagina 990).
 6. Eugenius Felix Thiembronne, geboren op 2 november 1688 te Saint-Omer (bron: Saint-Omer, Saint Marquerite kerk, 1637-an1 pagina 1237).
Jacqueline Isabelle Robins huwt op 1 juni 1693 te Saint-Omer met Denis Francois Joetz. Kennelijk heeft ze haar naam veranderd in Jacqueline Isabelle, want vanaf dit huwelijk heet zij zo. Hij is geboren te Saint-Omer en een kind van Guilliaume Joetz en van....... (bron huwelijk: Saint-Omer, Sainte Marqueritekerk pagina 221). Denis François Joetz, overlijdt op 16 oktober 1694 te Saint-Omer 33 jaar oud (bron: Saint-Omer, Sainte Marqueritekerk 1689-1712, pagina 299).

Jacqueline Isabelle Robins en Denis François Joetz krijgen de volgende kinderen:

 1. Marie Magdelaine Joets, geboren op 9 maart 1694 te Saint-Omer (bron: Saint-Omer, Sainte Marqueritekerk 1689-1712, pagina 268). Zij huwt op 14 februari 1719 te Saint-Omer met Antoine Francois Chretien bron: te Saint-Omer pagina 443). Zij overlijdt in 1771.
 2. Marie Therese Joets, geboren op 9 maart 1694 te Saint-Omer (bron: Saint-Omer, Sainte Marqueritekerk 1689-1712, pagina 269). Zij overlijdt op 10 mei 1695 te Saint-Omer (bron: Saint-Omer, Sainte Marqueritekerk 1689-1712, pagina 332).

Het wapen van de familie Boyaval (zie ook de grafsteen van Guilliaume Francois Boyaval). Deze tekening is in 1840 gemaakt door Mr Nicolette de Noircarmes uit Saint-Omer (deze heeft onze familiestamboom uitgezocht. Dit is te vinden in het archief te Saint-Omer)

Guilliaume Francois Boyaval en Jacqueline Isabelle Robins krijgen de volgende dochter:

9.3.5.1. Anne Francoise Boyaval 15 april 1699 - 25 juni 1757

Over Jacqueline Isabelle Robins zijn vele artikelen en boeken geschreven. Zij wordt wel vergeleken met Jeane d'Arc. Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) wordt ook Saint-Omer (in 1710) belegerd. De stad kwam hierdoor zonder voedsel en voorraden te zitten. Zij smokkelde met gevaar voor eigen leven met de boot vanuit Duinkerken voedsel om zo de armen mensen te voorzien van eten. Ook smokkelde ze munitie om ten strijde te trekken. Ook is er in Saint-Omer een straat: de Rue Jacqueline-Robins, naar haar vernoemd.
Une légende populaire avait fait de Jacqueline Robins une héroïne ayant sauvé Saint-Omer du siège des troupes autrichiennes de 1710 en assurant à la ville un ravitaillement en vivres et en munition. Or le siège n’a jamais eu lieu et Jacqueline Robins, loin d’être une femme du peuple comme le voulait la légende, n’a jamais accompli de tels actes! Qui était donc réellement Jacqueline Robins? Comment est né le mythe d’une héroïne audomaroise?
Ce sont notamment des « historiens » locaux, tels H. Piers, J. Derheims et Lauwereyns de Roosendaele, qui, au début du 18e siècle, créèrent la légende de Jacqueline Robins comme femme du peuple et héroïne qui aurait ravitaillé en vivres et en munitions, dans sa « barque », la ville de Saint-Omer, à la veille du siège par les troupes autrichiennes de Marlborough en 1710. En reconnaissance de la dame et de sa bravoure, une statue de bronze fut élevée en 1884 sur la Place du Vainquai (Ill. 5).

Place du Haut-Pont te Saint-Omer anno 1820

Jacqueline Isabelle Robins had, samen met haar echtgenoten, ook een brasserie genaamd: "le Grand Hollande" in de place du Haut-Pont. Vanaf 1679 was het Jacqueline Isabelle Robins die opereerde onder de naam van haar eerste man. Zie hieronder de wijnen die zij verkocht.

Het volgende stukje geschiedenis zegt iets over het huis waar de brasserie was gevestigd.

Humili licet génère procreatus, mentis tamen et sapientia clarissimus. Ms. inédit d'André Loman. — Il était né à Saint-Omer. Ses parents étaient brasseurs dans la maison du Holland. Cette maison rebâtie en 1613 existe encore : elle est aujourd'hui occupée par M. Jules Guilbert, également brasseur. La brasserie du Holland appartenait en 1710 à Isabelle-Jacqueline Robins, femme de Guilliaume de Boyaval, bonne bourgeoise, riche_ment apparentée, noblement mariée et qui oncques ne pensa à ravitailler une ville pour faire lever un siège qui ne fut jamais commencé.

Wijnkaart van 21 juli 1697 van de brasserie van Jacqueline Isabelle Robins

In de Franse archieven zijn diverse actes over geldtransacties, testamenten etc te vinden die zijn aangegaan. Hieronder een aantal

Issue d’une famille honorable, Jacqueline-Isabelle Robins est née à Saint-Omer le 14 janvier 1658. Son père, Robert Robins, ancien échevin, exploitait une brasserie dans l’actuelle rue du triqueballe. Le 16 août 1678, Jacqueline, alors âgée de vingt ans épousa Eugène Thiembronne, qui appartenait à une famille riche. Le couple s’installe dans une maison située au numéro 127 de l’actuelle rue de Dunkerque, propriété vers 1650 des Thiembronne. Jacqueline Robins est ensuite notée propriétaire de la demeure en 1698. Reconstruite vers 1889, la maison actuelle comporte un relief figurant un navire et sur lequel est gravée l’inscription Bateau d'Hollande, probablement en mémoire de Jacqueline Robins (Ill. 4).

En effet, l’autre propriété des Thiembronne-Robins, le Grand Hollande était une brasserie et un entrepôt de liqueurs et de vins sise sur l’actuelle place du Haut-Pont. C’est peut-être cette vaste demeure qui est figurée en partie sur le tableau. Non loin se trouvait la passerelle auprès de laquelle accostait la barque qui embarquait personnes et marchandises vers Calais, Bourbourg, Gravelines et Dunkerque. Jacqueline Robins se rendra adjudicataire du service des barques de Saint-Omer à Dunkerque.

Eugène Thiembronne meurt en 1692 et Jacqueline Robins se remarie moins de six mois après, le 1er janvier 1693, avec Denis François Joets, âgé de 32 ans, qui décèdera peu de temps plus tard, en 1694. En troisièmes noces, le 23 avril 1697, Jacqueline Robins épouse François Boyaval, âgé de 26 ans, seigneur de Cambronne et de Vandervelde, capitaine aux mousquetaires gris du roi. Enrichie par ses diverses alliances, Jacqueline Robins achète des fermes qu’elle dirigea, en plus de la brasserie et de l’entrepôt des liqueurs, jusqu’à son décès survenu le 12 avril 1732. Le portrait de Saint-Omer restitue bien l’image d’une femme d’un rang social élevé dont nous savons par ailleurs que le sens des affaires à contribué à rendre le personnage influent.

08/05/1699 – Antoine BOCQUET, bourgeois, et Marie DU PONCHEL, sa femme (…) pour faire payement au Sieur François BOYAVAL, marchand demt en cette ville et Damoiselle Jacqueline ROBINS, sa femme (…)toutes les prétentions qu’ils pourraient avoir et qui pourraient résulter du procès qu’ils avaient en qualité de cousin et héritier de Michelle DESGARDINS, vivante femme, à Guilliaume HOCHART, et d’Adrienne DESGARDINS, soeur d’icelle Michelle allencontre de Mre Jacques QUENDAL, pbre pasteur de Coulomby, de Marguerite BEAURAIN, sa mère, de Hubert QUENDAL, son frère au sujet des biens délaissés par le trépas du dit Guilliaume HOCART, Michelle DESGARDINS, sa femme, et Adrienne DESGARDINS, sa soeur (…).

31/10/1699 – Jean et Nicolas FOURMONT, laboureurs demt à Momigny, pays de Gimay reconnurent que Damlle Jacquelinne Isabelle ROBINS, femme à François BOYAVAL, seigneur de Cambronne, demt en cette ville se constitue aujourd’hui leur caution (…)

31/12/1699 – Antoine DESPREYS, bourgeois mre charpentier, demt en la ville d’Aire, et Jenne DELATTRE, sa femme (…) payement à Jacqueline Isabelle ROBINS, femme et séparée en biens de François BOYAVAL, marchande demt en cette ville (…) 4 baux à loyer (…) le premier fait par Pierre CORNET, laboureur, demt à Lillers,, Isabelle BROIGNART, sa femme , et Pierre CORNET, leur fils à marier par lettres reconnues par François DELERUE, laboureur, demt à Roquetoire, et Isbergue BROIGNART, le second pour l’occupation située en la ville d’Aire fait par Jean MATHON, laboureur y demt et Catherine DUBROEUCQ, sa femme (…) le troisième pour l’occupation d’une maison située en la ville d’Aire occupée par Susanne LE MAIRE, veuve d’Ambroise CATTY, et finalement le 4ème lot situé au dit Willebroucq occupé par Jean GODDART, laboureur, y demt, et Marie Margte DE ROO.

Indemnité du 06/08/1722 - Damoiselle Jacqueline Isabelle ROBINS veuve en dernières noces du sieur Guilliaume François de BOYAVAL demt en cette ville. Pour assurer le sieur Paul MONBAILLY veuf de damoiselle Adrienne Angélique THIEMBRONNE fille de la comparante qu’elle a retenu de sa conjonction avec le sieur Eugene THIEMBRONNE son premier mari, elle a déclaré indemniser pleinement le sieur MONBAILLY de tous frais qui pourraient résulter de l’instance par lui formée en qualité de père des enfants qu’il a retenu de sa conjonction avec ladite THIEMBRONNE sa feue femme au sujet de l’opposition par lui formée conte le décret du testament de feue damoiselle Pétronille THIEMBRONNE… Le sieur Antoine CHRESTIEN marchand en cette ville exécuteur testamentaire de ladite feu Pétronille THIEMBRONNE…

Testament 5 du 28/11/1729 - Jacqueline Isabelle ROBINS veuve en troisièmes et dernières noces du Sr Guilliaume François DE BOYAVAL demt à St Omer. Veut être inhumée dans la chapelle de Notre Dame des charités en l’église de Ste Marguerite sa paroisse proche de ses feus maris… à Marie Isabelle et Marie Madeleine Felix MONBAILLY ses deux petites filles enfants d’Adrienne Angélique TIEMBRONNE sa feue fille à son trépas femme au Sr Paul MONBAILLY… à demoiselle Marie Madeleine JOETZ kind van Robins sa fille qu’elle a eu de son mariage avec le Sr Denis François JOETZ femme au Sr Antoine Chrestien échevin à son tour de cette ville… … … à damoiselle Anne Françoise DE BOYAVAL sa fille épouse/zijn dochter trouwde met du Sr Henri Grégoire THELLIER les biens acquis des demoiselles Anne Françoise DE BOYAVAL et Marie Anne DE BOYAVAL sœurs de son feu mari/zusters van haar overleden echtgenoot, la première vivante femme/de 1ste levenden vrouw à Pierre ROELS demt à Dunkerque et la seconde/en de tweede Marie Anne dus à Dominique Silvestre DE LAURETTE… … à sœur Pétronille THIEMBRONNE religieuse au couvent de St Marguerite à St Omer… à Charles Henri Grégoire THELLIER son petit-fils… Exécuteur testamentaire : ledit St Henri Grégoire THELLIER son gendre. Témoins : Antoine DELEPOUVE bourgeois marchand et Charles Bernard LECLERCQ aussi bourgeois cabaretier tous deux demt audit st Omer. 28/11/1729, codicille… 04/12/1731, codicille… 07/03/1732, codicille… si son gendre n’accepte pas l’exécution du testament, elle nomme le Sr Jacques VARONS bourgeois receveur demt à St Omer…
NB vrij vertaald: Jacqueline Isabelle Robins weduwe derde en laatste huwelijk van Guilliaume Francois Sr. DE BOYAVAL demt in St Omer. Wil worden begraven in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de goede doelen in de kerk van St. Margaret's dicht bij haar man HONORARIA parochie ... Marie Isabelle en Maria Magdalena Felix MONBAILLY haar twee kleine meisjes kinderen Adrienne Angelique TIEMBRONNE wijlen zijn dochter naar haar dood Paul Sr MONBAILLY vrouw ... Juffrouw Marie Madeleine JOETZ aan haar dochter dat ze haar huwelijk met François Denis Sr JOETZ vrouw Sr Antoine Chrestien wethouder moest zetten deze stad ... ... ... jonkvrouw in Anne Françoise DE BOYAVAL dochter vrouw van Henry Sr Gregory THELLIER eigendom verworven jonkvrouwen Anne Françoise DE BOYAVAL en Mary Anne DE BOYAVAL zussen van haar overleden echtgenoot, de eerste levende vrouw aan Peter ROELS demt Duinkerken en de tweede om Dominique Silvestre VAN LAURETTE ... ... Zuster Petronilla THIEMBRONNE non in het klooster van St Marguerite St Omer ... Charles Henri Gregoire THELLIER zijn zoontje ... Uitvoerder: zei Henri St Gregorius THELLIER zijn zoon. Getuigen: Antoine DELEPOUVE burgerlijke koopman en Charles Bernard Leclercq als bourgeois herbergier beide demt st Omer zei. 28/11/1729, 1731/12/04 ... codicil, codicil ... 1732/07/03, codicil ... als zijn zoon geen legaat aanvaarden, benoemt de Sr Jacques VARONS bourgeois ontvanger demt in St Omer ...

25/04/1715 - Le sieur Guilliaume François de BOYAVAL demt en cette ville. Joseph Bonaventure de Lorette son neveu demt à Bergues St Winnocq a l’intention de prendre l’habit d’hermitte dont il y est admis par lettres de Rome du 08/02 dernier. Désirant seconder les bons et pieux desseins de son dit neveu et lui donner quelque secours et assistance pour pouvoir subsister en cet état, il crée à son profit une rente de 15 florins monnaie de Flandre faisant en celle courante 18 livres 15 sols. Sieur Guilliaume François de BOYAVAL demt in deze stad. Joseph Bonaventure LORETO zijn neef demt Bergues St Winnocq voornemens de hermitte waarin het wordt toegegeven door brieven van Rome 02/08 laatste jas aannemen. Willen maken van de goede en vrome gedachten van zijn neef te helpen en zei hem enige verlichting en hulp om te kunnen overleven in deze staat, het creëert de winst lijfrente 15 gulden munt Vlaanderen doet in de huidige 18 £ 15 sols.

In 1880? is van Jacqueline Isabelle Robins een groot standbeeld voor haar moed en dapperheid in de la Place du Vainquai te Saint-Omer geplaatst


Guilliaume Francois Boyaval overlijdt op 10 januari 1720 te Saint-Omer. Hij wordt begraven in de Eglise de Notre Dame van Saint-Omer. Zijn overlijden wordt aangegeven door Guilliaume de Laurette en door Paul Monbailly (bron: Saint-Omer Sainte Marquerite 1713-1729, pagina 515). deze is gehuwd met Adrienne Angelica Thiembronne (kind van Jacqueline Robins en Thiembronne).
Jacqueline Isabelle Robins overlijdt op 12 april 1732 te Saint-Omer op de leeftijd van 73 jaar. Haar beroep was o.a. Verzetstrijdster en Brasseriehoudster. Ook zij wordt begraven in de Eglise de Notre Dame van Saint-Omer .

Beiden liggen begraven in een familiegraf in de St-Marguerite kerk van Saint-Omer. Tijdens de restauratie van de grote kerk is de gedenksteen verplaatst naar de Eglise Sainte Marguerite, Societé des Amhquaires de la Jorimie? in de Rue au Vent (bron: Saint-Omer Sainte Marquerite 1688-1732 acte 101, pagina 174).


Grafsteen van het familiegraf van Guilliaume Francois Boyaval en Jacqueline Isabelle Robins en de overlijdensacte, archief Saint-Omer St.Marquerite pagina 515)

Behandeld wordt de dochter van Guilliaume Francois Boyaval en Jacqueline Isabelle Robins (stamnummer 9.3.5.).

9.3.5.1. ANNE FRANCOISE BOYAVAL 15 april 1699 - 25 juni 1757
(Gehuwd met Henry Grégoire Thellier 29 december 1690 - 3 april 1736)

VOOROUDERS VAN ANNE FRANCOISE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1638 stamnummer 9.
|
Francois Boyaval .. - 1690 stamnummer 9.3.
|
Guilliaume Francois Boyaval 1671 - 1720 stamnummer 9.3.5.
|

Anne Francoise Boyaval wordt geboren op 15 april 1699 als Anne Francois Josephe te Saint-Omer. Haar doop wordt o.a. aangegeven door Joseph de Hanon en Anne Francoise Boyaval, geboren november 1668 te Saint-Folquin en zuster van de vader van de geborene.

Doop Anne Francoise Boyaval (Saint-Omer, St.Marqueritekerk 1689-1712, pagina 550 )

Anne Francoise Boyaval huwt op 23 april 1720 te Saint-Omer met de 28 jarige Henry Gregoire Thellier(Henry Gregoire Tillier) van beroep Griffier Seigneur de Cambond de Saint-Paul/Sant-Pol. Getuigen bij het huwelijk zijn: Joseph Albert Thellier/Tillier, broer van de bruidegom, Guilliaume de Laurette, neef van de bruid. Deze wordt ook genoemd in het testament van de vader van de bruid. zie stamnummer 9.3.5.). Bron huwelijk: Saint-Omer Sainte-Margueritekerk pagina 535).

Henry Gregoire Thellier wordt geboren op 29 december 1690 te Saint-Pol-sur-Ternoise en is een zoon van Gregoire Thellier van beroep Greffier de la Sénéchaussée, argentier en Marie Jeanne Doby (bron: Saint-Pol-sur-Ternoise, Eglise Saint Paul 1628-1697, pagina 458).

Henry Gregoire Thellier en Anne Francoise Boyaval krijgen de volgende kinderen:

 1. Charle Henry Gregoire Thellier, geboren op 22 augustus 1722 te Saint-Omer. Zijn parrain en marraine Charle Anthoine Petit en zijn grootmoeder Jacqueline Isabelle Robins (bron: Saint-Omer, Sainte Marquerite kerk, pagina 715, acte 209). Zijn beroep was Advocaat te Saint-Omer.
 2. Valentinus Thelllier, geboren op 14 december 1724 te Saint-Omer. Marraine is zijn grootmoeder Jacqueline Isabelle Robins (bron: Saint-Omer Sainte Marquerite kerk, pagina 904, acte 434).
 3. Pierre Gaullaume Francois Thellier, geboren op 17 november 1728 te Saint-Omer. Zijn geboorte wordt aangegeven door Pierre Bernard Fayolle en Marie Isabelle Angelique Monbailly (bron: Saint-Omer, Sainte Marquerite kerk 1713-1729, pagina 1248, acte 363). Pierre Gaullaume François huwt met Marie Jeanne Louise Le Prestre. Hij overlijdt op 22 februari 1817 te Saint-Omer, 88 jaar oud (bron: Saint-Omer, 1815-1825, pagina 306, acte 72).

Huwelijksacte Anne Francoise Boyaval en Henry Grégoire Thellier(archief Saint-Omer pagina 535 St.Marqueritekerk)

Anne Francoise Boyaval overlijdt op 25 juni 1757 te Saint-Omer op 58 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar zoon Charle Henry Gregoire Thellier, van beroep advocaat te Saint-Omer. Bron: Sant-Omer, église Sainte-Marguerite, pagina 660.
Henry Gregoire Thellier overlijdt op 3 april 1736 op 44 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn zoon Charle Henry Gregoire Thellier. Bron: Sant-Omer, église Sainte-Marguerite, pagina 553, acte 88.
Beiden liggen begraven in een familiegraf in de église de Notre Dame van Saint-Omer. Tijdens de restauratie van de kerk is de gedenksteen verplaatst naar de église Sainte Marguerite (Societé des Amhquaires de la Jorimie? in de Rue au Vent).

Capelle Notre Dame te Saint-Omer

Naar Home Naar hoofdstukken
Valid HTML 4.01 Transitional