Naar Home Naar hoofdstukken


HOOFDSTUK 2.


Johannes Bojawal (16 maart 1856 - 12 oktober 1921)
(Gehuwd met Maria van Roon 3 februari 1856 - 18 februari 1931)Behandeld wordt het 4e kind van Willemnus Bojawal en Maria Vlaming (stamnummer 3.).

VOOROUDERS VAN JOHANNES BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|

Johannes Bojawal wordt geboren op 16 maart 1856 des namiddags om half twee te Deventer (BS Deventer, acte 113).

Geboorteacte Johannes Bojawal

Geboorteacte Johannes Bojawal

Een klein stukje geschiedenis over Deventer, de stad waar Johannes in 1856 wordt geboren
(zie ook hoofdstuk 3.)

Deventer (Nedersaksisch: Deaventer, Dèventer in IJA-spelling of Dimter) is een stad, gemeente en oude Hanzestad in het oosten van Nederland en in het zuidwesten van de provincie Overijssel. De stad is gebouwd aan de IJssel.

Deventer is één van de vijf oudste steden van Nederland. De plaats staat al in de 9de eeuwse bronnen van het bisdom Utrecht vermeld. In een oorkonde uit 877 wordt gesproken over zeven hoeven in Daventre portu (de haven bij Deventer). In 952 wordt Deventer in een schenkingsoorkonde van keizer Otto I als stad vermeld. Nadat de plaats in de loop der tijd steeds meer rechten en privileges verwerft, ontvangt ze in 1123 van keizer Hendrik V de beschikking over de gemeentelijke gronden. Dit wordt door historici beschouwd als het moment van verkrijgen van stadsrechten door de inwoners.

Plattegrond van Deventer anno 1856

Plattegrond van Deventer anno 1856, het geboortejaar van Johannes Bojawal

De gemeente Deventer grenst in het noordwesten aan de gemeente Olst-Wijhe, in het noordoosten aan Raalte, in het oosten aan Rijssen-Holten, in het zuiden aan Lochem (Gelderland) en in het westen aan Voorst (Gelderland). In het zuiden van de gemeente mondt de Schipbeek uit in de IJssel. Deventer is na Zwolle de grootste stad van Salland.

De nederzetting Deventer is ooit gesticht op een rivierduin aan de IJssel. Deze rivier heeft in de loop der eeuwen een grote rol gespeeld voor de stad. Niet alleen de handel kan makkelijker plaatsvinden door deze waterweg, maar de tol die de schepen moeten betalen om langs Deventer te varen, levert de stad veel geld op. Dit recht, onderdeel van het katentol, heeft de stad in 1241 in erfpacht gekregen van de abdij van Elten. Deventer heeft ook nadelen van de IJssel omdat de rivier diverse keren overstroomt. Tegenwoordig heeft Deventer een waterkering, maar de Welle staat met hoogwater nog geregeld onder water. Door dijkdoorbraken van de IJssel zijn in en rondom de huidige stad vele kolken ontstaan, zoals de Douwelerkolk en de Rielerkolk.

Naast de IJssel kent Deventer nog een groot aantal wateren. De Schipbeek is een beek die in Duitsland ontspringt en bij Deventer in de IJssel uitmondt. In vroeger tijden werd de beek bevaren waarmee onder meer hout en leem vervoerd werd. Een andere waterweg die voor de handel wordt gebruikt en in Deventer in de IJssel uitmondt is een zijtak van het Overijssels kanaal. Deze is halverwege de 19e eeuw gegraven en in 1858 geopend. Hiermee staat Deventer in verbinding met een groot kanalenstelsel in Overijssel. Ten oosten van Deventer ontspringt in de Gooiermars de Zandwetering. Deze dient om overtollig water af te voeren dat door de bedijking niet meer rechtstreeks in de IJssel kan vloeien, maar krijgt nu steeds meer de functie van waterberging en natuur- en recreatiegebied. Hij vormt voor een groot deel de noordoostenlijke grens van de bebouwing van de stad Deventer.

De industriële revolutie die eind 19de eeuw in Nederland opgang komt, heeft ook effect op Deventer. Door de schaalvergroting verrijzen verschillende bouwwerken. Vanaf ongeveer 1600 heeft Deventer een schipbrug, bestaande uit pontons, waarmee beide oevers van de IJssel met elkaar zijn verbonden. Door een gedeelte van de brug los te koppelen kunnen schepen worden doorgelaten.

Schipbrug Deventer 1867..... Roeiwedstrijd op de IJssel Deventer juni 1888

Links: de Schipbrug te Deventer anno 1867 (zie hierboven). Rechts: grote roeiwedstrijd op de IJssel te Deventer, juni 1888

Het buitendijks gelegen Worpplantsoen is het oudste stadswandelpark van Nederland. Het gebied aan de overkant van de IJssel (de Worp) is al in 1578 langs paden en wegen beplant met bomen. In de 17e eeuw ontstaan er steeds meer hoven (tuinen), compleet met tuinhuisjes. Oorspronkelijk liggen deze hoven aan de oostzijde van de IJssel, maar doordat Deventer versterkt moet worden met vestingwerken, moeten de hoven daar verdwijnen. De tuinhuisjes die bij de hoven staan zijn vaak voorzien van een verdieping in verband met de periodieke hoogstand van de rivier. In 1699 wordt voor het eerst melding gemaakt van een plantage (park) aan de IJsseloever. In 1813 willen de, aan de verliezende hand zijnde, Franse troepen achter de IJssel standhouden tegen het vanuit het oosten oprukkende Kozakkenleger. Om vrij schootsveld te hebben worden op de Worp de huizen verbrand en alle bomen gekapt. In 1815 krijgt Deventer weer toestemming van koning Willem I om het park te herstellen met voorbehoud dat het park mogelijk weer ten gronde moet ten tijde van oorlog. Het nieuwe park is ontworpen door Albertus van Leusen senior en is in 1816 aangelegd. Sommige van de oudste eiken in het park dateren van deze tijd. Het is een bekende bestemming voor een zondagse wandeling. Na een overstroming van de IJssel in 1929, waarbij zelfs de verhoogde huizen, die sinds 1900 steeds meer voor permanente bewoning werden gebruikt, niet veilig waren, besloot de gemeente Deventer om een dijk aan te leggen.

Johannes Bojawal vertrekt op 2 september 1877 van Deventer naar Gouda.
Johannes Bojawal huwt op 23 jarige leeftijd (zijn beroep is dan opperman) en wel op 2 juli 1879 te Gouda met de eveneens 23 jarige Maria van Roon. Huwelijksgetuigen zijn: de 26 jarige Johannes van Roon, broer van de bruid en van beroep touwspinner, de 50 jarige Pieter Soufreu geboren in 1829, van beroep touwspinner en aanbehuwd oom van de bruidegom, de 60 jarige Johannes Glas geboren in 1819 van beroep pijpenmaker, de 37 jarige Steven Meijer geboren in 1842 (bron huwelijk: BS Gouda, acte 69.) Ze gaan wonen in de Raam O 515 te Gouda.

Huwelijksacte Johannes Bojawal en Maria van Roon Huwelijksacte Johannes Bojawal en Maria van Roon

Huwelijksacte Johannes Bojawal en Maria van Roon

Maria is geboren op 3 februari 1856 te Gouda (bron geboorte: BS Gouda, acte 58, Ned. Hervormd) en is een dochter van Bastiaan van Roon geboren op 16 februari 1826 te Gouda van beroep touwspinner en van Anna Lourier geboren op 20 april 1824.

Johannes Bojawal verhuist op 12 oktober 1877 naar de Lazarussteeg O 547 te Gouda. (Bron: Gouda, bevolkingsregister, deel 13, bladzijde 39.)

Johannes Bojawal en Maria van Roon krijgen een hele reeks kinderen (15 in totaal) waarvan er 10 al heel jong overlijden en drie mannelijke en twee vrouwelijke nakomelingen de stam voortzetten:

2.1. Bastiaan Bojawal 8 oktober 1879 - 12 november 1879

Bastiaan wordt geboren op 8 oktober 1879 des namiddags ten twee ure op het Raam 0 nummer 515 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 23 jarige vader Johannes Bojawal van beroep touwspinner in tegenwoordigheid van de 26 jarige Johannes van Roon en de 24 jarige Leendert Hofstede eveneens touwspinners. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 656.) Bastiaan Bojawal overlijdt op 12 november 1879 des avonds om elf ure op het Raam O nr. 547 te Gouda, net een jaar oud. Zijn overlijden wordt aangegeven door Jurrian Herman de Groot, directeur van de Begraafplaats en door de 46 jarige Lieuwe Groenendaal, bloedverwante van Bastiaan en van beroep broodbakker Bron: Gouda, acte 723.
Geboorteacte Bastiaan Bojawal

Geboorteacte Bastiaan Bojawal

Het gezin van Johannes Bojawal woont op 17 maart 1880 in de Groeneweg L nr 113 te Gouda.

2.2. Margaretha Bojawal 1 december 1880 - 14 maart 1881

Margaretha wordt geboren op 1 december 1880 des morgen ten vier ure in het huis aan de Groeneweg L nummer 113 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 24 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 27 jarige Johannes van Roon en de 26 jarige Carel Wiezer. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 725.) Margaretha overlijdt op 14 maart 1881, drie maanden oud, in de Groeneweg L nr 113 te Gouda. Haar overlijden wordt aangegeven door Jurrian Herman de Groot, directeur van de Begraafplaats en door de 46 jarige Lieuwe Groenendaal, bloedverwante van Bastiaan en van beroep broodbakker (Bron overlijden: BS Gouda, acte 181.)
Geboorteacte Margaretha Bojawal

Geboorteacte Margaretha Bojawal

2.3. Johannes Bojawal 23 januari 1882 - 6 juni 1882

Johannes wordt geboren op 23 januari 1882, des namiddags ten twee ure, in het huis op de Nieuwe Haven N nummer 173 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 25 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 29 jarige Johannes van Roon en de 41 jarige Johannes Westerman. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 57.) Johannes overlijdt op 6 juni 1882 op de Nieuwe Haven N 173 te Gouda. Zijn overlijden wordt aangegeven door Jurrian Herman de Groot, directeur van de Begraafplaats en door de 46 jarige Lieuwe Groenendaal, bloedverwante van Bastiaan en van beroep broodbakker (Bron overlijden: BS Gouda, acte 388.)
Geboorteacte Johannes Bojawal

Geboorteacte Johannes Bojawal

Het gezin van Johannes Bojawal gaat maar weer eens verhuizen en woont in 1882 in de Nieuwe Haven 173 te Gouda.

Nieuwe Haven Gouda..... Poortje van het hofje van Lethmaet in de Nieuwe Haven Gouda

Links: de Nieuwe Haven te Gouda waar Johannes Bojawal met zijn gezin heeft gewoond. Rechts: een Poortje van het hofje van Lethmaet aan de Nieuwehaven te Gouda

2.4. Johanna Bojawal 17 februari 1883 - 4 december 1883

Johanna wordt geboren op 17 februari 1883 des morgen ten negen ure in het huis op de Nieuwehaven N nummer 173 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 27 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 37 jarige Egidius van den Eng en de 24 jarige Willem van Kersbergen. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 119.)

Geboorteacte Johanna Bojawal

Geboorteacte Johanna Bojawal

Johanna overlijdt op 4 december 1883 op de Nieuwe Haven N 173 te Gouda. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 557.)

2.5. Johannes Bojawal 17 maart 1884 - 19 juni 1945
Hij gaat verder als stamnummer 1. Zie hoofdstuk 1.

2.6. Wilhelmina Bojawal 19 mei 1885 - 22 mei 1885

Wilhelmina wordt geboren op 19 mei 1885 des namiddags ten zeven ure op de Nieuwe Haven N nummer 173 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 29 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 35 jarige J. Verkoet en de 26 jarige Bastiaan van Roon. Wilhelmina Bojawal overlijdt op 22 mei 1885 te Gouda, drie dagen oud. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 307.)
Geboorteacte Wilhelmina Bojawal

Geboorteacte Wilhelmina Bojawal

2.7. Levenloos 8 mei 1886 - 8 mei 1886

(Bron geboorte: BS Gouda, acte 280.)

2.8. Willem Bojawal 29 april 1887 - 8 november 1913

2.9. Maria Bojawal 21 maart 1889 - 9 april 1921

2.10. Bastiaan Bojawal 16 februari 1891 - 4 mei 1891

Bastiaan wordt geboren op 16 februari 1891 in de Keijzerstraat K 161 (later K 181) te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door de vader van geborene en door Bastiaan en Johannes van Roon (van beroep touwspinner). Bastiaan Bojawal overlijdt op 4 mei 1891 te Gouda op de leeftijd van twee maanden. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 258.)
Het gezin van Johannes Boyawal woont in 1891 in de Keizerstraat K 161 (later K 181) te Gouda.

2.11. Johanna Margaretha Bojawal 14 maart 1892 - 14 december 1962

2.12. Willemnina Bojawal 9 mei 1893 - 31 juli 1894

Willemina Bojawal wordt geboren op 9 mei 1893 in de Lange Willemsteeg K nr 160 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 37 jarige vader Johannes, door de 55 jarige fabrieksopzichter Leendert Steenwinkel en door de 36 jarige Klaas van Wijk van beroep vrachtrijder (bron: Gouda, acte 306.) Willemina overlijdt op 31 juli 1894 te Gouda op de leeftijd van 14 maanden. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 330.)

2.13. Pieter Willem Bojawal 7 februari 1895 - 7 april 1896

Pieter Willem wordt geboren op 7 februari 1895 des morgen ten acht ure in het huis in de Lange Willemsteeg K nummer 160 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 39 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 35 jarige Dirk van Leeuwen en de 35 jarige Hermanus Wijnhof. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 66.) Pieter Willem Bojawal overlijdt op 7 april 1896 des avonds ten 10 ure in de Willemsteeg K nummer 160 te Gouda op de leeftijd van 14 maanden. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 53 jarige begrafenisondernemer Lieve van der Wolf en door de 32 jarige gemeentebode Frederik Weil. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 156.)

Geboorteacte Pieter Willem Bojawal

Geboorteacte Pieter Willem Bojawal

Overlijdensacte Pieter Willem Bojawal

Overlijdensacte Pieter Willem Bojawal

2.14. Pieter Willem Bojawal 30 december 1897 - 10 mei 1951

2.15. Bastiaan Bojawal 29 maart 1899 - 14 oktober 1901

Bastiaan wordt geboren op 29 maart 1899 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 39 jarige Johannes Donk en door de 36 jarige Simon van Loon. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 203.) Bastiaan Bojawal woont in 1899 in de Wilhelminasteeg K 148 te Gouda. Hij overlijdt op 14 oktober 1901 in de Lange Willemsteeg K 148 te Gouda des middags om half vier op de leeftijd van twee jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door de begrafenisondernemer Lieve van der Wolf en door de gemeentebode Frederik Weil(Bron: Gouda, acte 428.)
Het gezin van Johannes Bojawal en Maria van Roon woont in 1899 in de Wilhelminasteeg K 160/148 te Gouda en op 8 juni 1912 in de Drapiersteeg 10 te Gouda. In 1920 wonen ze in de Drapiersteeg 3 te Gouda.

Maria van Roon is op 10 december 1924 aanwezig bij het huwelijk van haar zoon Pieter Willem Bojawal (geboren in 1897) en haar schoondochter Jacoba Antonia van Eijck. Maria van Roon woont op 23 oktober 1924 in de Raam 75 te Gouda. Zij vertrekt op 11 februari 1930 naar Rotterdam, vermoedelijk naar de Strijenschestraat 63b waar haar dochter Johanna Margaretha en haar schoonzoon Adrianus Gerardus Kruize wonen.

Krugerlaan Gouda..... Krugerlaan Gouda

Krugerlaan te Gouda waar Johannes Bojawal overlijdt (zie hieronder)

Over Johannes Bojawal is nog het volgende bekend:

 1. Hij zit in het bestuur van de Algemene Nederlandsche Werklozen Bond, afdeling Gouda. Zie artikel Goudsche Courant van 12 december 1895.
 2. Johannes zit in het bestuur van de Kiesvereniging "Ons Belang". Zie artikel Goudsche Courant van 1 april 1898.
 3. Hij zit in het bestuur van de Volksleeszaal. Zie artikel in de Goudsche Courant van 21 september 1899.
 4. Hij is secretaris van de Plaatselijke Commissie bedoeld bij art 6 der Ongevallenwet 1901. Zie artikel in de Goudsche Courant van 22 juli 1903; hij woont dan in de L. Willemsteeg 148.
 5. Hij zit in de commissie van de Goudsche coop. Broodbakkerij en Verbruikersvereeniging "Ons Voordeel". Zie artikel Goudsche Courant van 17 juni 1903.
 6. Hij is secretaris van het Kiesdistrict Gouda voor de Centr. Vrijzinnig-Democratische Kiesvereniging afdeling Gouda. Zie hiervoor o.a. het Rotterdamsch Nieuwsblad van 23 juni 1909. In dit bestuur zitten verder nog: H.J. van Weelden, P.M. van Maas, C. van Ardenne, W. Roepert.

Links: artikel Goudsche Courant 12 december 1895. Rechts: artikel Goudsche Courant 1 april 1898

Links: artikel Goudsche Courant 21 september 1899, bestuur Volksleeszaal. Rechts: artikel Goudsche Courant 22 juli 1903; hij woont dan in de L. Willemsteeg 148

Links: Artikel over de Vergadering van de Goudsche coop. broodbakkerij en verbruikersvereeniging : Ons Voordeel" in de Goudsche Courant 17 juni 1903. Rechts: Artikel in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 23 juni 1909 waarin staat vermeld dat J. Bojawal secretaris is van het Kiesdistrict Gouda voor de Centr. Vrijzinnig-Democratische Kiesvereniging te Gouda

Johannes Bojawal overlijdt op 12 oktober 1921 des namiddags ten half elf ure in de Krugerlaan 130 te Gouda op de leeftijd van 65 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 48 jarige begrafenisondernemer Pieter Jacobus van der Wolf en door de 58 jarige gemeentebode Frederik Weil. Zijn beroepen waren: touwspinner, opperman en wever. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 242.)

Overlijdensacte Johannes Bojawal

Overlijdensacte Johannes Bojawal

Maria van Roon overlijdt op 18 februari 1931 te Rotterdam. Haar overlijden wordt aangegeven door de 58 jarige kleermaker, wonend te Gouda, Benjamin Lens en door haar 30 jarige schoonzoon Adrianus Gerardus Kruze. (Bron overlijden: Rotterdam, acte 948.)

Overlijdensbericht in de Rotterdamsche Courant van 1931 van Maria van Roon

Overlijdensbericht van Maria van Roon in de Rotterdamsche Courant van 1931

Behandeld wordt het 8e kind van Johannes Bojawal en Maria van Roon (stamnummer 2.).

2.8. WILLEM BOJAWAL 29 april 1887 - 8 november 1913
(Gehuwd met Agatha Adriana Hornes 27 februari 1890 - 18 mei 1961)

VOOROUDERS VAN WILLEM BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|

Willem Bojawal wordt geboren op 29 april 1887 des avonds ten elf ure in het huis op de Nieuwe Haven N nummer 173 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 31 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 30 jarige Klaas van Wijk, van beroep vrachtrijder, en door de 27 jarige Dirk van Leeuwen. (Bron geboorte: BS Gouda acte 285.)

Geboorteacte Willem Bojawal

Geboorteacte Willem Bojawal

Willem huwt, op 21 jarige leeftijd, op 2 september 1908 te Gouda met de 18 jarige Agatha Adriana Hornes. Huwelijksgetuigen zijn: de 24 jarige Johannes Bojawal, broer van de bruidegom en de 22 jarige Douwe Pieter Alblas (aanbehuwd broer), de 49 jarige Arie de Jong, aanbehuwd oom en de 50 jarige Pieter Johannes Hornes, oom. (Bron huwelijk: BS Gouda, acte 122.)

Huwelijksacte Willem Bojawal en Agatha Adriana Hornes Huwelijksacte Willem Bojawal en Agatha Adriana Hornes

Huwelijksacte Willem Bojawal en Agatha Adriana Hornes

Geboorteacte Agatha Adriana Hornes

Geboorteacte Agatha Adriana Hornes

Agatha Adriana is geboren op 27 februari 1890 des avonds ten tien ure in de Vlamingstraat letter O nummer 368 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 22 jarige vader in tegenwoordigheid van de 49 jarige Vincent Lonie en de 30 jarige Herman Wijnhof. Agatha Adriana is een dochter van Teunis Cornelis Hornes geboren op 24 augustus 1867 te Gouda, overleden op 29 december 1891 te Gouda op de leeftijd van 24 jaar, en van Meinsje Hofman, geboren op 4 augustus 1866 te Reewijk, overleden op 26 mei 1940 te Gouda op de leeftijd van 73 jaar. (Bron geboorte Agatha Adriana: BS Gouda, acte 144.)

Persoonskaart Agatha Adriana Hornes

Persoonskaart Agatha Adriana Hornes

Willem Bojawal en Agatha Adriana Hornes krijgen de volgende kinderen:

2.8.1. Levenloos meisje 26 november 1908 - 26 november 1908

Dit meisje wordt doodgeboren. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 425.)
2.8.2. Maria Bojawal 18 december 1911 - 16 april 1912

Maria wordt geboren op 18 december 1911 des voormiddags ten 10 ure aan de Bogen 40 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door de 24 jarige Willem Bojawal, door de 25 jarige Douwe Pieter Alblas en door de 27 jarige Johannes Bojawal. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 663.)

Maria overlijdt op 16 april 1912 te Gouda op de leeftijd van drie maanden. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 146.)

Links: geboorteacte Maria Bojawal
2.8.3. Willem Bojawal 15 augustus 1914 - †na 1992

Het gezin van Willem Bojawal en Agatha Adriana Hornes woont in 1908 in de Raam C 214 te Gouda. Op 5-11-1909 in de Nobelstraat 77 te Gouda. Op 24-9-1910 in de Bogen 40 te Gouda. Op 23-10-1912 in de Bogen 52 te Gouda. Op 10-4-1917 in de Heerenstraat 29 te Gouda. Daarna op de Boschweg 43 te Gouda.

De He(e)renstraat te Gouda circa 1915

De He(e)renstraat te Gouda circa 1915

Na het overlijden van haar echtgenoot Willem Bojawal, huwt Agatha Adriana Hornes op 2 oktober 1918 te Gouda met de 29 jarige Johannes Jacobus Blom geboren op 6 juni 1889 te Gouda. Bron: Gouda, acte 156. Agatha Adriana Hornes heeft o.a. op de volgende adressen binnen Gouda gewoond: in 1939 in de Tollensstraat 98, in 1948 op nummer 53 in dezelfde straat, in 1954 in de Kon. Wilhelminaweg 236.

Willem Bojawal overlijdt op 8 november 1913 des voormiddags ten 10 ure in het huis aan de Bogen nummer 52 te Gouda op de jonge leeftijd van 26 jaar. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 285.)

Overlijdensacte Willem Bojawal

Overlijdensacte Willem Bojawal

Agatha Adriana Hornes overlijdt op 18 mei 1961 te Gouda op de leeftijd van 71 jaar. (Bron: Persoonskaart.)

Behandeld wordt het 3e kind van Willem Bojawal en Agatha Adriana Hornes (stamnummer 2.8.).

2.8.3. WILLEM BOJAWAL 15 augustus 1914 - † na 1992
(Gehuwd met Maria Johanna van der Kreke 21 september 1917 - 2 februari 1992)

VOOROUDERS VAN WILLEM BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Willem Bojawal 1887-1913 stamnummer 2.8.
|

Willem Bojawal wordt geboren op 15 augustus 1914 des voormiddags ten drie ure in het huis aan den Raam 208 te Gouda (Willem wordt geboren negen maanden na het overlijden van zijn vader en wordt ook vernoemd naar zijn vader). Zijn geboorte wordt aangegeven door de 44 jarige Christiaan Gorge Frederik Fugsienburg, door de 22 jarige Gerit van Dam, van beroep klerk en door de 49 jarige Elisabeth Petronella Woerlee, van beroep vroedvrouw. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 391.)

Het Raam te Gouda 1904

Het Raam te Gouda anno 1904 waar Willem Bojawal is geboren

Geboorteacte Willem Bojawal

Geboorteacte Willem Bojawal

Na 1917 woont Willem Bojawal in de Boschweg 43 te Gouda. Hij woont voor 1937 in de G. Leenstraat 13 te Gouda.

Willem Bojawal huwt op 7 juli 1937 te Gouda met Maria Johanna van der Kreke. Huwelijksgetuige is Johannes Blom. (Bron huwelijk: BS Gouda, acte 132.) Het echtpaar gaat wonen in de Constantijn Huijgensstraat 136 te Gouda. Op 8 januari 1938 wonen ze op de Boschweg 57 te Gouda.

Maria Johanna is geboren op 21 september 1917 te Gouda en is een dochter van Jan van der Kreke (geboren op 12 juli 1869 te Zierikzee, overleden op 12 augustus 1948 te Gouda, van beroep schipper, en van Pieternella Johanna Jongerheld geboren op 24 januari 1873 te Gouda, overleden op 30 september 1943 te Gouda. De ouders van Maria Johanna van der Kreke worden begraven op de begraafplaats Vorstmanstraat te Gouda. Grafnr. (sectie/rij/volgnr): B.o.12.). Bedekking: staande steen (stenen banden) 52 x 99 hardsteen. Vormgeving: trapgewijze steen met stenen banden (Latijns schrift met schreef) (verdiept). Opschrift: Hier rust onze lieve vrouw, moeder behuwd en grootmoeder Pieternella Johanna van der Kreke geboren Jongerheld 24 januari 1873, overleden 30 september 1943 en onze lieve vader, behuwd en grootvader Jan van der Kreke geboren 12 juli 1869, overleden 12 augustus 1948. Rust in vrede.

De geboorte van Maria Johanna wordt aangegeven door de 43 jarige Pieren Bunschoten, van beroep veedrijver en door de 57 jarige Allert Koppendraaier, van beroep koopman. Maria Johanna van der Kreke woont voor 7 juli 1937 in de Van Persijnstraat 5 te Gouda. (Bron geboorte Maria Johanna van der Kreke: BS Gouda, acte 489.)

Persoonskaart Maria Johanna van der Kreke

Persoonskaart Maria Johanna van der Kreke

Willem Bojawal (zijn beroep is modelleur) en Maria Johanna van der Kreke krijgen de volgende kinden:

2.8.3.1. Johannes Jacobus Bojawal 1 november 1937 - 17 mei 2004

2.8.3.2. Pieter Johannes Bojawal 24 januari 1945 - † ..

Maria Johanna van der Kreke overlijdt op 2 februari 1992 te Rotterdam op 74 jarige leeftijd.

Overlijdensadvertentie Maria Johanna van der Kreke

Overlijdensadvertentie van Maria Johanna van der Kreke

Behandeld wordt het 1ste kind van Willem Bojawal en Maria Johanna van der Kreke (stamnummer 2.8.3.).

2.8.3.1. JOHANNES JACOBUS BOJAWAL 1 november 1937 - 17 mei 2004
(Gehuwd met Fiena Vermaat 4 augustus 1938 - † ..)

VOOROUDERS VAN JOHANNES JACOBUS (JOOP) BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Willem Boyaval 1887-1913 stamnummer 2.8.
|
Willem Boyaval 1914 - .. stamnummer 2.8.3.

Johannes Jacobus Bojawal wordt geboren op 1 november 1937 in de Constantijn Huijgensstraat 136 te Gouda. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 498.) Op 8 januari 1938 verhuist Johannes Jacobus naar de Bosweg 57 te Gouda.

Johannes Jacobus huwt op 8 juli 1959 te Stolwijk met Fiena Vermaat. Fiena is geboren op 4 augustus 1938 te Stolwijk.

Johannes Jacobus Bojawal en Fiena Vermaat kregen twee kinderen:

2.8.3.1.1. Willem Arie Bojawal 13 oktober 1959 - † ..

2.8.3.1.2. Johanna Maria Bojawal 4 maart 1963 - † ..

2.8.3.1.3. W. Bojawal .. - † ..

Johannes Jacobus Bojawal overlijdt op 17 mei 2004 te Vlist op de leeftijd van 66 jaar. Hij wordt begraven op 22 mei 2004 op de Begraafplaats aan de Hoflaan te Stolwijk.

Kaart omgeving Stolwijk en Gouda...... Overlijdensadvertentie Johannes Jacobus Bojawal
Overlijdensadvertentie Johannes Jacobus Bojawal

Links: kaart omgeving Stolwijk en Gouda. Rechts: overlijdensadvertentie Johannes Jacobus Bojawal. Onder: het graf van Johannes Jacobus

Behandeld wordt het 1ste kind van Johannes Jacobus Bojawal en Fiena Vermaat (stamnummer 2.8.3.1.).

2.8.3.1.1. WILLEM ARIE BOJAWAL 13 oktober 1959 - † ..
(Gehuwd met Willeke Hendriks 28 juni 1963 - † ..)

VOOROUDERS VAN WILLEM ARIE BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Willem Boyaval 1887-1913 stamnummer 2.8.
|
Willem Boyaval 1914 - † .. stamnummer 2.8.3.
|
Johannes Jacobus Boyaval 1937-2004 stamnummer 2.8.3.1.

Willem Arie Bojawal wordt geboren op 13 oktober 1959 te Gouda. Hij huwt in februari 1982 te Stolwijk met Willeke Hendriks. Zij is geboren op 28 juni 1963.

Willem Arie en Willeke krijgen twee kinderen:

2.8.3.1.1.1. Linda Bojawal 13 november 1985 - † ..
(Gehuwd met John Rietveld ..januari 1984 - † ..)

Linda wordt geboren op 13 november 1985. Linda huwt op 6 juni 2008 met John Rietveld. John is geboren in januari 1984.

Zij krijgen de volgende dochter:

 1. Lieke Johanna Maria Rietveld, geboren op 28 juni 2009.

2.8.3.1.1.2. Jeroen Bojawal 22 juni 1987 - † ..

Jeroen wordt geboren op 22 juni 1987 te Stolwijk.

Behandeld wordt het 2e kind van Johannes Jacobus Bojawal en Fiena Vermaat (stamnummer 2.8.3.1.).

2.8.3.1.2. JOHANNA MARIA BOJAWAL 4 maart 1963 - † ..
(Gehuwd met Jacobus van Dam 16 maart 1957 - † ..)

VOOROUDERS VAN JOHANNA MARIA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Willem Boyaval 1887-1913 stamnummer 2.8.
|
Willem Boyaval 1914 - † .. stamnummer 2.8.3.
|
Johannes Jacobus Boyaval 1937-2004 stamnummer 2.8.3.1.

Johanna Maria wordt geboren op 4 maart 1963 te Gouda. Zij huwt in juni 1990 te Stolwijk met Jacobus van Dam (te Ronde Venen?). Jacobus is geboren op 16 maart 1957.

Huwelijksbericht

Huwelijksbericht Jacobus van Dam en Johanna Maria Bojawal in de Courant de IJsselbode van 5 juni 1990

Johanna Maria en Jacobus krijgen drie kinderen:

 1. Dennis Hendrik van Dam, geboren op 18 maart 1992 te Ter Aar.
 2. Jordi Johannes van Dam, geboren op 25 december 1994 te Ter Aar.
 3. Daisy Fiena van Dam, geboren op 30 juni 1997 te Leiderdorp.

Behandeld wordt het 2e kind van Willem Bojawal en Maria Johanna van der Kreke (stamnummer 2.8.3.).

2.8.3.2. PIETER JOHANNES BOJAWAL 24 januari 1945 - † ..
(Gehuwd met Christina Hendrika Jacoba Spek 21 oktober 1943 - 14 januari 2004)

VOOROUDERS VAN PIETER JOHANNES BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Willem Boyaval 1887-1913 stamnummer 2.8.
|
Willem Boyaval 1914 - † .. stamnummer 2.8.3.

Pieter Johannes wordt geboren op 24 januari 1945 te Gouda.
Hij huwt, 19 jaar oud, op 21 augustus 1964 te Gouda met de 20 jarige Christina Hendrika Jacoba Spek, geboren op 21 oktober 1943 te Rotterdam. Bron: Het Vrije Volk, Democratisch-socialistisch Dagblad van 22 augustus 1964

Pieter Johannes Bojawal en Christina Hendrika Jacoba Spek krijgen de volgende dochter:

2.8.3.2.1. Maria Johanna (Marion) Bojawal .. - † ..

Op 2 oktober 1960 hebben 100 jongens van de Havenvakschool meegedaan aan de finales van een serie sportwedstrijden die in de drie voorafgaande weken werden gehouden. Deze finale werd geheel in Olymische sfeer afgewerkt en de prijsuitreiking geschiedde door de Olympische schermster Nina Kleyweg die er haar Rome-tenue voor had aagetrokken. Er waren echte Olymische medailles te winnen, die in eigen werkplaats werden vervaardigd. De beste prestatie werd geleverd door Pieter Johannes Bojawal. Hij won twee gouden, een zilveren en een bronzen medaille. Daarmee legde hij beslag op de extra prijs: "de zilveren spikes".

Artikel Het Vrije Volk, Democratisch-socialistisch Dagblad van 3 oktober 1960

Christina Hendrika Jacoba Spek overlijdt, na een noodlottig ongeval, op 14 januari 2004 op de jonge leeftijd van 60 jaar. Zij wordt gecremeerd op 20 januari 2004 in het crematorium IJsselhof te Gouda. Bron: Goudsche Courant.

Overlijdensadvertentie Christina Hendrika Jacoba Spek

Overlijdensadvertentie Christina Hendrika Jacoba Spek

Behandeld wordt het 9e kind van Johannes Bojawal en Maria van Roon (stamnummer 2.).

2.9. MARIA BOJAWAL 21 maart 1889 - 9 april 1921
(Gehuwd met Douwe Pieter Alblas 7 november 1886 - 24 mei 1960)

VOOROUDERS VAN MARIA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|

Maria Bojawal wordt geboren op 21 maart 1889 des morgens ten 10 ure in het huis op de Nieuwe Haven N nummer 173 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 33 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 62 jarige Bastiaan van Roon en de 36 jarige Johannes van Roon (beiden van beroep touwspinner). (Bron geboorte: BS Gouda, acte 208.)

Geboorteacte Maria Bojawal

Geboorteacte Maria Bojawal

Maria huwt op 18 jarige leeftijd en wel op 5 februari 1908 te Gouda met de 21 jarige Douwe Pieter Alblas. Huwelijksgetuigen zijn: de 26 jarige Henricus Johannes Adrianus Alblas, geboren in 1863 en broer van de bruidegom, de 32 jarige Jacobus Verzeide, geboren in 1857 en aanbehuwd broer, de 55 jarige Johannes van Roon geboren in 1834 en oom. (Bron huwelijk: BS Gouda, acte 14.)

Huwelijksacte Douwe Pieter Alblas en Maria Bojawal Huwelijksacte Douwe Pieter Alblas en Maria Bojawal

Huwelijksacte Douwe Pieter Alblas en Maria Bojawal

Douwe Pieter Alblas wordt geboren op 7 november 1886, des voormiddags ten half twaalf, in het huis Op de Bogen O nummer 111 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader in tegenwoordigheid van de 25 jarige Jan Hulscher en de eveneens 25 jarige Simon Luitjes. (Bron geboorte Douwe Pieter: BS Gouda, acte 682.) Douwe Pieter is een zoon van Jan Cornelis Alblas geboren op 11 april 1852 te Broek en van Maria Luitjes geboren op 4 september 1853 te Gouda.

Geboorteacte Douwe Pieter Alblas

Geboorteacte Douwe Pieter Alblas

Persoonskaart Douwe Pieter Alblas

Persoonskaart Douwe Pieter Alblas

Douwe Pieter Alblas en Maria Bojwal krijgen de volgende kinderen:

 1. Maria Alblas geboren op 26 april 1908 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door de 52 jarige Johannes Bojawal en door de 56 jarige Jan Cornelis Alblas. (Bron geboorte Maria: BS Gouda. Acte 247.) Maria woont op 9 augustus 1915 in de Drapiersteeg 3 te Gouda. Maria Alblas huwt op 16 mei 1928 met Johannes Ernst.
 2. Johannes Alblas geboren op 24 augustus 1909 aan de Bogen O 140 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door de vader van de geborene en door de 22 jarige Willem Bojawal. (Bron geboorte Johannes: BS Gouda. Acte 466.) Johannes Alblas woont op 9 augustus 1915 in de Drapiersteeg 3 te Gouda. Johannes huwt op 6 mei 1933 met.......
 3. Jan Cornelis Alblas geboren op 24 april 1911 te Gouda. Hij woont op 9 augustus 1915 in de Drapiersteeg 3 te Gouda. Hij huwt op 8 juli 1936 met.....
 4. Johanna Margaretha Alblas wordt geboren op 8 mei 1915 te Gouda. Zij huwt op 11 oktober 1933 met H.J. v.d. Bos.
Douwe Pieter Alblas en Maria Bojwal wonen op 12 mei 1908 in de Vest 103 te Gouda en op 9 augustus 1915 in de Drapiersteeg 3 te Gouda.

Na het overlijden van zijn echtgenote: Maria Bojawal huwt Douwe Pieter op 6 september 1922 te Gouda met de 42 jarige Guurtje Tanger geboren op 1 september 1880 te Schoonhoven. Samen krijgen zij nog een zoon: Gerrit Alblas, geboren op 2 augustus 1923 te Gouda.

Guurtje Tanger is eerder gehuwd geweest met Philippus Jacobus Kuijpers en hebben samen twee kinderen gekregen: Hendrika Berendina Kuijpers geboren op 16 november 1908 te Schoonhoven en Hermana Wilhelmina Kuijpers geboren op 14 april 1910 te Gouda.

Maria Bojawal overlijdt op 9 april 1921 des namiddags des twee ure in de Krugerlaan 130 te Gouda op de jonge leeftijd van 32 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door de 73 jarige begrafenisondernemer Leendert Binnendijk en door de 57 jarige gemeentebode Frederik Weil. (Bron overlijden: BS Gouda, acte 90.)

Overlijdensacte Maria Bojawal

Overlijdensacte Maria Bojawal

Douwe Pieter Alblas overlijdt op 24 mei 1960 te Gouda op de leeftijd van 73 jaar. (Bron overlijden: persoonskaart.)

Behandeld wordt het 11e kind van Johannes Bojawal en Maria van Roon (stamnummer 2.).

2.11. JOHANNA MARGARETHA BOJAWAL 14 maart 1892 - 14 december 1962
(Gehuwd met Adrianus Gerardus Kruize 17 mei 1900 - 22 september 1965)

VOOROUDERS VAN JOHANNA MARGARETHA BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|

Johanna Margaretha Bojawal wordt geboren op 14 maart 1892 des s'avonds ten elf ure in de Keizerstraat K 181 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 36 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 32 jarige Arian de Zeeuw, van beroep fabrieksarbeider en ddoor e 32 jarige Jan Donk, van beroep fabrieksarbeider. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 184.)

De Keizerstraat Gouda 1904

De Keizerstraat te Gouda anno 1904. In deze straat is Johanna Margaretha Bojawal geboren

Geboorteacte Johanna Margaretha Bojawal

Geboorteacte van Johanna Margaretha Bojawal

Johanna Margaretha Bojawal woont op 8 juni 1912 in de Drapiersteeg 10 te Gouda. Op 23 oktober 1924 op het Raam 75 te Gouda. Johanna Margaretha huwt op 5 juni 1929 te Gouda met Adrianus Gerardus Kruize.

Adrianus Gerardus is geboren op 17 mei 1900 des namiddags ten half zes ure in het Weverskat wijk E nr. 203 te Bergen op Zoom. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 53 jarige Jan Baptist Schippers, van beroep arbeider in tegenwoordigheid van de 37 jarige Johannes Verraes, van beroep Koopman. Adrianus Gerardus is een zoon van Kornelius Kruize, geboren op 10 juli 1858 te Onstwedde (Provincie Groningen), en van Maria Schillemans, geboren op 5 juni 1862 te Oud-Vossemeer. Zij zijn gehuwd op 17 maart 1887 te Bergen op Zoom. (Bron huwelijk: BS Bergen op Zoom, acte 16.)

Adrianus Gerardus Kruize verhuist op 27 januari 1908 met zijn ouders, broers en zussen naar Vlissingen (Zeeland), later verhuizen ze (in juni 1913) naar de Vrouwenstraat 27 te Ritthem (Zeeland). In 1922 wonen ze in de Kanaalstraat 142 te Ritthem. In juli 1925 vertrekken ze naar Rotterdam naar de Lange Zelke 13. Hiervoor wonen ze in de Goudenbloemstraat K 231 te Bergen op Zoom.

Geboorteacte Adrianus Gerardus Kruize

Geboorteacte Adrianus Gerardus Kruize

Johanna Margaretha Bojawal en Adrianus Gerardus Kruize krijgen de volgende dochter:

 1. Maria Kruize geboren op 18 mei 1930 te Rotterdam. Maria huwt op 14 maart 1951 met M. Nieuwenhuijze. (Bron huwelijk PK ouders.)

Johanna Margaretha Bojawal en haar echtgenoot wonen op 6 april 1936 in de Strijenschestraat 63b te Rotterdam.

Persoonskaart Adrianus Gerardus Kruize

Persoonskaart Adrianus Gerardus Kruize

Johanna Margaretha Bojawal overlijdt op 14 december 1962 te Rotterdam op de leeftijd van 70 jaar. (Bron overlijden: PK echtgenoot.)
Adrianus Gerardus Kruize overlijdt op 22 september 1965 te Rotterdam op de leeftijd van 65 jaar. Zijn beroep was havenarbeider. (Bron overlijden: PK.)

Behandeld wordt het 14e kind van Johannes Bojawal en Maria van Roon (stamnummer 2.).

2.14. PIETER WILLEM BOJAWAL 30 december 1897 - 10 mei 1951
(Gehuwd met Jacoba Antonia van Eijck 2 oktober 1897 - † na juni 1998)

VOOROUDERS VAN PIETER WILLEM BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|

Pieter Willem Bojawal wordt geboren op 30 december 1897 des avonds ten acht ure in het huis aan de Willemsteeg letter K nummer 160 te Gouda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 41 jarige vader Johannes Bojawal in tegenwoordigheid van de 30 jarige Simon van Loon en de 38 jarige Johannes Donk. (Bron geboorte: BS Gouda, acte 773.)

Geboorteacte Pieter Willem Bojawal

Links: geboorteacte Pieter Willem Bojawal

Pieter Willem Bojawal wint tijdens de volkspelen, gehouden op Koninginnefeest te Gouda, een prijs voor de wedloop voor hindernissen voor jongens van 10-13 jaar. Zie artikel Goudsche Courant 2 september 1910.

Pieter Wilem maakt als 5-jarig jochie een hachelijk avontuur mee. Wat gebeurde er: hij was met een lapje aan de kant, achter de Aschschuur, aan het spelen en raakte te water in den Turfsingel en verkeerde reeds in gevaar van verdrinking. Gelukkig was daar de 7-jarige Pieter Vis die hem van de verdrinkensdood redde.

Links: artikel Goudsche Courant 2 september 1910. Rechts: artikel Goudsche Courant 4 november 1903

Pieter Willem woont op 8 jui 1912 in de Drapiersteeg 10 te Gouda. Hij woont voor 1924 in de Raam 75 te Gouda. Op 23 oktober 1924 woont Pieter Willem Bojawal in de Dijkstraat 3 te Gouda.

Pieter Willem Bojawal huwt op 26 jarige leeftijd (zijn beroep is dan boekdrukker) op 10 december 1924 te Gouda met de 27 jarige Jacoba Antonia van Eijck. Huwelijksgetuigen zijn de 40 jarige Johannes Bojawal, van beroep koopman en broer van de bruidegom, de 68 jarige Maria van Roon, moeder van de bruidegom, de 41 jarige Pieter Johannes van Eijk, van beroep metselaar en broer van de bruid. (Bron huwelijk: BS Gouda, acte 223.)

Huwelijksacte Pieter Willem Bojawal en Jacoba Antonia van Eijck

Huwelijksacte Pieter Willem Bojawal en Jacoba Antonia van Eijck

Jacoba Antonia is geboren op 2 oktober 1897 des nachts ten een ure in de Kappemaarsteeg G nummer 27 te Gouda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 40 jarige vader Pieter van Eijck in tegenwoordigheid van de 64 jarige Jacobus van den Valk en de 45 jarige Petrus Johannes Konings. (Bron geboorte Jacoba Antonia: BS Gouda, acte 601.)

Geboorteacte Jacoba Antonia van Eijck

Geboorteacte Jacoba Antonia van Eijck

Jacoba Antonia is een dochter van Pieter van Eijck, geboren op 13 november 1856 en overleden op 21 mei 1939 te Gouda, van beroep metselaar, en van Baukje Dokter, geboren op 19 oktober 1860 te Hantum, Westdongeradeel en overleden op 2 juli 1932 te Gouda. De ouders van Jacoba Antonia van Eijck worden begraven op de begraafplaats Vorstmanstraat te Gouda. Grafnr. (sectie/rij/volgnr): B.gg.6. Type: zandgraf. Bedekking: staande steen, 100 x 59,5. Materiaal: marmer. Lettertype: Latijns schrift zonder schreef, verdiept. Vormgeving: Steen op sokkel, bekroning timpaan en verdiepte lijn rondom. Opschrift: Hier rust mijn geliefde vrouw en onze zorgzame moeder Baukje van Eijck geboren Dokter geb. 19 oct. 1860 overl. 2 juli 1932 en onze beste vader Pieter van Eijck geb. 13 nov. 1856 overl. 21 mei 1939. Op sokkel staat: Rust in vrede.

Artikel uit het Voorwaarts Soc.Democratisch Dagblad van 22 april 1926. Pieter Willem Bojawal heeft samen met zijn broer Johannes (of met zijn vader Johannes) een postduiven hobby

Pieter Willem Bojawal en Jacoba Antonia van Eijck krijgen de volgende kinderen:

2.14.1. Maria Bojawal 22 januari 1926 - † ..

Maria wordt geboren op 22 januari 1926 te Gouda. (Bron geboorte: BS Gouda.) Maria woont op 24 maart 1949 in de Utrechtseweg 266 te Amersfoort en op 12 juli 1949 op de Veurse Achterweg 133 te Leidschendam.

2.14.2. Pieter Bojawal 23 juni 1930 - 8 juni 1998

Het gezin van vader Pieter Willem woont op 24 maart 1949 in de Utrechtseweg 266 te Amersfoort en op 12 juli 1949 op de Veurse Achterweg 133 te Leidschendam.

Pieter Willem Bojawal overlijdt op 10 mei 1951 te Leidschendam op de jonge leeftijd van 53 jaar.
Jacoba Antonia van Eijck overlijdt na juni 1998.

Overlijdensbericht Pieter Willem Bojawal aangetekend in de Burgerlijke Stand

Overlijdensbericht Pieter Willem Bojawal aangetekend in de Burgerlijke Stand van 21 mei 1951 in de Leidsche Courant

Het beroep van vader Pieter Willem Bojawal is boekdrukker.

Behandeld wordt het 2e kind van Pieter Willem Bojawal en Jacoba Antonia van Eijck (stamnummer 2.14.).

2.14.2. PIETER BOJAWAL 30 december 23 juni 1930 - 8 juni 1998

VOOROUDERS VAN PIETER BOJAWAL

|
Francois Boyaval .. - † .. stamnummer 11.
|
Toussaint Boyaval .. - † na 1639 stamnummer 10.
|
Anselme Boyaval .. - 1639 stamnummer 9.
|
Julien Boyaval 1635-1689 stamnummer 8.
|
Jean Boyaval 1664-1708 stamnummer 7.
|
Dominique Joseph Boyaval 1707-1789 stamnummer 6.
|
Pierre Joseph Nemesi Boyaval 1738 - † .. stamnummer 5.
|
Antoines Dominique Boyaval 1768-1844 stamnummer 4.
|
Willemnus Bojawal 1802-1857 stamnummer 3.
|
Johannes Bojawal 1856-1921 stamnummer 2.
|
Pieter Willem Bojawal 1897-1951 stamnummer 2.14.
|

Pieter wordt geboren op 23 juni 1930 in de Dijkstraat 3 te Gouda. (Bron geboorte: BS Gouda.) Pieter woont op 24 maart 1949 in de Utrechtseweg 266 te Amersfoort en op 12 juli 1949 op de Veurse Achterweg 133 te Leidschendam.

Pieter overlijdt op 8 juni 1998 te Nieuwegein op de leeftijd van 67 jaar. (Bron overlijden: persoonslijst en overlijdensadvertentie).

Overlijdensadvertentie Pieter Bojawal

Overlijdensadvertentie Pieter Bojawal

Hoofdstuk 2, stam 2. is hiermee geheel behandeld.

Naar Home Naar hoofdstukken

Valid HTML 4.01 Transitional