Naar Home Naar hoofdstukken


HOOFDSTUK 5.


Pierre Joseph Nemesi Boyaval (19 december 1738 - † ..)
(1e Gehuwd met Marie Louise Lentrein 12 november 1747 - 27 mei 1770)
(2e Gehuwd met Marie Nicole Josephe Colin circa 1735 - † ..)Behandeld wordt het 7e kind van Dominique Joseph Boyaval en Catherine Louise Loeuillet (stamnummer 6.).

VOOROUDERS VAN PIERRE JOSEPH NEMESI BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|

Pierre Joseph Nemesi wordt geboren op vrijdag 19 december 1738 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Zijn parrain en marraine zijn: Pierre Antoine Moriencourt en Marie Anne Levis, belle tante/oud tante en een gehuwd met Jean Louis Loeuillet. Deze Jean is weer een broer van de moeder van Pierre Joseph Nemesi (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk acte 232; 1738-1760 pagina 49). Zijn beroep is later meester-kleermaker en koopman.

Een klein stukje geschiedenis anno 1738, het geboortejaar van Pierre Joseph Nemesi Boyaval

 1. In Frankrijk wordt een eerste Grootloge (Vrijmetselarij) opgericht. De loges staan vooral open voor vriendschap, welsprekendheid en de geneugten van de tafel. Ze spelen ook een, hoewel eerder bescheiden, rol in het verspreiden van de ideeën van de Verlichting.
 2. De Keizerlijke Ballet School wordt opgericht in St. Petersburg (Rusland).
 3. Op 18 november wordt het Verdrag van Wenen ondertekend. Het beëindigde de oorlog van de Poolse Successie. Stanislaw Leszczyński doet afstand van zijn eis op de Poolse troon en erkend Augustus III als Hertog van Saksen. Als compensatie daarvoor ontvangt hij in plaats daarvan de Hertogdom van Lotharingen en Staaf.
 4. Markies Orry de Fulvy, broer van de Franse minister van financiën, krijgt een licentie van de Franse koning Lodewijk XV om porselein in "Saksische stijl" te vervaardigen. Op dat ogenblik zijn de gebroeders Dubois, beiden arcanisten en komende van Chantilly, reeds bezig met experimenten om porselein te vervaardigen in het kasteel van Vincennes. Samen met Gravant slagen zij erin (omstreeks 1745) een soort van zacht fritten porselein te produceren.
 5. De kerk Notre-Dame-de-Bonsecours te Nancy (Frankrijk) hoofdstad van het departement Meurthe-et-Moselle, wordt in opdracht van Stanislaw Leszczýnski gebouwd door Héré. De façade is in Italiaanse renaissancestijl. Het interieur is geïnspireerd op de Duitse barok. Het evenwichtige, mooi geproportioneerde bouwwerk, waarvan het interieur gedecoreerd is met marmer, stucwerk en gewelfschilderingen, herbergt de tomben van Stanislaw Leszczýnski en zijn echtgenote Catharina Opalinska. De tombe van de vorst, met sculpturen van Vasse, contrasteert in zijn wat koele classicistische vormgeving met het bezielde mausoleum dat aan de nagedachtenis van zijn echtgenote is gewijd: een werk van de uit Nancy afkomstige beeldhouwer Nicolas Adam. Achter in de kerk bevindt zich het merkwaardige, vroeg 16e eeuws beeld Notre-Dame-de-Bonsecours met in de plooien van de mantel een twintigtal figuurtjes: geestelijken en leken.
 6. Op 25 juni vertrekt een eskader, onder bevel van de schout-bij-nacht Jacob van Coperen, naar de Oostzee ter bescherming van onze koopvaarders aldaar.
 7. Hermanus Boerhaave overlijdt. Hij was Geneeskundige en hoogleraar aan de universiteit te Leiden
1STE HUWELIJK MET MARIE LOUISE LENTREIN

Pierre Joseph Nemesi huwt, op 28 jarige leeftijd, op 27 mei 1766 te Saint-Omer met de 19 jarige Marie Louise Lentrein. Huwelijksgetuigen zijn: Pierre Lentrein, vader van de bruid, Francois (Joseph Silvain) Boyaval, broer van de bruidegom, Louis Joseph Boyaval, broer van de bruidegom en Pierre Antoine Moriencourt, parrain van Pierre Joseph Nemesi Boyaval.

In deze acte is goed te zien dat door de parochie in die tijd vrij veel fouten werden gemaakt in het schrijven van de juiste namen, zo wordt in de acte gemeld: Pierre Joseph, dat moet zijn Pierre Joseph Nemesi, Marie Louise wordt Lantrin genoemd i.p.v. Lentrein, zijn moeder wordt Catherine Leulier genoemd, moet zijn Catherine Louise Loeuillet. Opvallend is dat de betreffende personen zelf wel hun naam goed schrijven (bron huwelijk: Saint-Omer Sainte-Marqueritekerk; 1750-1766 pagina 1404).

Gare de Saint-Omer-Facade Le Nouveau Pont et la Gare Saint-Omer

Links: Gare de Saint-Omer-Facade. Rechts: Le Nouveau Pont et la Gare Saint-Omer

Marie Louise Lentrein wordt geboren op 12 november 1747 te Saint-Omer. Zij is een dochter van Pierre Lentrein (overleden na 1767) en van Jeanne Francoise La Salle. Haar parrain en marraine zijn: Jean Francois Duriez en Marie Louise Francoise Lentrein (bron: Saint-Omer Sainte-Marqueritekerk, acte 277. 1737-1749 pagina 947).

Pierre Joseph Nemesi Boyaval en Marie Louise Lentrein krijgen de volgende kinderen:

5.1. Pierre Joseph Boyaval 5 mei 1767 - † ..

Pierre Joseph wordt geboren op dinsdag 5 mei 1767 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Hij wordt gedoopt in de Saint-Deniskerk aldaar. Zijn parrain en marraine zijn: Pierre Lentrein, grootvader, en Catharine Louise Loeuillet, grootmoeder; (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk, boek 415, acte 91; 1760-1785 pagina 428). Verder niets van bekend.

5.2. Antoine Dominique Boyaval 23 oktober 1768 - 1 augustus 1844
Hij gaat verder als stamnummer 4. Zie hoofdstuk 4.

5.3. Victor Louis Boyaval 20 mei 1770 - † ..

Victor Louis wordt geboren op zondag 20 mei 1770 te Saint-Omer (Pas-de-Calais). Hij wordt gedoopt in de Saint-Deniskerk aldaar. Zijn parrain en marraine zijn: Monsegneur Victor Desminieres, capitaine 0 regiment de Guienne/Guyenne (het kind wordt ook naar hem vernoemd) en Marie Raine Louise Boyaval, tante (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk, 418 acte 14; 1760-1785 pagina 602, acte 111). Verder niets van bekend.
Saint Deniskerk Saint-Omer..... Saint Deniskerk Saint-Omer 2010
Tableau Cathedraal de Notre Dam Saint-Omer

Links: De Saint-Deniskerk waar Victor Louis Boyaval is gedoopt
Foto rechts: De Saint-Deniskerk anno 2010 (foto gemaakt door Maria Antonia Bojawal)
Foto onder: een tableau in de Cathedraal de Notre Dam te Saint-Omer

De 1ste echtgenote van Pierre Joseph Nemesie Boyaval: Marie Louise Lentrein, overlijdt op zondag 27 mei 1770, zeven dagen na de geboorte van haar 3e kind, te Saint-Omer op 22 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar echtgenoot en door haar broer Pierre Francois Lentrein (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk, 418 acte 120 ; 11760-1785 pagina 604).

2E HUWELIJK MET MARIE NICOLE JOSEPHE COLIN

Drie maanden later, op 4 augustus 1770, huwt Pierre Joseph Nemesie Boyaval te Saint-Omer met de 35 jarige Marie Nicole Josephe Colin. Huwelijksgetuigen zijn: Louis Joseph Boyaval broer van de bruidegom, Francois Joseph (Silvain) Boyaval, broer van de bruidegom, Dominique (Valentin) Boyaval, broer van de bruidegom en Pierre Henry Femery (bron: Saint-Omer Aldegondekerk, boek 517; 1765-1789 pagina 289).
Marie Nicole Josephe Colin is geboren ca 1735, waar is niet bekend.

Met zijn 2e echtgenote krijgt hij de volgende dochter:

5.4. Marie Elisabeth Boyaval ..maart 1776 - † ..

Over Pierre Joseph Nemesie en Marie Nicole Josephe Colin is verder niets bekend. Ze huwen in 1770 en krijgen pas in 1776 een kind. Dat kind wordt geboren te Parijs, maar keert later, circa 1798, weer terug naar Saint-Omer. Het zou dus heel goed kunnen dat dit gezin na 1770 naar Parijs is vertrokken. De broer van Pierre Joseph Nemesie: Louis Joseph, geboren in 1748, is in ieder geval naar Parijs vertrokken, Later vertrekt deze naar Boncourt, Eure et Loire.

Marie Louise Lentrein overlijdt op zondag 27 mei 1770 te Saint-Omer, 22 jaar oud. Haar overlijden wordt aangegeven door haar echtgenoot en door haar broer Pierre Francois Lentrein (bron: Saint-Omer Saint-Deniskerk, boek 418/25/, acte 120).

Overlijdensacte Marie Louise Lentrein

Boven: overlijdensacte Marie Louise Lentrein, echtgenote van Pierre Joseph Nemesie Boyaval

Overlijdensacte Marie Louise Lentrein

Uittreksel uit het overlijdensregister van het overlijden van Marie Louise Lentrein, echtgenote van Pierre Joseph Nemesie Boyaval. De vertaling van bovenstaande acte is ongeveer als volgt: uittreksel uit de doop- begraaf- en trouwregisters van de Saint-Deniskerk van de stad Saint-Omer, Departement Pas-de-Calais. Op 27 mei 1770 is overleden om een uur du Martin en op acht en twintig mei begraven in de grote neff van deze kerk na le service aan zijn dertroir bruto klok plechtige inzegening, Marie Louise Lentrein geboren en wonend in deze stad op de leeftijd van 22 jaar, echtgenote van Pierre Joseph Nemesie Boyaval koopman en kleermaker. Het overlijden wordt aangegeven door haar echtgenoot en haar broer: Pierre Francois Lentrein, die dit document hebben ondertekend

Pierre Joseph Nemesie Boyaval wordt vermoedelijk parrain van Francoise Catrin Goul(l)ois, geboren op 28 april 1800 te Blankenberge. Dit is een kind van zijn dochter Marie Elisabeth Boyaval en Francois Etienne Joseph Goulois.

Behandeld wordt het 4e kind van Pierre Joseph Nemesi Boyaval en het 1e kind van Marie Nicole Josephe Colin (stamnummer 5.).

5.4. MARIE ELISABETH BOYAVAL .. maart 1776 - † ..
(Gehuwd met Francois Etienne Joseph Goulois 25 oktober 1771 - † ..)

VOOROUDERS VAN MARIE ELISABETH BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|

Marie Elisabeth wordt geboren in maart 1776 te Parijs (bron: aantekening in haar huwelijksacte).
Zij woont voor haar huwelijk in Parijs. Is zij met haar vader: Pierre Joseph Nemesie en haar moeder Marie Nicole Josephe Colin naar Parijs vertrokken? Zij woont n.l. voor haar huwelijk in Parijs. De broer van haar vader Pierre Joseph Nemesie: Louis Joseph Boyaval, huwt in Parijs met Francoise Emelie Marie Baron.

Marie Elisabeth Boyaval huwt, 22 jaar oud, op 30 januari 1798 te Saint-Omer (Pas-de-Calais) met de 26 jarige Francois Etienne Joseph Goulois (hij is dan canonier bij het Regiment d'Artillerie a pied deu liene compagnie en garnison cette communne). Huwelijksgetuigen zijn: Jacques Alouge (geboren circa 1752 van beroep Luitenant, Simon Clerget (geboren circa 1771 van beroep Sergeant), Jean Baptist Aubert (geboren circa 1743) en Bernard Joseph Herman Branquart (geboren circa 1743). Alle huwelijksgetuigen zijn van het Jugen du tribunal bu no civiel de Departement Pas-de-Calais. Het huwelijk kostte 75 centimes. (Bron huwelijk: Saint-Omer, acte 54. an III-an XIV pagina 358.)

Francois Etienne Joseph Goulois wordt geboren op 25 oktober 1771 te Douai/Douay (du Nord). Bron: Douai St. Jacques BMS 1763-1781 pagina 564. Hij is een zoon van Etienne Joseph Goulois (geboren op 20 juni 1738 te Sailly, overleden op 3 april 1787 te Douai, beroep Manoeuvre de maçon Domestique en van Marie Anne Josephe Queste (geboren circa 1732).

Francois Etienne Goulois Joseph is Kannonier au Septiene Regiment D'artillerie te voet, 2e Compagne in garnizoen. Inwoner van Douai, Departement du Nord (Frankrijk). In 1810 is hij aangesteld Douane te Oostende.

Francois Etienne Joseph Goulois en Marie Elisabeth Boyaval vertrekken tussen 1798 en 1800 naar Blankenberge, Belgie West-Vlaanderen.

Huwelijksacte Marie Elisabeth Boyaval en Francois Etienne Goulois

1ste Pagina van de huwelijksacte van Marie Elisabeth Boyaval en Francois Etienne Goulois. Voor het vervolg van de huwelijksacte klik op de kleine acte

Marie Elisabeth Boyaval en Francois Etienne Joseph Goulois krijgen de volgende kinderen:

 1. Francoise Catrin Goul(l)ois, geboren op 28 april 1800 Kerckestraete te Blankenberge (Belgie, West-Vlaanderen). In de beschrijving van het register staat: grootvader vaderszijde: Etienne en Grootvader moederszijde: Joseph. Dat zou dan Pierre Joseph Nemesi Boyaval moeten zijn, wonend te Parijs. Bron: Rijksarchief Belgie.
 2. Francois Ignace Goulois, geboren op 12 februari 1803 te Lombardsijde (Belgie, West-Vlaanderen). Bron: Lombardsijde, pagina 196.
 3. Sophie Gabriel Elisabeth Goulois, geboren op 30 november 1805 om 22.00 uur te Oostende (Belgie, West-Vlaanderen). Haar geboorte wordt o.a. aangegeven door haar vader en door Gabriel Lefevre. Bron: Oostende, acte 88, pagina 25).
 4. Elisabette Justine Goulois, geboren op 11 juni 1808 om 04:00 uur te Oostende (België, West-Vlaanderen). Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader, door de 33 jarige Francois Roussel en door Augustin Bocquet. Bron: Oostende, acte 140, pagina 37.
  Elisabette Justine Goulois overlijdt op 29 januari 1810 des namiddag om 1 uur in de Kleine Kerkstraat 5 te Oostende (België, West-Vlaanderen) op de leeftijd van 19 maanden. Overlijdensaangifte wordt gedaan door haar vader. Deze is dan aangesteld Douane te Oostende en 38 jaar oud. Bron: Oostende, pagina 9.
 5. Amable Napoleon Goulois, geboren op 25 mei 1810 om 06.00 uur te Oostende (België, West-Vlaanderen). Zijn geboorte wordt o.a. aangegeven door zijn vader en door Francois Amable Eloy. Bron: Oostende, acte 106, pagina 28.
 6. Joseph Antoine Goulois, geboren op 25 mei 1810 om 06.00 uur te Oostende (België, West-Vlaanderen). Zijn geboorte wordt o.a. aangegeven door zijn vader en door Antoine Delbecque. Bron: Oostende, acte 106, pagina 29.
 7. Elisabeth Francoise Goulois, geboren op 20 juni 1812 om 14:00 uur te Oostende (België, West-Vlaanderen). Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader, door Pierre Robert en door Antoine Delbecque. Bron: Oostende, acte 141, pagina 37.
Geboorteacte Napoleon Goulois Geboorteacte Elisabeth Francoise Goulois

Twee geboorteactes van hun kinderen met links: Amable Napoleon Goulois. Rechts: Elisabeth Francoise Goulois

Douanekantoor, Waterloo hotel en herberg te Oostende anno 1816

Links: Douanekantoor, Waterloo-hotel en een herberg te Oostende anno 1816
Rechts: de Kerksraat te Oostende waar Elisabeth Justine Goulois overlijdt

Hoofdstuk 5, stam 5 is hiermee geheel behandeld.

Naar Home Naar hoofdstukken

Valid HTML 4.01 Transitional