Naar Home Naar hoofdstukken


HOOFDSTUK 4.


Antoine Dominique Boyaval (23 oktober 1768 - 1 augustus 1844)
(1e Gehuwd met Wilmina Mulders 30 januari 1775 - † ..)
(2e Gehuwd met Peternella Labbe 17 januari 1781 - 7 juli 1856)
(3e Gehuwd met Anna Mechtildis de Laat 14 november 1775 - 22 april 1851)Zie ook het verhaal over Antoine Dominique als soldaat en sergeant in het Franse leger 1790 - 1815

Behandeld wordt het 2e kind van Pierre Joseph Nemesi Boyaval en Marie Louise Lentrein (stamnummer 5.).

VOOROUDERS VAN ANTOINE DOMINIQUE BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|

Antoine Dominique Boyaval wordt geboren op 23 oktober 1768 te Saint-Omer (Saint Omaars) in het departement Pas-de-Calais, Frankrijk, als zoon van een meesterkleermaker. Zijn parrain is Jacques Francois Merlin, zijn marraine is zijn tante Marie Louise Leonardine Boiaval/Boyaval. (Bron: Saint-Omer, Saint-Deniskerk 1760-1785 pagina 516, acte 231). Antoine Dominique heeft in diverse kerkelijke- doop- en huwelijksregisters diverse voornamen gehad. Zo werd hij ook wel genoemd: Antonius Dominicus, Antonius Dominique, Antonie.

Een klein stukje geschiedenis over Saint-Omer.
De stad waar Antoine Dominique Boyaval wordt geboren

Sint-Omaars (of Frans Saint-Omer) is een stad in het Noorden van Frankrijk (Departement Pas-de-Calais), op de grens tussen Frans-Vlaanderen en Artesië (Artois), gelegen aan de rivier de Aa en het Kanaal van Neuffossé.

Sint-Omaars is in de 7e eeuw ontstaan onder de naam Sithiu (Sithieu of Sitdiu), rond de onder impuls van Audomarus (Omaar of Odemaar) gestichte Sint-Bertinusabdij. De abdij ontleent haar naam aan Bertinus van Artesië, die er als metgezel van Audomarus werkzaam was. In de 10e eeuw krijgt de plaats haar huidige benaming.

Mét het graafschap Artesië komt de stad in 932 in bezit van de graven van Vlaanderen, en in de 12e en 13e eeuw bloeit er de lakenindustrie. Tijdens deze grote bloeiperiode is de stad de eerste stad in het Westen aan wie officieel stadsrechten verleend worden (1127). Nadien moet de stad zijn leidinggevende positie in de lakenhandel afstaan aan Brugge. Sint-Omaars gaat door het verdrag van Pont-à-Vendin op 25 februari 1212 voor Vlaanderen verloren en wordt één van de hoofdplaatsen van het nieuw opgericht graafschap Artesië. Ferrand van Portugal probeert de stad terug te winnen maar hij wordt verslagen in de slag bij Bouvines. Niettegenstaande deze afsplitsing blijft de stad in belangrijke mate binnen het economische netwerk van de Nederlanden.

Saint-Omer

Saint-Omer

In 1384 komt Sint-Omaars onder de hertogen van Bourgondië, maar bij de Vrede van Nijmegen (1678) wordt de stad aan Frankrijk afgestaan. Van 1559 tot 1790 is de stad zetel van het bisdom Sint-Omars, dat in 1801 definitief wordt samengevoegd met het bisdom Atrecht. Tussen 1787 en 1795 trekken enkele duizenden Noord-Nederlandse Patriotten als bannelingen naar Sint Omaars of wonen in de ruime omgeving, t.w. Bethune, Waten, Sint-Winoksbergen, Grevelingen, Duinkerke.

Omdat zijn moeder overleed toen Antoine Dominique pas twee jaar was, stond hij al vroeg op eigen benen. Zijn vader huwt al na een paar maanden na het overlijden van zijn 1ste echtgenote te Saint-Omer met Marie Nicole Joseph Colin. Niet zeker is of Antoine Dominique, zijn broers Pierre Joseph, Victor Louis en zijn halfzus Marie Elisabeth bij hun vader en stiefmoeder (Marie Nicole Joseph Colin) zijn opgegroeid. Wel is bekend dat, toen Antoine Dominique ongeveer zeven jaar oud was, zijn vader in 1775 het gezin heeft verlaten en met de noorderzon naar elders is vertrokken. Dit verklaart Antoine Dominique tijdens het huwelijk met Anna Mechtildis de Laat in 1811. Over zijn broers is niets bekend. Voor gegevens over zijn halfzus zie stamnummer 5.4.
Geboorteacte Antoine Dominique Boyaval

Geboorteacte Antoine Dominique Boyaval

Uittreksel uit het geboorteregister van Antoine Dominique Boyaval

Uittreksel uit de geboorte- trouw- en overlijdensregisters van de Saint-Denis kerk van de stad Saint-Omer, Departement Pas-de-Calais. De vertaling is ongeveer als volgt: op 23 oktober 1768 is geboren Antoine Dominique Boyaval, legitiem kind van Pierre Joseph Nemesie, van beroep koopman en kleermaker, en van Marie Louise Lentrein ........Jacques Francois Merlen, weduwnaar van mevrouw ...Canchy, van de Saint-Aldegonde kerk. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn tante Marie Louise Leonardine Boiaval/Boyaval. Deze hebben allen de geboorteacte ondertekend

In 1790 gaat Antoine Dominique, hij is dan 22 jaar, als beroepssoldaat in Keizerlijke dienst (in het Franse leger). Antoine Dominique heeft vermoedelijk alle verhalen over de revolutie voor zoete koek aangenomen en is daardoor in dienst gegaan. De dienstplicht werd in 1793 in Frankrijk ingevoerd (levée en masse; grootschalige opkomst van het leger). Vrijwel zeker is dat Antoine Dominique met het Franse leger naar Nederland is gekomen en hier is gebleven omdat hij in Deventer zijn 1ste echtgenote ontmoette.

1STE HUWELIJK MET WILMINA MULDERS

Antoine Dominique Boyaval huwt, op 28 jarige leeftijd, op 23 februari 1796 te Deventer met de 21 jarige Wilmina Mulders. Huwelijksgetuigen zijn: Joannes L'Ollivier, geboren te Breda, overleden voor 1850 (in 1796 zit Joannes L'Ollivier als fourier bij de 3e Compagnie Bataafschen Dragonders te Deventer. In 1826 is hij opperwachtmeester (hij is vermoedelijk uit Deventer vertrokken en is gelegerd geweest in Duitsland, want omstreeks 1802 wordt zijn dochter Johanna Petronella geboren in Rinderfeld, gemeente Niederstetten in Duitsland, 50 km verwijderd van de plaats waar de slag bij Elchingen tegen Oostenrijk heeft plaatsgevonden met de val van Ulm), 2e huwelijksgetuige is Isabella Teunissen, geboren in 1767 te Deventer, overleden op 19 november 1850 te Vaassen/Epe, Nederland. Bron Deventer: ondertrouw schepengericht. Huwelijk, boek 59, Rooms Katholieke Kerk Lebuinus.

Aantekening huwelijk Antoine Dominique Boyaval en Wilmina Mulders

Aantekening in het RK-statie Lebuinusregister te Deventer van het huwelijk van Antoine Dominique Boyaval en Wilmina Mulders. In de huwelijksacte is o.a. het volgende opgetekend: Antoine Dominique Boyaval, citoyen Francois, alhier zijnde bij het depot kleermakers behorende tot de 2e compagnie van 't tweede batallion jagers en Wilmina Mulders. De moeder van de bruid verklaart dat haar dochter meerderjarig is. Door de bruidegom is een attest vertoond dat ook hij meerderjarig is.

Wilmina is geboren op 30 januari 1775 te Deventer en gedoopt in de Rooms Katholieke kerk Lebuinus aldaar. Haar marraine is Wilmina Hermans (bron: Deventer Rooms Katholieke kerk Lebuinis).

Wilmina is een dochter van Maria Geertrui(dis) Veer/Vees/Veers (overleden voor 1812) en van Valentien/Valentijn Mulders (overleden voor 1812). Valentijn Mulders is in 1770 soldaat onder het 1ste battaillon van de Heere Generaal Aylva. Valentien/Valentijn verzoekt in 1770 met vrouw en kinderen inwoner te mogen worden van Deventer. Maar dit wordt afgewezen. Letterlijke tekst van de afwijzing: op rapport der Haeren straat schepenen van de Engelstraat goedgevonden het verzoek van Valentin Mulders soldaat met zijn vrouw en kinderen binnen deze stad te mogen wonen af te klaren (is afgewezen) zoals het zelve afgeslagen wordt in Valentien/Valentijn Mulders zijn verzoek is afgeslagen.
Kennelijk is later dit verzoek wel gehonoreerd want Wilmina wordt in 1775 geboren te Deventer.

Deventer

Prachtige prent van de stad Deventer

Antoine Dominique en Wilmina Mulders huwen samen met Jean L’Ollivier en Isabella Teunissen (vrienden van elkaar en elkaars getuigen). Jean L’Ollivier zit dan evenals Antoine Dominique in het leger.

Het lijkt erop dat Antoine Dominique nog een aantal jaren in Deventer gelegerd is, want daar wordt zijn dochter Maria Catharina (1797) en een levenloos kind (1798) geboren.

Antoine Dominique Boyaval en Wilmina Mulders zijn in 1796 getuige bij het huwelijk van Joannes L'Ollivier en Izabella Teunissen.

Antoine Dominique Boyaval en Wilmina Mulders krijgen de volgende kinderen:

4.1. Maria Catharina Boyaval 18 februari 1797 - † ..

Maria Catharina wordt geboren op 18 februari 1797 te Deventer. Maria Catharina wordt gedoopt in de Rooms Katholieke kerk St. Lebuinus te Deventer. Haar marraine is Anna Catharina Mulders (zuster van haar moeder). Bron geboorte: Deventer. Verder niets van haar bekend.

Doopacte Maria Catharina Boyaval (Bojeval)

4.2. Doodgeboren kind 13 december 1798 - 13 december 1798

Geboren en overleden op 13 februari 1798 te Deventer. Bron: Deventer overlijden Broerenkerk, 1716-1806, pagina 20.

Overlijden doodgeboren kind van Antoine/Anthony Bonjawal (Boyaval)

In 1798 is Antoine Dominique Boyaval gedeserteerd uit het Franse leger. Het zou kunnen dat Antoine Dominique hierna een tijdje uit het leger is geweest. Want….op 3 september 1798 wordt Antoine Dominique door Luitenant Kolonel Van Meurs in militaire dienst aangenomen voor een diensttijd van 6 jaar en 1 maand (Antoine Dominique zijn diensttijd duurt tot 31 januari 1804) in de rang van fuselier in de 2e compagnie van het 2e bataljon van de 6½ brigade Franse Troepen (dat heet dan het Bataafse leger).

Zijn onderdeel wordt kort daarop hernummerd tot het 17e bataljon infanterie. Dit bataljon doet niet mee in de campagnes van het Bataafse leger tussen 1798 en 1801. Het signalement van Antoine Dominique luidt: leeftijd 29 jaar oud, lengte 5 voet, 4 duim, 2 streek, signalement zwart haar, bruine ogen, zwarte wenkbrauwen, middelmatige neus en mond, ronde kin, mager wezen. Geloof Rooms.

Antoine Dominique Boyaval zit begin 1801 nog in het leger maar hij heeft zijn diensttijd niet afgemaakt want op 31 december 1801 is hij met paspoort (dit is een goedgedragverklaring) te Amsterdam uit militaire dienst gegaan. Dit moet hem nog een paar aardige duiten hebben gekost, want als een soldaat binnen 3 jaar zijn contract met het leger verbreekt, kostte dat 150 Nederlandse guldens. Een soldatenwedde is per jaar maar 91 Nederlandse guldens. Daar moeten dan ook nog kosten af voor voeding, onderdak en geneeskundige zorg. Antoine Dominique zijn wedde is 5 stuivers per dag, 7 dagen in de week. Een contract verbreken kost dan ook al gauw 75 Nederlandse guldens.

2E HUWELIJK MET PETERNELLA LABBE

Antoine Dominique Boyaval huwt voor de 2e keer, op 33 jarige leeftijd, en wel op 20 september 1801 te Bergen op Zoom met de 20 jarige Peternella Labbe (haar beroep is baker). Huwelijksgetuigen zijn: Everardus Lennaars en Johannes Smits. In de ondertrouwacte van 5 september 1801 te Bergen op Zoom staat o.a. het volgende: Antony Boyaval geboortig van Saint-Omer van de Franse Republieck, fusilier in de 2e compagnie van het 2e batiljon der 6e halve brigade huwt met de minderjarige Peternella Labbe geboortig van Deventer. Beiden wonend te Bergen op Zoom. Bron huwelijk: DTB Bergen op Zoom. Schepentrouwboek/ondertrouwacte Family search pagina 131.

Peternella Labbe is geboren op 17 januari 1781 te Deventer en is een dochter van Jan Labbe en annacatharina Anna Catharina Mulders, geboren op 24 november 1751 te Deventer en overleden op 31 maart 1828 te Deventer. Anna Catharina Mulders is een zuster van Wilmina Mulders (de 1ste echtgenote van Antoine Dominique Boyaval). Peternella is gedoopt in de Rooms Katholieke kerk St. Lebruinis (bron doop: DTB Deventer, pagina 46). Peternella is een onwettig kind (naturalis). Op 12 februari 1786 is zij gewettigd. Haar peetmoeder is Peternella Cornelia Mulders, zuster van haar moeder (serone matris).
De moeder van Peternella Labbe is een zuster van de 1ste echtgenote van Antoine Dominique Boyaval: Wilmina Mulders.
Waarschijnlijk heeft het echtpaar maar kort in Bergen op Zoom gewoond. Op 9 maart 1802 krijgt Antoine Dominique van de burgemeester permissie tot inwoning in Deventer.

Toestemming huwelijk Antoine Dominique Boyaval en Peternella Labbe Ondertrouwacte Antoine Dominique Boyaval en Peternella Labbe

Links: Antoine Dominique Boyaval vraagt het Hoofdbestuur van het 2e Battaillon den 6e halve Brigade toestemming voor zijn huwelijk met Peternella Labbe.
Rechts: ondertrouwacte van Antoine Dominique Boyaval en Peternella Labbe

Ondertrouwacte Antoine Dominique Boyaval en Peternella Labbe Ondertrouwacte Antoine Dominique Boyaval en Peternella Labbe

Links: ondertrouwacte van Antoine Dominique Boyaval en Peternella Labbe. Rechts: aantekening van het huwelijk

Dina Arnold verklaart op 6 september 1801 dat Peternella Labbe na de dood van haar ouders altijd bij haar is geweest, Dina/Diena ondertekent met Tertoolen, wordt hier bedoeld Tholen in Zeeland? Deze verklaring was nodig omdat Peternella ging trouwen. Dat is vreemd want de moeder van Peternella Labbe overlijdt op 31 maart 1828 te Deventer

Antoine Dominique Boyaval en Peternella Labbe krijgen samen de volgende kinderen:

4.3. Willemnus Bojawal 5 augustus 1802 - 19 april 1857
Hij gaat verder als stamnummer 3. Zie hoofdstuk 3.

4.4. Dominicus Valentinus Boyaval 4 december 1807 - 8 december 1807

Dominicus Valentinus wordt geboren op 4 december 1807 te Deventer. Dominicus Valentinus is bij geboorte een onwettige zoon, alhoewel dit vreemd is want zijn ouders zijn dan al gehuwd. Zijn peetmoeder is Anna Catharina Mulders (grootmoeder). Bron geboorte: DTB Deventer, Rooms-Katholiek (Statie St. Lebuinus - Broederenkerk) pagina 121. Dominicus Valentinus overlijdt op 8 december 1807 in de Nieuwstraat 1053 te Deventer en is dan pas vier dagen oud.

3E HUWELIJK MET ANNA MECHTILDIS DE LAAT

Kennelijk verlaat Antoine Dominique Boyaval zijn 2e echtgenote, Peternella Labbe. Hij woont in ieder geval in 1807 in Bergen op Zoom (wijkregister 1830-1835, deel 8, 8ste wijk). Op 20 maart 1811 huwt hij te Bergen op Zoom met Anna Mechtildis de Laat. Huwelijksgetuigen zijn: Jean Christijn Klaij, Jan Antoine van Battem, Francois Rasvoort en Jan Snijder. Antoine Dominique Boyaval woont dan in de Kortemeestraat 10 te Bergen op Zoom. (Bron: Bergen op Zoom. Trouwboek Schepenbank. Acte 8.)

Notariële acte Antoine Dominique Boyaval Fontaine Comte D'Artois te Saint-Omer

Links: notariële acte Antoine Dominique Boyaval. Rechts: Fontaine Comte D'Artois te Saint-Omer

Geboorteacte Anna Mechtildis de Laat Geboorteaantekening R.K. doopregister Anna Mechtildis de Laat

Links: geboorteuittreksel Anna Mechtildis de Laat. Rechts: geboorteaantekening R.K.-doopregister te Bergen op zoom

Anna Mechtildis is geboren op 14 november 1775 te Bergen op Zoom en is een dochter van Joannes de Laat (geboren te Bergen op Zoom, overleden voor 1800) en van Anna Mechtildis Hoeij (geboren ca 1737 te Breda en overleden op 25 juli 1800 te Bergen op Zoom, 63 jaar oud aan de gevolgen van een beroerte). Parrain en marraine van Anna Mechtildis de Laat zijn: Cornelis Hoeij en Mechtildis Hoeij. (Bron geboorte: DTB RK, Bergen op Zoom.)

Huwelijksacte Antoine Dominique Boyaval en Anna Mechtildis de Laat

Huwelijksacte van Antoine Dominique Boyaval en Anna Mechtildis de Laat

Huwelijksebijlage Antoine Dominique Boyaval en Anna Mechtildis de Laat

Huwelijksebijlage van het huwelijk van Antoine Dominique Boyaval en Anna Mechtildis de Laat

Vertaling huwelijksacte: op 20 maart 1811 verschenen voor mij de ambtennaar van de burgerlijke stand van de gemeente Bergen op Zoom, kanton Bergen op Zoom, departement des Deux Nèthes, Antoine Dominique Boiaval leeftijd 43 jaar 4 maanden en 5 dagen geboren te Saint Omer, departement du Pas de Calais, tailleur, domicilie Bergen op Zoom in de Kortemeestraat 10. Meerderjarige zoon van Pierre Joseph Nemesie Boyaval, meester kleermaker, afwezig sinds 36 jaar. Zonder enig bericht aan zijn familie te hebben gegeven, eveneens heeft hij nagelaten hieraan algemene bekendheid te geven in Saint Omer door de notaris en de burgemeester. De 7de van deze maand is dit wettig gemaakt door de president van de rechtbank, zitting houdend a Saint Omer. Mevrouw Marie Louise Lentrein is overleden in Saint Omer op 27 mei 1770 zoals blijkt de 5de van deze maand uit de overlijdensacte afgegeven te Saint Omer. Dominque Joseph Boyaval, zijn grootvader, is overleden in Bourbourg op 6 februari 1789 zoals blijkt uit de geleverde overlijdensacte uit Bourbourg, departement du Nord de 8ste van deze maand. Catharine Louise Leuilet, echtgenote van zijn grootvader, is overleden te Saint Omer op 24 april 1776 zoals blijkt uit de overlijdensacte van Saint Omer de 7de van deze maand. En juffrouw Anna Mechtildis de Laat, leeftijd 36 jaar, 4 maanden en 6 dagen, geboren in deze stad en wonende in de Kortemeestraat 10. Meerderjarige dochter van Jean de Laat en Anna Mechtildis Hoeij (echtgenoot overleden). De aanstaande echtgenote verklaart onder ede dat zij onbekend is met de plaats van overlijden van haar vader en woonplaats van haar grootouders. Het is dan onmogelijk om hun actes van overlijden te overleggen. Deze verklaring onder ede en het huwelijk wordt voltrokken door de burgemeester van Bergen op zoom: Gerard Vermeulen.

Antoine Dominique Boyaval en Anna Mechtildis de Laat krijgen samen nog een tweeling:

4.5. Jacob Joseph Boyaval 15 januari 1812 - † ..

Jacob Joseph Boyaval wordt geboren op 15 januari 1812 in de Zuivelstraat wijk 8 nr 121 te Bergen op Zoom. Hij wordt gedoopt op 18 januari 1812 te Bergen op Zoom. Zijn meter en peter zijn: Adriana Hoeij en Jacobus van Kempen. Zijn geboorte wordt aangegeven door: Louis Marie Graveline, korporaal 127ste compagnie canonniers Gardes-Cotes te Bergen op Zoom, 42 jaar oud, Pierre Calvat, 29 jaar oud, korporaal bij dezelfde compagnie. Deze getuigen zitten in dezelfde compagnie als Antoine Dominiques Boyaval. Bron: BS Bergen op Zoom. R.K. doopboek, acte 9.
Jacob Joseph Boyaval is de tweelingbroer van Maria Louisa Anna Catharina Boyaval. Wij hebben, behalve zijn geboorteacte, in de archieven niets over hem kunnen vinden. Vermoedelijk is hij al vrij jong overleden.
Aantekening Wijkregister Bergen op Zoom

Een aantekening in het Wijkregister 1826-1830 van Bergen op Zoom. Hierop komt Jacob Joseph Boyaval niet voor

4.6. Maria Louisa Anna Catharina 15 januari 1812 - 9 december 1883

Antoine Dominique Boyaval is in 1811 nog steeds militair, want op 12 september 1812 rapporteert capitein Sinkerig of Sinhorig Le Captaine Commandant la 127ste Compagnie Canonniers Gardes Cotes (als onderkomen heeft deze Captaine fort Lilloo in het dorp Lillo aan de kust/haven van Antwerpen (zijn meerdere in Antwerpen is Le Colonel Directeur D’artillerie de heer a Chapelle) dat op 9 september 1812 Antoine Dominique Boyaval is gedeserteerd.

Standaardbrief van het bureau Militaire aan de Prefect van de twee neten te Antwerpen Vervolg standaardbrief van het bureau Militaire aan de Prefect van de twee neten te Antwerpen

Links: een standaardbrief van het bureau Militaire aan de Prefect van de twee neten te Antwerpen.
Rechts: het vervolg van de brief (de originele/ingevulde brief is in Bergen op Zoom

Rapport van 12 september 1812 van kapitein Sinkerig of Sinhorig van Fort Lilloo dat Antoine Dominique Boyaval is gedeserteerd op 9 september 1812 in de middag

Rapport van 12 september 1812 van kapitein Sinkerig of Sinhorig van Fort Lilloo waarin wordt vastgesteld dat Antoine Dominique Boyaval is gedeserteerd op 9 september 1812 in de middag. De vertaling is als volgt: Antoine Dominique Boyaval is ingelijfd bij de 24ste Artellerie Divisie met als hoofdkwartier Antwerpen. Zijn registratienummer is 298 en behoort bij de 127ste Compagnie Canonniers Gardes Cotes. Het signalement van de deserteur is: kind van Joseph Louise Isadore en Louise Lantrain. Antoine Dominique is geboren op 25 oktober 1775 en wonende te Bergen op Zoom in het kanton de Departement de twee neten. Hij is 1 meter en 65 centimeter lang, vierkant gezicht, hoog voorhoofd, ogen grijs, neus recht, blond haar, wenkbrauwen blond, persoonlijk kenmerk: de onderlip smal (=la lèvre inférieure étroite). Zijn laatste woonplaats is Bergen op Zoom in de twee neten. Antoine Dominique is bij de compagnie gekomen op 25 oktober 1811 en is gelegerd te Bergen op Zoom. Zijn rang is sergeant.

Zijn gegevens in dit rapport zijn niet correct. Zo is hij geboren op 23 oktober 1768 en niet op 25 oktober 1775. Zijn vader heet niet Joseph Louise Isadore maar Pierre Joseph Nemesie. Zijn moeder heet niet Louise Lantrain maar Marie Louise Lentrein

De Sous-Préfet van het Arrondissement te Breda, bureau deserteurs, schrijft op 5 december 1812 een brief (onder nummer 202) aan de burgemeester van Bergen op Zoom, Gerard Vermeulen, het volgende: meneer de burgemeester, ik heb vernomen dat genoemde Antoine Dominique Boyaval ingelijfd op 1 oktober 1811 bij de 127 compagnie de Canonniers Gardes Cotes, op de 9de september 1812 deze heeft verlaten. Deze persoon is vertrokken naar zijn gemeente. Wilt u ter vervanging een andere man voor deze deserteur verzorgen. Met de meeste hoogachting. Onder deze brief is, na ontvangst van de brief van de burgemeester, aangetekend dat hij geen deserteur is.

Op 9 december 1812 schrijft de burgemeester, Gerard Vermeulen, het volgende terug: meneer de Sous-Préfet, in antwoord op uw brief van de 5de van deze maand heb ik de eer u mede te delen dat genoemde Antoine Dominique Boyaval ingelijfd de 1ste oktober 1811 bij de 127 Compagnie de Canonniers Garde des Cotes, ziek is te Bergen op Zoom en dat hij een certificaat heeft gezonden aan zijn kapitein om hem kennis te geven van zijn ziekte. Het lijkt mij in overweging te nemen dat hij geen deserteur is omdat hij teruggekeerd is naar zijn etablissement. Met de meeste hoogachting uw onderdanig dienaar Gerard Vermeulen.

Antoine Dominique is dus niet gedeserteerd. Aan soldaten die voor 25 maart 1810 wel zijn gedeserteerd werden bij decreet van zijne majesteit Napoleon een generaal pardon, amnestie of kwijtschelding van straf verleend aan alle deserteurs en wederspannigen te Bergen op Zoom welke zich binnen de daarvoor bepaalde tijd melden bij de autoriteiten. Dit decreet werd zowel in de Nederlandse als Franse taal publiekelijk gemaakt door de burgemeester van de stad.

In 1812 wordt Antoine Dominique bevorderd tot sergeant van de 127e Compagnie Canonniers Garde des Cotes in Bergen op Zoom (kustwacht). Dat zijn onderdelen die in 1811-1812 worden opgericht om de kust te bewaken. (Deze onderdelen zijn niet in 1812 naar Rusland vertrokken). De Garde des Cotes en de Mobiele Artillerie te Bergen op Zoom bestaan uit totaal 129 man. De mobiele Artillerie bestaat uit 29 man en 60 paarden. De Garde des Cotes bestaat uit 100 man. Dit zijn twee Compagnieën van elk 50 man. Deze onderdelen maken deel uit van de 6e Artillerie Divisie.

Na de slag bij Waterloo op 18 juli 1815, vinden wij Antoine Dominique terug als burger te Bergen op Zoom. Vanaf 15 januari 1816 tot en met 1842 is hij bij allerlei getuigenissen en dopen van kinderen aanwezig. Op 15 jauari 1816 is hij aanwezig bij de doop van Antonius Cornelius van Treijen (hij is dan 47 jaar en van beroep kleermaker).

Onderweg tijdens onze zoektocht naar het leven van Antoine Dominique, waren wij er van overtuigd dat hij in 1812 (zoals zijn zoon Willemnus in 1831 verklaarde) inderdaad met de Armee naar Rusland was gemarcheerd en aldaar was overleden. Maar tot onze verwondering kwamen we Antoine Dominique in de archieven van Bergen op Zoom weer tegen als hij daar in het huwelijk treedt. Kennelijk heeft hij zijn 2e gezin wijs gemaakt dat hij met het leger naar Rusland vertrok. Of heeft de moeder van Willemnus dit niet aan haar zoon willen vertellen? Of moest het misschien voor iedereen verborgen blijven dat hij bij z’n 2e vrouw was weggegaan? Heeft z’n derde vrouw dit wel geweten? Is hij wel gescheiden van z’n 2e vrouw? Deze vragen zullen vermoedelijk altijd een mysterie blijven. Maar……………..wij blijven zoeken naar informatie over het roerige leven van Antoine Dominique Boyaval.

Vader Antoine Dominique Boyaval woont in 1830 met zijn gezin in de Accijnsstraat 6 te Bergen op zoom en tussen 1830-1835 in de Roozemarijnstraat 44 (deel 8, 8ste week). Ook wonen hier zijn dochter, schoonzoon en twee van zijn kleinkinderen. In 1840 woont Antoine Domonique met zijn echtgenote in de Koevoetstraat 63 te Bergen op Zoom.

Aantekening Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1834

Aantekening uit het Bevolkingsregister Bergen op Zoom van 1834

Antoine Dominique Boyaval overlijdt op 1 augustus 1844 te Bergen op Zoom op de leeftijd van 75 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 34 jarige schoonzoon Adrianus Briels, en door Jan Goes 57 jaar (bekende). Bron: memories van successie Bergen op Zoom. Nr 28 en 30 en acte 115.

Overlijdensacte 
Anna Mechtildis de Laat

Overlijdensacte Anna Mechtildis de Laat

Wanneer en waar de 1ste echtgenote van Antoine Dominique Boyaval: Wilmina Mulders, is overleden is niet bekend.
Zijn 2e echtgenote: Peternella Labbe overlijdt op 7 juli 1856 des morgen om vijf uur in de Pontsteeg 1573 te Deventer op de leeftijd van 75. Haar overlijden wordt aangegeven door: Martinus Johannes van Gogh, 73 jaar, van beroep omroeper, Jan Peter Kok Tijenk, 47 jaar, van beroep aanspreker. Beiden bekenden. Haar beroep was in 1801 Baker. (Bron overlijden: BS Deventer acte 257.)
Zijn 3e echtgenote: Anna Mechtildis de Laat overlijdt op 22 april 1851 te Bergen op Zoom op de leeftijd van 75 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door Adrianus Briels, schoonzoon, 41 jaar. (Bron: BS Bergen op Zoom acte 70.)
Frappant is wel dat zowel Antoine Dominique Boyaval als twee van zijn echtgenotes overlijden op 75 jarige leeftijd.

Overlijdensacte 
Pieternella Labee

Overlijdensacte Peternella Labbe

Behandeld wordt het 6e kind van Antoine Dominique Boyaval en het 1e kind van Anna Mechtildis de Laat (stamnummer 4.).

4.6. MARIA LOUISA ANNA CATHARINA BOYAVAL 15 januari 1812 - 9 december 1883
(Gehuwd met Adrianus Briels 3 februari 1810 - 17 februari 1892)

VOOROUDERS VAN MARIA LOUISA ANNA CATHARINA BOYAVAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoine Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|

Maria Louisa Anna Catharina Boyaval wordt geboren op 15 januari 1812 in de Zuivelstraat wijk 8 nr. 121 te Bergen op Zoom. In haar geboorteacte staat Marilouisa Anna Catharina. Zij wordt gedoopt op 18 januari 1812 te Bergen op Zoom. Haar doopgetuigen zijn Adriana Hoeij en Jacobus van Kempen. Haar geboorte wordt aangegeven door Reinerdus Ludovicus Graveline, Catharina Lazoo, Louis Graveline korporaal 127ste compagnie canonniers Gardes-Cotes te Bergen op Zoom, 42 jaar, Pierre Calvat, 29 jaar, korporaal bij dezelfde compagnie. Zitten in dezelfde compagnie als Antoine Dominique. (Bron: BS Bergen op Zoom. R.K. doopboek, acte 9.)

Geboorteacte Maria Louisa Anna Catharina Boyaval en haar tweelingbroer Jacob Joseph Zuivelstraat Gouda

Links: geboorteacte Maria Louisa Anna Catharina Boyaval en haar tweelingbroer Jacob Joseph
Rechts: de Zuivelstraat te Gouda; in deze straat zijn de kinderen geboren

Maria Louisa Anna Catharina Boyaval huwt op 24 jarige leeftijd 6 maanden en 5 dagen oud op 18 augustus 1836 des voormiddags om elf uur te Bergen op Zoom met de 26 jarige 6 maanden en 15 dagen oude Adrianus Briels, kanonnier in het zesde kamp Genie van het zesde bataillon Artillerie Nationale Militie, alhier (Bergen op zoom) in Garnizoen. De ouders zijn bij het huwelijk aanwezig. Huwelijksgetuigen zijn: Carolus Palmars oud 33 jaar van beroep winkelier, Gerardus Disco oud 25 jaar van beroep schoenmaker, Johannes Kegie oud 59 jaar en Johannes Servatius Siman oud 44 jaar sergeant bij het korps mineurs en sappeurs; allen zijn bekende van het bruidspaar en wonen te Bergen op Zoom.

Maria Louisa Anna Catharina Boyaval en haar gezin wonen tussen 1830-1835 in de Roozemarijnstraat 44 te Bergen op Zoom. Het beroep van haar echtgenoot is dan bakker. In 1840 wonen ze in de Schoolstraat 78 te Bergen op Zoom. (Bron: Bergen op Zoom. Acte 33. Inventarisnr 541. Toegangnr. 1210014.)

Huwelijksacte Adrianus Briels en Maria Louisa Anna Catharina Boyaval Huwelijksacte Adrianus Briels en Maria Louisa Anna Catharina Boyaval Huwelijksacte Adrianus Briels en Maria Louisa Anna Catharina Boyaval

Huwelijksacte Adrianus Briels en Maria Louisa Anna Catharina Boyaval

Adrianus is geboren op 3 februari 1810 te Goes (Zeeland) en is een zoon van Thomas Briels (geboren in 1768. Overleden op 30 december 1846 te Goes. Zijn beroep was broodbakker) en van Cornelia Clara Pals (geboren in 1791 te Goes, overleden op 11 april 1858 te Goes).

Geboorteacte Adrianus Briels

Geboorteacte Adrianus Briels

Maria Louisa Anna Catharina Boyaval en Adrianus Briels krijgen de volgende kinderen:

 1. Anna Cornelia Briels, geboren op 23 januari 1835 te Bergen op Zoom, zij wordt bij huwelijk ouders gewettigd. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 66 jarige grootvader Antoine Dominique Boyaval en door de 62 jarige Mattheus Pilaar (van beroep stadsbode).
  Anna Cornelia Briels huwt op 21 april 1864 te Huijbergen met Lambertus van Ghert geboren op 2 juli 1830 te Nieuwkuijk en van beroep Rijksambtenaar der Belastingen. Zij wonen in 1869 te Sint-Oedenrode. In 1874 te Willemstad (Nederland). Ook hebben ze te Asten, te Gestel, te Woensel, te Deurne gewoond.
  Anna Cornelia Briels overlijdt op 25 oktober 1901 te Woensel.
  Lambertus van Ghert overlijdt op 8 juli 1907 te Eindhoven.
 2. Cornelia Clara Briels, geboren op 8 maart 1837 te Bergen op Zoom. Haar geboorte wordt aangegeven door de 60 jarige Johannes Kegie, de 34 jarige Carolus Palmars (van beroep winkelier). Cornelia Clara huwt op 3 mei 1864 te Ginneken en Bavel met Peter Akkermans.
  Cornelia Clara Briels overlijdt op 19 februari 1900 te Tilburg.
 3. Robertus Antonius Briels, geboren op 5 juni 1839 te Bergen op Zoom. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 64 jarige Mattheus Pilaar (van beroep stadsbode) en door de 62 jarige Rudolf Bram (van beroep agent van politie).
  Robertus Antonius huwt, hij woont dan te Rucphen, op 6 oktober 1869 te Breda met de 26 jarige Jacoba Albertina Parent, geboren te Grave, overleden op 6 mei 1921 te 's Hertogenbosch. Robertus Antonius Briels overlijdt in 1912 te 's-Hertogenbosch. Zijn beroep was Commies bij de Rijksbelastingen te Steenbergen. Hij heeft in de volgende plaatsen gewoond: Bergen op Zoom, Bergeijk, Valkenwaard, Steenbergen.
 4. Catharina Antonetta Briels, geboren op 23 oktober 1841 te Bergen op Zoom. Haar geboorte wordt aangegeven door de 66 jarige Mattheus Schuurbier (van beroep kleermaker) en door de 68 jarige Mattheus Pilaar (van beroep stadsbode). Catharina Antonetta Briels vertrekt op 21 augustus 1867 van Antwerpen naar Groesbeek (Gelderland).
  Zij huwt op 13 juni 1868 te Huijbergen met Casper Hendrik Tummers, geboren op 25 april 1836 te Sittard, overleden op 25-03-1911 Sittard.
  Catharina Antonetta woont in 1869 te Valkenwaard. Catharina Antonetta Briels overlijdt op 13 maart 1901 te Sittard.
 5. Antonius Dominicus Briels, geboren op 13 juni 1844 te Bergen op Zoom. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 32 jarige Johannes Visch en door de 40 jarige Franciscus Verbrugge (van beroep schoenmaker. Hij vertrekt op 23 maart 1869 naar Nieuweschans (Friesland). Hij vertrekt, komt dan uit 's Hertogenbosch, met zijn gezin naar Gouda, zijn beroep is dan Rijksambtenaar (Bevolkingsegister 1860-1880 Gouda). Antonius Dominicus Briels huwt op 16 juli 1873 te 's-Gravenhage, hij woont dan te Moerdijkke gemeente Hoogeveen Lage Zwaluwe vroeger te Nieuweschans, met Catharina Frederica de Vos, geboren op 17 december 1843 te Bergen op Zoom. Zijn beroep is commies der directe belastingen. Hij overlijdt op 4 januari 1920 te 's-Gravenhage.
 6. Susanna Johanna Briels, geboren op 10 juni 1847 te Bergen op Zoom (haar vader is dan assistent-apotheker in het hospitaal). Haar geboorte wordt aangegeven door de 33 jarige Willem Opperman en en door de 47 jarige Johannes van Eijsbergen. Susanna Johanna overlijdt op 5 september 1855 te Bergen op Zoom. Haar overlijden wordt aangegeven door haar vader (gepensioneerd hospitaalbediende en door de 31 jarige Jacobus Kerstens (van beroep kleermaker).
 7. Henricus Johannes (Henri) Briels, geboren op 23 augustus 1850 op de Vischmarkt, wijk E nummer 263 te Bergen op Zoom. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 40 jarige Johannes Gillard (van beroep winkelier) en door de 43 jarige Johannes Koenen (van beroep kleermaker).
  Hij vertrekt op 12 februari 1866 naar Tilburg. Op 1 april 1874 vertrekt hij van Waalwijk weer terug naar Tilburg.
  Henricus Johannes (Henri) Briels huwt op 26 januari 1875 te Weert (Limburg) met Maria Catharina Hubertina Bols, geboren op 26 januari 1852 te Weert.
  Henricus Johannes Briels gaat in 1877 wonen in de Zomerstraat te Tilburg. Op 17 september 1877 passeert er via notaris A.H.W.J. Martens te Tilburg een acte (inv.nr. 511/143) van verhuur van een huis en erf, gelegen in de Zomerstraat, sectie M nr. 204, te Tilburg, door Cornelis Bogers, smid te Tilburg, aan Henri Briels, huisschilder te Tilburg, voor fl. 220,- per jaar.
  Henricus Johannes (Henri) Briels huwt (hij is dan weduwnaar van Maria Catharina Hubertina Bols) op 16 janauri 1883 te Weert met Paulina Maria Agnes Poell, geboren op 22 juni 1856 te Weert (Rooms Katholiek). Paulina Maria Agnes overlijdt op 6 april 1937 in het St. Elisabeth-gasthuis te Gemert.

  Het bedrijf en woonhuis van Henricus Johannes Briels Henricus Johannes Briels met zijn personeel in 1928

  Het bedrijf en woonhuis in de Zomerstraat te Tilburg van Henricus Johannes Briels. Op het balcon staan twee kinderen. Misschien zijn kinderen?
  Rechts: viering van het 25 jarige bestaan van zijn bedrijf. Onder: het briefhoofd van het bedrijf Briels

  Briefhoofd van het bedrijf Briels

  In 1886 koopt Henricus Johannes Briels in de Zomerstraat te Tilburg diverse panden. Op 19 juli 1886 passeert er een akte van schuldbekentenis door Hendrikus Johannes Briels, huisschilder te Tilburg, aan Maria Gertruda Adriana Schoffers te Tilburg, van fl. 5000,-, onder hypothecair verband van huizen, erven en werkplaats, sectie M nrs. 3844, 3845, 3846 en 2787, te Tilburg (inv.nr.: 520/166 Tilburg archief.)

  De zaken gaan goed. In 1897 wordt de de machinale lijstenfabriek van Henri Briels-Poell in de Zomerstraat benoemd tot Hofleverancier van koningin-regentes Emma en mag het wapen van hofleverancier voeren. (Bron: Tilburgse Courant van 8-8-1897.)

  De Spiegel- en lijstenhandel wordt later voortgezet door één van de zonen van Henri Briels en Maria Agnes Poell. Deze Henricus Johannes is een ijverig persoontje. Al op vrij jonge leeftijd gaat hij in zaken, maar eerst is hij huis- en decoratieschilder, Later spiegelfabrikant.
  Henricus Johannes Briels overlijdt op 2 juni 1933 te Gemert op 82 jarige leeftijd.

 8. Bonaventura Johannes Briels, geboren op 22 april 1853 aan de Boschpoort, wijk J, nummer 21 te Bergen op Zoom (zijn vader is dan bediende in het Garnizoenshospitaal). Zijn geboorte wordt aangegeven door de 41 jarige Dingeman Andriessen (van beroep ziekenvader) en door de 38 jarige Pieter de Waard (van beroep ziekenoppasser). Bonaventura Johannes vertrekt op 7 janauri 1856 samen met zijn ouders naar Tilburg. Op 2 februari 1870 woont Bonaventura Johannes te Bladel.
  Bonaventura Johannes Briels huwt op 26 oktober 1881 te Stratum met Anna Huijbregts, geboren op 8 november 1864 te Bladel en Netersel.
  Op 22 augustus 1907 huwt hij, 54 jaar oud en van beroep Rijksambtenaar wonend te 's Hertogenbosch, te Vught met de 42 jarige Johanna Jacoba van Well, geboren op 18 september 1864 te Venray. Op 5 mei 1930 woont hij te Berlicum; bevolkingsregister Berlicum 1921-1939. Op 5 augustus 1936 vertrekt naar Rosmalen.
  Bonaventura Johannes Briels overlijdt op 9 mei 1937 te Rosmalen en is dan weduwnaar van Johanna Jacoba Well en eerder weduwnaar van Anna Huijbregts.
Tot zover de kinderen van Adrianus Briels en Maria Louisa Anna Catharina Boyaval.
Op 7 janauri 1856 wonen vader Adrianus Briels en moeder Maria Louisa Anna Catharina Boyaval in Huijbergen, zijn beroep is dan veldwachter.

Op 6 oktober 1869 wonen Maria Louisa Anna Catharina Boyaval en Adrianus Briels nog steeds in Huijbergen; hij is dan gepensioneerd militair. Maria Louisa Anna Catharina Boyaval en Adrianus Briels verhuizen op 1 april 1872 van Huijbergen naar Tilburg. Zij wonen dan in Wijk A, 2, Oerle-Broekhoven, Tilburg. De Tilburgse courant van 28-2-1875 meldt het volgende: het 2e hulppostkantoor te Tilburg is gevestigd vanaf 25 februari, bij de gepensioneerd ambtenaar A. (Adrianus) Briels, Korvel B. no. 116c. Evenals bij van Laarhoven op het Smidspad zijn hier postzegels en briefkaarten verkrijgbaar tegen dezelfde prijzen als op het hoofdpostkantoor.

Handtekening Adrianus Briels en Maria Louisa Anna Catharina Boyaval

Links:handtekening van Adrianus Briels en Maria Louisa Anna Catharina Boyaval
Rechts: berichtje van het postkantoor te Tilburg

De Tilburgse courant van 30 augustus 1877 meldt de volgende anecdote: op zijn verjaardag begaf Mgr. J. Zwijssen, Bisschop van 's- Hertogenbosch, zich met zijn rijtuig naar Korvel toen een wiel van het rijtuig liep juist voor de woning van A. Briels. Gelukkig kon hij met het rijtuig van de heer Diepen verder.

Overlijdensacte Maria Louisa Anna Catharina Boyaval Overlijdensacte Adrianus Briel

Rechts: overlijdensacte Maria Louisa Anna Catharina Boyaval. Links: overlijdensacte Adrianus Briels

Overlijdensbericht Burgerlijke stand Tilburg

Overlijdensbericht Maria Louisa Anna Catharina Boyaval opgetekend in de Burgerlijke stand van Tilburg

Maria Louisa Anna Catharina Boyaval overlijdt op 9 december 1883 te Tilburg op de leeftijd van 71 jaar wonend in wijk Kerk. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 73 jarige echtgenoot (Bron: Tilburg, Inventarisnr 102. Memorienr 90. Acte 560 archief Tilburg).
Adrianus Briels overlijdt op 17 februari 1892 des voormiddags om half drie in het St. Jozefgesticht in de Lange Nieuwstraat te Tilburg (wijk Veldhoven) op de leeftijd van 82 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 42 jarige zoon Henricus Johannes Briels van beroep koopman. (Bron: Tilburg, acte 243, inventarisnummer 120, volgnummer 12, memories van successie de Krant: NTC van 21-2-1892 en en acte 243 archief Tilburg)

Het St. Jozefgesticht is een gecombineerd bejaarden-, zieken- en weeshuis. De bejaarden kunnen zich inkopen voor een bepaald bedrag. Er geldt een reglement voor de bewoners, waarin alles duidelijk is geregeld, met strikte scheiding van de mannen en de vrouwen. Ook de klasse-indeling wordt streng doorgevoerd, want verschil moet er zijn! De weeskinderen verdienen hun eigen kost en worden als dienstmeisje of knechtje uitgeleend. De geneeskundige verzorging van de bewoners geschiedt door de plaatselijke huisartsen. Dokter van Sprangh doet het voor niets.

Overlijdensbericht in de Tilburgsche Courant Overlijdensbericht in de Tilburgsche Courant

Overlijdensberichten van Adrianus Briels in de Tilburgsche Courant

Adrianus Briels was een oud-strijder uit de tiendaagse veldtocht en was gerechtigd tot het dragen van het metalen kruis. Hij was een van de laatste van de tiendaagse veldtocht die ten grave werd gedragen. Bron: Krant: NTC van 21-2-1892, (In Memoriam). De tiendaagse veldtocht was van 2 tot 12 augustus 1831 onder leiding van koning Willem I der Nederlanden en bedoeld om de Belgische Opstand met wapengeweld te onderdrukken. Hoewel die opzet slaagde, verkreeg België zijn soevereiniteit door de dreiging van Franse militaire steun.

De beroepen van Adrianus Briels zijn geweest: in 1835 kannonier. in 1837 broodbakker te Bergen op Zoom. In 1844 assistent-apotheker te Bergen op Zoom. In 1850 assistent in het garnizoenshospitaal te Bergen op Zoom. In 1853 bediende in het garnizoenshospitaal te Bergen op Zoom. Veldwachter. In 1855 gaat hij met gepensioen. Postkantoorhouder te Tilburg.

Hoofdstuk 4, stam 4. is hiermee geheel behandeld.

Naar Home Naar hoofdstukken