Naar Home Naar hoofdstukken


HOOFDSTUK 7.


Jean Boyaval (..1664 - 7 december 1708)
(Gehuwd met Isabelle Francoise Cadart .. - † ..)Behandeld wordt de 1e nazaat van Julien Boyaval en Marie Marquerite Bauchant (stamnummer 8.).

VOOROUDERS VAN JEAN BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|

Jean Boyaval wordt circa 1664 geboren te Tournehem (Pas-de-Calais). De doopacten/geboorteacten van dat jaar zijn niet in het archief aanwezig. In zijn huwelijksacte is te zien dat zijn ouders Julien Boyaval en Marquerite Bauchant zijn. Zijn beroep is later Cultivateur.

 1. Jean Boyaval wordt op 25 mei 1680 parrain van Isabelle Dubois een kind van Philip Dubois en Catherine Saison(bron: Tournehem, pagina 25. NB: Jean is dan pas 16 jaar).
 2. Op 3 november 1687 wordt hij parrain van een kind van Pierre....en Claudine Faiolle (bron: Tournehem, pagina 40).
 3. Op 3 februari 1689 (te Recques/Polincove) wordt hij parrain van Francois, een kind van Martin Dewulf en Marie Jacqueline Delattre (bron: Recques/Polincove 1629-1710, pagina 360 en 378).
 4. Op 1 augustus 1691 is Jean getuige bij het huwelijk van zijn zuster Marie Boyaval en zijn zwager Jacques Pruvost (bron: Tournehem, pagina 66).
 5. Op 6 februari 1699 wordt hij te Salperwick parrain van Jean Stopin, een kind van Jean en Marie Anne Barbion. Hierin is te zien dat de ambtenaar hem Boyavalle noemt, terwijl hijzelf tekent met Boiaval.
Overzicht nazaten Jean Boyaval
Overzicht nazaten Jean Boyaval

Overzicht van de nazaten van Jean Boyaval in rechte lijn. Dit laat zien dat er zes generaties zitten tussen Jean en de laatste nazaat (Adriana Bojawal) en dat er tussen Adriana drie generaties zitten voordat er een Boyaval (Antoine Dominique Boyaval) in 1795 naar Nederland kwam. Dus kun je wel zeggen dat alle Nederlandse Bojawallen Frans bloed hebben

Wegen en bossen van Tournehem in vroegere tijden


Na de tweede Duinkerkse transgressie (3e eeuw) stijgt de belangrijkheid van Tournehem. Tournehem is in de 3e eeuw gelegen aan een belangrijk kruispunt van Romeinse wegen. Eén weg komt direkt van Terwaan. Deze weg naar Boulogne loopt op korte afstand van de stad en is zo belangrijk dat hij de eigennaam van "La Leulène" draagt, die tot ver in de middeleeuwen in gebruik is gebleven. Een andere weg, die men aan keizer Agrippa toeschrijft, begint te Cassel, loopt over Watten en sluit te Tournehem aan op de Leulène. Aan de andere kant is een verbinding met Sept-Voies bij Zoteux. Deze weg heet de Alquine. Een andere Romeinse weg, die nog als veldweg bestaat, daalt van de heuvels ten oosten van de stad af naar de rivier de Hem. Hij komt van Sint-Omaars (Saint-Omer) en Nort-Leulinghen, passeert Tournehem en Zouafques. Aan de rivier houdt deze weg plotseling op; aan de overkant zet hij zich voort naar het dorp Zouafques. Hier bevindt zich een oversteekplaats, vandaag de dag nog gekenmerkt door twee in de bedding van de rivier gelegde plaveisels van platte stenen, ongeveer 30 à 40 cm dik, vierkant van vorm, wat een kunstmatige aanleg bewijst.

Het Almere (een rivier) dat in de loop van de 2e eeuw vrijwel geheel drooggevallen was, wordt in de 3e eeuw weer door het water ingenomen. De wegen in en bij het Almere gingen verloren, ook andere in de omgeving, die door de dalen liepen. Tournehem komt hierdoor op een strategisch punt te liggen, waar verschillende wegen samenkomen, nieuwe verbindingen ontstaan, maar vooral waardoor de oude wegen meer betekenis krijgen omdat andere wegen weggevallen. Vanaf de 4e eeuw loopt de grote weg van Keulen naar Boulogne, reeds bekend in de Romeinse periode en tot ver in de middeleeuwen een begrip gebleven, over Tournehem.

Bos Tournehem Bos Tournehem

Het bos van Tournehem, vroeger en nu

Uit de oorkonde uit 777 van Karel de Grote is bekend (alhoewel dit niet zeker is) dat de stad van oudsher vier bossen in gemeenschappelijk bezit van de burgers heeft gehad. Het waren:
1. Het bos van Tournehem;
2. Enige complexen, waaronder het bos van Licques;
3. Het bos van Eperlecques en Ruminghen;
4. Het bos van Zutkerque.

Omdat niet zeker is dat dit de bossen uit de oorkonde van 777 zijn, zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld het bos van Licques zich op een andere plaats bevond dan het dorp van deze naam. Zoals ook het bos van Tournehem zich op enige afstand van de stad bevindt. Ook in de benamingen van de bossen kunnen zich veranderingen hebben voorgedaan. Een keur van Tournehem uit de 15e eeuw spreekt van de vier bossen en van het aandeel dat de burgers hierin hadden. Het was b.v. verboden hun deel te verkopen op straffe van een boete en verlies van hun hout voor dat jaar. De vier bossen zijn in 1827 bij het domein van de staat gevoegd.

Hieronder geografische informatie Tournehem anno 2010
en de weersvoorspelling van Tournehem op 31 oktober 2010

Info Tournehem
Info Tournehem

Een klein stukje geschiedenis anno 1664, het geboortejaar van Jean Boyaval

 1. Het jaar 1664 (MDCLXIV) is een schrikkeljaar en begint op dinsdag (volgens de Gregoriaanse kalender). Volgens de Julian-kalender begint het jaar op vrijdag.
 2. Op 1 mei verovert de Engelse admiraal Robert Holmes, het fort Elmina op de WIC.
 3. In mei vallen de Nederlandse troepen, onder de Friese stadhouder, Münsterland binnen en nemen de Dijlerschans in.
 4. De Engelsen beginnen schepen van de Republiek lastig te vallen. Er heerst een erg anti-Hollandse sfeer in Engeland.
 5. Bernard Von Galen, bisschop van Münster, eist Borculo-Lichtevoorde op. Met Engelse financiële steun verklaart hij de oorlog en valt Overijssel en Gelderland aan. Hij dwingt de Nederlanders zich tot de IJssel terug te trekken.
 6. Frankrijk stuurt een vloot naar Cayenne, dat al enige jaren in handen van de WIC is, en herovert het gebied.
 7. Op 1 augustus vindt de Slag bij Szentgotthárd plaats. De Duitse coalitie, onder aanvoering van Montecucculi, verslaat de Osmaanse legers.
 8. Op 11 augustus weet de VOC een nieuw verdrag met Ayutthaya af te dwingen.
 9. Op 8 september geeft Nederland Nieuw Amsterdam (New York) over aan 300 Engelse soldaten.
 10. Op 24 september capituleert Peter Stuyvesant, gouverneur van de kolonie Nieuw Nederland, en draagt Nieuw-Amsterdam over aan de Engelsen. De vestiging heet voortaan New York.
 11. Philipp Friedrich Buchner componeert Plectrum musicum, Opus 4.
 12. Op 31 oktober overlijdt Willem Frederik van Nassau-Dietz, Stadhouder van Friesland, Groningen en (het bezette) Drenthe.
Jean Boyaval huwt op 26 jarige leeftijd en wel op 19 oktober 1690 te Serques met Isabelle Francoise Cadart wonend te Serques (haar geboorteacte is in Serques niet te vinden, daar beginnen de actes in 1688).

Publicatie (8 augustus 1690 Tournehem) van het huwelijk van Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart. Hierin is te zien dat Julien Boyaval zijn vader is en Marie Marquerite Bauchant zijn moeder (bron: Tournehem, pagina 57). De aankondiging wordt ondertekend door Melchior (Meggio) Boyaval, broer van de bruidegom, Marie Boyaval, zuster van de bruidegom en Marie Catharine Rouls/Roels; (bron huwelijk: Arras, film 5MI 827 R1. Huwelijksacte Tournehem. Huwelijksacte Serques, pagina 34/35).

Huwelijksacte Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart Huwelijksacte Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart

Huwelijksacte Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart

Huwelijksacte 19 oktober 1690 van Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart te Serques. De acte wordt ondertekend door de bruidegom, door Louis.....Cadart, door Guilliaume Francois Petit en door Marie Dominique Cadart. Bron: Serques, pagina 34/35

Isabelle Francoise Cadart wordt geboren te Serques en is een dochter van Guillaum Cadart en Marie Comin (geboren in 1639 en overleden op 24 september 1689 te Serques op 50 jarige leeftijd; haar overlijden wordt aangegeven door Jean Bongois en door Nicolas Bongois geboren in 1665, overleden op 8 april 1720 te Serques op 55 jarige leeftijd). Bron overlijden Marie Comin: Serques pagina 21.

Hieronder een fotoreportage van Tournehem en omgeving vroeger en nu (anno 2008/2010).
Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart gaan na hun huwelijk wonen te Tournehem. In 1694 vertrekken ze naar Salperwick/Sobruicq (Pas-de-Calais) en later naar Serques. Het zou kunnen dat ze tussen Salperwick en Serques nog elders hebben gewoond.

Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart krijgen de volgende acht kinderen:

7.1. Jean (Jan) Francois Boyaval 2 augustus 1691 - † ..

Jean (Jan) Francois wordt geboren op donderdag 2 augustus 1691 te Tournehem. Geen huwelijk en overlijden van Jean (Jan) Francois in Tournehem en Serques gevonden.

Volgens de website van gennpdc.net is zijn broer Louis Joseph in 1722 inwoner van Saint-Omer; Louis Joseph is dan 14 jaar oud, komt uit Serques en zijn vader is Jean Boyaval. Dit houdt in dat het gezin van Jean Boyaval voor 1722 nog te Serques woonde.

Doopacte Jean (Jan) Francois Boyaval

Doopacte Jean (Jan) Francois Boyaval. De vertaling luidt: op 2 augustus 1691 wordt te Tournehem uit het wettelijk huwelijk van Jean (Jan) Boyaval en Isabelle (Francoise) Cadart geboren Jean (Jan) Francois. Op 3 augustus wordt dit kind gedoopt in de kerk te Tournehem. Aanwezig bij de doop zijn: mijnheer .........wonend te ......en ......van het kind. Verder zijn aanwezig mijnheer.......uit Tournehem en mevrouw Isabelle............uit Tournehem (bron: doopacte Tournehem en Arras, film 5MI 827 RI. en pagina 67)

7.2. Marie Josephe Boyaval 3 oktober 1694 - † na 1731

Marie Josephe wordt geboren op 3 oktober 1694 te Salperwick. Haar parrain en marraine zijn (Conrard) Joseph Cadart en Marie Lardeur.

Doopacte Marie Josephe Boyaval (bron: Salperwick 1608-An I, pagina 113)

Marie Josephe wordt marraine van Stamnummer 6.2.: Louis Joseph Boyaval, geboren op 11 december 1731 te Saint-Omer (kind van haar broer Dominique Joseph, geboren op 6 oktober 1707 te Serques, overleden op 6 februari 1789 te Bourbourg). Het gezin van Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart woont in ieder geval voor 1722 nog te Serques. Het zou kunnen dat Marie Josephe Boyaval later te Saint-Omer woont.

7.3. Marie Dominique Boyaval 3 augustus 1696 - 14 januari 1768

7.4. Philippe Dominique Boyaval 10 maart 1699 - 19 november 1710

Philippe Dominique wordt geboren op 10 maart 1699 te Salperwick. Zijn parrain en marraine zijn Philippe Baligant en Jacqueline Dominique Cadart (bron: Salperwick, pagina 117). Philippe Dominique overlijdt op woensdag 19 november 1710 te Serques op de leeftijd van 11 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn moeder Isabelle Cadart en door Andre Hellebois, overleden op 12 april 1753 te Serques op de leeftijd van 61 jaar; (bron overlijden Philippe Dominique: Serques, pagina 265). Het gezin van Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart woont in ieder geval voor 1722 nog te Serques.

7.5. Isabelle Francoise Boyaval 10 april 1701 - † ...

Isabelle Francoise wordt geboren op 10 april 1701 te Salperwick. Haar parrain en marraine zijn Pierre Ducamps en Marqueritte Boyaval, vermoedelijk de zus van de vader van het kind (bron: Salperwick, pagina 120).

7.6. Dominique Joseph Boyaval 6 oktober 1707 - 6 februari 1789
Hij gaat verder als stamnummer 6. Zie hoofdstuk 6.

7.7. Dominique Valentin Boyaval voor 1708 - † na 28 juni 1745

Dominique Valentin wordt geboren voor 1708 te Serques, te Tournehem of elders. Het gezin van Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart woont in ieder geval voor 1722 te Serques.

7.8. Louis Joseph Boyaval geboren voor 1708 - † na 1722

Louis Joseph Boyaval wordt geboren voor 1708 te Serques, te Tournehem of elders. Volgens de website: gennpdc.net is Louis Joseph in 1722 inwoner van Saint-Omer; Louis Joseph is dan 14 jaar oud, komt uit Serques en zijn vader is Jean Boyaval. Het gezin van Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart woont voor 1722 nog te Serques.
Tussen 1701 - 1708 worden er geen kinderen meer geboren. Het zou kunnen dat het gezin in die periode elders heeft gewoond.
Tot zover de kinderen van Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart.

Jean Boyaval overlijdt op vrijdag 7 december 1708 te Serques op de leeftijd van 44 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door Jean Bongois en door Conrard Joseph Cadart (bloedverwanten van Jean Boyaval). Bron: Serques, pagina 242. Deze Conrard Joseph Cadart overlijdt op 25 januari 1710 te Serques. Zijn overlijden wordt aangegeven door Castian de Delattre en Jean Bongois. Conrard Joseph Cadart is gehuwd (op 19 februari 1697 te Serques, pagina 102) met Marie Anne de Delattre. Bron Overlijden Conrard Joseph Cadart: Serques, pagina 253.

Overlijdensacte Jean Boyaval

Overlijdensacte Jean Boyaval. Bron: Serques, pagina 242

Er is maar één mannelijke nazaat van Jean Boyaval die, voorzover we tot op heden weten, voor nakomelingen zorgt en dat is Dominique Joseph Boyaval geboren op 6 oktober 1707 te Serques en overleden op op 6 februari 1789 te Bourbourg op de leeftijd van 81 jaar; zie hiervoor hoofdstuk 6. Behandeld wordt de 3e nazaat van Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart (stamnummer 7.).

7.3. MARIE DOMINIQUE BOYAVAL 3 AUGUSTUS 1696 - 14 januari 1768
(Gehuwd met Joannes Baptiste Fleurbaix voor 1710 - 3 mei 1752)

VOOROUDERS VAN MARIE DOMINIQUE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval ..1664-1708 stamnummer 7.
|

Marie Dominique Boyaval wordt geboren op 3 augustus 1696 te Salperwick. Haar parrain en marraine zijn Philipe Dominique Wendin en Marie Josephe Fayolle (bron: Salperwick, pagina 114).

Serques Serques

Twee mooie foto's van Serques

Marie Dominique Boyaval huwt op 22 april 1721 in de Eglise Saint-Pierre te Lille met Joannes Baptiste Fleurbaix. Getuigen/aanwezig bij dit huwelijk zijn: Michaele Fleurbaix en ...Cadart.

Huwelijksacte Marie Dominique Boyaval en Joannes Baptiste Fleurbaix (bron: Lille Saint-Pierre (du Nord)1564-1721 acte 22, pagina 1279)

Joannes Baptiste Fleurbaix wordt geboren voor 1710 en is een zoon van Michel Fleurbaix (overleden op 19 april 1735 te Comines) en van Marie Catherine Demuyne (overleden in 1710).

Marie Dominique Boyaval en Joannes Baptiste Fleurbaix krijgen de volgende kinderen:

 1. Jean Baptiste Fleurbaix, geboren op 15 juni 1722 te Comines.
 2. Marie Antoinette Fleurbaix, geboren op 14 september 1723 te Comines.
 3. Jean Philippe Fleurbaix, geboren op 10 juni 1727 te Comines. Hij huwt op 25 jarige leeftijd (zijn beroep is dan koopman) en wel op 30 mei 1752 te Comines met de 26 jarige Jacoba Dorothe Leleu. Bij het huwelijk is o.a. aanwezig: Pierre Joseph Fleurbaix van beroep charpentier (bron: Comines pagina 210).
  Hij huwt voor de 2e keer en wel op 26 april 1759 te Quesnoy sur Deûle (32 jaar oud en is dan weduwnaar van Jacoba Dorothe Le Leu) met Marie Barbe Labarre, 27 jaar oud (bron: Quesnoy sur Deûle pagina 566).
  Jean Philippe Fleurbaix overlijdt in 1763 op 36 jarige leeftijd, waar is niet bekend.
 4. Pierre Antoine Fleurbaix, geboren op 13 juni 1728 te Comines. Overleden op 10 juli 1774 te Comines op 46 jarige leeftijd. Overlijden wordt aangegeven door zijn broers Alexis Franciscus en Louis Fleurbaix (bron: Comines, pagina 405).
 5. Jean Pierre Joseph Fleurbaix, geboren op 3 juli 1731 te Comines.
 6. Marie?? Elisabeth Fleurbaix, geboren op 16 september 1733 te Comines. Zij huwt op 22 jarige leeftijd op 5 januari 1756 te Comines met de 27 jarige Pierre Jeanerman, herbergier van beroep (bron: Comines, pagina 265).
 7. Joannes Baptiste Josephus Fleurbaix, geboren op 29 oktober 1736 te Comines. Parrain en marraine zijn: Petrus Fayzol en Maria Margarita Galloy (bron: Comines 1694-1760, nr. 19, pagina 351).
 8. Alexis Joseph Fleurbaix, geboren op 13 augustus 1738 te Comines. Parrain en marraine zijn: Jean Philippe Fleurbaix en Joanna ... Lagache (bron: Comines, pagina 408).
  Hij huwt op 22 jarige leeftijd, op 20 februari 1759 te Comines, met de 25 jarige Marie Elisabeth Lagache. Aanwezig bij het huwelijk zijn o.a.: Jean Philippe Fleurbaix, Pierre Joseph Fleurbaix (bron: Comines, pagina 305).
  Hij huwt voor de 2e keer, 38 jaar oud en weduwnaar van Marie Elisabeth Lagache, op 8 januari 1776 te Comines met de 40 jarige Marie Anne Josephe Marescaux 1735-1803. Bij het huwelijk zijn o.a. aanwezig: de broers van de bruidegom Francois Louis en Jean Francois Joseph Fleurbax (bron: comines, pagina 625).
 9. Francois Louis Fleurbaix, geboren op 29 september 1740 te Comines. Parrain en marraine zijn Charles Francois Brelle en Marie Jeanne ... (bron, Comines, pagina 476).
  Hij huwt op 5 juli 1763 te Comines met de 17 jarige Marie Françoise Flament, geboren ca 1744. Aanwezig bij het huwelijk zijn o.a. de twee broers van de bruidegom: Jean Philippe en Pierre Joseph Fleurbaix (bron: Comines, pagina).
Marie Dominique Boyaval is getuige bij huwelijk van haar kinderen: Jean Philippe Fleurbaix en Jaqueline/Jacoba Dorothe Leleu, Alexis Joseph Fleurbaix en Marie Elisabeth Joseph Lagache en Francois Louis Fleurbaix en Marie Francoise Flament.

Comines, de plaats waar Marie Dominique Boyaval met haar gezin heeft gewoond, ook wel Frans-Komen genoemd, is een gemeente in het Departement du Nord in Noord-Frankrijk. Het ligt langs de rivier de Leie, die de grens met België vormt. Aan de andere oever ligt het Belgische stadje Komen.

Belfort te Comines Eglise Saint-Chrysole te Comines

Links: Het Belfort te Comines (Frankrijk)
Rechts: De Eglise Saint-Chrysole te Comines

Comines heeft prachtige gebouwen waaronder:

 1. De Eglise Saint-Chrysole: dit is een kerk in neo-Byzantijnse stijl. De bouw van de kerk begint in 1925, nadat de oude kerk in de Eerste Wereldoorlog wordt vernield. Het is een gebouw van de architecten Maurice Storez en Dom Bellot. Voor het geraamte van het gebouw wordt gewapend beton gebruikt. Dit geraamte wordt opgevuld met meerkleurige bakstenen. De kerk wordt op 7 juli 1928 ingewijd. Het duurt nog tot 1929 eer ze volledig af was.
 2. Het Belfort: dit is één van de Belforten in België en Frankrijk die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. De geschiedenis van het belfort gaat terug tot de 12de eeuw. Het gebouw krijgt zijn huidig uitzicht in 1623.

  In 1857 begint het bovenste deel van het gebouw gevaarlijk te hellen. In enkele uren tijd slaagt een meester-timmerman erin om het geraamte te herbouwen, de koepel, de twee paviljoens, de klokken, het uurwerk en de windwijzer.

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het Belfort opgeblazen. Het wordt echter in 1924 herbouwd. Na een eerste toren, waaraan heel wat lotgevallen verbonden zijn, geeft de familie van Cröy, heren van Comines, de opdracht om een stadhuis en een Belfort te bouwen.

  Zo kan men vandaag de ongelofelijke eivormige bol bewonderen die het Belfort overkoepelt, een architecte eigenaardigheid die uniek is.

Jean Baptiste Fleurbaix overlijdt op 3 mei 1752 waar is niet bekend.
Marie Dominique overlijdt op 14 januari 1768 te Comines op 73 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar zonen: Jean Philippe en Pierre Joseph Fleurbaix (bron: Comines, pagina 194).

Overlijdesacte Marie Dominique Boyaval (bron: Comines, pagina 194)

Naar Home Naar hoofdstukken

Valid HTML 4.01 Transitional