Naar Home Naar hoofdstukken


HOOFDSTUK 6.


Dominique Joseph Boyaval (6 oktober 1707 - 6 februari 1789)
(Gehuwd met Catherine Louise Loeuillet 29 juni 1705 - 24 april 1776)
Behandeld wordt het 6e kind van Jean Boyaval en Isabelle Francoise Cadart (stamnummer 7.).

VOOROUDERS VAN DOMINIQUE JOSEPH BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|

Dominique Joseph wordt geboren op donderdag 6 oktober 1707 te Serques. Zijn parrain is Dominique Martin Doncre (geboren in 1675 te Serques, overleden op 19 september 1725 te Serques en gehuwd geweest met: Marie Noelle Clay, met Marie Lardeur en met Marie Françoise Roland) en zijn marraine is Marie Catherine Weudin van de parochie Lonqueville (bron doop: Serques, pagina 232).

Serques 2006 Serques 19e eeuw
Kerk Serques 2010

Hetzelfde straatje in Serques. Links: anno 2006 en rechts: ergens in de 19e eeuw
Foto onder: de kerk te Serques anno 2010 (foto gemaakt door Maria Antonia (Rieth) Bojawal, stam 1.3.1.)

Een klein stukje geschiedenis anno 1707, het geboortejaar van Dominique Joseph Boyaval

 1. Lodewijk van Frankrijk de kleine Dauphin van Frankrijk en Hertog van Bretagne wordt geboren op 8 januari. 8 januari is de 8ste dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 357 dagen (358 dagen in een schrikkeljaar) tot het einde van het jaar. Hij is de tweede zoon van Lodewijk, hertog van Bourgondië en diens vrouw Maria Adelheid van Savoye. Hij overlijdt in 1712.
 2. Monsieur Vauban, die volluit Sébastien Le Prestre de Vauban heet, overlijdt. Hij is ingenieur en militair architect en wordt door Lodewijk XIV benoemd tot veldmaarschalk. Ongerust over de bescherming van Frankrijk tegenover vijanden, omringt hij Frankrijk met forten, vestingen en burchten. Zo heb je de "Reine des Citadelles" in Rijsel, "la Tour Dorée" in Camaret en het "Fort Balagnier" in Toulon.
 3. Op 14 november wordt het Pannerdenskanaal (Nieuwe Rijn) geopend. Door het kanaal worden Aerdt, Herwen en Pannerden van de Overbetuwe afgesneden en behoren vanaf dan tot de Liemers. Het door het Pannerdenskanaal ontstane "Gelders Eiland" heeft zowel economisch als cultureel belemmerend gewerkt. Aan de andere kant heeft de geisoleerde ligging voor een hechte gemeenschapszin gezorgd.
 4. De Zwitserse wiskundige en natuurkundige Leonard Euler wordt geboren in Basel. Naast wiskunde studeert Euler ook theologie, medicijnen en oriëntaalse taalwetenschap. Al op twintigjarige leeftijd wordt Leonard als professor in de natuurkunde en wiskunde aan de universiteit van St. parrainsburg (Rusland) benoemd.
 5. Johan Willem Friso wordt (op 20 jarige leeftijd) Stadhouder en Kapitein-Generaal van Friesland.

 1. Dominque Joseph Boyaval wordt parrain van Dominique Joseph Delvalle, geboren op 27 juli 1737 te Saint-Omer, een kind van Jacques Joseph Delvalle en Marie Louise Bille....(bron: Saint-Deniskerk, pagina 901).
Dominique Joseph Boyaval huwt - op 23 jarige leeftijd - op 13 februari 1730 in de Saint-Deniskerk te Saint-Omer (Pas-de-Calais) met de 25 jarige Catherine Louise Loeuillet. Huwelijksgetuigen zijn: Pierre Francois Beauvois, Pierre Loeuillet, Jean Louis Loeuillet (broer van de bruid geboren in 1711), Marie Marquerite Cadet (nicht van Catharine Louise Loeuillet), Marie Anna Cadart, geboren op 17 maart 1705 te Serques (nicht van Dominique Joseph Boyaval, haar vader is Conrard Joseph Cadart en haar moeder is Marie Anne de Lattre), Jacqueline Dominique Cadart en Franciscus Thomas (bron huwelijk: Saint-Deniskerk Saint-Omer (378/1730) acte 49; huwelijkscontract 1730, acte 201, bewijzen komen uit Tournehem, archief Saint-Omer: 1709-1730 pagina 1166, acte 49).

1ste pagina van het huwelijkscontract van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet. Voor het vervolg van het huwelijkscontract klik op de kleine actes

Catherine Louise Loeuillet wordt geboren op maandag 29 juni 1705 te Saint-Omer. Zij wordt gedoopt in de Sainte-Aldegondekerk te Saint-Omer. Haar parrain en marraine zijn Paul Loiys (Louis) Cadet en Catherine de la Croix. Catherine Louise is een dochter van Jean loeuillet (van beroep koopman) en (Marie) Marquerite Cadet (bron doop: Sainte-Aldegondekerk Saint-Omer, boek 465, acte 79).

Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet krijgen maar liefst 14 kinderen:

6.1. Dominique Valentin Boyaval 11 december 1731 - 28 juni 1773

6.2. Louis Joseph Boyaval 11 december 1731 - † .. na 1770

6.3. Antoine Joseph Boyaval 28 november 1732 - 19 mei 1800

6.4. Anne Joseph Boyaval 28 november 1732 - 4 juni 1735

Anne Joseph wordt geboren op maandag 28 november 1732 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Haar parrain en marraine zijn Jean Charles Joseph Guslot en Marie Joseph Descamps, ook de vader van de geborene is aanwezig (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk, boek 381/1733, acte 229 en pagina 162 1688-1737).

Anne Joseph Boyaval overlijdt op zaterdag 4 juni 1735 te Saint-Omer op de leeftijd van 20 maanden. Haar overlijden wordt aangegeven door Jean Charles Joseph Guslot (haar parrain) en door haar vader (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk, Boek 383/1735, acte 116; 1688-1737 pagina 228, acte 116).

6.5. Marie Raine Louise Boyaval 11 april 1736 - 24 april 1822

6.6. Jean Louis Joseph Boyaval 10 september 1737 - 20 september 1741

Jean Louis Joseph wordt geboren op dinsdag 10 september 1737 te Saint-Omer. Hij wordt gedoopt in de Saint-Deniskerk aldaar. Getuigen bij de doop zijn de vader van de geborene, Jean Louis Lievin Baude Delacloy (parrain) en Marie Jeanne Charlotte Du Terraille (marraine) (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk, Boek 385/1737, acte 214; 1688-1737 pagina 913 en pagina 334, is dezelfde acte). Jean Louis Joseph overlijdt op 20 september 1741 te Saint-Omer, 4 jaar oud (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk 1738-1760 pagina 215).

6.7. Pierre Joseph Nemesi Boyaval 19 december 1738 - † ..
Hij gaat verder als stamnummer 5. Zie hoofdstuk 5.

6.8. Catherine Josephe Boyaval 26 november 1739 - 13 januari 1829

Catherine Josephe wordt geboren op 26 november 1739 te Saint-Omer. Zij wordt gedoopt in de Saint-Deniskerk aldaar. Haar parrain en marraine zijn Francois Dominique De Bay en Marie Anne Josephe Roche (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk, Boek 387/1739, acte 227; 1738-1760 pagina 103).
Catherine Josephe Boyaval overlijdt op 13 januari 1829 te Saint-Omer op 89 jarige leeftijd. Zij is dan ongehuwd (bron: Saint-Omer, acte 23; 1825-1832, pagina 592).

6.9. Denis Louis Joseph Boyaval 15 april 1741 - † na 1762

6.10. Marie Louise Leonardine Boyaval 30 augustus 1742 - 3 juni 1801

6.11. Francois Joseph Silvain Boyaval 17 februari 1744 - † na 1770

6.12. Jean Louis Boyaval 23 juni 1745 - 28 juni 1745

Jean Louis wordt geboren op woensdag 23 juni 1745 te Saint-Omer. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Dominique Joseph. Zijn parrain is zijn jongere broer Dominique Valentin en zijn marraine is Jeanne Francoise Delvalle (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk 1738-1760, pagina 447 acte 39).
Jean Louis Boyaval overlijdt op maandag 28 juni 1745 te Saint-Omer, 5 dagen oud. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn vader en door Dominique Valentin Boyaval (de jongere broer van Jean Louis); (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk, boek 393/1745, 1738-1760, pagina 458, acte 143).

6.13. Louis Joseph Boyaval 12 februari 1748 - 15 mei 1808

6.14. Jaqueline Barbe Louise Boyaval 24 april 1751 - 3 oktober 1753

Jaqueline Barbe Louise wordt geboren op zaterdag 24 april 1751 te Saint-Omer. Haar doopgetuige is haar vader, haar parrain en marraine zijn Jean Jacques Delvalle en Marie Raine Louise Boyaval (haar 15 jarige zuster) (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk. Boek 399/1751, acte 73; 1738-1760 pagina 803).

Jaqueline Barbe Louise overlijdt op 2 jarige leeftijd te Saint-Omer op woensdag 3 oktober 1753. Haar overlijden wordt aangegeven door haar vader Dominique Joseph Boyaval en door haar parrain Jean Jacques Delvalle (bron: Saint-Omer. Saint-Deniskerk, Boek 401/1753, acte 229; 1738-1760 pagina 951).

Over Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet is het volgende bekend:
 1. Dominique Joseph Boyaval is in 1755 getuige bij het huwelijk van Augustin Francois Boyaval en Marie Anne Francoise Alles.
 2. In 1759 is Dominique Joseph (hij woont dan in de Rue du Commandant te Saint-Omer) aanwezig bij het huwelijk, te Duinkerke (Pas-de-Calais-du Nord), van zijn zoon Antoine Joseph en Jeanne Therese Petronille Carre.
 3. In 1761 is Dominique Joseph en zijn echtgenote Catherine Louise Loeuillet, getuige bij het huwelijk van hun zoon Dominique Valentin Boyaval en schoondochter Marie Rose Petronille Vergriette.
 4. Catherine Louise Loeuillet is op 5 mei 1767 getuige bij de doop van haar kleinzoon Pierre Joseph Boyaval (zoon van haar zoon Pierre Joseph Nemesi Boyaval, geboren op 19 december 1738).
 5. In 1787 is Dominique Joseph getuige bij het huwelijk van zijn dochter Marie Louise Leonardine Boyaval en schoonzoon Pierre Francois Wallet. Hij is dan inwoner/vivant van Les Bieus. Ook zijn broer Antoine Joseph Boyaval woont daar. Is dit een plaats of een tehuis?

Catherine Louise Loeuillet overlijdt op woensdag 24 april 1776 te Saint-Omer op de leeftijd van 72 jaar.

Overlijdensacte Catherine Louise Loeuillet Overlijdensacte Catherine Louise Loeuillet

Links: 1ste deel van het uittreksel uit de doop-, trouw- en begraafregisters van de Parochie Saint-Aldegonde te Saint-Omer, Departement Pas-de-Calais, van het overlijden van Catharina Louise Leuilet (Loeuillet).
Kleine acte boven het vervolg hiervan

De vertaling is ongeveer als volgt: de 24e april 1776 om vier uur is overleden mevrouw Catharina Louise Leuilet op de leeftijd van 72 jaar, woonachtig in deze stad en lid van deze parochie; echtgenote van Dominique Joseph Boyaval, meesterkleermaker.

Haar overlijden wordt aangegeven door haar zoon Louis Joseph Boyaval en haar echtgenoot (bron overlijden: Saint-Omer. Boek 523).

Overlijdensacte Dominique Joseph Boyaval

Uittreksel uit het begraafregister van de stad Bourbourg, arrondisement Duinkerke, Departement Du-Nord, van Dominique Joseph Boyaval (bron: Bourbourg, pagina 480).

Dominique Joseph Boyaval overlijdt op vrijdag 6 februari 1789 te Bourbourg op de leeftijd van 81 jaar.
Zijn beroep is meesterkleermaker en Bourgeois Marchand/koopman.

De vertaling van het uittreksel luidt ongeveer als volgt: op 6 februari 1789 is overleden op de leeftijd van 82 jaar, Dominique Joseph Boyaval geboren te Serques, weduwnaar van Louise Catharine Loeuillet. Zijn lichaam wordt begraven op 8 februari bij de kerk in aanwezigheid van zijn zoon Louis Joseph Boyaval en meester Pierre Marie Tavernier van beroep dokter en Chatellenie de Bourbourg.

Behandeld wordt het 1e kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet (stamnummer 6.).

6.1. DOMINIQUE VALENTIN BOYAVAL 11 december 1731 - 28 juni 1773
(Gehuwd met Marie Rose (Roze) Petronille Vergriette 15 maart 1735 - † ..)

VOOROUDERS VAN DOMINIQUE VALENTIN BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|

Dominique Valentin wordt geboren op 11 december 1731 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Zijn parrain is Pierre Joseph Valentin Carton en zijn marraine is Catherine Therese Vendin (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk, acte 11 of 14, 1688-1737 pagina 27).

 1. Dominique Valentin geeft, samen met zijn vader, op 28 juni 1745 te Saint-Omer het overlijden aan van zijn broertje Jean Louis Boyaval (kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet).
 2. Op 1 maart 1759 is Dominique Valentin te Duinkerke (Pas-de-Calais du Nord) aanwezig bij het huwelijk van zijn broer Antoine Joseph Boyaval en zijn schoonzuster Jeanne Therese Petronille Carre. Dominique Valentin woont dan in de Rue du Commandant te Saint-Omer bij zijn ouders.
Dominique Valentin huwt op 30 jarige leeftijd, op 19 mei 1761, te Volckerinckhove, met Marie Rose (Roze) Petronille Vergriette. Huwelijksgetuigen zijn: de vader van de bruidegom: Dominique Joseph Boyaval, de moeder van de bruidegom: Catherine Louise Loeuillet, de broer van de bruidegom: Antoine Joseph Boyaval, Thomas Dever: oom van de bruid, en de broer van de moeder van de bruid: Petronille Dever wonende te Volckerinckhove (bron: huwelijkscontract Saint-Omer, acte 69. Archief Volckerinckhove pagina 699).

Marie Rose (Roze) Petronille wordt geboren op dinsdag 15 maart 1735 te Volckerinckhove en is een dochter van Pierre Vergriette, geboren op 22 januari 1707 te Volckerinckhove, overleden op 21 maart 1753 te Volckerinckhove en van Petronille Dever geboren op 1 januari 1707 te Volckerinckhove en overleden op 15 februari 1737 te Volckerinckhove.

Volckerinckhove

Links: foto van Volckerinckhove, de plaats waar Marie Rose (Roze) Petronille Vergriette is geboren
Rechts: 1ste pagina van het huwelijkscontract van 15 mei 1761. Voor het vervolg van het huwelijkscontract klik op de kleine actes.
Het huwelijkscontract wordt mede ondertekend door: Dominique Joseph Boyaval, vader van de bruidegom, Catherine Louise Loeuillet, moeder van de bruidegom, Antoine Joseph Boyaval broer van de bruidegom, Thomas Dever oom van de bruid en broer van de moeder van de bruid (Petronille Dever) wonende te Volckerinckhove. (Bron: Huwelijkscontract Saint-Omer acte 69.)

Ze gaan niet in Volckerinckhove wonen maar te Dunkerque/Duinkerke.
Dominique Valentin Boyaval en Rose (Roze) Petronille Vergriette krijgen de volgende zeven kinderen:

6.1.1. Marie Raine Sophie Boyaval 3 maart 1762 - † na 1777

Marie Raine Sophie wordt geboren op 3 maart 1762 te Duinkerke. Haar parrain is Dennis Louis Joseph Boyaval en haar marraine is Anne Catherine Berlamont (bron: Duinkerke, acte 183).
Marie Raine Sophie Boyaval wordt marraine van Marie Claire Victoire Lotart, geboren op 6 december 1777 te Saint-Omer (kind uit het 2e huwelijk van haar moeder: Vergriette).

Geboorteacte Marie Raine Sophie Boyaval

6.1.2. Marie Rose Victoire Boyaval 1 februari 1764 - 3 maart 1764

Marie Rose Victoire wordt geboren op 1 februari 1764 te Duinkerke. Haar parrain en marraine zijn Catherine Boyaval (tante?) en Louis Benoit (bron: Duinkerke, acte 118, pagina 259). Marie Rose Victoire overlijdt op 3 maart 1764 in de Rue Morienne te Duinkerke. Haar overlijden wordt aangegeven door haar vader (bron: Duinkerke acte 150, pagina 883).

Geboorteacte Marie Rose Victoire Boyaval

6.1.3. Marie Catherine Francoise Boyaval 3 september 1765 - † na 1804

6.1.4. Marie Rose Francoise Boyaval 2 maart 1767 - 30 december 1767

Marie Rose Francoise wordt geboren op maandag 2 maart 1767 te Saint-Omer. Haar parrain is haar oom Francois Joseph Silvan Boyaval en haar marraine is Marie Francoise Josephe Le Cras (bron: Saint-Omer, acte 53 Sepulcre kerk, pagina 110).
Marie Rose Francoise overlijdt op 30 december 1767 te Saint-Omer, 9 maanden oud (bron: Saint-Omer, Sepulcre kerk acte 269, 1765-1784 pagina 170.)

6.1.5. Marie Anne Cecile Boyaval 24 november 1768 - † ..

Marie Anne Cecile Boyaval wordt geboren op donderdag 24 november 1768 te Saint-Omer. Haar parrain is Pierre Dever (grand-oncle) en haar marraine is Anne Genevieve Scholastique Bonduel (grand-tante) (bron: Saint-Omer, Sepulcre kerk, acte 244. 1765-1784 pagina 235).

6.1.6. Emmanuel Louis Andre Boyaval 30 november 1770 - † ..

Emmanuel Louis Andre Boyaval wordt geboren op vrijdag 30 november 1770 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Zijn parrain is Emmanuel Joseph Capelle (negociant de la parosse de Saint-Denis), Marie Anne Drielle en Marie Louise Antoinette Gufroy (vrouw van Jean Baptiste Joseph Capelle. (Bron: Saint-Omer, Sepulcre kerk, boek 1770, acte 258, pagina 371.)

6.1.7. Dominique Joseph Simeon Boyaval 5 januari 1773 - 18 november 1777

Dominique Joseph Simeon wordt geboren op 5 januari 1773 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Zijn parrain is Augustin Joseph Benard, cousin/neef en zijn marraine is zijn tante Marie Louise Boyaval (bron: Saint-Omer, Sepulcre kerk, acte 5; 1765-1784 pagina 541/542).
Dominique Joseph (Simeon) overlijdt op 18 november 1777 te Saint-Omer op de leeftijd van vier jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door Augustin Joseph Benard cousin/neef en parrain en door Antoine Lotart, stiefvader? van het kind (bron: Saint-Omer, Sepulcre kerk, acte 292, 1765-1784 pagina 902).
Tot zover de kinderen van Dominique Valentin Boyaval en Marie Rose (Roze) Petronille Vergriette.

 1. Dominique Valentin Boyaval is in 1770 getuige bij het 2e huwelijk van zijn broer Pierre Joseph Nemesi Boyaval en schoonzuster Marie Nicole Joseph Colin.
Na het overlijden van haar echtgenoot, Dominique Valentin Boyaval in 1773, huwt Marie Rose (Roze) Petronille Vergriette op 6 januari 1777 te Saint-Omer met Antoine Joseph Lotart (soldaat in het Regiment de Besse). Huwelijksgetuigen zijn: Jacques Joseph Dufour maitre tailleur, Augustin Joseph Benard maitre tailleur van de parochie Saint-Aldegonde en Jean Eli Belin sergeant au meme regiment de Besse (bron huwelijk: Saint-Omer, Sepulcre kerk acte 8, 1765-1784, pagina 832). Antoine Joseph Lotart wordt gedoopt in le Parosse Saint-Nicolas Sur Les Fosses (Arras at Artois) en is een zoon van ... Lotart en Marie Florance Le Cocq.

Marie Rose (Roze) Petronille Vergriette en Antoine Joseph Lotart krijgen het volgende kind:

 1. Marie Claire Victoire Lotart, geboren op 6 december 1777 te Saint-Omer. Haar parrain en marraine zijn Jean Folquin Vergriette, oom, en Marie Raine Sophie Boyaval, stiefzuster (bron: Saint-Omer Sepulcre kerk, acte 319; 1765-1784 pagina 909).
Dominique Valentin Boyaval overlijdt op maandag 28 juni 1773 te Saint-Omer op de leeftijd van 42 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn broer Louis Joseph Boyaval (geboren tussen 1707-1709?) en door Augustin Joseph Benard (bron overlijden: Saint-Omer Sepulerekerk. Boek 1773, acte 137. 1765-1784, pagina 575). Het beroep van Dominique Valentin Boyaval was Meesterkleermaker en Koopman.

Behandeld wordt het 3e kind van Dominique Valentin Boyaval en Marie Rose (Roze) Petronille Vergriette (stamnummer 6.1.).

6.1.3. MARIE CATHERINE FRANCOISE BOYAVAL 3 september 1765 - † na 1804
(Gehuwd met Etienne Joseph Hie 23 februari 1758 - 11 juli 1804)

VOOROUDERS VAN MARIE CATHERINE FRANCOISE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Dominique Valentin Boyaval 1731-1773 stamnummer 6.1.
|

Marie Catherine Francoise wordt geboren op 3 september 1765 te Duinkerke (du Nord). Haar parrain en marrain zijn Jean Pierre Vandevelde en Marie Catherine Josephe Coulin (bron: Duinkerke, acte 19, pagina 398).

Doopacte Marie Catherine Francoise Boyaval

Marie Catherine Francoise huwt op 24 jarige leeftijd op 10 februari 1789 te Saint-Omer met de 31 jarige Etienne Joseph Hie. Huwelijksgetuigen zijn: Augustin Joseph Benard, neef van de bruid, Etienne Hie, vader van de bruidegom, Barthelemy Hie, broer van de bruidegom en Jean Baptiste Gabriel Brochet (bron: Saint-Omer Saint-Sepulcre kerk, acte 5; 1784-an III, pagina 343).

Etienne Joseph Hie wordt geboren op 23 februari 1758 te Saint-Omer en is een zoon van Etienne Hie en Marie Caroline Emanuele Debelle/De Lhelle (bron: Saint-Omer Saint-Sepulcre, acte 48, pagina 804).

De volgende kinderen worden geboren:

 1. Constant Etienne Desire Hie, geboren op 7 oktober 1789 te Saint-Omer. Parrain en marraine zijn Etienne Hie, grootvader en Marie Raine Sophie Boyaval, tante (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk; 1637 an 1, acte 245, pagina 312).
 2. Joseph Hie, geboren op 7 oktober 1791 te Saint-Omer. Parrain en marraine zijn Joseph Rottin? neef en Marie Caroline Emanuele Debelle, grootmoeder (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk; 1637 an 1, acte 158, pagina 432).
 3. Francoise Joseph Eleonore Hie, geboren op 28 december 1796 te Saint-Omer. Zij huwt met Charles, Antoine, Francois Meunier. Ze vertrekken naar Parijs. Francoise Joseph Eleonore Hie overlijdt op 14 december 1881 in de Rue de la Monnaie nummer 17 te Parijs (bron: Parijs-1er arr., acte 1088).
Tot zover de kinderen van Etienne Joseph Hie en Marie Catherine Francoise Boyaval.

Etienne Joseph Hie overlijdt op 11 juli 1804 te Saint-Omer op de leeftijd van 46 jaar (bron: Pas de Calais, Saint-Omer, An X-An XII acte 650 pagina 646).
Marie Catherine Francoise Boyaval overlijdt na 1804.Aantekening in het overlijdensregister van Saint-Omer van het overlijden van Etienne Joseph Hie

Behandeld wordt het 2e kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet (stamnummer 6.).

6.2. LOUIS JOSEPH BOYAVAL 11 december 1731 - † ...

VOOROUDERS VAN LOUIS JOSEPH BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|

Louis Joseph wordt geboren op dinsdag 11 december 1731 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Zijn parrain en marraine zijn Jean Louis Loeuillet oom, Marie Joseph Boyaval tante (zuster van zijn vader: Dominique Joseph Boyaval (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk. Boek 379/1731, acte 310, 1688-1737 pagina 73).

Hieronder een fotoreportage over Saint-Omer vroeger en nu (anno 2008) en in het archief aldaar.
Behandeld wordt het 3e kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet (stamnummer 6.).

6.3. ANTOINE JOSEPH BOYAVAL 28 november 1732 - 19 mei 1800
(1ste Gehuwd met Petronille Therese Carre 3 juli 1737 - † ..)
(2e Gehuwd met Dorothy Crichton .. - † na 1800)

VOOROUDERS VAN ANTOINE JOSEPH BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|

Antoine Joseph wordt geboren op maandag 28 november 1732 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Zijn parrain en marraine zijn Antoine Francois Boubert en Genevieve Pochet (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk. Boek 381/1733, acte 229 en pagina 162 1688-1737 Saint-Deniskerk).
Zijn beroep is later meesterkleermaker en weer later instituteur/onderwijzer.

1STE HUWELIJK MET PETRONILLE THERESE CARRE
Antoine Joseph huwt op 20 maart 1759 te Duinkerke/Dunkerque (du Nord) met de 22 jarige Petronille Therese Carre wonend in de Rue de l..... Huwelijksgetuigen zijn: Dominique Joseph Boyaval wonend in de Rue du Commandant te Saint-Omer vader van de bruidegom, Dominique Valentin Boyaval van beroep meester kleermaker eveneens wonend in de Rue du Commandant te Saint-Omer en broer van de bruidegom, Louis Dobricourt wonend in de Rue Royal te Duinkerke en Jacques Rombout (bron: Duinkerke/Dunkerque, acte 88).

Therese Petronille Carre wordt geboren op 3 juli 1737 te Duinkerke. Haar parrain en marraine zijn ..Restouriches en Joanna de Mey. Therese Petronille is een dochter van Pierre Carre, geboren te... en van Anne de Mey, geboren te Duinkerke (bron: Duinkerke 1730-1740 acte 352, pagina 736).

Antone Joseph Boyaval en Petronille Therese Carre krijgen de volgende kinderen:

6.3.1. Antoine Louis Boyaval 2 januari 1760 - 4 januari 1760

Antoine Louis wordt geboren op 2 januari 1760 te Duinkerke. Zijn parrain en marraine zijn Louis Dobricourt (oom) en Anne de Mey (grootmoeder en veuve van Pierre Carre) Bron: Duinkerke, acte 2, pagina 903. Antoine Louis overlijdt op 4 januari 1760 te Duinkerke, twee dagen oud. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn vader en door Louis Dobricourt, oom (bron: Duinkerke, Chapelle de Saint-Anne, acte 11, pagina 322).

6.3.2. Catherine Josephe Petronille Boyaval 7 december 1760 - 3 oktober 1762

Catherine Josephe Petronille wordt geboren op 7 december 1760 te Duinkerke. Haar parrain en marraine zijn Joseph Massen en Catherine Louise Loeuillet, grootmoeder (bron: Duinkerke, acte 900 pagina 1016). Catherine Josephe Petronille overlijdt op 3 oktober 1762 te Duinkerke, 22 maanden oud. Haar overlijden wordt aangegeven door haar oom Dominique (Valentin) Boyaval en door Louis Dobricourt eveneens oom (bron: Duinkerke, acte 1067 pagina 713).

Geboorteacte Catherine Josephe Petronille Boyaval

 1. Antoine Joseph Boyaval is getuige bij het huwelijk (in 1761 te Volckerinckhove) van zijn broer Dominique Valentin Boyaval en schoonzus Marie Rose Petronille Vergriette.
 2. Antoine Joseph woont in 1789 nog steeds te Duinkerke.
 3. Na het overlijden van zijn broer Louis Joseph Boyaval (overleden in 1808 te Boncourt, Eure et Loire), wordt Antoine Joseph voogt van de dochter van zijn broer: Emelie Rosalie Josephe Boyaval (Rosalie Emelie Josephe). De vertaling van de voogdij-acte luidt ongeveer als volgt: 27 februari 1793, het tweede jaar van de Franse Republiek, acte van voogdijbeheer voor mejuffrouw Emelie Rosalie Josephe Boyaval oud 3 jaar, enig kind (erfrechtig) als gevolg van het overlijden van (haar broertje) Louis Marie Joseph Boyaval geboren 2 Maart 1791 en overleden 10 december laatstleden, uit het huwelijk van Louis Joseph Boyaval, handelaar in Saint-Omer, en van Françoise Emelie Marie Baron, deze laatste overleden 22 september laatstleden in het arrondissement. Voor deze voogdij benoemen Jean Armand Degerst, (Dezerts/Deserts), Burger wonend in Parijs, oom van moeders kant, François Stobguin, Burger van Parijs, oom van moeders kant, Robert Vincent Gruel, Burger van Parijs, neef van moeders kant, en andere vrienden, als voogd Joseph Boyaval, peetvader van het kind, gewoonlijk wonend in Dunkerque (Duinkerke) en momenteel in Parijs (NB: broer van de vader van het kind) en Robert Vincent Pierre Gruel "subrogé" voogd.
2E HUWELIJK MET DOROTHY CRICHTON
Antoine Joseph Boyaval huwt, op 60 jarige leeftijd, op 9 april 1792 te Clairmarais (Pas-de-Calais) met de 53 jarige Dorothy Crichton. Huwelijksgetuigen zijn: de 47 jarige Nicolas Colle wonend te Clairmarais, de 62 jarige Antoine Jean Jacques Lepretre vivant de Les Bieus dans la municipalité de Flechin (Pas-de-Calais), de 30 jarige Genevieve Josephe Lepretre wonend te Clairmarais en de 29 jarige Jean Baptiste Marquise wonend te Clairmarais (bron: Clairmarais, pagina 324).

Dorothy Crichton is geboren op 6 januari 1740 te loudres of Loures, parosse de la Sainte Trente? Triniti? en is een dochter van Davie Crichton, overleden, en van Elisabeth Crisop wonend te Loudres.

Huwelijksregister

Aantekening in het huwelijksregister van de plaats Clairmarais (bron: Clairmarais pagina 324, kerk 1737-1852, Abbaye Notre-Dame)

Antoine Joseph Boyaval overlijdt op maandag 19 mei 1800 te Saint-Omer op de leeftijd van 66 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door: de 41 jarige Francois Joseph Caboche, van beroep couvrier, Dorothey Crichton (echtgenote van Antoine Joseph Boyaval), de 40 jarige Etienne Joseph Hie, van beroep slotenmaker en gehuwd met Marie Catherine Francoise Boyaval stamnummer 6.1.3. (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk, boek 1033/1800, acte 326.) Het beroep van Antoine Joseph Boyaval was meester kleermaker en instituteur/onderwijzer.

Behandeld wordt het 5e kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet (stamnummer 6.).

6.5. MARIE RAINE LOUISE BOYAVAL 11 april 1736 - 24 april 1822
(Gehuwd met Jean Joseph Pirmet 1 mei 1732 - 28 augustus 1793)

VOOROUDERS VAN MARIE RAINE LOUISE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|

Marie Raine (Rene) Louise wordt geboren op woensdag 11 april 1736 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Zij wordt gedoopt in de Saint-Deniskerk aldaar. Haar parrain en marraine zijn Jean Bertin Loeuillet (oom en broer van de moeder van de geborene) en Marie Louise Le Grand (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk. Boek 1736 acte 85; 1688-1737, pagina 271).

Marie Raine Louise Boyaval krijgt (ongehuwd) de volgende dochter:

6.5.1. Marie Josephe Sophie Boyaval 6 december 1763 - ..

Marie Josephe Sophie wordt geboren op 6 december 1763 te Saint-Omer. Haar parrain en marraine is haar grootvader: Dominique Joseph Boyaval en Catherine Josephe Boyaval (bron: Saint-Omer, Saint-Aldegonde, acte 208. 1738-1765 pagina 1262).
Marie Raine Louise Boyaval wordt op 20 mei 1770 marraine van haar neefje Victor Louis Boyaval te Saint-Omer (een zoon van haar broer Pierre Joseph Nemesi Boyaval.

Marie Raine Louise Boyaval huwt, op 51 jarige leeftijd, op 22 mei 1787 in de Sepulcre kerk te Saint-Omer met de 50 jarige Jean Joseph Pirmet. Huwelijksgetuigen zijn: Mr Charles Dominique Lurette, Pretre vicaire van de Cathedraal te Saint-Omer en directeur van de Hospital Generale van Saint-Omer, de vader van de bruid Dominique Joseph Boyaval, Louis Joseph Boyaval broer van de bruid en Augustin Joseph Benard neef (bron: Saint-Omer, Sepulcre kerk, 1784-and III, acte 101 pagina 225).

Jean Joseph Pirmet wordt geboren 1 mei 1732 te Saint-Omer en is een zoon van Jean Baptiste Pirmet geboren te Guais/Guise? Notre-Dame? en van Marie Catherine Pruvost geboren te Croisette en in 1787 lid van de Sainte Aldegonde kerk Saint-Omer (bron: Saint-Omer Jean Baptist Kerk, 1693-1758 pagina 426 acte 693). Het beroep van Jean Joseph Pirmet is o.a. inspecteur van de Kazerne en directeur van het Hospitaal Generaal in de stad Saint-Omer.

Hospital General Saint-Omer

Hospital General te Saint-Omer

Jean Joseph Pirmet overlijdt op woensdag 28 augustus 1793 te Saint-Omer op de leeftijd van 60 jaar. Zijn beroep is dan nog steeds Inspecteur van de Kazerne aldaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door Augustin Joseph Bernard en Maximilien François Joseph Brunet (bron: Saint-Omer an 11-1890 pagina 681, acte 643).
Marie Raine Louise Boyaval overlijdt op 24 april 1822 te Saint-Omer op de leeftijd van 86 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door Jean Francois Joseph Vandesmet, beau petit fils de la defante en Marie Hermant Joseph Vandesmet.


Aantekening in het overlijdensregister van Saint-Omer van Marie Raine Louise Boyaval (bron overlijden: acte 236, pagina 1052)

Behandeld wordt het 9e kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet (stamnummer 6.).

6.9. DENIS LOUIS JOSEPH BOYAVAL 15 april 1741 - † na 1762

VOOROUDERS VAN DENIS LOUIS JOSEPH BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|

Denis Louis Joseph wordt geboren op zaterdag 15 april 1741 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Hij wordt gedoopt in de Saint-Deniskerk aldaar. Zijn parrain en marraine zijn Pierre Joseph Cadet (grand oncle) en Marie Louise Therese Billet (bron: Saint-Omer, Boek 389/1741, acte 81; 1738-1760, pagina 189).

 1. Denis Louis Joseph geeft samen met zijn vader het overlijden aan van Jean Louis Loeuillet, overleden op 6 april 1758 te Saint-Omer. Grootvader en schoonvader.
 2. Denis Louis Joseph wordt parrain van Marie Raine Sophie Boyaval, geboren op 3 maart 1762 te Duinkerke (kind van zijn broer Dominique Valentin en Marie Rose Petronille Vergriette).
Saint-Deniskerk Saint-Omer Saint-Deniskerk Saint-Omer

Links: Saint-Deniskerk te Saint-Omer (Pas-de-Calais) in vroegere tijden waar vele Boyavallen zijn gedoopt. Rechts: de ingang van dezelfde kerk anno 2010 (foto gemaakt door Maria Antonia Bojawal, stamnummer 1.3.1.)

Behandeld wordt het 10e kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet (stamnummer 6.).

6.10. MARIE LOUISE LEONARDINE BOYAVAL 30 augustus 1742 - 3 juni 1801
(Gehuwd met Pierre Francois Wallet 3 november 1753 - † na 1801)

VOOROUDERS VAN MARIE LOUISE LEONARDINE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|

Marie Louise Leonardine wordt geboren op donderdag 30 augustus 1742 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Zij wordt gedoopt in de Saint-Deniskerk aldaar. Haar parrain is Jean Antoine Louis Canal (bron: Saint-Omer, acte 241; 1738-1760 pagina 278, acte 205).

Marie Louise Leonardine huwt, op 40 jarige leeftijd, op 18 oktober 1787 te Blendecques met de zeven jaar jongere, 33 jarige, Pierre Francois Wallet. Huwelijksgetuigen zijn: Romain Wallet, broer van de bruidegom, Augustin Joseph Benard maitre tailleur te Saint-Omer van de kerk de Aldegonde, Dominique Joseph Boyaval (1707-1789) vader van de bruid, vivant de Les Bieux en Jean Joseph Pirmet, Inspecteur des Cazernes pour le Roy (zwager van de bruid lid van de kerk de Aldegonde Saint-Omer). Marie Louise Leonardine Boyaval woont dan in Blendecques (bron huwelijk: Blendecques pagina 966).

Links: L'Abbaye Sainte Colombe De Blendecques. Rechts: het prachtige Chateau de M. Apot te Blendecques

Fruges

Fruges

Pierre Francois Wallet wordt geboren op 3 november 1753 te Fruges en is een zoon van Pierre Francois Wallet en Marie Francoise Agnes Pinchon, née le 27-1-1732 à Saint-Omer paroisse St Martin, décédée avant anIII. Zijn parrain en marraine zijn Pierre Francois Wallet en Marie Catherine Decroix (bron: Fruges pagina 311).

Marie Louise Leonardine Boyaval overlijdt te Saint-Omer op woensdag 3 juni 1801 op de leeftijd van 58 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door....(bron: Saint-Omer. Boek 690, acte 615, pagina 1235).

Behandeld wordt het 11e kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet (stamnummer 6.).

6.11. FRANCOIS JOSEPH SILVAIN BOYAVAL 17 februari 1744 - † na 1770

VOOROUDERS VAN FRANCOIS JOSEPH SILVAIN BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|

Francois Joseph Silvain wordt geboren op maandag 17 februari 1744 te Saint-Omer, Pas-de-Calais. Zijn Parrain en marraine zijn Francois Monteghem en Marie Josephe Dominique Delvalle (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk, acte 39; 1738-1760 pagina 380).

Francois Joseph Silvain is in 1766 getuige bij het huwelijk van zijn broer Pierre Joseph Nemesi Boyaval en schoonzuster Marie Louise Lentrein. In 1770 is hij getuige bij het 2e huwelijk van zijn broer Pierre Joseph Nemesi Boyaval en schoonzuster Marie Nicole Joseph Colin.

Francois Joseph Silvain Boyaval overlijdt dus na 1770, waar en wanneer precies is niet bekend.

Behandeld wordt het 13e kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet (stamnummer 6.).

6.13. LOUIS JOSEPH BOYAVAL 12 februari 1748 - 15 mei 1808
(Gehuwd met Françoise Emelie Marie Baron ..1763 - 22 september 1792)

VOOROUDERS VAN LOUIS JOSEPH BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|

Louis Joseph Boyaval wordt geboren op maandag 12 februari 1748 te Saint-Omer, Pas-de-Calais. Zijn parrain en marraine is zijn oudere broer Dominique Valentin Boyaval en Jeanne Francoise Delvalle, fille de feu Jean Jacques Delvalle (bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk, 1738-1760 pagina 641 acte 200).

 1. Louis Joseph Boyaval is op 27 mei 1766 te Saint-Omer als getuige aanwezig bij het 1ste huwelijk van zijn broer Pierre Joseph Nemesie en zijn schoonzuster Marie Louise Lentrein. Ook is hij getuige bij het 2e huwelijk van zijn broer Pierre Joseph Nemesie en schoonzuster Marie Nicole Joseph Colin (4 augustus 1770 te Saint-Omer).
 2. In 1787 is hij getuige bij het huwelijk van zijn zuster Marie Raine Louise Boyaval en zijn zwager Jean Joseph Pirmet.
 3. Louis Joseph Boyaval geeft op 28 juni 1773 te Saint-Omer het overlijden aan van zijn broer Dominique Valentin Boyaval.
Louis Joseph Boyaval huwt (op 38 jarige leeftijd en lid van St.Aldegonde kerk Saint-Omer) op 17 november 1786 te Parijs met de 23 jarige Françoise Emelie Marie Baron. Op 6 november 1787 wordt er te Parijs de volgende acte opgemaakt: Dispenses de consanguinité cf projet Parijs 6 november 1787 Paris, Ile-de-France, Frankrijk, 1783-1786 AN Z1o-183

Françoise Emelie Marie Baron wordt geboren ca 1763 te Parijs (gedoopt in de Saint-Sulpice kerk). Deze kerk is een 17e-eeuwse kerk in de gelijknamige wijk van Parijs. De kerk is gewijd aan de heilige Sulpicius de Vrome. Saint-Sulpice is een enorme imponerende kerk, die gebouwd is in de periode 1646-1745. De afmetingen van deze kerk zijn: lengte 115 meter, breedte 57 meter, hoogte binnen 34 meter en de hoogte van de torens is 73 meter.

Françoise Emelie Marie Baron is een dochter van Pierre François Antoine Marie Baron (geboren te Parijs) en van Marie Susanne Degerst/dezerst (geboren te Parijs).

Er is een acte/notaris 29 september 1764 Parijs Registre de clôtures d'inventaires après déces fai..waarin het volgende wordt gemeld: Marie Susanne Desert/dezerst is weduwe dan Francois Antoine Marie Baron. Daarin worden drie dochter genoemd: Louise Catherine Adelaide, Francoise Emelie Marie en Christine Rosalie Susanne Baron. Bron: Registre de clôtures d'inventaires après déces fai../Paris (Paris, Ile-de-France, Frankrijk) | 1756 - 1774 | AN Y5277.

Uittreksel huwelijksacte Louis Joseph Boyaval en Françoise Emelie Marie Baron

Uittreksel uit de huwelijksacte van Louis Joseph Boyaval en Françoise Emelie Marie Baron. De vertaling luidt als volgt: huwelijksakte, opgesteld 17 november 1786 in Parijs, van Louis Joseph Boyaval handelaar in Saint-Omer in Artois en aldaar woonachtig normaal gesproken ("gewoonlijk" ordinairement) en wonend momenteel in Parijs, meerderjarige zoon van Dominique Boyaval, Burger in Saint-Omer en van wijlen Catherine Leulier (noot: Catherine Louise Loeuillet) zijn echtgenote, aan de ene kant; De heer Robert (Pierre) Vincent Gruel, Burger (noot: neef van moeders kant) van Parijs en aldaar woonachtig vertegenwoordigd voor deze overeenkomst mejuffrouw Françoise Emelie Marie Baron, Burger van Parijs, en Marie Susanne Degerst/Dezerst ad hoc voogd (moeder van de bruid) van deze bovengenoemde. Als bruidsschat wordt door de bruidegom een bedrag van 12000 livres en een van 500 livres ingebracht. (Opgesteld in Parijs 17 november 1786.)

In Frankrijk was de rekeneenheid het pond Tournoois (livre tournois). Een pond Tournoois was onderverdeeld in twintig sous. Drie pond Tournoois maakten samen een écu (schild). De werkelijke waarde van de Franse munten kon als gezegd ten opzichte hiervan sterk fluctueren. De rekeneenheden bleven echter de hele zeventiende eeuw gehandhaafd.
Kennelijk zijn ze "tijdelijk" vertrokken uit Parijs en zijn naar Lille (du Nord) gegaan, want daar wordt in 1789 een kind geboren (zie hieronder). In 1791 huizen ze weer in Parijs.

Louis Joseph Boyaval en Françoise Emelie Marie Baron krijgen de volgende twee kinderen:

6.13.1. Rosalie Emelie Josephe Boyaval 17 december 1789 - 8 juni 1867

6.13.2. Louis Marie Joseph Boyaval 2 maart 1791 - 10 december 1792

Louis Marie Joseph Boyaval wordt geboren op woensdag 2 maart 1791 te Parijs. Hij overlijdt op zaterdag 10 december 1792 te Parijs. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn vader en door Louis Francois Monet, Burger en oom van het kind. Begrafenis: Paroisse Saint-Nicolas des Champs Rue Meslée (bron: www.notrefamile.com. acte Parijs 1er et 2e, 75).
Louis Joseph Boyaval vertrekt op een gegeven moment naar Boncourt. Boncourt is een stad gelegen in het Departement Eure-et-Loir (Centraal Gewest). Het dorp Boncourt behoort tot het kanton van Anet en de wijk Dreux. In 1990 heeft het dorp 191 inwoners (genaamd Boncourtois). Bij de in 1999 gehouden telling heeft het dorp 239 inwoners. De oppervlakte beslaat 3,7 km² en is geografisch gelegen op een hoogte van 70 meter.

Foto van Boncourt Kapel van het kasteel Ane
Foto van Boncourt

Links: Eure et Loire. Rechts: de Kapel van het kasteel Anet gelegen vlakbij Boncourt. Onder: Boncourt

Louis Joseph Boyaval gaat wonen op de al eeuwen oude boerderij de "La Ventrouillerie" te Boncourt. Over deze boerderij is het volgende bekend: "In 1620 gaf Marie de Luxembourg, Hertogin van Mercœur, Princesse van Anet toestemming aan de boer van de "La Ventrouillerie" om zijn houten schuren door stenengebouwen te vervangen, stenen afkomstig uit de steengroeve van Boncourt (eigendom van Marie de Luxembourg)."

boerderij de La Ventrouillerie boerderij de La Ventrouillerie
boerderij de La Ventrouillerie boerderij de La Ventrouillerie

De boerderij de "La Ventrouillerie" te Boncourt anno 2008 van Louis Joseph Boyaval, gezien vanaf verschillende kanten

Louis Joseph Boyaval overlijdt op zondag 15 mei 1808 te Boncourt. In 1792 is zijn beroep groothandelaar. In 1808 is zijn beroep Cultivateur = landbouwer op de boerderij "de La Ventrouillerie" (bron: Boncourt. Acte pagina 263).
Françoise Emelie Marie Baron overlijdt op zaterdag 22 september 1792. Waar is niet bekend.

Overlijdensacte Louis Joseph Boyaval Vervolg overlijdensacte Louis Joseph Boyaval

Overlijdensacte Louis Joseph Boyaval. De tekst is als volgt: de vijftiende dag van de maand mei in het jaar achtienhonderdacht is thuis overleden, om vijf uur 's ochends, Louis Joseph Boyaval oud éénenzestig jaar geboren in Saint-Omer, Departement Pas-de-Calais, zoon van Dominique Boyaval en van Catherine Louise Loeuillet, beiden overleden, wonende te Boncourt (Artois, arrondissement van Dreux, departement Eure-et-Loir) landbouwer op de boerderij "de La Ventrouillerie", zijnde weduwnaar van Françoise Emilie Marie Baron. Aangifte van het overlijden is gedaan door: Pierre Cheron Taillebois, belastingontvanger in deze gemeente en alhier woonachtig en door Jean Lesimple van beroep wijnbouwer en ook woonachtig in genoemd Boncourt; beiden zijn buren en goede bekenden van de overledene en meerderjarig, welken deze na lezing van de akte te hebben ondertekend. Geconstateerd door ons, Burgemeester van Boncourt en ambtenaar van de Burgelijke stand. De acte is eveneens ondertekend door de Burgemeester.

Behandeld wordt het 1e kind van Louis Joseph Boyaval en Francoise Emelie Marie Baron (stamnummer 6.13.).

6.13.1. ROSALIE EMELIE JOSEPHE BOYAVAL 17 december 1789 - 8 juni 1867
(Gehuwd met Alexandre Joseph Tartar 25 januari 1772 - 18 mei 1852)

VOOROUDERS VAN ROSALIE EMELIE JOSEPHE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Louis Joseph Boyaval 1748-1808 stamnummer 6.13.
|

Rosalie Emelie Josephe wordt geboren op 17 december 1789 te Lille (Pas-de-Calais du Nord). Haar parrain en marraine zijn Philip Joseph Rollez van beroep par.procuration de M.. Julien Cesar Lemaire De Monchy en Marie Rosalie Cornu.


Geboorteacte Rosalie Emelie Josephe Boyaval (bron: Lille Saint-Etienne, pagina 733).

Als haar broer overlijdt wordt er voor haar een voogd aangesteld: Joseph Boyaval wonend te Dunkerque. Hier wordt een voogdijacte van opgemaakt (zie hieronder). Na het overlijden van haar ouders vertrekt zij naar Sint-Omer (Pas-de-Calais), waar meerdere Boyavallen wonen.

Voogdijacte Rosalie Emelie Josephe Boyaval. De vertaling luidt ongeveer als volgt: 27 februari 1793, het tweede jaar van de Franse Republiek, acte van voogdijbeheer voor mejuffrouw Emelie Rosalie Josephe Boyaval (Rosalie Emelie Josephe) oud 3 jaar, enig kind (erfrechtig) als gevolg van het overlijden van (haar broertje) Louis Marie Joseph Boyaval geboren 2 Maart 1791 en overleden 10 december laatstleden, uit het huwelijk van Louis Joseph Boyaval, handelaar in Saint-Omer, en van Françoise Emelie Marie Baron, deze laatste overleden 22 september laatstleden in het arrondissement. Voor deze voogdij benoemen Jean Armand Degerst, (Dezerts/Deserts), Burger wonend in Parijs, oom van moeders kant, François Stobguin, Burger van Parijs, oom van moeders kant, Robert Vincent Gruel, Burger van Parijs, neef van moeders kant, en andere vrienden, als voogd Joseph Boyaval, peetvader van het kind, gewoonlijk wonend in Dunkerque (Duinkerken) en momenteel in Parijs (NB: broer van de vader van het kind) en Robert Vincent Pierre Gruel "subrogé" voogd

Rosalie Emelie Josephe huwt, op 23 jarige leeftijd, op 15 november 1813 te Saint-Omer (Pas-de-Calais) met de 40 jarige Alexandre Joseph Tartar (van beroep fabricant in stoffen). Huwelijksgetuigen zijn: de 39 jarige Pierre Louis Tartar van beroep cultivateur en neef van de bruidegom wonend te Huringhem? de 41 jarige Theofiel Pruvost weduwnaar van Louise Francoise Monet controleur du magazin wonend te Serques of Surques of Berque (du Nord) oom van de bruid, de 63 jarige Philip Joseph Comer oom van de bruid en Pierre Francois Wattringen (bron: Saint-Omer acte 123, XIV-1816 pagina 907).

Alexandre Joseph Tartar wordt geboren op 25 januari 1772 te Saint-Omer en is een zoon van Jean Francois Nicolai Tartar en Maria Francoise Jovenin.

Alexandre Joseph Tartar woont met zijn gezin in 1829 in de Rue de Dunkerque te Saint-Omer, ze hebben dan zes kinderen (bron: gezinskaart Saint-Omer 1829). In 1831 wonen ze in de Rue des Clouteriere 507. Het beroep van Alexandre Joseph Tartar is concierge op het gemeentehuis van Saint-Omer en later fabrikant in stoffen.

Alexandre Joseph Tartar en Rosalie Emelie Josephe Boyaval krijgen de volgende kinderen:

 1. Emelie Josephe Tartar geboren 19 september 1813 te Saint-Omer (bron: acte 478, pagina 314).
 2. Josephine Louise Tartar geboren 5 april 1815 (bron: acte 189, pagina 627).
 3. Catherine Alexandre Josephe Tartar geboren 12 mei 1816 te Saint-Omer (bron: acte 307, pagina 880). Zij overlijdt in 1888 (bron: aantekening geboorteacte).
 4. Louis Alexandre Tartar geboren 17 september 1817 te Saint-Omer (bron: acte 498, pagina 1153).
 5. Alexandre Joseph Tartar geboren 27 maart 1819 te Saint-Omer (bron: acte 194, pagina 280).
 6. Jules Hector Tartar geboren 15 september 1824 te Saint-Omer (bron: acte 545, pagina 1038).
Rosalie Emelie Josephe Boyaval overlijdt op 8 juni 1867 te Saint-Omer op de leeftijd van 76 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door de 66 jarige Etienne Besanvalle (bron: Saint-Omer acte 401, pagina 351).
Alexandre Joseph Tartar overlijdt op 25 januari 1850 eveneens te Saint-Omer op de leeftijd van 80 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door Etienne Besanvalle en Francois Caron (bron: Saint-Omer acte 240, pagina 698).


Aantekening in het overlijdensregister van Saint-Omer van het overlijden van Rosalie Emelie Josephe Boyaval en Alexandre Joseph Tartar

Hoofdstuk 6, stam 6 is hiermee geheel behandeld.

Naar Home Naar hoofdstukken

Valid HTML 4.01 Transitional