Naar Home Naar hoofdstukken


HOOFDSTUK 10.Toussaint Boyaval (.. - † na 1635/1639)
(Gehuwd met .. - † ..)Behandeld wordt een nazaat van Francois Boyaval en Marguerite Dufay (stamnummer 11.).

VOOROUDERS VAN TOUSSAINT BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|

Waar en wanneer Toussaint Boyaval wordt geboren, met wie en waar hij is gehuwd, waar en wanneer hij precies is overleden is niet bekend. Het zou in Ecuires/Thiembronne (Frankrijk, Pas-de-Calais) kunnen zijn. Daar heeft hij gewoond. In de huwelijkse-voorwaarden/marriage-contract van 5 mei 1631 te Calais van zijn zoon Toussaint Boyaval (stamnummer 10.2.) staat o.a.: Ils demeurent tous deux à Calais/beiden verblijden in Calais. Le père de Toussaint s'appelle également Toussaint et demeure à Ecuires, paroisse de Thiembronne/zijn vader verblijft te Ecuires/Thiembronne.

Links:Château de M. Levasseur de Fernehem te Thiembronne. Rechts: l'Eglise te Thiembronne

Toussaint Boyaval en .... krijgen de volgende kinderen:

10.1. Marand Boyaval .. - † na 1642

10.2. Toussaint Boyaval ca 1600 - 4 augustus 1642

10.3. Anselme Boyaval ca 1611 - 25 november 1638
Anselme gaat verder als stamnummer 9. Zie hoofdstuk 9.

10.4. Adriana Boyaval .. - † tussen 1679-1686

Waar en wanneer Adriana wordt geboren is niet bekend. De kerk te Saint-Folquin houdt ieder jaar een register bij van haar lidmaten (daarop staan alleen de volwassenen vermeld). Adriana Boyaval wordt daar in 1632 (evenals Anselme pagina 276, Anna pagina 274/289, Joa/Jeanne pagina 274 en Maria Boyaval pagina 274/285/289) voor het eerst op vermeld (bron: Calais 1611-715, pagina's: 274/285). Zij komt dus elders vandaan c.q. is elders geboren. Vermoedelijk is zij geboren te Ecuires/Thiembronne.

Adriana verkast ca 1639 naar Saint-Omer. Adriana staat, samen met ene Gillocq/Guillot/Hibon/ in 1639 op de parochie-lijst van de Sainte-Marquerite Kerk te Saint-Omer (bron: 1637-an1, pagina 1123).
In Calais huwt er op 27 juli 1649 een Adriana Boyaval met Dominique Guibon. Wie is dit? (bron: 1625-1896, pagina 412).

In ieder geval is Adriana van 1662-1679 weer te vinden in Saint-Folquin (bron: parochielijst Saint-Folquin 1611-1751, pagina 185/187/287/312).

Het volgende is nog bekend over Adriana Boyaval:

 1. Adriana wordt op 25 september 1668 te Saint-Folquin marraine van Caroline Vandamme, kind van Valantinus Vandamme en Catherine Hoets. Parrain is Carolo Vandamme (bron: 1611-1751, pagina 41.
 2. Op 2 juli 1670 wordt Adriana te Saint-Folquin marraine van Jacobine Sueven? kind van Joannes Seuven? en Maria Merneville (bron: 1611-1751, pagina 45).
Adriana Boyaval overlijdt vermoedelijk tussen 1679-1686. Overlijden niet gevonden in Saint-Folquin. Zijn hiaten in het archief?

10.5. Anna Boyaval .. - † na 1632

Waar en wanneer Anna wordt geboren is niet bekend. Waarschijnlijk is zij geboren te Ecuires/Thiembronne. De kerk te Saint-Folquin houdt ieder jaar een register bij van zijn lidmaten (daarop staan alleen de volwassenen vermeld). Anna Boyaval wordt daar in 1632 (samen met Anselme (pagina 276, Joa/Jeanne pagina 274, Adriana 274/285 en Maria Boyaval pagina 274/285/289) voor het eerst op vermeld (bron: Calais 1611-715, pagina's: 274/289). Zij komt dus elders vandaan c.q. is elders geboren. Zij is na 1634 niet meer te Saint-Folquin te vinden.
In juni 1687 overlijdt er te Calais een Anne Boiaval. Zij zou dit kunnen zijn (bron: 1625-1896, pagina 1464).

10.6. Maria Boyaval .. - † ..

Waar en wanneer Maria wordt geboren is niet bekend. Waarschijnlijk is zij geboren te Ecuires/Thiembronne. De kerk te Saint-Folquin houdt ieder jaar een register bij van zijn lidmaten (daarop staan alleen de volwassenen vermeld). Maria Boyaval wordt daar in 1632 (samen met Anselme pagina 276, Adriana 274/285, Joa/Jeanne pagina 274 en Anna pagina 274/289) voor het eerst op vermeld (bron: Calais 1611-715, pagina's: 274/285/289). Verder niets gevonden in Saint-Folquin.

NB: in 1678 wordt er te Ecuires een Marie Boyaval marraine van een kind van Jacques Pruvost en Antoinette Ducrocq (bron: 1672-1882, pagina 30). Is dit deze Marie?

10.7. Joa/Jeanne Boyaval .. - † na 1632

Waar en wanneer Joa/Jeanne wordt geboren is niet bekend. Waarschijnlijk is zij geboren te Ecuires/Thiembronne. Wel bekend is dat zij in 1632 te Saint-Folquin huwt met Jean Mey. Ook staat Anselme Boyaval vermeld op de "acte". De kerk te Saint-Folquin houdt ieder jaar een register bij van zijn lidmaten (daarop staan alleen de volwassenen vermeld). Joa/Jeanne Boyaval wordt daar in 1632 (samen met Anselme pagina 276, Adriana pagina 274/285, Maria pagina 274/285/289 en Anna pagina 274/289) voor het eerst op vermeld (bron: Calais 1611-715, pagina's: 274). Joa/Jeanne komt dus elders vandaan c.q. is elders geboren. Na 1632 is Joa/Jeanne niet meer te vinden in Sant-Folquin.

Hieronder twee afbeeldingen: een kerkenlijst uit 1632 en een huwelijksovereenkomst uit 1632 van Jean Mey en Jeanne Boyaval. Hierin is te zien dat Anselme Boyaval als getuige aanwezig is (bron: Saint-Folquin, pagina 274/276 en 102).10.8. Marquerite Boyaval ca 1618 - 4 februari 1711

Marquerite wordt geboren ca 1618. Waar is niet bekend. Waarschijnlijk is zij geboren te Ecuires/Thiembronne. Wel bekend is dan zij overlijdt op 4 februari 1711 te Thiembronne op 93 jarige leeftijd. Zij is dan weduwe van Gabriel Delelo en van Jacques Bouchet? (bron: 1654-1735, pagina 507 en pagina 953).
Toussaint Boyaval overlijdt na 1636/1639. Er overlijdt op 21 juli 1658 te Calais een mr Boyaval. Kan dat deze Touissaint Boyaval zijn? Er staat verder niets bij (bron: 1625-1896,pagina 1131).

Behandeld wordt de 1ste zoon van Toussaint Boyaval en .... (stamnummer 10.).

10.1. MARAND BOYAVAL .. - † na 1642
(Gehuwd met Adrienne Lefebvre .. † ca 1624?)

VOOROUDERS VAN MARAND BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|

Waar en wanneer Marand wordt geboren is niet bekend. Het zou in Ecuires/Thiembronne (Pas-de-Calais, France) kunnen zijn. Marand is o.a. Brasseur (bierbrouwer) te Thiembronne.

Marand huwt op 20 december 1617 te Ardres, op huwelijkse-voorwaarden, met Adrienne Lefebvre (overleden ca 1624?). Adrienne is een dochter van Thomas Lefebvre, MD brasseur (1606) Md bourgeois à Ardres (1625) en van Guillemette Henneguier, overleden voor oktober 1606.

In 1610 is Marand in ieder geval te Ardres te vinden (bron Ardres: 1610-1689 pagina 9). Later kennelijk te Thiembronne. Of is en huwt hij in Ardres omdat zijn echtgenote daar vandaan komt.

In een "leenacte" van 15 februari 1642, afgesloten te Calais, wordt Marand (wonend te Thiembronne) samen met Toussaint Boyaval wonend te Calais (stam 10.2.) en Anselme Boyaval wonend en overleden te Saint-Folquin (stam hfd. 9) genoemd. Ook wordt hierin de Parochie Sainte-Marguerite te Saint-Omer genoemd.

Links en rechts: Ardres Pas-de-Calais France in vervlogen tijden

Marand Boyaval en Adrienne Lefebvre krijgen, voor zover bekend, de volgende kinderen:

10.1.1. Toussaint Boyaval..ca 1622 - 22 januari 1686

10.1.2. Jean Boyaval ...voor 1624 - † ...

Jean wordt geboren voor 1624. Waar is niet bekend. Vermoedelijk te Thiembronne of Ardres.
Er overlijdt op 21 juli 1658 te Calais een Mr Boyaval. Kan dat Marand Boyaval zijn? Staat verder niets bij (bron: 1625-1896, pagina 1131).

Behandeld wordt de 1ste nazaat van Marand Boyaval en Adrienne Lefebvre (stamnummer 10.1.).

10.1.1. TOUSSAINT BOYAVAL ca 1622 - 22 januari 1686
(1ste Gehuwd met Catherine Grebe/Graban .. † tussen 1655-1657)
(2e Gehuwd met Antoinette Haultefeuille .. - 29 oktober 1658)
(3e Gehuwd met Marie Saladin ca 1625 - 12 januari 1694)

VOOROUDERS VAN TOUSSAINT BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Marand Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.1.
|

Toussaint wordt geboren circa 1622. Waar hij wordt geboren is niet bekend. In Ardres of Thiembronne waarschijnlijk. Zijn beroep is later Apothicaire

1STe HUWELIJK TOUSSAINT BOYAVAL EN CATHERINE GREBE/GRABAN

Toussaint huwt met Catherine Grebe/Graban. Waar en wanneer is niet bekend. In ieder geval niet te Calais.

Toussaint Boyaval en Catherine Grebe/Graban krijgen de volgende kinderen:

10.1.1.1. Jeanne Boyaval 8 oktober 1648 - 3 januari 1738

10.1.1.2. Toussaint Boyaval 26 juli 1650 - 13 januari 1731

10.1.1.3. Francois Boyaval 2 maart 1652 - † ..

Francois wordt geboren op 2 maart 1652 te Calais. Zijn parain en marraine zijn: Francois du Crocq en Magdaleine Poulain (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 80). Zijn overlijden is niet bekend.
In Calais overlijden de volgende kinderen: (hij zou één van deze kinderen hieronder kunnen zijn)
 1. 26 Maart 1652, kind van Mr Boyaval (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1116).
 2. 8 Augustus 1655, kind van Mr Boyaval (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1124).
 3. 20 Juli 1663, (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1158).
 4. 22 September 1670, kind van seur Boyaval (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1191).
 5. 13 April 1672, kind van Mr Boyaval (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1200).

10.1.1.4. Nicolas Boyaval 28 december 1653 - 7 april 1699

10.1.1.5. Adrienne Boyaval 16 juli 1655 - † ..

Adrienne wordt geboren op 16 juli 1655 te Calais. Haar parain en marraine? zijn: Adrien Cosse en mr Francois de Thosse (bron: Notre Dame: 1650-1688, pagina 199).

In 1679 wordt er in Ecuires een Adrienne Boyaval marraine van......(bron: Ecuires 1672-1882, pagina 50). Kan dit deze zijn? Wanneer Adrienne overlijdt is niet bekend.
In Calais overlijden de volgende kinderen: (zij zou ook één van de kinderen hieronder kunnen zijn)

 1. 8 Augustus 1655, kind van Mr Boyaval (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1124).
 2. 20 Juli 1663, (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1158).
 3. 22 September 1670, kind van seur Boyaval (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1191).
 4. 13 April 1672, kind van Mr Boyaval (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1200).
2E HUWELIJK TOUSSAINT BOYAVAL EN ANTOINETTE HAULTEFEUILLE

Toussaint huwt op 20 november 1657 te Calais, parochie Notre dame, met Antoinette Haultefeuille. De acte wordt mede ondertekend door: Antoine Bocquet, Nicolas de Haultefeuille, broer van de bruid? Geboren in 1638, overleden op 9 maart 1662 te Calais 24 jaar oud. Gehuwd op 15 april 1659, te Calais (Notre Dame) met Péronne Rault, geboren in 1630, overleden op 17 december 1664, en Francois Boyaval. Wie kan dit zijn vader van Toussaint? (bron: Hôpital militaire 1625-1896, paginga 445). Waar en wanneer Antoinette Haultefeuille wordt geboren is niet bekend.

3E HUWELIJK TOUSSAINT BOYAVAL EN MARIE SALADIN

Toissaint huwt voor de 3e keer op 4 februari 1659 te Calais, parochie Notre Dame, met Marie Saladin. De acte wordt o.a. mede ondertekend door Antoinette Saladin (bron: Hôpital militaire 1625-1896, pagina 449).

Marie Saladin wordt geboren circa 1625. Zij huwt eerder (op 25 juli 1644?) met Jean Perrin. Marie Saladin is een dochter van Claude Saladin en Anne Huttebert.

Toussaint Boyaval en Marie Saladin krijgen de volgende kinderen:

10.1.1.6. Hippolyte Boyaval 15 mei 1661 - † ..

Hyppolite wordt geboren op 15 mei 1661 te Calais (bron: parochie Notre Dame 1650-1688, pagina 365). Parrain en Marraine zijn: Hippolyte Desfriches, sieur de Lanoy en Janna Hybon. NB in Calais overlijden de volgende kinderen (zou zij een van deze kinderen kunnen zijn):
 1. 20 Juli 1663, (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1158).
 2. 22 September 1670, kind van seur Boyaval (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1191).
 3. 13 April 1672, kind van Mr Boyaval (bron: Calais Hospital Mil. 1625-1896, pagina 1200).

10.1.1.7. Philippe Auguste Boyaval 15 augustus 1663 - 2 augustus 1672

Philippe Auguste wordt geboren op 15 augustus 1663 te Calais (bron: parochie Notre Dame 1650-1688, pagina 412). Parrain is Robert Le Frichor Desfriches, écuyer sieur de Clodoré, capitaine au régiment de la marine et major de la ville de Calais.
Philippe Auguste overlijdt op 2 augustus 1672 te Calais op 9 jarige leeftijd (bron: parochie Notre Dame, 1650-1688 pagina 790 en 917).


Boven: handtekening Toussaint Boyaval en Marie Saladin anno 1670. Onder handtekening Toussaint Boyaval onder de huwelijksacte van zijn zoon Toussain met Marquerite Gresy in 1678

Over Toussaint Boyaval en Marie Saladin is het volgende bekend:

 1. Op 23 november 1648 te Calais is Toussaint aanwezig bij het huwelijk van Jean Duchemin en Antoinette Bauin (bron: Hôpital militaire 1625-1896, pagina 409).
 2. Toussaint is op 28 november 1654 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Jean Saison en Anne Francoise .... (bron: Hôpital militaire 1625-1896, pagina 434).
 3. Toussaint is op 7 januari 1657 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Philippe de Touwver... en Marie Guilbert (bron: Hôpital militaire 1625-1896, pagina 442).
 4. Toussaint en Marie Saladin zijn op 13 oktober 1670 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Jeanne Boyaval en Marc Danjan (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 623).
 5. Marie Saladin wordt op 1 augustus 1672 te Calais marraine van Marc Danjan (bron: Notre Dame 1650-1688 pagina 859).
 6. Marie Saladin wordt op 3 december 1675 te Calais marraine van Charles Danjan (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1265).
 7. Op 32 mei 1676 is Toussaint te Calais aanwezig bij het huwelijk van Abraham... en Marquerite.... (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 32).
 8. Toussaint is, samen met zijn echtgenote, te Calais op 1 augustus 1678 aanwezig bij het huwelijk van Georges Saladin en Marquerite Tallement (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 85).
 9. Marie Saladin is, samen met haar echtgenoot, op 18 oktober 1678 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Toussaint Boyaval en Marguerite Gresy (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 92).
 10. Marie Saladin wordt op 3 december 1680 te Calais marraine van Marie Marquerite Boyaval, kind van Tousaint en Marquerite Gresy (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1482).
 11. Marie Saladin is in juli 1683 t Calais aanwezig bij het huwelijk van Geofroy Le Grand en Nicole Fontaine (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 222).
 12. Marie Saladin is op 12 september 1686 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Nicolas Boyaval en Anna Catharine Puchet (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 270).
 13. Marie Saladin wordt op 2 augustus 1687 te Calais marraine van Marie Anne, kind van Nicolas Boyaval en Anne Catherine Puchet (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1687).
De 1ste echtgenote van Toussaint Boyaval: Catherine Grebe/Greban overlijdt tussen 1655-1657.
De 2e echtgenote van Toussaint Boyaval: Antoinette (Madam) Haultefeuille overlijdt op 29 oktober 1658 te Calais (bron: Hôpital militaire 1625-1896, pagina 1133).
Toussaint Boyaval overlijdt op 22 januari 1686 te Calais op 64 jarige leeftijd (bron: Hôpital militaire 1625-1896, pagina 1452).
De 3e echtgenote van Toussaint Boyaval: Marie Saladin overlijdt op 12 januari 1694 te Calais op 69 jarige leeftijd (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 700).Boven: overlijdensacte Toussaint Boyaval. Onder: overlijdensacte Marie Saladin

Behandeld wordt de 1ste dochter van Toussaint Boyaval en Catherine Grebe/Graban (stamnummer 10.1.1.).

10.1.1.1. JEANNE BOYAVAL 8 oktober 1648 - 3 januari 1738
(Gehuwd met Marcq/Marc Danjan 11 oktober 1648 - voor 1738)

VOOROUDERS VAN JEANNE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Marand Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.1.
|
Tousaint Boyaval 1622 - 1688 stamnummer 10.1.1.
|

Jeanne wordt geboren op 8 oktober 1648 te Calais. Haar parrain en marraine zijn Jean Berquet en Jeanne Aubac (bron: 1601-an1, pagina 1630).

Jeanne huwt op 13 oktober 1670 te Calais met Marcq/Marc Danjan. Bij het huwelijk zijn aanwezig: Pierre Danjan, Magdaleine Danjan, Francois Danjan, Toussaint Boyaval vader van de bruid, Anne? Boyaval, Toussaint Boyaval, broer van de bruid en Marie Saladin, stiefmoeder van de bruid.

Het beroep van Marcq/Marc Danjan is Procureur ..en Justice en Notaire royal à Calais (bron: parochie Notre Dame 1650-1688, pagina 623).

Marcq/Marc wordt geboren op 11 oktober 1648 te Calais en is een zoon van Charles Danjan, geboren ca 1620, en van Adrienne Huet, geboren ca 1622 (bron: 1601-an1 pagina 1629).

Boven: doopacte Jeanne Boyaval. Midden: doopacte Marcq/Marc Danjan. Onder: huwelijksacte Jeanne Boyaval en Marcq/Marc Danjan

Jeanne Boyaval en Marcq/Marc Danjan krijgen de volgende kinderen:

 1. Marie Jeanne Danjan, geboren op 4 augustus 1671 te Calais. Parrain en marraine zijn: haar grootmoeder Adrienne Huet en haar grootvader Touissaint Boyaval (bron: Notre Dame, 1650-1688 pagina 655).
 2. Marc Danjan, geboren op 1 augustus 1672 te Calais. Parrain en marraine zijn: mr Pierre Danjan en Marie Saladin, stiefmoeder van Jeanne Boyaval (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 859). Marc overlijdt op 3 januari 1673, een jaar oud (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 816).
 3. Marc Danjan, geboren op 4 december 1673 te Calais. Parrain en marraine zijn: mr Nicolas..... en Magdeleine Danjan (bron:Notre Dame 1650-1688, pagina 1060).
 4. Charles Danjan, geboren op 3 december 1675 te Calais. Parrain en marraine zijn: honorable home Estienne Carrol en Marie Saladin, stiefmoeder van Jeanne Boyaval (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1265).
 5. Francois Danjan, geboren op 4 juli 1677 te Calais. Parrain en marraine zijn: mr Francois Darras en Peronne Raoult (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1337).
 6. Marquerite Danjan, geboren op ....1680 te... Zij overlijdt op 21 november 1680 te Guines, 4 maanden oud (bron: Guines 1636-1712, pagina 313).
 7. Alphonse Danjan, geboren op 23 januari 1682 te Calais. Parrain en Marraine zijn Alphonse Deselle en Francoise Floury (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1518). Sieur Alphonse Danjan overlijdt op 28 september 1732 te Calais op 50 jarige leeftijd. Hij wordt begraven in de Chapelle Saint Nicolas (bron: Notre Dame 1667-1735, pagina 279).
 8. Catherine Antoinette Danjan, geboren op 25 janauri 1683 te Calais. Parrain en marraine zijn: Jean Danjan en Antoinette Dempster (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1565). Catherine Antoinette overlijdt op 27 februari 1715 te Calais op 32 jarige leeftijd. Zij wordt begraven in de Eglise Saint Jacques (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 649).
 9. Louis Danjan, geboren op 3 oktober 1685 te Calais. Parrain en marraine zijn: monsieur Louis... en Catherine Danjan (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1633).
 10. Pierre Francois Danjan, geboren op 9 januari 1689 te Calais (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 315).
Over Jeanne Boyaval is nog het volgende bekend:
 1. Jeanne wordt op 7 september 1678, te Calais, marraine van Marcq Antoine Demster, kind van honorable home Nicolas Demster van beroep marchant de cette ville en Chatherine Suzanne Vaillant (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1398).
 2. Jeanne is op 18 oktober 1678 te Calais aanwezig bij het huwelijk van haar broer Toussaint Boyaval en Marguerite Gresy. Verder zijn daar o.a. nog bij aanwezig: haar vader Toussaint Boyaval, Marie Saladin, stiefmoeder van de bruidegom en van Jeanne, Guillaume Gresy, Marie Magdeleine Gresy, ...Danjan, Suzanne Vaillant (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 92).
 3. Jeanne boyaval wordt in oktober 1682, te Calais, marraine van Marie Jeanne Lefebure/Lefebvre, kind van Quentin Lefebure/Lefebvre en Antoinette....(bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1547).
 4. Jeanne wordt op 22 maart 1692, te Calais, marraine van Pierre, kind van Jean Housselin en .. (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 538).
 5. Jeanne is op 29 november 1697 getuige bij het huwelijk van Jean Du Crocq (van de parochie Saint-Nicolas) en Marie Jeanne Danjan (van de parochie de Saint Doyen). Verder is o.a. Toussaint Boyaval broer van Jeanne Boyaval nog aanwezig (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 962).
 6. Jeanne is op 14 april 1711 aanwezig bij het huwelijk van Charles Vitalobert en Louise Blanchet (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 194).

Over Marcq/Marc Danjan wordt het volgende opgetekend:

Gallicia 1711Gallicia 1711 pagina 231: Livre Annales de Calais, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par.oproeping voor de verkiezing van rechters en consuls van consulaire jurisdictie anciens echevins: Marc Danjan en Louis Bridault.

Overlijdensacte Jeanne Boyaval

Madam Jeanne Boyaval overlijdt op 3 januari 1738 te Calais op 90 jarige leeftijd. Zij wordt begraven (inhumee) in de Chappelle de Saint Jacques. Zij is dan weduwe van sieur Marcq Danjan. De acte wordt ondertekend door Francois Porquet, haar zwager (bron: Notre Dame 1720-1740, pagina 1478).
Marcq/Marc Danjan overlijdt voor 1738, waar is niet bekend.

Behandeld wordt het 2e kind van Toussaint Boyaval en Catherine Grebe/Graban (stamnummer 10.1.1.).

10.1.1.2. TOUSSAINT BOYAVAL 26 juli 1650 - 13 januari 1731
(Gehuwd met Marguerite Gresy 11 februari 1653 - 3 juni 1708)

VOOROUDERS VAN TOUSSAINT BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Marand Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.1.
|
Tousaint Boyaval 1622 - 1688 stamnummer 10.1.1.
|

Toussaint wordt geboren op 26 juli 1650 te Calais. Parrain en Marraine zijn: Pierre Graban en Jeanne du Crocq (bron: Notre Dame, 1650-1688 pagina 20).Boven: doopsacte Toussaint Boyaval. Onder: doopacte Marquerite Gresy

Toussaint Boyaval huwt op 18 oktober 1678 te Calais met Marguerite Gresy. Aanwezig bij het huwelijk zijn: Touissaint Boyaval, vader van de bruidegom, Jeanne Boyaval, zuster van de bruidegom, Marie Saladin, stiefmoeder van de bruidegom, Guillaume Gresy, broer van de bruid, Maria Magdalene Gresy, zuster van de bruid en anderen (bron: Calais Notre Dame: 1675-1707, pagina 92).

Marguerite Gresy wordt geboren op 11 februari 1653 te Calais en is een dochter van Guillaume Gresy en Isabeau Estienne (bron: Notre Dame, 1650-1688 pagina 111).

Huwelijksacte Toussaint Boyaval en Marguerite Gresy

Toussaint Boyaval en Marquerite Gresy krijgen de volgende kinderen:

10.1.1.2.1. Marie Marquerite Boyaval 3 december 1680 - 4 november 1737

10.1.1.2.2. Catherine Boyaval 14 augustus 1682 - † ..

Catherine wordt geboren op 14 augustus 1682 te Calais. Parrain en marraine zijn: Francois Marechal en Marquerite de Canchy (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1541).

10.1.1.2.3. Toussaint Boyaval 15 oktober 1683 - 8 november 1704

Toussaint wordt geboren op 15 oktober 1683 te Calais. Parrain en marraine zijn: Charles Danjan en Marie Gresy (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1580).
Toussaint overlijdt op 8 november 1704 te Calais op de leeftijd van 20 jaar (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1476 ).

10.1.1.2.4. Anne Boyaval 3 juli 1686 - † ..

Anne wordt geboren op 3 juli 1686 te Calais. Parrain en marraine zijn: Nicolas Boyaval en Anne Gresy (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1657). Er overlijdt in juni 1687 te Calais een Anne Boyaval. Dat zou zij kunnen zijn (bron: Notre Dame 1625-1896 pagina 1464).

10.1.1.2.5. Louis Boyaval 10 december 1687 - 2 oktober 1704

Louis wordt geboren op 10 december 1687 te Calais. Parrain en Marraine zijn: Guillaume Gresy en Marie Jeanne Danjan (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1695). Louis overlijdt op 28 oktober 1704 te Calais op 17 jarige leeftijd (bron: Notre Dame 1675-170. pagina 1468).
Van Toussaint Boyaval en Marguerite Gresy is nog het volgende bekend:
 1. Toussaint Boyaval en Marguerite Gresy worden op 19 april 1692 te Calais parrain en marraine van Marie Magdeleine, een dochter van mr Louis de la ... en Marie Anne Marechal (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 533).
 2. Op 29 november 1697 te Calais wordt Toussaint parrain van Phillipe, een zoon van Philippe Bourgeois en Antoinette Dubos (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 962).
 3. In oktober 1702 zijn zij beiden getuigen bij het huwelijk van Guillaume Gresy en Jeanne Meusnier (bron: Notre Dame Calais 1675-170, pagina 1325).
 4. Toussaint wordt op 26 januari 1714 te Calais parraine van Marie Magdeleine, een dochter van Francois Gresy en Marie Jeanne Cotin (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 551).

In de Gallicia van 1711 pagina 232 wordt het volgende over Toussaint Boyaval gemeld: Livre Annales de Calais, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par .oproeping voor de verkiezing van rechters en consuls van consulaire jurisdictie. Notable marchands: Toussaint Boyaval.Boven: artikel in de Gallicia van 1711. Onder: Handtekening Toussaint Boyaval anno 1714Boven: overlijdensacte Marguerite Gresy. Onder: overlijdensacte Toussaint BoyavalMarguerite Gresy overlijdt op 3 juni 1708 te Calais op 55 jarige leeftijd. Zij wordt begraven in de Chapelle Saint-Nicolas (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 31).
Toussaint Boyaval overlijdt, op 82 jarige leeftijd op 13 januari 1731 te Calais. In de acte wordt vermeld dat hij (hij heet dan mr Toussaint Boyaval) van de parochie La Chapelle de Saint Nicolas is (bron: Notre Dame 1720-1740, pagina 850 en 1667-1735, pagina 143).

Behandeld wordt het 1ste kind van Toussaint Boyaval en Marguerite Gresy (stamnummer 10.1.1.2.).

10.1.1.2.1. MARIE MARQUERITE BOYAVAL 3 december 1680 - 4 november 1737
(1ste Gehuwd met Jacques Le Chandelier .. - voor 1720)
(2e Gehuwd met Francois Porquet 9 maart 1679 - na 1738)

VOOROUDERS VAN MARIE MARQUERITE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Marand Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.1.
|
Tousaint Boyaval 1622 - 1688 stamnummer 10.1.1.
|
Tousaint Boyaval 1650 - 1731 stamnummer 10.1.1.2.
|

Marie Marquerite wordt geboren op 3 december 1680 te Calais. Parrain en marraine zijn: Guillaume Gresy en Marie Saladin, stiefgrootmoeder van Marie Marquerite (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1482).Boven: doopacte Marie Marquerite Boyaval. Onder: doopacte Francois Porquet

1STE HUWELIJK MARIE MARQUERITE BOYAVAL EN JACQUES LE CHANDELIER

Marie Marquerite huwt, voor de 1ste keer, op 8 augustus 1707 te Calais met mr Jacques Le Chandelier. Bij het huwelijk zijn aanwezig: Toussaint Boyaval, vader van de bruid, Jeanne Boyaval tante van de bruid, Marie Gresy, Suzanne Gresy, Marquerite Gresy, Guillaume Gresy, Louis Bridault, Romain le Chandelier en nog vele anderen (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1691).

Verder niets over Jacques Le Chandelier bekend.

Huwelijksacte Marie Marquerite Boyaval en Jacques Le Chandelier

2e HUWELIJK MARIE MARQUERITE BOYAVAL EN FRANCOIS PORQUET

Marie Marquerite Boyaval huwt, voor de 2e keer, op 30 november 1720 te Calais met Francois Porquet. In de acte staat dat zij dan weduwe is van Jacques Le Chandelier. Bij het huwelijk zijn aanwezig: Toussaint Boyaval vader van de bruid, Marguerite Gresy moeder van de bruid, Marie Bouchand moeder van de bruidegom, Charles Porquet broer van de bruidegom en gehuwd met Marie Isabelle Duchemin, Philippe Porquet broer van de bruidegom en gehuwd met Barbe de la Roche, Alisse Porquet zuster van de bruidegom en Jacques Leturcq (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 1075 en 1720-1740 pagina 71).

Francois Porquet wordt geboren op 9 maart 1679 te Calais en is een zoon van Jacques Porquet van beroep Procureur et notaire à Calais en Marie Bouchand (bron: Notre Dame, pagina 1415).

Francois Porquet huwt na het overlijden van zijn echtgenote: Marie Marquerite Boyaval, op 29 maart 1738 (58 jaar oud) te Calais, Parochie Notre Dame, met Marie Anne Charlotte Renouard, 51 jaar oud, geboren te Rouen, gedoopt Parochie Saint Estienne (bron: Notre Dame 1720-1740, pagina 1495).

Huwelijksacte Marie Marquerite Boyaval en Francois Porquet

Over Marie Marquerite Boyaval, Jacques Le Chandelier en Francois Porquet is nog het volgende bekend:

 1. mr Jacques Le Chandelier wordt in september 1709 parrain van Marie Anne, dochter van Jean Masson en Marie Buchon?
 2. op 23 april 1700 wordt Marie Marquerite Boyaval marraine van Marie Anne Heduy, dochter van Isaac Heduy en Anne butet (bron: Notre Dame, 1675-1707, pagina 1142).
 3. Op 29 september 1700 te Calais wordt Marie Marquerite marraine van Michel Loeil, kind van Jean Loeil en Jeanne Granville (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1177).
 4. Jacques Le Chandelier wordt op 6 september 1703 te Calais (église Notre Dame) parrain van Jacques, een zoon van Francois Laignel en Catherine Pichon.
 5. Jacques Le Chandelier is in december 1709 samen met zijn echtgenote: Marie Marquerite Boyaval, aanwezig bij het huwelijk van Mr Ettienne Bridault, van beroep Ancien consul en Anne Therese Le Chandelier (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 161).
 6. Op 3 april 1715 te Calais wordt Marie Marquerite marraine van Anne Francoise, een dochter van Mr Francois Gresy en Marie Anne Cotin (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 660).
 7. Marie Marquerite is op 12 april 1717 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Joseph (Dar)Chambault, van de parochie Guines, en Marie Anne Davy (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 807).
 8. Op 24 november 1717 te Calais is Marie Marquerite samen met Marie Gresy aanwezig bij het huwelijk van Jacques Parise en Catherine Bonnequet (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 825).
 9. In oktober 1719 te Calais wordt Marie Marquerite marraine van Jean Francois, een dochter van Francois Gresy en Marie Anne Cotin (bron: Notre Dame 1667-1735, pagina 1637).
 10. Marie Marquerite is op Op 10 janauri 1723 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Jean Baptiste David en Francoise Beguin (bron: Notre Dame, 1708-1729, pagina 1240).
 11. Op 12 april 1723 te Calais is Marie Marquerite Boyaval samen met haar 2e echtgenoot Francois Porquet, aanwezig bij het huwelijk van Antoine Morel en Anne.... (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 1256)

Overlijdensacte Marie Marquerite Boyaval

Jacques Le Chandelier overlijdt voor 1720.
Marie Marquerite Boyaval overlijdt op 4 november 1737 op 56 jarige leeftijd te Calais. Zij wordt begraven in de Chapelle de Saint-Pierre. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 2e echtgenoot (bron: Notre Dame 1720-1740, pagina 1455).
Francois Porquet overlijdt na 1737.

Behandeld wordt het 4e kind van Toussaint Boyaval en Catherine Grebe/Graban (stamnummer 10.1.1.).

10.1.1.4. NICOLAS BOYAVAL 28 december 1653 - 7 april 1699
(Gehuwd met Anna Catharine Puchet 26 november 1659 - 17 januari 1695)

VOOROUDERS VAN NICOLAS BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Marand Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.1.
|
Toussaint Boyaval 1622 - 1688 stamnummer 10.1.1.
|

Nicolas wordt geboren op 28 december 1653 te Calais. Zijn parrain en marraine zijn: Honorable Homme Nicolas Pigault en Marie....(bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 139).Boven: doopacte Nicolas Boyaval. Onder: doopacte Anna Catharine Puchet

Nicolas Boyaval huwt op 12 september 1686 te Calais met Anna Catharine Puchet. Bij het huwelijk zijn aanwezig: Marie Saladin belle mère de 'l'épouse = stiefmoeder, Marc Danjan, Jeanne Boyaval de zuster van de bruidegom, Marc Puchet vader van de bruid, Marc Puchet broer van de bruid (gehuwd met Claire Seneca), Marie (Magdeleine) Puchet zuster van de bruid, Antoine Puchet broer van de bruid, Jean Puchet broer van de bruid, Marc Antoine Bocquet, Claire Seneca en Isabelle Moine (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 270).

Huweljksacte Nicolas Boyaval en Anna Catharine Puchet

Anna Catharine Puchet wordt geboren op 26 november 1659 te Calais en is een dochter van Marc Puchet en Anne Bocquet (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 139).

Nicolas Boyaval en Anna Catharine Puchet krijgen de volgende kinderen:

10.1.1.4.1. Marie Anne Boyaval 2 augustus 1687 - † na 1712

10.1.1.4.2. Catherine Boyaval 4 januari 1689 - 13 juli 1690

Catherine wordt geboren op 4 januari 1689 te Calais. Parrain en Marraine zijn: Marc/Marcq Danjan en Claire Seneca (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 316). Catherine overlijdt op 13 juli 1690 te Calais, 18 maanden oud (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 413).
Over Nicolas Boyaval is het volgende bekend:
 1. Nicolas wordt op 3 juli 1686 te Calais parrain van Anne Boyaval, dochter van Toussaint en Marquerite Gresy (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1657).
 2. Op 28 februari 1693 te Calais wordt Nicolas parrain van Nicolas Dupre, zoon van Michel van beroep Capitaine de navires en Isabeau Luce (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 605).
 3. Op 22 november 1695 te Calais is Nicolas aanwezig bij het huwelijk van Philippe Thomire en Marie Magdeleine Puchet (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 822).
 4. Op 28 februari 1696 te Calais is Nicolas aanwezig bij het huwelijk van Gabriel Puchet en Catherine Thomire (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 852).
1000

Boven: overlijdensacte Nicolas Boyaval. Onder: overlijdensacte Anna Catharine Puchet

Anna Catherine Puchet overlijdt op 17 januari 1695 op 36 jarige leeftijd te Calais (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 700).
Nicolas Boyaval overlijdt op 7 april 1699 te Calais op 45 jarige leeftijd (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1066).

Behandeld wordt het 1ste kind van Nicolas Boyaval en Anne Catharine Puchet (stamnummer 10.1.1.4.).

10.1.1.4.1. MARIE ANNE BOYAVAL 2 augustus 1687 - † na 1726
(Gehuwd met Louis Bridault 30 oktober 1679 - † na 1726)

VOOROUDERS VAN MARIE ANNE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Marand Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.1.
|
Tousaint Boyaval 1622 - 1688 stamnummer 10.1.1.
|
Nicolas Boyaval 1653 - 1699 stamnummer 10.1.1.4.
|

Marie Anne wordt geboren op 2 augustus 1687 te Calais. Parrain en Marraine zijn: Marc Puchet grootvader en Marie Saladin stiefgrootmoeder (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1687).

1100

Boven: doopacte Marie Anne Boyaval. Onder: doopacte Louis Bridault

Marie Anne Boyaval huwt op 16 juli 1705 te Calais met mr Louis Bridault van beroep Ancien eschevin. Bij het huwelijk zijn o.a. aanwezig: Jeanne Boyaval, Jeanne Bridault, Catharine Danjan, Francois Duflos, Magdaleine Du Crocq, Marie Anne Puchet, Marie Du Crocq en Claire Seneca (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1526).

Huwelijksacte Marie Anne Boyaval en Louis Bridault

Louis Bridault wordt geboren op 30 oktober 1679 te Calais en is een zoon van Louis Bridault van beroep Procureur et notaire royal à Calais en Marie Morcamp (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1433).

Marie Anne Boyaval en mr Louis Bridault krijgen de volgende kinderen:

 1. Marie Jeanne Bridault, geboren op 7 juli 1707 te Calais. Parrain en marraine zijn: Honorable Homme Francois Duflos, Ancien Juge Consul en directeur de Chambre des Pauvres en Jeanne Boyaval (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1686).
 2. Zoon geboren op 2 maart 1709 te Calais. Parrain en Marraine zijn: honorable homme mr Etienne Bridault en Marie Jeanne Bridault (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 96)
 3. Catherine Bridault, geboren op november 1710 te Calais. Parrain en Marraine zijn: Toussaint Boyaval, oom en Claire Seneca (bron: Notre Dame,1708-1729, pagina 357).
 4. Anne Bridault, geboren op 29 april 1712 te Calais. Parrain en Marraine Antoine Puchet en Agnes Varlet (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 409)
Marie Anne Boyaval en haar echtgenoot Louis Bridault zijn vele malen aanwezig bij de doop van een kind en bij diverse huwelijken. Hieronder een klein overzicht:
 1. In april 1703 wordt Maria Anne marraine van Michel, een kind van Estienne Devismes en Marie Dufrosne (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1294).
 2. Op 11 februari 1709 te Calais is Marie Anne, samen met haar echtgenoot, aanwezig bij het huwelijk van Grabiel Bridault en Antoinette Palliot (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 92).
 3. In december 1709 is Marie Anne Boyaval, samen met haar echtgenoot, aanwezig bij het huwelijk van Mr Etienne Bridault, ancien consul (weduwnaar van Jeanne Laurent) en Anne Therese Le Chandelier (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 161).
 4. Op 26 januari 1711 te Calais is Marie Anne, samen met haar echtgenoot, aanwezig bij het huwelijk, te Calais, van Antoine Puchet en Marie Jeanne De Rheims (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 176).
 5. Op 14 november 1712 te Calais wordt Marie Anne marraine van Jacque Le Jeune, kind van Antoine en Annemerie Fonteine (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 451)
 6. Op 24 oktober 1713 te Calais is Marie Anne,samen met haar echtgenoot, aanwezig bij het huwelijk van Dominique Potier en Marie Louise Catherine Pottel (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 528).
 7. Op 1 december 1713 te Calais is Marie Anne aanwezig bij het huwelijk van Michel Anquier de Longuille en Marie Maurry (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 536).
 8. Op 24 december 1713 wordt Marie Anne marraine van Marie Anne Louis, kind van Joseph Louis en Francoise.... (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 542).
 9. Op 25 januari 1714 te Calais is Marie Anne aanwezig bij het huwelijk van Jean Baptist Maurry en Marie Anne Puchet (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 551).
 10. In oktober 1714 te Calais is Marie Anne aanwezig bij het huwelijk van Antoine Broutin en Marie Jeanne Bridault (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 610).
 11. Op 22 november 1716 te Calais is Marie Anne, samen met haar echtgenoot, aanwezig bij het huwelijk van Philipe Buscheron en Marie Marquerite Hurtrel (bron: Notre Dame 1667-1735, pagina 1574).
 12. In 1719, te Calais wordt Marie Anne marraine van Pierre Claude, kind van Andre Francois Carmier, van beroep Ancien Eschevin et Consul, en Marie Catherine Victoir Duflos (bron: Notre Dame 1667-1735, pagina 80).
 13. Op 24 december 1722 te Calais is Marie Anne, samen met haar echtgenoot, aanwezig bij het huwelijk van Joseph Doyer en Anne Catherine Thomire (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 1157).
 14. Op 21 februari 1724 te Calais is Marie Anne samen met haar echtgenoot aanwezig bij het huwelijk van Charles Jacques en Marie Marquerite Doret (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 1333).
 15. Op 21 juli 1724 te Calais wordt Marie Anne marraine van Marc Puchet, kind van Marc Puchet en Antoinette Bridault (bron: Saint-Pierre 1682-1730, pagina 1754).
 16. Op 10 februari 1727 te Calais is Marie Anne, samen met haar echtgenoot, aanwezig bij het huwelijk van Francois Bridault en Marquerite Darlot (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 1548).

Gallicia 1711

Over Louis Bridault wordt het volgende opgetekend: Gallicia 1711 pagina 231: Livre Annales de Calais, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par .oproeping voor de verkiezing van rechters en consuls van consulaire jurisdictie anciens echevins: Marc Danjan en Louis Bridault.

Marie Anne Boyaval overlijdt na 1726.
Louis Bridault overlijdt na 1726.

Behandeld wordt de 2e zoon van Toussaint Boyaval en .... (stamnummer 10.).

10.2. TOUSSAINT BOYAVAL ca 1600 - 4 augustus 1642
(Gehuwd met Jeanne Mansienne ca 1606 - 24 november 1668)

VOOROUDERS VAN TOUSSAINT BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|

Toussaint wordt geboren circa 1600, waar is niet bekend. Het zou Ecuire/Thiembronne kunnen zijn. Zijn beroep was Echevin et Maitre Apoticaire.
In een "leenacte" van 15 februari 1642 te Calais wordt Toussaint, samen met Marand wonend te Thiembronne, en Anselme Boyaval wonend en overleden te Saint-Folquin genoemd. Ook wordt hierin de Paroisse Sainte-Marguerite te Saint-Omer vermeld.

Toussaint Boyaval huwt, op huwelijkse-voorwaarden te Calais, circa 5 mei 1631 met Jeanne Mansienne. Aantekening huwelijk Toussaint Boyaval: Marriage Contract/Contrat Mariage 5 may 1631 Calais, Pas de Calais, France, Ils demeurent tous deux à CALAIS. Le père de Toussaint s'appelle également Toussaint et demeure à ECUIRE, paroisse de THIEMBRONNE .

Jeanne is een dochter van Jacques Mansienne, overleden op 11 maart 1648 calais (bron: Saint Nicolas de Citadelle, 1598 anI, pagina 400) Sieur de la Tour, Capitaine de la tour de la porte de la Citadelle de Calais; sergent de la compagnie de Mgr. de VIC en la ville de Calais le 11 november 1609 en van Jeanne Holluigues/d'Haulluigne overleden in 1646? Gehuwd voor 1623 te Rien Dép. 62 Quart Pas de Calais.

Toussaint Boyaval en Jeanne Mansienne krijgen de volgende kinderen:

10.2.1. Marie Boyaval 16 juni 1636 - † na 1666

10.2.2. Pierre Boyaval 1 oktober 1637 - † na 1704

10.2.3. Louis Boyaval 27 maart 1640 - † voor 1642

Louis wordt geboren op 27 maart 1640 te Calais. Zijn parrain en marraine zijn: honorable homme Nicolai .. .. (bron: Notre Dame 1601-an1, pagina 1218).

10.2.4. louis Boyaval 3 juni 1642 - 8 december 1690

Het volgende is over Toussaint Boyaval nog bekend:
 1. Toussaint, zijn beroep is dan Apothicaire, wordt in februari 1635 te Calais parrain van Dominique een kind van Pierre Leray en Marie Girard en parrain van .....(bron: Saint-Nicolas de la Citadelle 1598-an1 pagina 274).

Parrain van Dominique Leray

 1. In maart 1637 te Calais wordt Toussaint parrain van Pierre een kind van Francois Fernet en ....(bron: Saint-Nicolas de la Citadelle 1598-an1 pagina 282).

In de Gallicia van...pagina 21 wordt opgetekend: evenemens memorables arrives a Calais (betekent gedenkwaardige gebeurtenissen) assassinat/vermoord Toussaint BÖIAVAL/Boyaval 3 aug 1642. Beroep Apoticaire Eschevin. Wat kan hier gebeurd zijn en waar komt hij dan vandaan?

Artikel in de Gallicia

Na het overlijden van haar echtgenoot, Toussaint Boyaval op 28 juli 1642, huwt Jeanne Mansienne met Francois Fré. Ze krijgen de volgende kinderen:

 1. Jacques Fré, geboren op 14 augustus 1644 te Calais. Parrain en marraine zijn Francois ... en Marie du Flos (bron: 1601-an1, pagina 1414).
 2. Andre Fré, geboren op 23 januari 1646 te Calais. Parrain en marraine zijn: honorable homme Dominique Mansienne en Marie Du Flos (bron: Calais 1601-an1, pagina 1484).
Toussaint Boyaval (Honnorable homme) overlijdt op 28 juli 1642 te Calais (bron: Hôpital militaire 1625-1896, pagina 1053). Zijn beroep was Ethereum Mr Apoticaire/Echevin et Maitre Apoticaire.
Jeanne Mansienne overlijdt op 24 november 1668 te Calais op 62 jarige leeftijd. Zij is dan weduwe van Toussaint Boyaval en van Francois Fré (bron: Hôpital militaire: 1625-1896, pagina 1180).Boven: overlijdensacte Toussaint Boyaval. Onder: overlijdensacte Jeanne Mansienne

Behandeld wordt het 1ste kind van Toussaint Boyaval en Jeanne Mansienne (stamnummer 10.2).

10.2.1. MARIE BOYAVAL 16 juni 1636 - † na 1666
(Gehuwd met Joachim Joly .. - † na 1666)

VOOROUDERS VAN MARIE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Toussaint Boyaval 1600 - † 1642 stamnummer 10.2.
|

Marie wordt geboren op 16 juni 1636 te Calais. Haar parrain en marraine zijn honorable homme Alexander... en ... (bron: 1601-an1, pagina 1107).Boven: doopacte Marie Boyaval. Onder huwelijksacte Marie Boyaval en Joachim Joly

Marie Boyaval huwt op 5 oktober 1655 te Calais met Joachim Joly (bron: Hôpital militaire 1625-1872, pagina 438).
Wanneer en waar Joachim Joly is geboren is niet bekend.

Ze krijgen de volgende kinderen:

 1. Adrian Joly, geboren op september 1656 te Calais. Zijn parrain en marraine zijn: Adrian Du Salon en Jeanne Cardon (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 235).
 2. Jean Joly, geboren op 17 maart 1658 te Calais. Zijn Parrain en marraine zijn: Jean Lefebure en Marquerite Polar (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 284).
 3. Marie Joly, geboren op 3 december 1659 te Calais. Parrain en marraine zijn Maurice ...en Dominique Cornu (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 324). Marie Joly is overleden voor 8 december 1663.
 4. Denys Joly, geboren op 27 december 1660 te Calais. Zijn Parrain en marraine zijn: Denys Lassez en Francoise Broutin (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 353).
 5. Marie Joly, geboren op 8 december 1663 te Calais. Haar Parrain en marraine zijn: Antoine Evrard en Marie Marquet (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 418).
 6. Antoine Joly, geboren op 3 juli 1666 te Calais. Zijn Parrain en marraine zijn: Antoine Bellevan en Magdeleine... (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 474).
Over Marie Boyaval is het volgende bekend:
 1. Marie is in april 1704 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Jean Delattre en Francoise Guillemin (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1431).
Marie Boyaval overlijdt na 1666.
Joachim Joly overlijdt eveneens na 1666.

Behandeld wordt het 2e kind van Toussaint Boyaval en Jeanne Mansienne (stamnummer 10.2.).

10.2.2.PIERRE BOYAVAL 1 oktober 1637 - † na 1704
(Gehuwd met Claudinne Guillemin 7 januari 1646 - 13 december 1705)

VOOROUDERS VAN PIERRE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Toussaint Boyaval 1600 - † 1642 stamnummer 10.2.
|

Pierre wordt geboren op 1 oktober 1637 te Calais. Parrain en marraine zijn ..Chandelier en Isabeau De Maintenay (bron: Notre Dame 1601-an1, pagina 1144). Het beroep van Pierre Boyaval is later Marchand/handelaar.Boven: doopacte Pierre Boyaval. Onder: doopacte Claudinne Guillemin

Pierre Boyaval (marchand bourgois) huwt op 2 maart 1666 te Calais met Claudinne Guillemin. De acte wordt mede ondertekend door: Dominique Mansienne, Fabien Guillemin, vader van de bruid 1ste huwelijk met Catherine Gresy, Jean Guillemin en Francoise Plet, moeder van de bruid (bron: Hôpital militaire 1625-1896, pagina 479.)

Huwelijksacte Pierre Boyaval en Claudinne Guillemin

Claudinne Guillemin wordt geboren op 7 januari 1646 te Calais en is een dochter van Fabien Guillemin en Francoise Plet (bron: Calais 1601-an1 pagina 1481).

Pierre Boyaval en Claudinne Guillemin krijgen de volgende kinderen:

10.2.2.1. Marie Boyaval 2 februari 1668 - 21 september 1727

Marie wordt geboren op 2 februari 1668 te Calais. Parrain en marraine zijn: Dominique Mansienne en Francoise plet, grootmoeder (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 508).

Marie Boyaval is op 19 februari 1715 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Francois Dupuis en Anthoinette Guillemin (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 647). Op 24 november 1717 te Calais is Marie aanwezig bij het huwelijk van mr Francois Le Porc, Advocat du Roy, en Magdaleine Anne Real (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 832).

Marie Boyaval overlijdt op 21 september 1727 te Calais op 58 jarige leeftijd (bron: Notre Dame 1720-1740, pagina 574 en 1708-1729, pagina 1595).

10.2.2.2. Claudinne Boyaval 22 februari 1669 - 29 augustus 1689

Claudinne wordt geboren op 22 februari 1669 te Calais. Parrain en marraine zijn: Louis Boyaval en Claudinne Plet (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 538). Claudinne overlijdt op 29 augustus 1689 te calais op 20 jarige leeftijd (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 421).

10.2.2.3. Pierre Boyaval 20 september 1670 - † voor december 1679

Pierre wordt geboren op 20 september 1670 te Calais. Parrain en marraine zijn: Jean Guillemin en Catherine Mansienne (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 621).

10.2.2.4. Francoise Boyaval 16 december 1672 - 15 november 1752

Francoise wordt geboren op 16 december 1672 te Calais. Parrain en marraine zijn: honorable home Philippe Clou van beroep Procureur notaire ancien Echevin en Marie Plet (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 894).

Het volgende is bekend over Francoise Boyaval:

 1. Francoise is in april 1704 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Jean Delattre en Francoise Guillemin (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1431).
 2. Francoise is op 10 mei 1746 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Jean Jacques Fossecave en Isabelle Marqueritte Real (bron: Notre Dame 1741-1764, pagina 509).
Francois Boyaval overlijdt op 15 november 1752 te Calais op 80 jarige leeftijd. Zij wordt begraven in de Eglise Saint Christophe. De acte wordt ondertekend door ..Guillemin en door ...Boyaval (bron: Notre Dame 1747-1753, pagina 150 en Hôpital militaire 1753-anIII, pagina 23).

10.2.2.5. Jeanne Boyaval 14 december 1675 - † ..

Jeanne wordt geboren op 14 december 1675 te Calais. Parrain en marraine zijn: Rene Fret, marchand van beroep en Francoise Guillemin (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1264).

10.2.2.6. Pierre Boyaval 4 december 1679 - † ..

Pierre wordt geboren op 4 december 1679 te Calais. Parrain en marraine zijn: Gaspard Mollien en Jeanne Guillemin (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1441).

10.2.2.7. Louis Fabien Boyaval 3 maart 1685 - † ..

Louis Fabien wordt geboren op 3 maart 1685 te Calais. Parrain en marraine zijn: mr Louis Gensse, Consul de Calais en Marquerite Clou (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1622).
Over Pierre Boyaval is nog het volgende bekend:
 1. Pierre wordt op 17 april 1672 parraine van Marie, kind van zijn broer Louis Boyaval en Marquerite Clou (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 691).
 2. Pierre is op 9 maart 1677 aanwezig bij het huwelijk van Guillaume Plet en Anne Mansienne (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 49).Artikel in de Gallicia van 1668

 1. In de Gallicia van 1668 pagina 209, wordt het volgende gemeld: maandag 26 maart 1668 om 10.00 gemeente huis calais (iets over een proceverbaal) verschijnen o.a. de Broers Louis Boyaval en Pierre Boyaval, bourgeois et marchand en sieur Clou Eschevin propos insultants tenus par des chevaux legers contre les mayeur et echevins de calais. le proces-verbal qui suit fut a l'hotel de ville/beledigend gehouden door lichte paarden tegen de Mayeur en wethouders van Calais.

Claudine Guillemin overlijdt op 13 december 1705 te Calais op 59 jarige leeftijd (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1562).
Pierre Boyaval overlijdt na 1704.

Overlijdensacte Claudinne Guillemin

Behandeld het 4e kind van Toussaint Boyaval en Jeanne Mansienne (stamnummer 10.2.).

10.2.4. LOUIS BOYAVAL 3 juni 1642 - 8 december 1690
(Gehuwd met Marguerite Clou circa 1635 - 4 oktober 1693)

VOOROUDERS VAN LOUIS BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Toussaint Boyaval 1600 - † 1642 stamnummer 10.2.
|

Louis wordt geboren op 3 juni 1642 te Calais. Parrain en marraine zijn Louis Boutel van beroep Procureur du Roy en Peronne Raoult (bron: Calais div. kerken 1601-an1, pagina 1313). Het beroep van Louis Boyaval is later Apothicaire (zie geb. kindnr. 10.2.5.4.).Boven: doopacte Louis Boyaval. Onder huwelijksacte Louis Boyaval en Marguerite Clou

Louis Boyaval huwt op 6 juni 1667 te Calais met Marguerite Clou. De acte wordt mede ondetekend door o.a. Pierre Boyaval, broer van de bruidegom en Philippe Clou, broer van de bruid van beroep Procureur notaire ancien Echevin en gehuwd op 8 november 1694 met Anne Charlotte Porquet (bron: Hôpital militaire 1625-1896, pagina 485).

Marguerite Clou wordt geboren tussen 1630-1635 te Calais en is een dochter van Philippe Clou (Ancien Vice Mayeur et Juge Consul de Calais, geboren op 22 mei 1603 Calais, overleden in november 1663 te Calais, gehuwd op 27 april 1630 te Calais en Anne Daulphin, overleden voor augustus 1676. Bron: Hôpital militaire 1625-1896 pagina 331.

Louis Boyaval en Marguerite Clou krijgen de volgende kinderen:

10.2.4.1. Anne Boyaval 31 augustus 1670 - † ..

Anne wordt geboren op 31 augustus 1670 te Calais. Parrain en marraine zijn mr Philippe Clou broer van de moeder van het kind (van beroep Procureur et notaire royal à Calais, geboren ca 1643 overleden 2 december 1686 Calais. Gehuwd circa 4 november 1663 met Antoinette Porquet) en Anne Daulphin, grootmoeder (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 618). In juni 1687 overlijdt er een Anne Boyaval. Zij zou dit kunnen zijn (bron: Calais 1625-1896, pagina 1464).

10.2.4.2. Marie Boyaval 17 april 1672 - † ..

Marie wordt geboren op 17 april 1672 te Calais. Parrain en marraine zijn Pierre Boyaval, broer van de vader van het kind en Antoinette Clou, zuster van de moeder van het kind, geboren op 13 december 1637 te Calais (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 691).

10.2.4.3. Marie Anne Boyaval 26 januari 1674 - 19 mei 1742

10.2.4.4. Elisabeth Marguerite Boyaval 7 december 1677 - 10 september 1690

Elisabeth Marguerite wordt geboren op 7 december 1677 te Calais. Parrain en marraine zijn Claude Marechal van beroep Mayeur en Charge en Elisabeth/Isabelle Clou, zuster van de moeder van het kind, geboren op 13 maart 1644 te Calais (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1358). Elisabeth Marguerite overlijdt op 10 september 1690 te Calais (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 423).
Over Mr Louis Boyaval en Marguerite Clou is het volgende bekend:
 1. In oktober 1672 te Calais wordt Louis parrain van Louis, kind van Guillaume Taphin en Marie La Maniere (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 872).
 2. Op 7 december 1677 te Calais wordt Louis parrain van Louis, kind van Dominique Carre en Gilette Poulain (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1358).
 3. In januari 1681 te Calais is Louis aanwezig bij het huwelijk van Michel Colombel en Gabrielle Gondry (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 159).
 4. In Februari 1681 te Calais is Louis samen met zijn echtgenote aanwezig bij het huwelijk van Pierre Cailliette en Marcelene? Clou (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 162).
 5. In december 1682 te Calais wordt Louis, samen met Catherine Gresy, parrain van Louis Michel, kind van Michel Boneheur en Marie Barre (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1553).
 6. In oktober 1683 te Calais is Louis, samen met zijn echtgenote en andere familieleden, aanwezig bij het huwelijk van Mr Charle de Caux van beroep Marchand et Banquier de Dunkerque, échevin en Anne Antoinette Clou (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 227).
 7. In februari 1686 te Calais is Louis, samen met zijn echtgenote, aanwezig bij het huwelijk van Adrien Lecup en Nicolle Vual (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 262).
Over Louis Boyaval is verder nog bekend: In de Gallicia van 1668 pagina 209 wordt het volgende gemeld: maandag 26 maart 1668 om 10.00 gemeente huis calais (iets over een proceverbaal) verschijnen o.a. de broers Louis Boyaval en Pierre Boyaval, bourgeois et marchand en sieur Clou Eschevin propos insultants tenus par des chevaux legers contre les mayeur et echevins de calais. le proces-verbal qui suit fut a l'hotel de ville/beledigend gehouden door lichte paarden tegen de Mayeur en wethouders van Calais.
Artikelen in de Gallicia van 1668

Louis boyaval overlijdt te Calais op 8 december 1690 op 48 jarige leeftijd (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 442).
Marguerite Clou overlijdt op 4 oktober 1693 te Calais op 58 jarige leeftijd (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 661).Boven: overlijdensacte Louis Boyaval. Onder overlijdensacte Marguerite Clou

Behandeld wordt het 3e kind van Louis Boyaval en Marguerite Clou (stamnummer 10.2.4.).

10.2.4.3. MARIE ANNE BOYAVAL 26 januari 1674 - 19 mei 1742
(Gehuwd met Dominique Real 6 mei 1669 - 8 maart 1749)

Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Toussaint Boyaval 1600 - † 1642 stamnummer 10.2.
|
Louis Boyaval 1642 - 1690 stamnummer 10.2.4.
|

Marie Anne wordt geboren op 26 januari 1674 te Calais. Parrain en marraine zijn: Philippe Clou, broer van de moeder van het kind gehuwd met Antoinette Porquet en Marie Clou, zuster van de moeder van het kind (bron: Notre Dame 1650-1688, pagina 1074).Boven: doopacte Marie Anne Boyaval. Onder: huwelijskacte Marie Anne Boyaval en Dominique Real

Marie Anne huwt op 11 oktober 1694 te Calais met honorable homme Mr Dominique Real (kolonel, later Diplomatiek Ambtenaar die belast is met de verdediging van de belangen van zijn onderdanen in het buitenland en Ancien Conculs).
Bij het huwelijk zijn aanwezig: Magdeleine Devin, moeder van de bruidegom, Marie Marquerite Houchard, Pierre Boyaval oom, Marie Boyaval(le) tante, Isabelle (Elisabeth) Clou, Claudinne Guillemin, Marie Gallot, Jacques Clou en Antoinette Clou (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 745).

Dominique Real wordt geboren op 6 mei 1669 te Calais en is een zoon van Claude Real en Magdeleine Devin.

Dominique Real en Marie Anne Boyaval krijgen de volgende kinderen:

 1. Dominique Francois Real, geboren op 23 december 1695 te Calais. Parrain en marraine zijn Francois de Thosse, Ecuyer Président de la justice de Calais en Marie Gallot (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 827). Dominique Francois overlijdt op 17 juli 1696 te Calais (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 874).
 2. Magdeleine Anne Real, geboren op 4 december 1697 te Calais. Parrain en Marraine zijn Philippe Clou en Magdeleine Devin (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 963).
  Magdeleine Anne huwt op 5 november 1717 te Calais met Honorable Home Francois Gaston Leporcq de Lannoy van beroep Advocat du Roy. Bij het huwelijk zijn o.a. aanwezig: Marquerite Antoinette Leporcq schoonzuster van de bruidegom, M.S. Leporque, Claude Real broer van de bruidegom, Marie Anne Real, Dominique Real vader van de bruid, Marie Real, Isabelle Real, Marie Gallot, Maria Anne Boyaval moeder van de bruid, Marie Boyaval, Elisabeth/Isabelle Clou, Genevieve Lenfant en Marianne Salembier (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 832). Zie verder Geneanet.
  Francois Gaston Leporcq wordt geboren op 18 augustus 1685 te Boulogne-sur-Mer. Hij overlijdt op 24 februari 1763 te Boulogne-sur-Mer.
  Magdeleine Anne Real overlijdt op 9 augustus 1777 te Boulogne-sur-Mer.
 3. Marie Anne Real, geboren op 27 april 1699 te Calais. Parrain en marraine zijn honorable homme Pierre Real en Antoinette Clou (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1069).
 4. Isabelle Marquerite Real, geboren op 11 april 1700 te Calais. Marraine is Elisabeth/Isabelle Clou (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1140).
  Isabelle Marquerite huwt op 10 mei 1746 te Calais met Jean Jacques Fossecave. Bij het huwelijk zijn o.a. aanwezig: Louis Boyaval, Francoise Boyaval, Dominicque Real vader van de bruid en wed. van Marie Anne Boyaval en Claude Real (bron: Notre Dame 1741-1764, pagina 509).
 5. Dominique Louis Real geboren op 13 november 1702 te Calais. Parrain en marraine zijn monsieur Francois Bernard Clou, oom van beroep Advocat en Parlement... en Marie Boyaval (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1330).
 6. Marie Anne Real, geboren op 28 pril 1706 te Calais. Parrain en marraine zijn Nicolas Ganet van beroep Procureur Notaire en Genevieve Lenfant (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1596).
 7. Dominique Real, geboren op 21 juni 1707 te Calais. Parrain en marraine zijn Godefroy Coquart Ancien Consul en Marie Real (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1684). Dominique Real overlijdt voor 22 maart 1710.
 8. Dominique Real, geboren op 22 maart 1710 te Calais. Parrain en Marraine zijn Pierre Real van beroep Ancien Juge Concul et Eschevin en Jeanne Sorbet (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 288). Dominique Real overlijdt op 28 maart 1710 te Calais (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 289).
 9. Claudinne Real, geboren op 23 december 1711 te Calais. Parrain en marraine zijn Quentin Coquart en Magdeleine Real (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 253). Claudine overlijdt op 26 juli 1715 te Calais (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 681).
Het volgende is bekend over Maria Anne Boyaval:
 1. In oktober 1683, te Calais, is Marie Anna aanwezg bij het huwelijk van Charle Caux en Anne Antoinette Clou (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 227).
 2. Marie Anne is op 8 november 1694 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Philippe Clou en Anne Charlotte Porquet (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 754)
 3. Marie Anne wordt in 1695, te Calais, marraine van Marie Anne, kind van Pierre Real en Marie Gallot (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1919).
 4. Op 28 juli 1698, te Calais, is Marie Anne aanwezig bij het huwelijk van Philippe Clou (Ancien Eschevin) en Barbe Levecque (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1017).
 5. In februari 1701, te Calais, is Marie Anne aanwezig bij het huwelijk van Urbain Quentin Coquart en Marie Morel (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1208).
 6. In april 1703 wordt Maria Anne marraine van Michel, een kind van Estienne Devismes en Marie Dufrosne (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1294).
 7. Marie Anne is in januari 1704, te Calais, aanwezig bij het huwelijk van Francois Bernard Clou en Genevieve Lenfant (bron: Notre Dame 1675-1707, pagina 1457).
 8. Op 5 september 1709, te Calais, wordt Marie Anne marraine (parrain is Jacques Chandelier, gehuwd met een Boyaval) van Marie Anne Masson, een dochter van Jean Masson overleden en Marie Pichon (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 140.)
 9. Marie Anne is in maart 1710 te Calais aanwezig bij het huwelijk van Guillaume Arrouche en Marie Francoise....(bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 285).
 10. In januari 1711, te Calais, wordt Marie Anne marraine van Louis Francois, kind v Jean Francois de Caramon en Anne Marie Delpierre (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 174).
 11. Op 14 oktober 1712 is Marie Anne, te Calais, aanwezig bij het huwelijk van Joseph Resse en Suzanne Behague (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 444/445).
 12. Op 16 oktober 1712 wordt Marie Anne, te Calais, marraine van Pierre Thois kind van Louis Thois en Marquerite Audibert (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina pagina 445 en 1667-1735, pagina 1272).
 13. In januari 1714 wordt Marie Anna Boyaval marraine van Marie Anne, kind van Jean Ferrier en Marie anne... (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 626).
 14. Op 24 september 1719, te Calais, wordt Marie Anna Boyaval marraine van Magdeleine Anne, kind van haar dochter Magdeleine Anne Real en Francois Gaston Leporcq, Advocat du Roy, (bron: Notre Dame 1708-1729, pagina 1561).
 15. In 1724, te Calais, is Marie Anne aanwezig bij het huwelijk van Jean Delastre en Marie Real (bron: Notre Dame 1720-1740, pagina 311).
Honorable Homme mr Dominique Real overlijdt op 8 maart 1749 te Calais, 80 jaar oud. Zijn beroep is dan Ancien Juge Consul Vice Majeur Marquillier de la Paroisse de Notra Dame en Kolonel des Troupes de la Bourgeoise en weduwnaar van Marie Anne Boyaval (bron: Notre Dame 1747-1753, pagina 52 en Hospital de Mil. 1625-1896, pagina 1533).
Marie Anne Boyaval overlijdt op 19 mei 1742 te Calais, 68 jaar oud (bron: Notre Dame 1741-1764, pagina 145; de acte wordt ondertekend door haar echtgenoot en door monsieur Porquet).

Over Dominique Real is het volgende opgetekend:

 1. Gallicia 1711: Le gouvernement de Calais fait avec les États Généraux un traité pour la contribution du Calaisis, qui évite ainsi les horreurs et les misères de la guerre. 1711. CONVOCATION POUR L'ÉLECTION DES JUGE ET CONSULS DE LA JURIDICTION CONSULAIRE DE CALAIS, Dudit jour vendredy vingt-quatriesme avril mil sept cent onze : par-devant nous Dominique Réal, Pierre Le Mahieu fils, et Jean Hedde fils, juge et consuls des marchands, establis par le roy en sa ville de Calais.
 2. In de Gallicia van 1711 pagina 232 wordt het volgende over Dominique Real gemeld: Livre Annales de Calais, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par .oproeping voor de verkiezing van rechters en consuls van consulaire jurisdictie. Notable marchands: Toussaint Boyaval en Dominique Real.


Twee artikelen in de Gallicia

Hiermee is hoofdstuk 10 behandeld.

Naar Home Naar hoofdstukken

Valid HTML 4.01 Transitional