Naar Home Naar hoofdstukken
GENEALOGISCH SYSTEEM
STAMBOOM BOYAVAL - BOJAWALOmdat de hoofdstuknummering verbonden is aan de stamvadernummering begint deze "achterstevoren" en niet bij 1. Een genealogie begint immers bij de oudste telg. De hoofdstukken hebben alleen het nummer van onze stamvader. Zo behandelt b.v. hoofdstuk 8 onze stamvader 8 met al z'n nakomelingen.

De hoofdstukken 9 tot en met 1 van onze website bevatten de "genealogie" van het geslacht Boyaval-Bojawal. Een genealogie dient niet verward te worden met een "stamboom". Een stamboom is veelal een reeks van voorouders in een vrij abstracte schematische weergave en bevat vaak alleen de hoofdlijnen van een genealogie.

Onze stamboom staat ook op Geneanet.
Logo Geneanet

Een genealogie volgt niet alleen deze hoofdlijnen maar ook alle zijtakken. Dit specificeert zich meestal in de mannelijke lijn. Maar wij vonden het interessant en belangrijk om ook zoveel mogelijk gegevens van de vrouwelijke nazaten in onze stamboom en onze website op te nemen. Immers, het is ook van belang om te weten waar je moeder vanaf stamt. Dit houdt wel in dat naarmate je meer in de zijtakken verzeild raakt de genealogie steeds "breder" wordt.

Om uit de wirwar van familienamen wegwijs te worden is voor ieder persoon een nummering ingevoerd. Alle mannelijke en vrouwelijke Boyavallen-Bojawallen hebben dan ook een eigen nummer. De personen in het namenregister worden doorgelinkt naar deze nummering. Het namenregister maakt onderscheid in voornamen en achternamen. D.w.z. in het voornamenregister staan alle Boyavallen-Bojawallen en in het achternamenregister alle "aangetrouwden".

Bij onze nummering begint de telling bij de "stamvader" van alle in onze website genoemde Boyavallen-Bojawallen.

Onze stamvader is Anselme, de allereerste (bekende) telg uit het geslacht Boyaval-Bojawal. Anselme heeft nummer 9 gekregen. Onze lijn eindigt uiteindelijk bij Johannes Bojawal (nummer 1).

De zoon van Anselme: Julien Boyaval heeft nummer 8 gekregen en zo loopt de nummering verder terug naar nummer 1: Johannes Bojawal.

Nu is het natuurlijk zo dat niet alle Boyavallen-Bojawallen in onze genealogie dezelfde stamvader hebben als Johannes Bojawal. Immers, zijn grootvader hoeft niet die van u te zijn. Toch hebben we onze stamvadertelling aangehouden om het niet nodeloos ingewikkeld te maken.

Bijvoorbeeld: alle kinderen van stamvader 8 krijgen een eigen nummer in de volgorde van geboorte. Dit nummer wordt geplaatst achter het nummer van de stamvader. Dus het eerste kind van stamvader 8 heeft als nummer 8.1. het tweede kind 8.2 etc. Stel nu dat het 1ste kind van stamvader 8 ook weer kinderen krijgt, dan krijgt het eerste kind het nummer: 8.1.1 Krijgt het 10e kind van dezelfde stamvader ook kinderen dan is het 1ste kind nummer 8.10.1. het tweede kind 8.10.2. etc. Op deze manier kan dat soms wel tot 10 cijfers doorgaan. Aan het nummer is dus af te leiden wie de vader is, wie de grootvader etc.

Over het leven van Antoines Dominique Boyaval, geboren op 23 oktober 1768, is een apart verhaal geschreven
klik op deze link om daar heen te gaan.


Naar Home Naar hoofdstukken