Naar Home Naar hoofdstukken


HOOFDSTUK 3.


Willemnus Bojawal (5 augustus 1802 - 19 april 1857)
(1e Gehuwd met Maria Vlaming 14 maart 1806 - 24 maart 1842 )
(2e Gehuwd met Margaretha Loeschelders 21 augustus 1818 - 19 februari 1895)Behandeld wordt het 3e kind van Antoine Dominique Boyaval en het 1ste kind van Peternella Labbe (stamnummer 4.).

VOOROUDERS VAN WILLEMNUS BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 -† .. stamnummer 5.
|
Antoine Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|

Willemnus Bojawal wordt geboren op 5 augustus 1802 te Deventer. Hij wordt gedoopt in de Rooms Katholieke kerk Lebuinus aldaar. Zijn doopgetuige is Anna Catharina Mulders (zijn grootmoeder en Meter). Deze Anna Catharina Mulders is de zuster van Wilmina Mulders, de 1ste echtgenote van zijn vader: Antoine Dominique Boyaval. (Bron geboorte Willemnus: RK kerk Lebuinus Deventer, pagina 105.)

Geboorteuittreksel Willemnus Bojawal

Geboorteuittreksel van Willemnus Bojawal van de gemeente Deventer, Provincie Overijssel, bron: huwelijksbijlage Deventer huwelijk Willemnus met Maria Vlaming en geboorteacte RK kerk Lebuinus Deventer, pagina 105

Gezicht op Deventer anno 1744

Gezicht op de stad Deventer anno 1744

Willemnus Bojawal geeft op 31 januari 1767 te Deventer het overlijden aan van Maria Angelina Mulders, geboren op 31 januari 1767 te Maastricht, overleden op 17 augustus 1825 te Deventer. Zij is de zuster van o.a. Wilmina Mulders (30 januari 1775 - ..) en van Anna Catharina Mulders (1751-1828).

Willemnus Bojawal woont in 1829 in de Kleine Overstraat 227 te Deventer bij de familie Linde en Bunman. Ook heeft hij in de Bergstraat te Deventer gewoond. Willemnus is op 24 februari 1831 bij loting, uit hoofde van enig kind, gedurende zes jaar telkens voor een jaar vrijgesteld van militaire dienst. Zijn signalement is: lengte 602 voet, ogen blauw, haar blond, aangezicht ovaal. (Bron: Nationale Militie 1831, certificaat Overijssel.)

Een klein stukje geschiedenis over de Hanzestad Deventer. De stad waar Willemnus Bojawal wordt geboren
Zie ook hoofdstuk 2.

De Hanzestad Deventer kan bogen op een rijk en eeuwenoud verleden, een verleden dat vele hoogtepunten kent op het gebied van oorlog en vrede, handel en nijverheid, kunst en cultuur. Al in de achtste eeuw wonen er mensen op de plaats waar nu Deventer ligt. Op de rivierduinen langs de IJssel vestigen zich jagers, vissers, boeren en veehouders. Later verrijzen daar het Bergkwartier en het Noordenbergkwartier, wijken die tot de oudste van de stad horen.

Als eigenlijke stichter van de stad kan de Engelse evangelist Lebuinus worden beschouwd. Hij steekt in het jaar 768, bij wat nu Wilp heet, de IJssel over en bouwt op een van de rivierduinen een houten kerkje. De Grote- of Lebuinuskerk, het grootste monument van Overijssel, draagt de naam van de later heilig verklaarde evangelist Lebuinus.

Na een bloeiperiode in de Middeleeuwen, blijft het inwonertal van de Hanzestad Deventer jarenlang vrijwel ongewijzigd, totdat rond de eeuwwisseling met de industriële revolutie ook Deventer omhoog wordt gestoten in de vaart der volken. De oude stad herbergt sinds die tijd een groot aantal ondernemingen waarvan er vele meer dan landelijke faam krijgen en nog steeds hebben. Al die bedrijvigheid lokt een groot aantal nieuwe inwoners die in de oude vesting een goede woon- en werkplaats vinden. Zij zijn afkomstig uit alle delen van ons land. Na de oorlog worden de grenzen nog verder verlegd en blijkt de stad als een magneet te werken op veel mensen van elders in Europa en zelfs ver daarbuiten. Het gevolg is dat Deventer vandaag de dag niet alleen een prachtige oude en goed geconserveerde historische binnenstad heeft, maar ook een veelkleurige bevolking. Een rijk geschakeerde groep die langzaam groeit tot een harmonische eenheid.

Versje geschreven door Drs P over de Deventerkoek

Bij de naam Deventer denken veel mensen direct aan de Deventerkoek. Deventer draagt ook de naam Koekstad. Wanneer de Deventerkoek voor het eerst gemaakt is, is niet bekend. Waarschijnlijk gebeurt dat al in de middeleeuwen. Het stadsbestuur stelt in 1417 regels op voor het maken van koek, die in 1534, 1544 en 1557 verandert in Bussink Deventer Koek. Deze regels bevatten strenge bepalingen over de te gebruiken grondstoffen. Zodoende kan de koek lang goed blijven en de concurrentie met andere steden doorstaan. De kwaliteit van het water speelt ook een grote rol. De stad vindt het belangrijk de kwaliteit van de koek te bewaken. Naast het eigen teken van de bakker, moeten de koeken ook van de stadsadelaar zijn voorzien. De lange houdbaarheid maakt export naar verre oorden mogelijk zoals Bergen in Noorwegen en havens aan de Oostzee.

In 1593 telt de stad 13 en in 1637 zelfs 25 koekbakkers die allen lid zijn van het Koekbakkersgilde. Slechts door het afleggen van een eed kan men tot dit gezelschap toetreden. Een bord van dit gilde, dat dateert van 1634 hangt nu nog in het Deventer stadhuis.Certificaat uit 1821, nummer 22,
van de Nationale Militie van de Provincie Overijssel
Willemnus Bojawal moet in 1821, hij heeft lotingsnummer 107, in militaire dienst, maar uit hoofde van enig kind is hij gedurende 5 jaar telkens voor 1 jaar vrijgesteld van zijn dienstplicht.

Zijn signalement is:
Lengte 1 el. 602 str.
Aangezicht ovaal.
Voorhoofd rond.
Ogen blauw.
Kin rond.
Haar blond.
Wenkbrauen blond.
Geen bijzondere kenmerken.

Bron: Huwelijksebijage 1831 nummer 22 Deventer Willemnus en Maria Vlaming1STE HUWELIJK MET MARIA VLAMING

Willemnus Bojawal huwt, op 29 jarige leeftijd, op 21 april 1831 te Deventer met de 26 jarige Maria Vlaming. Huwelijksgetuigen zijn: Eilert Hermanus Günne, geboren in 1799 van beroep winkelier, Hendrik Günne geboren in 1767 en eveneens van beroep winkelier, Jan Harmen Aarsen geboren in 1798 van beroep tinnegieter, Aufon Stoveken geboren in 1784 ook van beroep tinnegieter. (Bron huwelijk: BS 1831 Deventer, acte 22 en huwelijksebijlage nummer 22. Inventarisnr 2697, toegangsnummer 123.)

Willemnus overlegt bij zijn huwelijk, in aanwezigheid van zijn moeder: Peternella Labbe en vier getuigen, een document waarin zij verklaren, en deze ook ondertekenen, dat de vader van Willemnus: Antoine Dominique Boyaval in 1812 met de Grand Armee naar Rusland is gemarcheerd en aldaar hij waarschijnlijk is overleden. Gezien de geschiedenis van de stamboom is dit niet waar. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Willemnus weet waarschijnlijk zijn achternaam niet goed te schrijven, of is dit een verschrijving van de griffier van de burgerlijke stand? want vanaf 1831 gaat de tak in Deventer verder onder de naam BOJAWAL. De tak in Bergen op Zoom gaat verder onder de oorspronkelijke Franse naam BOYAVAL.

Huwelijksaantekening Willemnus Bojawal en Maria Vlaming Huwelijksacte Willemnus Bojawal en Maria Vlaming Huwelijksebijlage Willemnus Bojawal en Maria Vlaming Vervolg huwelijksebijlage Willemnus Bojawal en Maria Vlaming

Links: huwelijksaantekening Willemnus Bojawal en Maria Vlaming
Rechts: huwelijksacte en huwelijksebijlage Willemnus Bojawal en Maria Vlaming (waarin Willemnus verklaart dat zijn vader: Antoine Dominique Boyaval, met de Franschen naar Rusland is vertrokken en niet meer terug is gekomen)

Willemnus Bojawal heeft kennelijk zijn vader niet gekend en is ook niet op de hoogte geweest van het bestaan van zijn halfzusje: Maria Louisa Anna Catharina Boyaval geboren op 15 januari 1812 te Bergen op Zoom. Dit roept vele vragen op, want zijn vader zet in Bergen op Zoom zijn leven voort en huwt daar voor de 3e keer. Frappant is ook dat Willemnus Bojawal tussen 1831 en 1842 met Maria Vlaming in Oudenbosch woont, dit ligt maar 22,5 kilometer van Bergen op Zoom. Zou hij zijn vader en halfzusje dan toch nog gekend hebben?

Maria Vlaming is geboren op 14 maart 1806 en gedoopt op 23 maart 1806 te Den Hitsert/Zuid-Beijerland; vroeger heette Zuid-Beijerland Den Hitsert. (Bron: extract nr. 11 uit het doopregister van Zuid-Beijerland, Provincie Zuid-Holland.) Maria is een dochter van Glein (Glijn) Vlaming (geboren in 1768 te Zuid-Beijerland, overleden op 30 oktober 1806 te Zuid-Beijerland wonende in het huis nummer 37 aldaar, bron: huwelijksebijlage huwelijk Bojawal/Vlaming) en van Wilmpje de Heer (geboren in 1773, overleden op 44 jarige leeftijd op 24 mei 1817 te Zuid-Beijerland, bron: huwelijksebijlage huwelijk Bojawal/Vlaming).

Geboorteaantekening Maria Vlaming

Extract uit het doopregister van Maria Vlaming uit Zuid-Beijerland, Provincie Zuid-Holland van het bureau der secretarie afgegeven door den Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijke Stand van den gemeente Zuid-Beijerland den een en dertigste janauri 1831

Gemeentewapen Zuid-Beijerland 1816

Het Gemeentewapen van Zuid-Beijerland anno 1816. Gelozanjeerd van lazuur en goud. Het schild gedekt met een kroon van goud met 3 fleurons, alles van goud, en vastgehouden door 2 klimmende leeuwen in hunne natuurlijke verwen

Willemnus Bojawal (hij heet dan Boeijenwal en is 37 jaar oud) en Maria Vlaming (zij heet dan Mari Flaming en is 33 jaar oud.) Verhuizen tussen 1832 en 1842 naar het Stoofstraatje 279 te Oudenbosch (Brabant) (archief Oudenbosch, gezinskaart, pagina 115). Zijn beroep is dan koopman. Frappant is dat Oudenbosch maar 22,5 kilometer van Bergen op Zoom ligt. Zou hij zijn vader dan toch nog gekend hebben? Willemnus Bojawal en Maria Vlaming krijgen, zover bekend, geen kinderen.

2E HUWELIJK MET MARGARETHA LOESCHELDERS

Willemnus Bojawal huwt, na het overlijden van zijn 1ste echtgenote (Maria Vlaming), voor de 2e keer, op 46 jarige leeftijd, op 14 december 1848 te Deventer met Margaretha Loeschelders. Huwelijksgetuigen zijn: Pieter Loukes geboren in 1802 van beroep timmerman, Jan Koning geboren in 1805 van beroep venter, Hendrikus van de Gouw geboren in 1795 van beroep bediende, Bernardus Steenkamp geboren in 1806 van beroep schoenmaker. (Bron huwelijk: BS Deventer, acte 112.)

Huwelijksacte Willemnus Bojawal en Margaretha Loeschelders

Huwelijksacte Willemnus Bojawal en Margaretha Loeschelders, acte 112

Margaretha is geboren op 21 augustus 1818 te Asperden (Duitsland, Pruissen) en is een dochter van Jacob Loeschelders (overleden in 1831) en van Christina Wijlans (overleden voor 1848). (Bron geboorte Margaretha: BS Asperen, acte 36.)

Geboorteacte Margaretha Loeschelders Vervolg geboorteacte Margaretha Loeschelders

Links: geboorteacte Margaretha Loeschelders
Rechts: het vervolg van deze acte

Kaart Asperden

Landkaart met daarop de plaats Asperden waar Margaretha Loeschelders is geboren. Asperden is een district van de stad Goch in Kleve, Noord-Rijnland-Westfalen. De plaats Asperden is voor het eerst genoemd rond 1100. Der Name ist auf die Rodungszeit der Wälder zurückzuführen. Asperden liegt am Rand des Reichswaldes

Willemnus Bojawal en Margaretha Loeschelders krijgen de volgende kinderen:

Op 29 mei 1844 wordt te Nijmegen een kind (dood) geboren. De moeder van dit kind is Margaretha Loeschelder/Looischilder, ongehuwd wonend te Deventer. Geboorte wordt aangegeven door Willem Boeijewal, van beroep tinnengieter wonend te Deventer, hij treedt op als getuige (bron: Nijmegen, acte 281, pagina 433). Dit zou een kind van Willemnus kunnen zijn.

3.0.a. Margaretha Boyaval 27 september 1845 - 7 april 1846

Margaretha wordt (voor het huwelijk van haar ouders) geboren op zaterdag 27 september 1845 te Arnhem (bron: Arnhem acte 470). Haar geboorte wordt aangegeven door haar 43 jarige vader, wonende te Arnhem aan de Bergstraat; deze tekent met Willem Boejawaal. Margaretha overlijdt op dinsdag 7 april 1846 te Veenhuizen (Norg), zeven maanden oud. Bron overlijden: acte: 85.

3.1. Jongen 24 januari 1850 - 24 januari 1850

Geboren op 24 januari 1850 te Deventer.
Overleden op 24 januari 1850 des s'avonds ten negen ure in de Pontsteeg 2777 te Deventer. (Bron overlijden: BS Deventer, acte 35.)

Geboorteacte van een naamloos jongetje

Geboorteacte- en overlijdensacte van een naamloos jongetje

3.2. Meisje 17 januari 1851 - 17 januari 1851

Geboren op 17 januari 1851 des namiddags om drie ure te Deventer.
Overleden op 17 januari 1851 te Deventer (bron: BS Deventer, acte 26).

Geboorteacte van een naamloos meisje

Geboorte- en overlijdensacte van een naamloos meisje

3.3. Pieter Willem Bojawal 24 mei 1852 - 19 januari 1929

3.4. Johannes Bojawal 16 maart 1856 - 12 oktober 1921
Hij gaat verder als stamnummer 2. Zie hoofdstuk 2.

In het Bevolkingsregister/gezinskaart Deventer is het volgende opgetekend:
  1. Willem Bojawal geboren 1802 Deventer van beroep koopman, 19 april 1857 overleden, Margaretha Loeschelder, Pieter Willem Bojawal nog ongehuwd en Johannes Bojawal ook nog ongehuwd en Johannes de Man met zijn zoon Johannes.
  2. Jaar van inschrijving 5 november 1863 Johannes de Man hij komt dan uit Ommenschans, Margaretha Loeschelder zijn echtgenote, Johannes de Man, geboren op 5 februari 1850 te Deventer zoon van Johannes de Man, Pieter Willem Bojawal zijn stiefzoon en Johannes Bojawal ook zijn stiefzoon, geboren 16 maart 1856 te Deventer. Ze wonen dan in de Molenstraat aldaar. Het hele gezin komt uit Ommerschans.
  3. Pieter Willem Bojawal, metselaar, Golstrat 29 te Deventer, Gerritje Paalman zijn echtgenote. Maragetha Loeschelder, Johannes de Man haar echtgenoot; deze twee vertrekken naar Veehuizen.
Margaretha Loeschelders huwt na het overlijden van haar echtgenoot: Willemnus Bojawal, op 12 september 1861 te Deventer (zij is dan 42 jaar) met Johannes de Man geboren in 1822, overleden in 1906 (Johannes de Man is weduwnaar van Cornelia Willemsen).

Margaretha Loeschelders is bij het huwelijk, op 2 juli 1879 te Gouda, aanwezig van haar zoon Johannes Bojawal (geboren op 16 maart 1856) en haar schoondochter Maria van Roon. Margaretha Loeschelders verhuist op 9 juli 1879 van Deventer naar de Lazarussteeg O 537 (later nummer 515, weer later naar nummer 547) te Gouda.

Maria Vlaming, in overlijdensacte genoemd Maria Flaming, echtgenote van Willemnus Boeijerwal (de 1ste echtgenote van Willemnus Bojawal, overlijdt op 24 maart 1842, des namiddags ten vier uren, in huis, wijk F nummer 279, dit is het Stoofjestraatje, te Oudenbosch (Brabant) op de leeftijd van 36 jaar (acte nr. 15, BS Oudenbosch). Haar overlijden wordt aangegeven door de 73 jarige veldwachter (en bekende van Maria), Jacobus de Koning en door de 63 jarige Mattheus Huijbrechts (eveneens bekende vsn Maria).

Overlijdensacte Maria Vlaming

Overlijdensacte Maria Vlaming (Flaming). Bron: BS Oudenbosch, Provincie Brabant, acte 15

Vader Willemnus Bojawal overlijdt op 19 april 1857 in de Molenstraat 496 te Deventer op de leeftijd van 54 jaar en acht maanden. Zijn overlijden wordt aangegeven door: de 47 jarige Gerrit Jan Holterman van beroep bediende, de 47 jarige Derks Steunenberg, aanspreker van beroep. (Bron overlijden: BS Deventer, acte 163.) De beroepen van Willemnus Bojawal waren: in 1831 Tinnegieter; In 1848 Marskramer.

Overlijdensacte Willemnus Bojawal Uittreksel overlijdensregister Willemnus Bojawal

Links: overlijdensacte Willemnus Bojawal
Rechts: uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Deventer, Provincie Overijssel, van het overlijden van Willemnus Bojawal

Molenstraat te Deventer anno 1889

De Molenstraat te Deventer anno 1889. De straat waar Willemnus Bojawal overlijdt. Foto genomen vanaf de huidige hoek Noordenbergsingel/Kapjeswelle (zie duiker)

Margaretha Loeschelders overlijdt op 19 februari 1895, des voormiddags om acht uur, te Deventer op de leeftijd van 76 jaar. (Bron overlijden: BS Deventer, acte 87.)

Overlijdensacte Margaretha Loeschelders

Overlijdensacte Margaretha LoescheldersBehandeld wordt het 3e kind van Willemnus Bojawal en Margaretha Loeschelders (stamnummer 3.).

3.3. PIETER WILLEM BOJAWAL 24 mei 1852 - 19 januari 1929
(Gehuwd met Gerritje Paalman 31 januari 1845 - 14 juli 1909)

VOOROUDERS VAN PIETER WILLEM BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - †.. stamnummer 5.
|
Antoine Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|

Pieter Willem Bojawal wordt geboren op 24 mei 1852 des namiddags te half twee te Deventer. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Willemnus Bojawal geassisteerd met twee getuigen t.w. de 27 jarige Johannes Moviat en de 37 jarige Gerrit Voet, van beroep koperslager. (Bron geboorte: BS Deventer, acte 231.)

Uittreksel uit het geboorteregister van Deventer van Pieter Willem Bojawal Geboorteacte Pieter Willem Bojawal

Links: uittreksel uit het geboorteregister van de stad Deventer van Pieter Willem Bojawal
Rechts: zijn geboorteacte

Op 8 mei 1872 zit Pieter Willem in militaire dienst bij het 8e regiment infanterie, lotnr. 25. Omdat hij gaat huwen verzoekt hij hiervoor toestemming aan zijn kolonel. Dit verzoek wordt goedgekeurd. De kolonel geeft op 27 juli 1875, nr 39 P, certificaat Nationale Militie nr. 205 en 5 mei 1876 certificaat nr. 61, schriftelijk toestemming voor zijn huwelijk.

Loting Nationale Militie 1875 Toestemming van de Nationale Militie voor het huwelijk van Pieter Willem Bojawal

Links: loting Nationale Militie Pieter Willem Bojawal
Rechts: toestemming van de Nationale Militie voor het huwelijk van Pieter Willem Bojawal

Pieter Willem Bojawal huwt op 24 jarige leeftijd op 24 mei 1876 te Deventer met de 27 jarige Gerritje Paalman. Gerritje Paalman vertrekt, nog voor haar huwelijk op 3 noveber 1873 van Diepenveen naar Zutphen om te gaan werken als dienstbode bij de familie Pannekoek in de Sprongstraat (gezinskaart ouders/bevolkingsregister Zutphen). Pieter Willem is tabakskerver milicien bij het 1ste regiment Infanterie. Hij heeft van zijn kolonel schriftelijk toestemming voor zijn huwelijk gekregen.

Huwelijksgetuigen zijn: de 27 jarige Gerrit Paalman van beroep schoenmaker en broer van de bruid, de 25 jarige Bertus Meijer, neef van de bruidegom, de 31 jarige Bartholomeus Hubertus Derks, korporaal bij de Huzaren, de 35 jarige Johannes Derks van beroep metselaar. (Bron huwelijk: BS Deventer, inventaris 2717, toegang 123, acte 61.)

Huwelijksacte Pieter Willem Bojawal en Gerritje Paalman

Huwelijksacte Pieter Willem Bojawal en Gerritje Paalman

Gerritje is geboren op 31 januari 1845 te Diepenveen en is een dochter van Gerrit Paalman geboren op 26 juli 1812 te Deventer, overleden op 10 augustus 1861 te Deventer, zijn beroep was boer, en van Hermina Kerkmeijer geboren op 4 december 1818 te Olst, overleden op 31 december 1891 te Deventer. (Bron geboorte Gerritje Paalman: BS Diepenveen/Deventer. Inventarisnr 2717. Acte 61.)

Uittreksel geboorteacte Gerritje Paalman Het Huis te Rande aan de noordzijde te Diepenveen

Links: extract uit het register van 13 april 1876 van de geboorteacten van de gemeente Diepenveen in het arrondissement Deventer, Provincie Overijssel, van de geboorte van Gerritje Paalman op 31 janauri 1845
Rechts: foto d.d. 1 januari 1727 van 't Huis te Rande aan de noordzijde te Diepenveen

Buitensoci�teit omstreeks 1880

Een foto van de oude Buitensociëteit omstreeks 1880 aan de Twelloseweg. Een groot deel van het Deventer cultuele leven speelt zich hier af. 's Zomers is er voor leden van de sociëteit twee maal per week een concert in de open lucht. Ook de huzaren spelen hier bij tijd en wijle. Dit gebouw wordt in 1888 vervangen

In het Bevolkingsregister/gezinskaart Deventer is het volgende opgetekend:
  1. Willem Bojawal geboren 1802 Deventer van beroep koopman, 19 april 1857 overleden, Margaretha Loeschelder, Pieter Willem Bojawal nog ongehuwd en Johannes Bojawal ook nog ongehuwd en Johannes de Man met zijn zoon Johannes.
  2. Jaar van inschrijving 5 november 1863 Johannes de Man hij komt dan uit Ommenschans, Margaretha Loeschelder zijn echtgenote, Johannes de Man, geboren op 5 februari 1850 te Deventer zoon van Johannes de Man, Pieter Willem Bojawal zijn stiefzoon en Johannes Bojawal ook zijn stiefzoon, geboren 16 maart 1856 te Deventer. Ze wonen dan in de Molenstraat aldaar. Het hele gezin komt uit Ommerschans.
  3. Pieter Willem Bojawal, metselaar, Golstrat 29 te Deventer, Gerritje Paalman zijn echtgenote. Margaretha Loeschelder, Johannes de Man haar echtgenoot; deze twee vertrekken naar Veenhuizen.
  4. Pieter Willem Bojawal en zijn echtgenote Gerritje Paalman. Er worden drie straten genoemd waar ze hebben gewoond: Walstraat, Roggestraat en Bergstraat.
Uit het huwelijk van Pieter Willem Bojawal en Gerritje Paalman zijn geen kinderen voortgekomen.
In 1922 woont Pieter Willem Bojawal in de Golstraat 29 te Deventer.

Op 18 maart 1927 vertrekt Pieter Willem Bojawal naar Eindhoven en gaat wonen op de Boschdijk 323 (patient R.K.G.) Op 5 januari 1929 vertrekt hij naar Apeldoorn, alwaar hij een aantal dagen later overlijdt.

Gerritje Paalman overlijdt op 14 juli 1909 des namiddags ten negen ure te Deventer op de leeftijd van 64 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door de 69 jarige Hermanus Bletgen van beroep timmerman en door de 55 jarige Willem Hendrik v.d. Wal van beroep aanspreker. (Bron overlijden: BS Deventer, acte 276.)

Overlijdensacte Gerritje Paalman

Overlijdensacte van Gerritje Paalman

Overlijdensbericht Gerritje Paalman

Overlijdensbericht in het Deventer Dagblad van zaterdag 17 juli 1909 van Gerritje Paalman

Pieter Willem Bojawal overlijdt op 19 januari 1929 te Apeldoorn (maar wonende te Deventer) des namiddags om half elf op de leeftijd van 76 jaar. (Bron overlijden: BS Deventer, acte 22 en BS Apeldoorn, acte 44). De beroepen van Pieter Willem Bojawal zijn: metselaar, in 1876 tabakskerver. In 1876 militair.

Overlijdensacte Pieter Willem Bojawal

Overlijdensacte van Pieter Willem Bojawal

Hoofdstuk 3, stam 3. is hiermee geheel behandeld.

Naar hoofdstukken Naar Home

Valid HTML 4.01 Transitional